ارایه مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان با توجه به عوامل پیش‌آیند ارزشهای فرهنگی

ارایه مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان با توجه به عوامل پیش‌آیند ارزشهای فرهنگی

برچسب ها:
ارزشهای فرهنگیابعاد الگوهاي ارتباطات خانوادهابعاد الگوهای ارتباطات دانشجو استادارضای نیازهای روانشناختی پایه و گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان ایرانیارایه مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان با توجه به عوامل پیش‌آیند ارزشهای فره

رفتن به سایت اصلی

ارایه مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان با توجه به عوامل پیش‌آیند ارزشهای فرهنگی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

پایان نامه حاضر با عنوان بررسی ارایه مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان با توجه به عوامل پیش‌آیند ارزش‌های فرهنگی، ابعاد الگوهای ارتباطات خانوادگی- دانشگاهی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه از سری پایان نامه های رشته روانشناسی تربیتی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 293 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.====================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود. ====================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدههدف از اين پژوهش پیشنهاد و آزمون مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان بود. در این مدل در رابطه بين ارزشهای فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان، ابعاد الگوهاي ارتباطات خانوادگی- دانشگاهی و ارضای نیازهای روانشناختی پایه به ترتیب متغیرهای واسطه‌ای اول و دوم بودند. در اين پژوهش 711 دانشجوی کارشناسی (446 دختر و 265 پسر) كه با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي تصادفي چند‌مرحله‌اي از بين دانشجویان تمام دانشکده‌های دانشگاه شیراز انتخاب شده بودند، شرکت داده شدند. شركت‌كنندگان نسخه کوتاه «مقیاس فردگرایی و جمع‌گـرایی افقی و عمودی»، نسخه فرزندان «ابزار تجديد‌نظر شده الگوي ارتباطات خانواده»، «ابزار الگوي ارتباطات دانشجو- استاد»، «مقياس عمومی ارضای نیازهای پایه» و «سیاهه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا» را تكميل كردند. نتايج تحليل مسیر و شاخص‌های برازش نکویی مدل از اثر واسطه‌ای ابعاد الگوهاي ارتباطات خانوادگی- دانشگاهی و ارضای نیازهای روانشناختی پایه حمایت کرد. الگویی که بدان شکل ابعاد الگوهاي ارتباطات خانوادگی- دانشگاهی و ارضای نیازهای روانشناختی پایه در رابطه بین ارزشهای فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان به ترتیب اثر واسطه‌ای دارند، در مورد هر یک از گرایش‌ها متفاوت بود. در این پژوهش، این الگوها و دلالت‌های آنها مورد بحث قرار گرفته است.کلیات پژوهشهدف اصلی از تعلیم و تربیت دانش‌آموزان و دانشجویان پرورش یادگیرندگانی مادام‌العمر است که نه تنها پیوسته خود را رشد می‌دهند، بلکه جامعه خود را نیز ارتقا می‌بخشند. به نظر متخصصان یکی از راه‌های اصلی دستیابی به این هدف، مجهز کردن فراگیران به توانایی تفکر انتقادی  در این دنیای به شدت متغیر انفجار اطلاعات است. اطلاعاتی که امروز یاد گرفته می‌شود، ممکن است چندی بعد تغییر کند یا جایگزین شود. از این رو، تعلیم و تربیت به جای فراهم آوردن اطلاعات و دانش‌های خاص، باید نحوه یادگیری و تفکر را آموزش دهد و این امر به کمک پرورش مهارت تفکر انتقادی در یادگیرندگان میسر می‌شود. مهارتی که افراد را در فرایند یادگیری درگیر می‌کند و از آنها یادگیرندگانی خودتنظیم  و خودجهت‌ده  می‌سازد (فاسیونه ، 2011؛ هالپرن ، 2003؛ هالپرن و هکل ، 2002). تفکر انتقادی به افراد در ارزیابی خردمندانه انواع اطلاعات و موقعیت‌ها، استقلال عقلانی می‌بخشد. با برخورداری از این نوع تفکر افراد قادر می‌شوند تا نقطه‌نظرهای متعارض، ادعاها، توصیه‌های دیگران و انتخاب‌هایی که با آنها مواجه می‌شوند، را مورد ارزیابی قرار دهند و افکار و عقاید متداول اما اشتباه پیرامون خود را زیر سؤال ببرند (انجمن فلسفی امریکا ، 1990؛فاسیونه، 2011؛ هالپرن، 1998، 2003؛ هاف ، 2000؛ لاوسون ، 1999؛ پل ، 2005). اهمیت تفکر انتقادی تا بدان جاست که سازمان بهداشت جهانی  تفکر انتقادی را به عنوان یکی از ده مهارت اساسی لازم برای زندگی موفق و رشدیافته معرفی می‌کند. مهارت‌هایی که برای داشتن رفتار سازگارانه و مثبت لازم هستند و اشخاص را قادر می‌سازند تا با مطالبات و چالش‌هاي زندگی روزمره به طور مؤثر کنار بیایند. پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که گرایش دانشجویان به استفاده از تفکر انتقادی چگونه تحت تأثیر عوامل فرهنگی، ارتباطاتی و فردی قرار می‌گیرد.فهرست مطالب ارایه مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان با توجه به عوامل پیش‌آیند ارزشهای فرهنگی به شرح زیر می باشد:فصل اول: مقدمه1-1- کلیات پژوهش       1-1-1- تفکر انتقادی    1-1-2- بیان مسأله: عوامل مؤثر بر گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان    1-1-2-1- عوامل فرهنگی    1-1-2-2- عوامل ارتباطاتی خانوادگی- دانشگاهی    1-1-2-3- عوامل فردی    1-1-2-4- مدل پیشنهادی پژوهش    1-2- هدف پژوهش    1-3- سؤالات پژوهش    1-4- اهمیت و کاربرد پژوهش    1-5- خلاصه    فصل دوم: پیشینه پژوهش 2-1- تاريخچه و مباني نظري تفکر انتقادی    2-1-1- تفکر انتقادی     2-1-1-1- تلاشی در جهت ارائه تعریفی مورد توافق همگانپروژه تحقیقاتی دلفی در سال 1990     2-1-1-1-1- مؤلفه‌های تفکر انتقادی    2-1-1-1-1-1- مؤلفه مهارتی تفکر انتقادی    2-1-1-1-1-2- مؤلفه گرایشی تفکر انتقادی    2-1-1-1-1-2-1- مفهوم گرایش    2-1-1-1-1-2-2- گرایش‌های تفکر انتقادی    2-1-1-1-1-2-3- سنجش گرایش‌های تفکر انتقادی     2-1-1-1-1-3- رابطه مؤلفه مهارتی و مؤلفه گرایشی تفکر  انتقادی     2-1-1-2- عمومی بودن تفکر انتقادی در مقابل اختصاص داشتن آن به زمینه‌ای خاص     2-1-2- تمایز تفکر انتقادی از مفاهیم دیگر    2-2- تحقیقات پیشین در زمینه عوامل تأثیرگذار بر گرایش‌های تفکر انتقادی    2-2-1- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی    2-2-2- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و ابعـاد الگـوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد    2-2-3- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد و گرایش‌های تفکر انتقادی    2-2-3-1- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده  و گرایش‌های تفکر انتقادی    2-2-3-2- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات دانشجـو- استـاد و گرایش‌های تفکر انتقادی   2-2-4- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد  و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه   2-2-5- رابطه بین ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختی پـایـه  و گرایش‌های تفکر انتقادی   2-2-6- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد در رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی    2-2-7- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد در رابطه بین ارزش‌‌های فرهنگی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه     2-2-8- نقـش واسطـه‌گـری ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختـی پـایـه در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد  و گرایش‌های تفکر انتقادی    2-3- فرضيه‌هاي پژوهش    2-4- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش    فصل سوم: روش پژوهش 3-1- جامعة آماري، روش نمونه‌گيري و نمونه آماري    3-2- ابزارهای پژوهش    3-2-1- مقیاس فردگرایی و جمع‌گرایی افقی و عمودی (نسخه کوتاه)    3-2-2- ابزار تجديد ‌نظر‌ شده الگوي ارتباطات خانواده (نسخه فرزندان)    3-2-3- ابزار الگوي ارتباطات دانشجو- استاد    3-2-4- مقياس عمومی ارضای نیازهای پایه      3-2-5- سیاهه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا    3-3- شیوه اجرا    3-4- روش‌های آماری    فصل چهارم: یافته‌های پژوهش 4-1- يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي مورد پژوهش   4-2- يافته‌هاي مربوط به آزمون مدل    4-2-1- يافته‌هاي مربوط به تحلیل مسیر بر اساس مراحل بارون و كني    4-2-1-1- يافته‌هاي مربوط به متغیرهای پیش‌بینی‌کننده متغیرهای واسطه‌ای دوم و نقش واسطه‌گری متغیرهای واسطه‌ای اول   4-2-1-1-1- يافتـه‌هـاي مربوط به تحلیـل رگرسیـون چندگـانه متغیرهای واسطه‌ای اول از روی متغیرهای برون‌زاد    4-2-1-1-2- يافتـه‌هـاي مربوط به تحلیـل رگرسیون چندگـانه متغیرهای واسطه‌ای دوم از روی متغیرهای برون‌زاد    4-2-1-1-3- يافتـه‌هـاي مربوط به تحلیـل رگرسیون چندگـانه متغیــرهـای واسطـه‌ای دوم از روی متغیــرهـای واسطه‌ای اول با کنترل متغیرهای برون‍‌زاد    4-2-1-2- يافته‌هاي مربوط به متغیرهای پیش‌بینی‌کننده متغیرهای درون‌زاد و نقش واسطه‌گری متغیـرهای واسطه‌ای دوم در ارتباط بین متغیرهای واسطه‌ای اول و متغیرهای درون‌زاد   4-2-1-2-1- یافته‌های مربوط به تحلیـل رگرسیون چندگانه متغیرهای درون‌زاد از روی متغیرهای ‌بـرون‌زاد    4-2-1-2-2- يافته‌هاي مربوط به تحلیـل رگرسیون چندگانه متغیرهای درون‌زاد از روی متغیرهای برون‌زاد و  واسطه‌ای اول    4-2-1-2-3- يافته‌هاي مربوط به تحلیـل رگرسیون چندگانه متغیرهای درون‌زاد از روی متغیرهای واسطه‌ای دوم با کنترل متغیرهای برون‌زاد و واسطه‌ای اول     4-2-1-2-4- يافته‌هـاي مربوط به نقـش واسطه‌گـری ابعـاد الگوهـای ارتباطات خانواده و دانشجو- استـاد و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه در رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقـادی دانشجویان4-2-1-2-4-1- يافته‌هاي مربوط به نقش واسطه‌گری ابعـاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد و ارضـای نیـازهـای روان‌شناختی پـایه در  رابطه بین ارزش‌هـای فرهنگـی و گرایـش دانشجویان به اعتماد به نفس در تفکر انتقادی    4-2-1-2-4-2- يافته‌هاي مربوط به نقش واسطه‌گری ابعـاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد و ارضـای نیـازهـای روان‌شناختی پـایه در رابطه بین ارزش‌هـای فرهنگـی و گرایـش دانشجویان به حقیقت‌جویی    4-2-1-2-4-3- يافته‌هاي مربوط به نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استادو ارضـای نیـازهـای روان‌شناختی پـایه در رابطه بین ارزش‌هـای فرهنگـی و گرایـش دانشجویان به تحلیلگری    4-2-1-2-4-4- يافته‌هاي مربوط به نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد و ارضـای نیـازهـای روان‌شناختی پـایه دررابطه بین ارزش‌هـای فرهنگـی و گرایـش دانشجویان به گشوده‌ذهنی    4-2-2- يافته‌هاي مربوط به شاخص‌های برازش مدل     4-2-3- اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مدل بر یکدیگر   فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 5-1- بحث و بررسي يافته‌هاي پژوهش   5-1-1- بررسی نقش متغیرهای برون‌زاد در ارتباط با متغیر درون‌زاد  گرایش به اعتماد به نفس در تفکر انتقادی    5-1-2- بررسی نقش متغیرهای برون‌زاد در ارتباط با متغیر درون‌زاد گرایش به حقیقت‌جویی    5-1-3- بررسی نقش متغیرهای برون‌زاد در ارتباط با متغیر درون‌زاد گرایش به تحلیلگری    5-1-4- بررسی نقش متغیرهای برون‌زاد در ارتباط با متغیر درون‌زاد گرایش به گشوده‌ذهنی    5-1-5- بررسی نقش متغیرهای برون‌زاد در ارتباط با گرایشهای تفکر انتقادی  5-1-6- بررسی نقش متغیرهای واسطه‌ای اول در ارتباط با گرایش‌های تفکر انتقادی  5-1-7- بررسی نقش متغیرهای واسطه‌ای دوم در ارتباط با گرایشهای تفکر  انتقادی   5-2- نتیجه‌گیری    5-3- تلویحات نظری و کاربردی پژوهش   5-3-1- تلویحات نظری پژوهش    5-3-2- تلویحات کاربردی پژوهش    5-4- پیشنهادهای پژوهش    5-5- محدودیت‌های پژوهش    5-6- خلاصه    فهرست منابــعمنابع فارسي    منابع لاتين    پیوست‌هاپیوست شماره 1:  مقیاس فردگرایـی و جمع‌گرایـی افقـی و عمودی (سیواداس،                        بروولد و نلسون، 2008)    پیوست شماره 2:  نسخه فرزندان «ابزار تجديد‌نظر شده الگوي ارتباطات خانواده»                       (ريچي و فيتزپاتريك، 1990)     پیوست شماره 3:  ابزار الگوي ارتباطات دانشجو- استاد                           (تغییریافته ابزار تجديد‌نظر شده الگوي ارتباطات خانواده)    پیوست شماره 4:  مقیاس عمومی ارضای نیازهای پایه (گانیه، 2003)    پیوست شماره 5:  یافته‌های مربوط به مقایسه میزان ارزش‌های فرهنگی                       ادراک‌ شده توسط دانشجویان    چکیده به زبان انگلیسی  

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
728
مشاهده

کد فایل:9255
انتشار در:۱۳۹۶/۳/۲۸
حجم فایل ها:1547

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
ارزشهای فرهنگیابعاد الگوهاي ارتباطات خانوادهابعاد الگوهای ارتباطات دانشجو استادارضای نیازهای روانشناختی پایه و گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان ایرانیارایه مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان با توجه به عوامل پیش‌آیند ارزشهای فره

 • تحقیق بررسی رابطه بین استرس شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان

  ارتباط استرس شغلی با فرسودگی شغلی,پایان نامه استرس شغلی,پروژه استرس شغلی کارکنان,تحقیق بررسی رابطه بین استرس شغلی با فرسودگی شغلی,رابطه بین استرس شغلی با فرسودگی شغلی,مقاله در مورد استرس شغلی,مقاله فرسودگی شغلی,نقش استرس شغلی و فرسودگی شغلی دانلود فایل اصلی…

 • مبانی نظری فرزندپروری و اختلال کودکان

  مبانی نظری فرزندپروری و اختلال کودکان دانلود مبانی نظری فرزندپروری و اختلال کودکان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم مروری بر تحقیقات پیشین 1 - 2 - مقدمه این فصل از پژوهش…

 • جزوه دستنویس و تایپ شده دکتر محمدزاده - درس داده های حجیم

  جزوه درس داده های حجیم,جزوه دستنویس و تایپ شده دکتر محمدزاده,دانلود جزوه داده های حجیم,درس داده های حجیم,کتاب درس داده های حجیم دانلود فایل اصلی جزوه دستنویس و تایپ شده دکتر محمدزاده - درس داده های حجیم از سایت دانلود…

 • پاورپوینت آشنایی با استان ايلام

  پاورپوینت آشنایی با استان ايلام برچسب ها: پاورپوینت استان ايلام رودخانه هاموقعیت اقتصادی و اجتماعیبناهای یادبود تاریخیبناهای یادبود مذهبی جاذبه های طبیعی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آشنایی با استان ايلام دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • پیشینه و مبانی نظری راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری

  پیشینه و مبانی نظری راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری دانلود پیشینه و مبانی نظری راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق راهبردهای شناختی وفراشناختی یادگیری فصل…

 • پیشینه و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه

  پیشینه و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه دانلود پیشینه و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل یادگیری الکترونیکی ترکیبی…

 • پیشینه تحقیق حسابرسی

  پیشینه تحقیق حسابرسی دانلود پیشینه تحقیق حسابرسی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل حسابرسی 2 - 7 - 1 ضرورت استفاده از خدمات حسابرسان 2 - 8 حق‌الزحمه حسابرسی 2 - 8 - 1…

 • گزارش کارآموزی مرکز بهداشت اقلید

  گزارش کارآموزی مرکز بهداشت اقلید دانلود گزارش کارآموزی مرکز بهداشت اقلید دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل گزارش کارآموزی مرکز بهداشت اقلید فهرست   فصل اول 1-1 موسسات خدماتی                                                                             2-1  زمانبندی و نحوه انجام کار                                                                        …

 • پاورپوینت مطالعات اولیه برای طراحی مدرسه ابتدایی در دامغان

  پاورپوینت طراحی مدرسه ابتدایی در دامغان,پاورپوینت مطالعات اولیه برای طراحی مدرسه ابتدایی در دامغان,دانلود پاورپوینت مطالعات اولیه برای طراحی مدرسه ابتدایی در دامغان,مطالعات اولیه برای طراحی مدرسه ابتدایی در دامغان,مطالعات اولیه مدرسه ابتدایی دانلود فایل اصلی پاورپوینت مطالعات اولیه برای…

 • عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانک

  عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانک برچسب ها: پایان نامه عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانکپروژه عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانکتحقیق عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانکمفاله عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانکنگین فایل…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) خودپنداره

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) خودپنداره دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) خودپنداره دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 3 خود پنداره خود : مفهوم خود و مطالعه آن در…

 • بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

  بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت برچسب ها: مسئولیت اجتماعی کارکنان مشتریان سرمایه گذاران جامعهپایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکتپروژه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و…

 • چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)(فصل 2)

  پيشينه نظري,چارچوب نظري درمان عقب ماندگی ذهنی,دانلود مباني نظري ازدواج فامیلی,عقب ماندگی ذهنی ppt,فصل دوم پايان نامه ارشد کودکان عقب مانده ذهنی,مباني نظري ازدواج خویشاوندی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)کودکان استثنایی,مقاله عقب ماندگی ذهنی دانلود فایل اصلی چارچوب نظری…

 • دانلود پرسشنامه ابزار سنجش خانواده(FAD)

  ابزار استاندارد سنجش خانواده,پرسشنامه ابزار سنجش خانواده,پرسشنامه استاندارد سنجش خانواده,پرسشنامه سنجش خانواده,پرسشنامه عملکرد,پرسشنامه عملکرد خانواده بلوم,دانلود پرسشنامه ابزار سنجش خانواده,دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد خانواده,سنجش خانواده دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه ابزار سنجش خانواده(FAD) از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه ابزار…

 • چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی (فصل 2)

  پيشي,پيشينه پژوهش دیدگاه های پیشرفت تحصیلی,چارچوب نظري عملکرد تحصیلی,دانلود مباني نظري انگیزش پیشرفت,فصل دوم پايان نامه ارشد انگیزه پیشرفت تحصیلی,مباني نظري پیشرفت تحصیلی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) انگیزه پیشرفت,نظریه های پیشرفت تحصیلی دانلود فایل اصلی چارچوب نظری و…

 • پیشینه و مبانی نظری هوش عاطفی ومهارتهای ارتباطی

  پیشینه و مبانی نظری هوش عاطفی ومهارتهای ارتباطی دانلود پیشینه و مبانی نظری هوش عاطفی ومهارتهای ارتباطی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق هوش عاطفی ومهارتهای ارتباطی فصل دوم :…

 • آشنایی با آهک

  آشنایی با آهک دانلود آشنایی با آهک دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل آشنایی با آهک فهرست مقدمهآهکتاریخچه به کارگیری آهک توسط انسانبکارگیری آهکمصارف آهکسنگ آهکسنگ آهک پرمایه و کم مایهآهک پزیتولید پوشش دیرگداز از آهککوره های…

 • پیشینه و مبانی نظری سایبر لوفینگ (وب‌گردی)

  پیشینه و مبانی نظری سایبر لوفینگ (وب‌گردی) دانلود پیشینه و مبانی نظری سایبر لوفینگ (وب‌گردی) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق سایبر لوفینگ سایبر لوفینگ پیشینه تحقیق 2 - 1…

 • پیشینه و مبانی نظری سلامتی وبررسی اختلالات روانی

  پیشینه و مبانی نظری سلامتی وبررسی اختلالات روانی دانلود پیشینه و مبانی نظری سلامتی وبررسی اختلالات روانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه سلامتی وبررسی اختلالات روانی فصل دوم : پيشينه…

 • طراحی و پیاده سازی نرم افزار مهمانسرای اداره منابع طبیعی

  پروژه,طراحی نرم افزار دانلود فایل اصلی طراحی و پیاده سازی نرم افزار مهمانسرای اداره منابع طبیعی از سایت دانلود فایل پروژه طراحی و پیاده سازی نرم افزار مهمانسرای اداره منابع طبیعی در حجم 84 صفحه و در قالب word و…

 • دانلود مباني نظري اهداف فعالیت های فوق برنامه

  دانلود مباني نظري اهداف فعالیت های فوق برنامه دانلود دانلود مباني نظري اهداف فعالیت های فوق برنامه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - بخش اول : پیشینه مبانی فعالیت های…

 • مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تکانه ها و شوکهای تغییر قیمت نفت (فصل دوم)

  پيشينه تحقيق شوک های نفتی در اقتصاد ایران,پيشينه نظري تاریخچه ش,چارچوب نظري تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد,دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تکانه ها و شوکهای تغییر قیمت نفت (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه شوک نفتی چیست,مباني نظري نقش نفت…

 • دانلود مقاله بررسی عناصر اقلیمی در خانه های بومی دوره قاجار (نمونه موردی: تهران)

  اقلیمی,بررسی,بومی,تهران),خانه,دانلود,دوره,عناصر,قاجار,مقاله,موردی:,نمونه,های دانلود فایل اصلی دانلود مقاله بررسی عناصر اقلیمی در خانه های بومی دوره قاجار (نمونه موردی: تهران) از سایت دانلود فایل چکیده پیشینه معماری سرزمین ایران حاوی تجربیات گرانبهائی است، که چون میراثی جاودان در اختیار ما قرار گرفته…

 • رساله طراحی اقامتگاه بین راهی

  اسکیس اقامتگاه بین راهی,اقامتگاه بین راهی در ایران,پایان نامه با موضوع رساله طراحی اقامتگاه بین راهی,پایان نامه رساله طراحی اقامتگاه بین راهی,دانلود پایان نامه با موضوع رساله طراحی اقامتگاه بین راهی,رساله طراحی اقامتگاه بین راهی,مطالعات اقامتگ دانلود فایل اصلی رساله…

 • بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی

  بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی,پایان نامه سرمایه اجتماعی,پایان نامه مدل های سرمایه اجتماعی,تحقیق اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث هاي شرکت ها و عملکر,کار تحقیقی عملکرد بازار در شرکتها,مقاله عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي دانلود…

 • پیشینه و مبانی نظری مهارت های اجتماعی

  پیشینه و مبانی نظری مهارت های اجتماعی دانلود پیشینه و مبانی نظری مهارت های اجتماعی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری مهارتهای اجتماعی مهارت اجتماعی و سازگاري اجتماعی فرایندي است که افراد…

 • قالب پاورپوینت گیاهان شماره 1

  قالب پاورپوینت گیاهان شماره 1 دانلود قالب پاورپوینت گیاهان شماره 1 دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت گیاهان شماره 1 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و…

 • پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه

  پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه برچسب ها: منابع انسانیمديريت منابع انسانیکارمندانتعليم وتربيتانسانآموزش و پرورشاسلام استاندارد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه دسته بندي : خدماتی و آموزشی جزئیات و دریافت گزارش فایل چکيده:انسان، موجود آراسته…

 • دانلود طرح توجیهی بهره برداری از معدن سنگ فلدسپات

  پروژه کارآفرینی استخراج سنگ فلدسپات,پروژه کارآفرینی سنگ فلدسپات,پروژه کارآفرینی معدن سنگ فلدسپات,دانلود طرح توجیهی معدن سنگ فلدسپات,طرح توجیهی استخراج سنگ فلدسپات,طرح توجیهی سنگ فلدسپات,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی بهره برداری از معدن سنگ فلدسپات از سایت دانلود…

 • ادبیات نظری تحقیق خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری

  ادبیات نظری تحقیق خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری دانلود ادبیات نظری تحقیق خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبحث دوم : خسارات عدم…

 • مبانی نظری عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

  مبانی نظری عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها دانلود مبانی نظری عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها ویژگی های…

 • بررسی ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با استفاده از رویکردDEA

  بررسی ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با استفاده از رویکردDEA برچسب ها: ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه مدیریت خرید تحلیل پوششی داده هاپایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با استفاده از رویکردDEAپروژه بررسی ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری CRM (فصل2)

  پیشینه تحقیق رضایت مشتری چیست؟,دانلود مبانی نظری انواع مدیریت ارتباط با مشتری,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری CRM,فصل دوم پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتریان الکترو,مبانی نظری اصول مدیریت ارتباط با مشتری دانلود…

 • پاورپوینت منبع شناسی طبّ اسلامی

  پاورپوینت منبع شناسی طبّ اسلامی برچسب ها: طب اسلامی تبریزیانطب اسلامی چیستسایت طب اسلامیفروشگاه طب اسلامیطب اسلامی قمتلگرام طب اسلامیمرکز طب اسلامی قمکتاب طب اسلامی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت منبع شناسی طبّ اسلامی دسته بندي : پزشکی جزئیات و…

 • پاورپوینت بررسي تاُثير كاربرد پروتئين هاي اصلاح شده سويا بر حلاليت پروتئين ها، خواص فارينوگرافي

  پاورپوینت بررسي تاُثير كاربرد پروتئين هاي اصلاح شده سويا بر حلاليت پروتئين ها، خواص فارينوگرافي برچسب ها: اصلاح پروتئين هاي غذايياصلاح شيميايياثر مواد اكسيد كنندهانواع و اهميت پروتئين هاي آرد گندماثر اصلاح شيميايي آرد سويا بر حلاليت پروتئينهاانواع پروتئين هاي…