اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی

اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی

برچسب ها:
تحقیق در مورد بازارگراییتحقیق بازاریابی داخلیپایان نامه تعهد سازمانیمقاله رفتار شهروندیپایان نامه اثر بازاریابی درونی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی

رفتن به سایت اصلی

اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی   از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 203 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متنچکیدهموفقيت سازمان هاي خدماتي در راستاي فعاليتهاي بازارگرايي مستلزم اين است كه تعهد كاركنان تضمين شود. يكي از راه هاي دستيابي به چنين تعهدي، اجراي برنامه هاي بازاريابي داخلی است. با توجه به اهمیت بازاریابی داخلی و بازارگرایی پژوهش حاضر تلاش دارد تا رابطه بین دو متغیر را با توجه به نقش واسطه ای تعهد و رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار دهد و به این سوال که عواملی همچون بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی تا چه اندازه بر موفقیت بازارگرایی تاثیرگذار است؟پاسخ دهد. در این راستا  118 نفر از کارکنان بانک توسعه تعاون استان اصفهان نیز به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه (چهار پرسشنامه بازاریابی داخلی فورمن و مانی (1995)، تعهدسازمانی آلن و می یر (1991)، رفتار شهروندی اورگان و کانوسکی(1996) و بازارگرایی نارور و اسلاتر (1990)) جمع آوری گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات تخصصی اساتید و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش محاسبه آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده از طریق دو نرم افزار SPSS19 و  Lisrel 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل نیز بیانگر رابطه مثبت و مستقیم بازاریابی داخلی با تعهد و رفتار شهروندی، و تعهد و رفتارشهروندی با بازارگرایی بود. همچنین رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی- تعهد و رفتارشهروندی- و نقش میانجی گری متغیر تعهد و رفتار شهروندی در رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی مورد تائید قرار نگرفت.مقدمه :دنياي كنوني با شتاب فزاينده‌اي در حال صنعتي شدن است. اين امر ضرورت نوآوري، انعطاف‌پذيري، بهره‌وري و پاسخگويي را براي بقا و موفقيت سازمانها بيشتر مي‌‌كند. یکی از کلیدهاي موفقیت در بازارهاي رقابتی این است که برنامه هاي بازاریابی خلاق را به کار گیریم تا اینکه نیازهاي مشتریان و گرایشهاي بازار را در هر لحظه مشاهده نماییم (Kohli and Jaworski, 1990). از طرف دیگر، روانشناسان تأكيد دارند كاركنان سازمانها بايد فراتر از وظايف رسمي خود عمل كنند. با توجه به تعامل فراوان و رو در رو، با مشتري، و همچنين ماهيت خدمات، اين مفهوم در بخشهاي خدماتي اهميت بيشتري دارد (Garg and Rastogi, 2006). از این رو «رفتار شهروندي سازماني » و «تعهد سازمانی » بعنوان مهارتهايي شناخته می شوند که مي‌توانند به كاركنان در اين راه كمك كنند. رفتار شهروندی به رفتارهاي فردي اشاره دارد كه برخاسته از بصيرت افراد بوده و علاوه بر اين‌كه كارايي و اثر بخشي عملكرد سازمان را افزايش مي دهند، مستقيم و به صورت صريح، از طريق سيستم رسمي پاداش تشويق نمي شوند(Burns and Carpenter, 2008) . تعهد سازماني، به حالتي اشاره دارد كه در آن كارمند با سازمان خاص و اهدافش شناخته شده و علاقه دارد عضو آن سازمان تلقي شود (حسنقلی و همکاران، 1391). احمد و رفیق  (2000) با بررسی مطالعات مختلف نشان دادند بازاریابی درونی به عنوان شيوه اي براي حل مسايل و مشكلات مربوط به كاركنان سازمانها و ارايه خدمات با كيفيت توسط آنها مطرح است بطوریکه فعاليتهاي بازاريابي دروني از طريق نفوذ و ايجاد انگيزه در كاركنان موجب افزايش تعهد سازماني در آنها شده، رقابتپذيري سازمان را بهبود بخشيده و  شايستگي ها را ارتقا مي دهد . در این فصل به بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضیات ، تعاریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته خواهد شد.فهرست مطالبفصل اول : کلیات تحقیق    1-1) مقدمه   ……………………………………………………..    21-2) بیان مساله  ……………………………………………….    31-3) اهمیت و ضرورت تحقیق   ………………………..    61-4) اهداف تحقیق    ………………………………………..    8 1-5) چارچوب نظری    ……………………………………    91-6) فرضیات تحقیق …………………………………………    101-7)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق …    111-8)قلمرو تحقیق ……………………………………………..    201-8-1) قلمرو موضوعی  …………………………………..    201-8-2) قلمرو مکانی  …………………………………………    201-8-3) قلمرو زمانی  …………………………………………    20فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق    2) مقدمه  ………………………………………………………..    22بخش اول : بازاریابی داخلی    2-1) بازاریابی  …………………………………………………    242-2) فرآیند بازاریابی  ……………………………………..    25مرحله اول : درك بازار و نيازهاي مشتري      25نيازها، خواسته ها، تقاضا ها   ……………..    26پيشنهادهاي بازاريابي   ………………………    26ارزش و رضايت   …………………………………    26تبادل و ارتباط  ……………………………………    27بازار  …………………………………………………….    27مرحله دوم: طراحی استراتژی بازاریابی بر اساس مشتری  .    28انتخاب مشتری برای خدمتگذاری  …….    28انتخاب  طرح ارزش  …………………………..    28مرحله سوم: ایجاد یک  استراتژی بازاریابی …..    29مرحله چهارم: ايجاد رابطه سودمند با مشتري  ………………………………….    31مرحله پنجم: كسب ارزش از مشتريان   …..    312-3) بازاريابي كل نگر   …………………………………..    322-4) بازاریابی داخلی   …………………………………….    332-5) تعریف و مفهوم سازی بازاریابی داخلی   ..    342-6) ضرورت بازاریابی داخلی  ………………………..    362-7) عناصر بازاريابي داخلي  …………………………..    372-8) مدل¬های بازاریابی درونی  ………………………    392-8-1) مدل بازاریابی درونی کاتلر و آرمسترانگ ……..    392-8-2) مدل بازاریابی درونی فورمن و مانی   ..    41بازاریابی درونی نوع اول  .    42بازاریابی درونی نوع دوم  …………………….    43بازاریابی درونی نوع سوم  ……………………    43بازاریابی درونی نوع چهارم   ……………….    432-8-3) مدل بازاریابی درونی بری  …………………    442-8-4) مدل بازاریابی درونی گرونروس   ……….    452-8-5)  مدل بازاریابی درونی احمد و رفیق  …    462-9) بازاريابي دروني و مزيت رقابتي  …………….    48بخش دوم: بازارگرایی    2-10) مفهوم بازارگرایی   ……………………………….    512-11) دیدگاه های حاکم بر بازارگرایی  …………    542-11-1) ديدگاه تصميم گيري شاپيرو و گلازر  ……………………..    552-11-2) ديدگاه بازارگرايي رفتاري كوهلي و جاورسكي ………    562-11-3) ديدگاه بازارگرايي فرهنگي نارور و اسلاتر  ……….    572-11-4) ديدگاه بازاريابي استراتژيك روكرت  ……………………….    592-11-5) ديدگاه مشتري گرايي دشپنده  ………    60بخش سوم: تعهد سازمانی    2-12) تعهد سازمانی   …………………………………….    612-13) سیر تحول مفهوم تعهد سازمانی  ………..    622-13-1) دوره تاریخی اولیه: تعهد به عنوان شروط جانبی   …    622-13-2) دوره تاریخی میانی: نگرش وابستگی روانشناختی   ..    632-13-3) دوره تاریخی سوم: نگرش های چند بعدی   …………..    632-14) فرايند ايجاد تعهد سازماني  …………………    642-15) الگوهای تعهد   …………………………………….    652-15-1) الگوی مایر و آلن   …………………………..    652-15-2) الگوی توسعه تعهد مودی و دیگران  .    662-15-3)  الگوی پنلی وگولد   ……………………….    672-15-4) الگوی مارش و ماناری  ……………………    682-16) پيامدهاي تعهد سازماني  …………………….    68بخش چهارم: رفتار شهروندی سازمانی    2-17) مفهوم رفتار شهروندی   ………………………    702-18)  رویکردهای موجود در تعاریف  …………..    71رفتارهای در نقش و فرانقش  ……………..    71تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان     722-19) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی  …………….    732-19-1) ابعاد رفتار شهروندی گراهام   …………    732-19-2) ابعاد رفتار شهروندی ارگان  …………….    742-19-3) ابعاد رفتار شهروندی پادساکف  ………    762-19-4) ابعاد رفتار شهروندی بولینو و همکاران  …………………..    762-19-5) ابعاد رفتار شهروندی بورمن و همکاران  ………………….    772-19-6) ابعاد رفتار شهروندی فارح و همکاران  …………………….    772-19-7) ابعاد رفتار شهروندی اسپکتور و فوکس  ………………….    782-19-8) ابعاد رفتار شهروندی بورمن و کلمن   ……………………..    792-20) عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی   ……………    792-21) پیامدها و نتایج  رفتار شهروندی سازمانی  …………………..    812-22)   سیاست های تشویقی رفتار شهروندی  ……………………..    832-23) پیشینه تحقیق    …………………………………    86الف) مطالعات انجام شده در داخل کشور   ……..    86ب) مطالعات انجام شده در خارج از کشور   ……    882-24) خلاصه فصل   ………………………………………    92    فصل سوم: روش اجرای تحقیق    3-1) مقدمه  …………………………………………………….    943-2)روش تحقیق  ……………………………………………    953-3)جامعه و نمونه آماری  ……………………………..    953-4)روش ها و ابزار جمع آوری داده ها  ………..    963-4-1) روش جمع آوری داده ها   ………………..    963-5) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها   ..    983-5-1)روایی ابزار گردآوری داده ها  ……………    983-5-2) پایایی ابزار گردآوری داده ها  ………….    993-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها  ……………….    100فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها    4-1) مقدمه  ……………………………………………………    1034-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی  …….    1044-2-1) جنسیت پاسخگویان   ………………………..    1044-2-2) سن پاسخگویان    ……………………………..    1054-2-3) میزان تحصیلات پاسخگویان   …………..    1064-3) توصیف متغیرهای مستقل تحقیق   ………    1074-3-1) توصیف متغیر بازاریابی داخلی  …………    1074-3-2) توصیف متغیر توسعه کارکنان  ………….    1084-3-3) توصیف متغیر سیستم پاداش دهی  ….    1094-3-4) توصیف متغیر ارائه چشم انداز   ………..    1104-4) توصیف متغیرهای وابسته پژوهش   ………    1114-4-1) توصیف  متغیر بازارگرایی  ………………..    1114-4-2) توصیف متغیر مشتری گرایی  ………….    1124-4-3) توصیف متغیر رقیب گرایی  ………………    1134-4-4) توصیف متغیر هماهنگی بین وظیفه ای   …………………    1144-5) توصیف متغیرهای میانجی پژوهش   ……    1154-5-1) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی    ………………..    1154-5-2) توصیف متغیر وظیفه شناسی  ………….    1164-5-3) توصیف متغیر نوع دوستی  ……………….    1174-5-4) توصیف متغیر فضیلت مدنی  ……………    1184-5-5) توصیف متغیر جوانمردی   ……………….    1194-5-6) توصیف متغیر احترام و تکریم   ………..    1204-5-7) توصیف متغیر تعهد سازمانی  …………..    1214-5-8) توصیف متغیر تعهد عاطفی  …………….    1224-5-9) توصیف متغیر تعهد مستمر  …………….    1234-5-10) توصیف متغیر تعهد هنجاری  ………….    1244-6) تحلیل عاملی تائیدی برای مدل های اندازه گیری هر کدام از متغیرهای مکنون تحقیق  …………………………………..    1254-7) آزمون مدل و فرضیه های پژوهش  ……….    1304-7-1) مدل ساختاری تحقیق در حالت برآورد    ………………….    1304-7-2) مدل ساختاری در حالت استاندارد  …..    1314-7-3) مدل ساختاری در حالت معنی داری  .    1324-7-4) آزمون فرضیه های پژوهش   …………….    133فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها    5-1) مقدمه  …………………………………………………….    1375-2) نتایج آمار توصیفی  …………………………………    1385-2-1) یافته های توصیفی  ……………………………    1385-3) آمار استنباطی …  ……………………………………    143بررسی فرضیه اصلی  ….  ………………………………….    143بررسی فرضیه فرعی اول  …………………………………    144بررسی فرضیه فرعی دوم  …………………………………    144بررسی فرضیه فرعی سوم  ………………………………..    145بررسی فرضیه فرعی چهارم  …………………………….    145بررسی فرضیه فرعی پنجم   …………………………….    146بررسی فرضیه فرعی ششم  ………………………………    146بررسی فرضیه فرعی هفتم  ………………………………    146بررسی فرضیه فرعی هشتم  …………………………….    1475-4) پیشنهادات پژوهش   ……………………………..    148الف) پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش (پیشنهادات اجرایی)  ……    148ب) پیشنهادات برای تحقیقات آتی   ……………….    1495-5 محدودیتهای پژوهش   …………………………….    150منابع  ………………………………………………………………..    152ضمائم ……………………………………………………………….    163

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1200
مشاهده

کد فایل:11037
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۸
حجم فایل ها:5071

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
تحقیق در مورد بازارگراییتحقیق بازاریابی داخلیپایان نامه تعهد سازمانیمقاله رفتار شهروندیپایان نامه اثر بازاریابی درونی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد سازماني(فصل دوم)

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد مشتری و وفاداری مشتریان(فصل دوم),مبانی نظری اعتماد سازماني(فصل دوم),مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد سازماني(فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد سازماني(فصل دوم) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی…

 • دانلود پرسشنامه فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)

  افسردگی کانتر و همکاران,پرسشنامه BADS,پرسشنامه استاندارد ارزیابی افسردگی,پرسشنامه افسردگی,پرسشنامه فعال سازی رفتاری,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه استاندارد,فعال سازی رفتاری برای افسردگی,کانتر و همکاران,مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)…

 • پاورپوینت ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

  پاورپوینت ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار برچسب ها: ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیارحوزه‌های مرتبطمحاسبات سیارسیستم‌ نرم‌افزاریکارایی نرم‌افزارهای محیط‌های سیارمعماری نرم‌افزارهای محیط‌های سیار رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار دسته بندي : کامپیوتر و…

 • بررسی کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش

  بررسی کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش برچسب ها: سیستم مدیریت یادگیری مدیریت دانش درک سهولت استفاده از سیستم درک سودمندی استفاده از سیستم انگیزه و قصد استفاده از سیستم انتقال دانشپایان نامه بررسی کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی مجموعه ورزشي

  برنامه فیزیکی طراحی مجموعه ورزشي,پایان نامه معماري طراحی مجموعه ورزشي,رساله معماري طراحی مجموعه ورزشي,ظوابط و استانداردهای طراحی مجموعه ورزشي,کتملترین رساله معماري طراحی مجموعه ورزشي,مطالعات معماري طراحی مجموعه ورزشي دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماري طراحی مجموعه ورزشي از سایت…

 • ادبیات نظری تحقیق رضایت شغلی (فصل 2)

  ادبیات نظری تحقیق رضایت شغلی (فصل 2),پایان نامه رضايت شغلي,پيشينه نظري رضايت شغلي کارکنان,چارچوب نظري رضايت شغلي,دانلود مباني نظري تعاریف رضایت شغلی,عوامل موثر بر رضايت شغلي,فصل دوم پايان نامه ارشد نظریه‌های رضایت شغلی,مباني نظري رضایت شغلی دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • پاورپوینت بلوک سبک بتنی هبلکس

  پاورپوینت بلوک سبک بتنی هبلکس برچسب ها: دانلود پاورپوینت بلوک سبک بتنی هبلکس بلوک سبک بتنی هبلکسبلوک سبک بتنیپاورپوینت هبلکسبتن هوادار اتوکلاویپاورپوینت بلوک سبک بتنی هبلکسپاورپوینت بلوک سبک بتنیHEBELEX رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بلوک سبک بتنی هبلکس دسته بندي…

 • چارچوب نظری و سوابق پژوهشی بازاریابی رابطه مند (فصل دوم پایان نامه)

  پيشينه پژوهش مؤلفه های بازاریابی رابطه‌مند,پيشينه تحقيق مدل های بازاریابی رابطه‌مند,چارچوب نظري,چارچوب نظری و سوابق پژوهشی بازاریابی رابطه مند (فصل دوم پایان نامه),فصل دوم پايان نامه ارشد تاریخچه و تعاریف RM,مباني نظري فلسفه بازاریابی رابطه‌مند دانلود فایل اصلی چارچوب نظری…

 • پاورپوینت بسته بندی پلاستیک

  پاورپوینت بسته بندی پلاستیک برچسب ها: سفارش بسته بندی پلاستیکیپلاستیک بسته بندی حبوباتسفارش نایلون بسته بندیرول پلاستیک بسته بندیپلاستیک بسته بندی حرارتینایلون بسته بندی کوچکانواع بسته بندی پلاستیکیبسته بندی پلاستیکی مواد غذایی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بسته بندی پلاستیک…

 • مبانی نظری وپیشینه پژوهش تأثير قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسب ب بررسی عملکرد(فصل دوم)

  دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تأثير قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد (فصل دوم),مبانی نظری وپیشینه پژوهش تأثير قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد (فصل دوم) دانلود فایل اصلی…

 • طرح توجیهی تولید گیاهان و گلهای کاغذی و زینتی در گلخانه

  توجیه اقتصادی درآمد پرورش گل,دانلود پروژه کارافرینی پرورش گل و گیاه,دانلود طرح توجیهی گلخانه 94,طرح تجاري پرورش گل و گياهان زينتي,طرح توجیهی احداث گلخانه گلهای زینتی,طرح توجیهی پرورش گل و گیاهان کاغذی,طرح کسب و کار پرورش گل رز,گلخانه گل رز…

 • مسير پياده

  مسير پياده دانلود مسير پياده دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل مسير پياده فهرست تعاریفنيازهاي اصلي پياده هاپيوستگي كوتاهيزيبايي و امنيتايمنيراحتيضوابطضوابط طرحپلان مسیرنیمرخ طولی و عرضیجداولروشنایی و درختکاریکفسازیعبور پياده ها از عرض سواره رو روشهاي موثر ايمن…

 • مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم تحلیل محتوا (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش محتوای آشکار و محتوای پنهان,پيشينه تحقيق تاریخچه تحلیل محتوا,چارچوب نظري ویژگیها و شروط ت,دانلود مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم رویکردهای بازاریابی,فصل دوم پايان نامه انواع تحلیل محتوا,مباني نظري تعریف تحلیل محتوا دانلود فایل اصلی…

 • پیشینه و مبانی نظری اختلالات افسردگی

  پیشینه و مبانی نظری اختلالات افسردگی دانلود پیشینه و مبانی نظری اختلالات افسردگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه 13 2 - 2 - تعریف افسردگی 15 2 -…

 • پایان نامه و رساله معماری نمایشگاه بین المللی

  بررسی معماری نمایشگاه بین المللی,پایان نامه معماری نمایشگاه بین المللی,پروژه معماری نمایشگاه بین المللی,دانلود رساله معماری نمایشگاه بین المللی,رساله معماری,رساله معماری نمایشگاه بین المللی دانلود فایل اصلی پایان نامه و رساله معماری نمایشگاه بین المللی از سایت دانلود فایل دانلود…

 • مباني نظري پژوهش و تحقيقات پيشین آموزش زندگی خانواده(F.L.E ) (فصل دوم)

  فصل دوم پایان نامه آموزش زندگی خانوادگی (FLE ),مبانی,مبانی نظری آموزش زندگی خانوادگی (FLE ),مبانی نظری پایان نامه آموزش زندگی خانوادگی (FLE ),مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش زندگی خانوادگی (FLE ),مبانی و پیشینه نظری آموزش زندگی خانوادگی (FLE )…

 • بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری

  بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری برچسب ها: پایان نامه بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاریمقاله بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده…

 • بررسی یارانه در ایران

  یارانه دانلود فایل اصلی بررسی یارانه در ایران از سایت دانلود فایل تحقیق بررسی یارانه در ایران در حجم 12 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:حذف یارانه  مصرف‌كننده:عده‌اي از صاحبنظران اعتقاد دارند…

 • ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

  ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی برچسب ها: ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازیپایان نامه ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از…

 • مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه

  سلامت روانی دانلود فایل اصلی مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه از سایت دانلود فایل تحقیق مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه در حجم…

 • تحقیق درباره دستگاه گردش خون

  تحقیق درباره دستگاه گردش خون دانلود تحقیق درباره دستگاه گردش خون دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود تحقیق با موضوع دستگاه گردش خون؛ در قالب Word و در 10 صفحه، قابل ویرایش.   بخشی از…

 • دانلود پاورپوینت فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی با موضوع سقوط آزاد

  دانلود پاورپوینت فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی با موضوع سقوط آزاد برچسب ها: مسائل سقوط آزاد در فیزیکدانلود جزوه سقوط آزادجزوه فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی تجربیفیزیک پیش فصل 1حرکت شناسی فیزیک پیش دانشگاهیآموزش فصل اول فیزیک پیش دانشگاهیدانلود جزوه…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش نظریه ها و دیدگاه های اثربخشی سازمانی و کیفیت زندگی کاری

  ادبیات نظری و پیشینه پژوهش نظریه ها و دیدگاه های اثربخشی سازمانی و کیفیت زندگی کاری دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهش نظریه ها و دیدگاه های اثربخشی سازمانی و کیفیت زندگی کاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی…

 • پاورپوینت ضوابط طراحی معماری بالکن

  پاورپوینت ضوابط طراحی معماری بالکن دانلود پاورپوینت ضوابط طراحی معماری بالکن دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت ضوابط طراحی معماری بالکن، در 18 اسلاید PPTX قابل ویرایش با افکت جهت ارائه کلاسی دانشجویان عمران،…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه (فصل 2)

  تعریف ساختار سرمایه,دانلود مباني نظري تئوريهاي ساختار سرمايه,ساختار سرمایه pdf,مباني نظري تأمين مالي و ساختار سرمايه,مباني نظري حسابداري مقاله ساختار سرمایه,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ساختار سرمایه,محاسبه ساختار,نظریه های ساختار سرمایه دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید آداپتور

  آداپتور چیست,پروژه کارافرینی تولید ترانس,دانلود طرح توجیهی ادابتور,طرح توجیهی,طرح توجیهی برق,طرح توجیهی تولید آدابتور برق,طرح توجیهی جدید تولید آدابتور,طرح تولید آداپتور دوربین مدار بسته,طرح تولید ترانس,طرح کسب و کار تولید آدابتور,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی…

 • پاورپوینت بازاریابی ورزشی Sport Marketing

  پاورپوینت بازاریابی ورزشی Sport Marketing دانلود پاورپوینت بازاریابی ورزشی Sport Marketing دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بازاریابی ورزشی Sport Marketing ، در حجم 97 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: بازاریابی یکی…

 • پاورپوینت دستورالعمل تامین(بصورت جدول و نموادر)

  پاورپوینت دستورالعمل تامین(بصورت جدول و نموادر) برچسب ها: پاورپوینت دستورالعمل تامین(بصورت جدول و نموادر) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت دستورالعمل تامین(بصورت جدول و نموادر) دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت دستورالعمل تامین(بصورت جدول و…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش،آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش،آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش،آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش ، آموزش ضمن خدمت…

 • فایل پاورپوینت رشد هوشمند شهری

  فایل پاورپوینت رشد هوشمند شهری برچسب ها: دانلود پاورپوینت رشد هوشمند شهریرشد هوشمند شهرینظریه های توسعه شهریمنطقه ایپاورپوینت آشنایی با رشد هوشمند شهریطرح های والتر در جهاناصول راهبرد رشد هوشمندپاورپوینت رشد هوشمند شهریشهرسازی رفتن به سایت اصلی فایل پاورپوینت رشد…

 • بررسی رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی- اجتماعی گردشگری

  اجتماعی گردشگری,پایان نامه بررسی رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین,پایان نامه دینداری اسلامی,پروژه بررسی رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساک,تحقیق بررسی رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی,مبانی نظری دینداری اسلامی دانلود فایل اصلی بررسی…

 • مبانی نظری بودجه اجرا و تصویب آن

  مبانی نظری بودجه اجرا و تصویب آن دانلود مبانی نظری بودجه اجرا و تصویب آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بخش اول : مبانی نظری تحقیق 21 2 - 1 ) تاریخچه بودجه…

 • پیشینه و مبانی نظری روند تکوین شهر

  پیشینه و مبانی نظری روند تکوین شهر دانلود پیشینه و مبانی نظری روند تکوین شهر دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری تحقیق 12 2 - 1 - تعاریف مفاهیم 13 2 -…

 • قالب پاورپوینت ورزش

  قالب پاورپوینت ورزش دانلود قالب پاورپوینت ورزش دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت ورزش  قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …   اسلاید بسم الله الرحمن…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش اختلال وسواس فکر-عملی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش وسواس فکری شدید,پيشينه تحقيق داروی وسواس فکری,چارچوب نظري انواع وسواس فکری,دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهش اختلال وسواس فکر,درمان وسواس فکری با داروهای گیاهی,عملی,فصل دوم پايان نامه علایم وسواس فکری,مباني نظري تست وسواس فکری دانلود فایل اصلی ادبیات…