بررسي تأثير عوامل منتخب بر قصد خريد محصولات سبز استان اردبيل

بررسي تأثير عوامل منتخب بر قصد خريد محصولات سبز استان اردبيل

برچسب ها:
پایان نامه بررسي تأثير عوامل منتخب بر قصد خريد محصولات سبز استان اردبيلپروژه بررسي تأثير عوامل منتخب بر قصد خريد محصولات سبز استان اردبيلتحقیق بررسي تأثير عوامل منتخب بر قصد خريد محصولات سبز استان اردبيلمبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسي تأثير عوا

رفتن به سایت اصلی

بررسي تأثير عوامل منتخب بر قصد خريد محصولات سبز استان اردبيل

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسي تأثير عوامل منتخب بر قصد خريد محصولات سبز استان اردبيل  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 183 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيدهافزايش نگراني  و آگاهي هاي عمومي نسبت به سلامت و حفاظت از محيط زيست منجر شده است تا مصرف کنندگان در خريدهاي خود مسائل زيست محيطي را مد نظر قرار دهند. در برخي از کشورها اين چشم اندازهاي زيست محيطي موجب توسعه ي محصولاتي همچون شوينده هاي تجزيه پذير، محصولات غذايي ارگانيک و غيره شده است. همزمان با افزايش ميزان اهميت مسائل زيست محيطي و مفهوم مسئوليت اجتماعي در ميان مصرف کنندگان، شناخت عوامل موثر بر قصد خريد محصولات سبز توسط مصرف کنندگان ضروري به نظر مي رسد. هدف اصلي اين پژوهش بررسي تأثير عوامل منتخب تأثيرگذار بر قصد خريد سبز مصرف کنندگان و نيز بررسي تأثير اعتقادات زيست محيطي آنها بر رفتار زيست محيطي شان مي باشد. داده هاي مورد نياز پژوهش از طريق توزيع پرسشنامه ا ي ساختار يافته  ميان نمونه اي 400 نفري از شهروندان شهر اردبيل جمع آوري گرديد و با استفاده از تکنيک مدل يابي معادلات ساختاري و نرم افزارهاي ليزرل و SPSS تحليل شدند. نتايج پژوهش نشان مي دهد که ميان اعتقادات زيست محيطي و رفتار زيست محيطي مصرف کنندگان شکافي وجود ندارد، به علاوه عواملي همچون برندهاي شرکت هاي حامي محيط زيست،وجود فعاليتهاي ارتباطات بازاريابي، نگرش افراد مبني برارتباطات بازاريابي بيشتر، دانش زيست محيطي و اثربخشي ادراک شده ي مصرف کننده بر قصد خريد سبز او تأثيرگذار مي باشند.مقدمهبه نظر مي رسد امروزه مشکلات زيست محيطي، شهروندان، سازمان ها و موسسات سرتاسر جهان را بيشتر از 30 سال پيش نگران کرده است. از نخستين سال هاي دهه 80 بازاريابي بر اساس ملاحظات اجتماعي و زيست محيطي شهرت زيادييافته است.عباراتي از قبيل “دهه ي محيط زيست” يا “دهه ي زمين” به دهه ي 1990 پيوند خورده است. در طول اين دهه، توجه به مسائل زيست محيطي و جامعه در تصميمات خريد مصرف کنندگان، اهميت ويژه اي پيدا کرده است.در مطالعه‌اي که در سال 1992 در 16 کشور توسط «اتمن» انجام گرفت بيش از 50درصد از مصرفکنندگان در هر کشور بيان کردند که نسبت به محيط زيست علاقه مند و دلواپس شده‌اند.همچنين در مطالعه‌اي که در سال 1994 در استراليا انجام شد، نتايج نشان داد 84درصد از افراد معتقد بودند که در برابر محيط زيست مسئولند. اين افراد بيان کردند، رفتارشان را که شامل رفتار خريد است به خاطر مسائل زيست محيطي اصلاح کرده‌اند. نتايج مطالعه‌اي که در سال 1989 در آمريکا انجام گرفته است حاکي از آن است که 49 درصد از پاسخ دهندگان به خاطر مسائل محيطي خريدشان را تغيير داده‌اند. همچنين مطالعات اداره آمار استراليا روي 16 هزار نفر نشان مي‌دهد که 75درصداز افراد نسبت به مسائل محيطي دلواپس هستند.مسئله حفظ محيط زيست باعث شده است که مصرف کنندگان درباره محصولاتي که مي‌خرند بازانديشي کنند. امروزه بسياري ازمصرف کنندگان اين آمادگي را دارند که براي حمايت واقعي از محيط زيست براي محصولاتيکه استانداردهاي محيطي را رعايت مي‌کنند مبلغ بيشتري پرداخت کنند. همزمان شرکت ها که به دنبال راهي براي باقي ماندن در رقابت بودند، اين موضوعات جديد و مهم را وارد مديريت و تصميمات بازاريابي شان کردند. اخيراً به رابطه ميان رفتار مصرف کننده، بازاريابي و محيط زيست توجه زيادي مي شود.به تدريج، سازمان ها مزيت هاي رقابتي گوناگون و فرصت هايي را کشف کردند که  که ناشي از اين رويکرد بوم شناختي و جالب توجه بود و واژه ي “سبز” را وارد بسياري از فعاليت هاي آنها کرد. بنابراين، به موازات مفهوم مسؤليت اجتماعي بنگاه، مفهوم “بازاريابي سبز” نيز رواج پيدا کرد.واژه “بازاريابي سبز” دربرگيرنده ي برنامه ريزي، توسعه و ترفيع محصولات يا خدماتي است که نيازهاي کيفيت، بازده، قيمت و خدمت دست يافتني  مصرف کننده  را برآورده کند بدون اينکه تأثير منفي و نامطلوبي روي محيط زيست در رابطه با استفاده از مواد خام ، مصرف انرژي و غيره بگذارد. بايد بازاريابي سبز چيزي بيش از يک طريقه ي سبز براي بازاريابي، يا بازاريابي محصولاتي که سبز خوانده مي شوند باشد. واژه سبز بايد بطورهمزمان دربرگيرنده ي روش و محصول باشد. به همين علت بسياري از ايده هاي بازاريابي نيازمند توسعه و تحليل با استفاده از قوانين و يکپارچگي عبارات اقتصادي، علمي، آکادميک و اخلاقي هستند. در طول چند دهه ي گذشته جهان شاهد رشد نمايي در شمار اخبار و فعاليت هايي است که توسط گروههاي حامي محيط زيست ترويج داده شده و روي صدمات زيست محيطي تمرکز کرده اند. بطور کلي، اين قبيل فعاليت ها در زمينه ي حفاظت و نگهداري از محيط زيست متمرکز شده و مترصد نشان دادن تأثير آن بر نگرش ها و رفتار مصرف کننده هستند.پژوهش هاي بين المللي نشان مي دهد که اين روزها مصرف کنندگان نسبت به محيط زيست بيشتر نگران هستند و به تدريج رفتار مصرفيشان را تغيير مي دهند. بنابراين، بازار جديدي براي محصولات ماندگار و پايدار پديد مي آيد که توسط مصرف کنندگان فعال تقويت مي شود، و اين راهي غيرمستقيم براي محافظت از محيط زيست است.در اين نوشتارسعي بر اين است که با رويکردي دقيق‌تر به قصد خريدمصرف کنندگان در مورد خريد محصولات سبز پرداخته شود و تأثير عواملي از قبيل ارتباطات بازاريابي، تکنيک هاي نام گذاري ، تجربيات قبلي، هنجارهاي ذهني، دانش زيست محيطي، اثربخشي ادراک شده ي مصرف کننده و عوامل جمعيت شناختي بر قصد خريدمحصولات سبز، مورد آزمون قرارگيرند.فهرست:چکيده 1فصل اول:کلياتتحقيق1-1 مقدمه    31-2 بيان مساله    41-3 تاريخچه و پيشينه تحقيق    61-3-1 پيشينه خارجي    61-3-2 پيشينه داخلي    71-4 ضرورت و اهميت تحقيق    81-5 اهداف تحقيق    91-6 چارچوب نظري تحقيق    10    1-6-1 رفتار سبز مصرف کننده 141-6-2 پاسخ مصرف کننده به بازاريابي سبز    141-6-3 تجربه پيشين    151-6-4 هنجارهاي ذهني    161-6-5 مصرف کننده در معرض ارتباطات بازاريابي قرار مي گيرد ……161-6-6 دانش زيست محيطي 171-6-7 اثربخشي ادراک شده ي مصرف کننده (PCE) ….171-6-8 عوامل جمعيت شناختي    181-7 مدل تحقيق    191-8 فرضيه هاي تحقيق    191-9 روش تحقيق    201-10 قلمرو زماني تحقيق    201-11 قلمرو موضوعي تحقيق    201-12 قلمرو مکاني تحقيق (جامعه آماري)    211-13 روش نمونه گيري و حجم نمونه    211-14 روش ها و ابزار گردآوري داده ها (اطلاعات)    211-15 روش هاي تجزيه و تحليل داده ها    211-16 شرح اصطلاحات و متغيرهاي تحقيق    22فصل دوم:ادبيات نظري و پيشينه تحقيقبخش اول2-1 مقدمه    262-2 بازاريابي    272-3 بازاريابي اجتماعي    282-4 مسئوليت اجتماعي    302-4-1 مفهوم مسئوليت اجتماعي    312-4-2 مسئوليت اجتماعي و مديريت سبز    332-4-3 سبز شدن مديريت    332-4-4 مسائل محيطي جهاني    342-4-5 چگونگي تبديل شدن به مديريت سبز و ايفاي مسئوليت اجتماعي    342-5 بازاريابي سبز    362-5-1 تاريخچه ي بازاريابي سبز    362-5-2 بازاريابي يا پايداري    382-5-3 تعريف بازاريابي سبز    392-5-4 سير تکاملي بازاربابي سبز    412-5-5 چالش بازاريابي سبز    422-5-6 چرا بازاريابي سبز؟    442-5-7 آميخته ي بازاريابي سبز    452-5-8 سطوح بازاريابي سبز    482-5-9 بخش بندي بازار سبز    492-6 مصرف کنندگان سبز    502-7 نوع شناسي مشتريان    512-8 مديريت محصولات سبز    512-9 بازاريابي سبز موثرترين راهبرد انجام مسئوليتهاي اجتماعي و زيست محيطي شرکتها    52بخش دوم2-10 ارزش ها و اعتقادات زيست محيطي    552-11 پاسخ مصرف کننده به بازاريابي سبز (برندهاي شرکت هاي حامي محيط زيست)    572-12 دانش زيست محيطي    582-13 تجربيات پيشين    592-14 هنجارهاي ذهني    612-15 اثربخشي ادراک شده ي مصرف کننده    622-16 ارتباطات بازاريابي    642-17 عوامل جمعيت شناختي    672-17-1 سن    682-17-2 جنسيت    682-17-3 تحصيلات    692-17-4وضعيت تأهل    702-18 رفتار مصرف کننده    702-18-1 رفتار مصرف کننده چيست؟    702-18-2 مفهوم رفتار مصرف کننده    712-18-3 تصميم گيري خريد    722-18-4 تصميم گيري چيست؟    722-18-5 قصدخريد    73بخش سوم2-19 پيشينهپژوهش    74فصل سوم:روش شناسي پژوهش3-1 مقدمه    803-2انواع پژوهش    813-2-1تحقيق توصيفي    823-2-2تحقيق پيمايشي    833-2-3تحقيق همبستگي    833-3جامعه و نمونه آماري    843-4تعيين حجم نمونه    853-5ابزار جمع آوري داده ها    853-6 متغيرها    893-6-1متغير مستقل    903-6-2متغير وابسته    903-11روايي و پايايي ابزار سنجش    943-11-1روايي    953-11-2پايايي    973-12تحليل اطلاعات    1003-13 تحليل آماري داده ها    1003-14 ضرورت استفاده از مدل يابي معادلات ساختاري    100                                3-15 نرم افزار ليزرل 101فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي پژوهش4-1 مقدمه    1034-2 آمار توصيفي    1034-2-1ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخگويان    1044-2-1-1متغير سن    1044-2-1-2 متغير سطح تحصيلات    1054-2-1-3 متغير جنسيت    1064-2-1-4 وضعيت تأهل    1064-2-1-5 بررسي آماره هاي توصيفي    1074-2-1-6 بررسي وضعيت نرمال بودن تک متغيره    1084-3اعتبار سنجي مدل تحقيق با مدل معادلات ساختاري    1094-3-1مدل اندازه گيري يا تحليل عاملي تأييدي(CFA)    1104-3-1-1مدل تحليل عاملي تأييدي متغيرهاي وابسته تحقيق    1114-3-1-2 مدل تحليل عاملي تأييدي مستقل بيروني تحقيق    1174-3-2مدل ساختاري (مدل تحليل مسير)    1284-3-2-1 برازش مدل ساختاري (مدل تحليل مسير)    1364-5 بررسي اثر متغيرهاي جمعيت شناختي بر متغير قصد خريد سبز    139فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات5- 1مقدمه    1425-2خلاصه تحقيق    1425-2-1 آمار توصيفي    1435-2-2 نتايج بررسي فرضيات پژوهش    1435-3 پيشنهادات     1475-3-1 پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق     1475-3-2 پيشنهادات جهت تحقيقات آتي    1495-4 محدوديت هاي پژوهش    150فهرست پيوست هاعنوان    .صفحهپيوست الف : پرسشنامه توزيع شده براي سنجش اعتبار    152پيوست ب : پرسشنامه نهايي پژوهش    157پيوست پ :نتايج نسبت اعتبار محتواي (CVR) مربوط به سوالات پرسشنامه    162فهرست منابععنوان    .صفحهمنابع فارسي    163منابع غير فارسي    166

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1746
مشاهده

کد فایل:11162
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۰
حجم فایل ها:989

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه بررسي تأثير عوامل منتخب بر قصد خريد محصولات سبز استان اردبيلپروژه بررسي تأثير عوامل منتخب بر قصد خريد محصولات سبز استان اردبيلتحقیق بررسي تأثير عوامل منتخب بر قصد خريد محصولات سبز استان اردبيلمبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسي تأثير عوا

 • دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی خانه ارزان برای زاغه نشینان

  پایان نامه معماری طراحی خانه ارزان برای زاغه نشینان,دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی خانه هنرمندان,طراحی خانه ارزان برای زاغه نشینان,مطالعات معماری طراحی خانه ارزان برای زاغه نشینان,معماری طراحی خانه ارزان برای زاغه نشینان دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات و…

 • پاورپوینت آریتمی های قلبی

  پاورپوینت آریتمی های قلبی برچسب ها: انواع آریتمی های قلبی با شکلآریتمی های قلبی pdfپاورپوینت آریتمی های قلبیتشخیص آریتمی قلبیداروهای آریتمی قلبیآریتمی قلبی pvcآریتمی قلبی afآریتمی های خطرناک قلبی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آریتمی های قلبی دسته بندي :…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی برون سپاری (فصل دوم)

  ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی برون سپاری (فصل دوم),برون سپاری pdf,پیشینه پژوهش معایب برون سپاری,پیشینه تحقیق انواع روش های برون سپاری,مبانی نظری انواع برون سپاری,مبانی نظری برون سپاری فناوری اطلاعات,مثال هایی از برون سپاری,مقالات برون سپاری دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • پاورپوینت تربیت بدنی در مدارس

  پاورپوینت تربیت بدنی در مدارس برچسب ها: تربیت بدنی در مدارس pdfکتاب تربیت بدنی در مدارساهداف تربیت بدنی در مدارس متوسطهمشکلات درس تربیت بدنی در مدارسورزش در مدارسفعالیت بدنی در مدرسهمقاله تربیت بدنی در مدارسمطالب ورزشی برای مدرسه رفتن به…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی

  انواع بردهای الکترونیکی,بردهاي الکترونیکی,تولید و مونتاژ بردهای الکترونیکی,دانلود طرح توجیهی بردهای الکترونیکی,طرح توجیهی برد های الکترونیکی,طرح توجیهی مونتاژ برد الکترونیکی,طرح تولید بردهای الکترونیکی,طرح کسب و کار تعمیر بردهای الکترونیکی دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی تولید و مونتاژ برد…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع لیستریوز گوسفند

  دانلود پاورپوینت با موضوع لیستریوز گوسفند برچسب ها: لیستریوز در بارداریعلایم لیستریوزدرمان گیجی گوسفنداندرمان سنوروس سربرالیسبیماری های چشمی گوسفندانعلت فلج شدن گوسفندانلیستریادرمان سرفه گوسفندان رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع لیستریوز گوسفند دسته بندي : دامپزشکی جزئیات و…

 • بررسی امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازی

  بررسی امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازی برچسب ها: آموزش از راه دور آموزش مجازي دانشگاه مجازيپایان نامه بررسی امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازیپروژه بررسی امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازیمبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی امکان سنجی پیاده…

 • پاورپوینت کاخ هشت بهشت

  پاورپوینت کاخ هشت بهشت برچسب ها: تحلیل کاخ هشت بهشت اصفهانپلان کاخ هشت بهشت اصفهانمعماری کاخ هشت بهشت اصفهانمقاله در مورد کاخ هشت بهشت اصفهانکاخ هشت بهشت تبریزکا‌خ هشت بهشت استان اصفهان اصفهانساعت بازدید هشت بهشت اصفهانهشت بهشت اصفهان ادرس…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری برنامه ريزي توريسم با تاکيد بر توسعه پايدار

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری برنامه ريزي توريسم با تاکيد بر توسعه پايدار دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری برنامه ريزي توريسم با تاکيد بر توسعه پايدار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2…

 • پاورپوینت استان کردستان

  پاورپوینت استان کردستان دانلود پاورپوینت استان کردستان دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع استان کردستان؛ در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش.   بخشی از متن پاورپوینت: کردستان سرسبز از شمال…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد شکاف دیجیتالی(فصل دوم)

  ادبيات نظري نظریه‌ی شکاف دیجیتالی,پيشينه پژوهش نظریه‌ی شکاف دیجیتالی,پيشينه تحقيق نظریه‌ی شکاف دیجیتالی,دانلود مباني نظري شکاف دیجیتالی,فصل دوم نظریه‌ی شکاف آگاهی,مباني نظري پايان نامه شکاف دیجیتالی,مباني نظري و پيشينه پژوهش ابعاد شکاف دیجیتالی دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و…

 • تحقیق آموزش بدمینتون

  تحقیق آموزش بدمینتون دانلود تحقیق آموزش بدمینتون دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: تحقیق آموزش بدمینتون، در قالب فایل Word در 32 صفحه. بخشی از متن فایل: ورزش بدمینتون به عنوان یک بازی پر هیجان…

 • پاورپوینت ارگونومی در محیط آموزشی

  آرگونومی,آشنایی با آرگونومی محیط آموزشی,ارگونومی در محیط آموزشی,پاورپوینت آرگونومی و معماری,پاورپوینت ارگونومی در محیط آموزشی,دانلود پاورپوینت ارگونومی در محیط آموزشی,رنگ فضاهاي آموزشي,روشنايي در مدارس دانلود فایل اصلی پاورپوینت ارگونومی در محیط آموزشی از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت ارگونومی در…

 • پيشينه پژوهش پايان نامه رضایت زناشویی

  پيشينه پژوهش پايان نامه رضایت زناشویی دانلود پيشينه پژوهش پايان نامه رضایت زناشویی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل رضایت زناشویی تاریخچه رضایت زناشویی رضایت از زندگی زناشویی مفهومی است که از سالیان بسیار…

 • عمليات آماده سازي، تجهيز و برچيدن كارگاه

  عمليات آماده سازي، تجهيز و برچيدن كارگاه دانلود عمليات آماده سازي، تجهيز و برچيدن كارگاه دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل مدیریت و تشکیلات کارگاهعمليات آماده سازي، تجهيز و برچيدن كارگاه فهرست تجهیز کارگاهعمليات برچيدن كارگاهانواع کارگاهتعهدات…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) کمرویی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) کمرویی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) کمرویی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل کمرویی کمرویی پدیده ای جهانی است . پایه ای ترین یافته ی تحقیقات…

 • تحقیق بهینه سازی موتورهای جستجوگر

  تحقیق بهینه سازی موتورهای جستجوگر برچسب ها: 09358978227نگار زمانیبهینه سازی موتورهای جستجوگرتحقیق بهینه سازی موتورهای جستجوگردانلود تحقیق بهینه سازی موتورهای جستجوگرتحقیق بهینه سازیبهینه سازی موتورهای جستجوموتورهای جستجوسئوآموزش سئو رفتن به سایت اصلی تحقیق بهینه سازی موتورهای جستجوگر دسته بندي :…

 • پاورپیونت آشنایی با تصاویر بیش از 200 گل و گیاهان دارویی و علفهای هرز

  آشنایی با علف هرز,علف,علفهای هرز,گل و گیاه,گیاه پزشکی,گیاهان دارویی,گیاهی دانلود فایل اصلی پاورپیونت آشنایی با تصاویر بیش از 200 گل و گیاهان دارویی و علفهای هرز از سایت دانلود فایل پاورپیونت آشنایی با تصاویر بیش از 200 گل و گیاهان…

 • گزارش کارآموزی شرکت تعاونی

  شرکت تعاونی,کارآموزی,گزارش کارآموزی شرکت تعاونی دانلود فایل اصلی گزارش کارآموزی شرکت تعاونی از سایت دانلود فایل گزارش کارآموزی شرکت تعاونی در حجم 25 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست موضوعات زیر: فهرست مطالب مقدمه                                                                                                                                      …

 • پرسشنامه هوش های چند گانه گاردنر

  پرسشنامه هوش های چند گانه گاردنر برچسب ها: پرسشنامه هوش های چند گانه گاردنر رفتن به سایت اصلی پرسشنامه هوش های چند گانه گاردنر دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرسشنامه هوش های چندگانه…

 • دانلود مقاله بررسی معماری پایدار

  بررسی,پایدار,دانلود,معماری,مقاله دانلود فایل اصلی دانلود مقاله بررسی معماری پایدار از سایت دانلود فایل ×چکیده معماری پایدار به عنوان یکی از مصادیق معماری مدرن درصدد برقرار کردن آرامش و آسایش انسان امروز در محیط زندگی خویش میباشد. از آنجا که در…

 • مبانی و پیشینه نظری پژوهش امید وامید واری به زندگی

  مبانی و پیشینه نظری پژوهش امید وامید واری به زندگی دانلود مبانی و پیشینه نظری پژوهش امید وامید واری به زندگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اميد به زندگي اميد ويژگي مثبتي است…

 • طرح توجیهی تولید رو فرشی پارچه ای

  پروژه کارافرینی تولید پارچه مخمل,دانلود طرح توجیهی تولید روفرشی,طرح توجيهي احداث کارخانه توليد روفرشي,طرح توجیهی تولید رو فرشی پارچه ای,طرح توجیهی تولید نخ ریسی پنبه ای,طرح کسب و کار احداث کارگاه تولید,طرح های توجیهی تولید لباس و پوشاک و پارچه…

 • فایل پاورپوینت مراحل اجرائي سقف های دال مجوف

  فایل پاورپوینت مراحل اجرائي سقف های دال مجوف برچسب ها: دانلود پاورپوینت مراحل اجرائي سقف های دال مجوفمراحل اجرائي سقف های دال مجوفپاورپوینت سقف های دال مجوفپاورپوینت اجرای سقف های دال مجوفسقف دال مجوفپاورپوینت مراحل اجرائي سقف های دال مجوفاجرای…

 • نظریه های شهرسازی در نیمه دوم قرن نوزدهم

  نظریه های شهرسازی در نیمه دوم قرن نوزدهم دانلود نظریه های شهرسازی در نیمه دوم قرن نوزدهم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل نظریه های شهرسازی در نیمه دوم قرن نوزدهم فهرست 1- مقدمه:…

 • پاورپوینت سیستم های فتوولتاییک

  پاورپوینت سیستم های فتوولتاییک دانلود پاورپوینت سیستم های فتوولتاییک دسته بندي : مهندسی مکانیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت سیستم های فتوولتاییک (انرژی های تجدید پذیر )،در حجم 46 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: سیستم فتوولتاییک…

 • ادبیات نظری تحقیق و پیشینه تحقیق مفاهیم و اهداف آموزش كاركنان (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری آموزش كاركنان,پیشینه پژوهش آموزش كاركنان,پیشینه تحقیق آموزش كاركنان,تحقيقات انجام شده در ايران و خارج درباره آموزش كاركنان,چارچوب نظری آموزش كاركنان,فصل دوم پایان نامه آموزش كاركنان,مبانی نظری آموزش كاركنان دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق و پیشینه تحقیق مفاهیم…

 • قالب پاورپوینت داروسازی

  قالب پاورپوینت داروسازی دانلود قالب پاورپوینت داروسازی دسته بندي : داروسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت داروسازی  قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …     اسلاید بسم الله الرحمن…

 • جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور " ریاضی دوم دبیرستان - رشته های ریاضی و تجربی"

  تدریس کامل تمام مطالب ریاضی 2,جزوه ریاضی کنکور,جزوه کامل ریاضی 2,جزوه کامل ریاضی دوم دبیرستان,ریاضی 2 تجربی,ریاضی 2 رشته ریاضی,ریاضی 2 کنکور,ریاضی دوم دبیرستان برای کنکور,نکات ریاضی 2 برای کنکور,نگین فایل دانلود فایل اصلی جزوه تایپ شده ، رنگی و…

 • بررسی عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام

  بررسی عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام برچسب ها: عدم اطمینان اطلاعاتی خطر سقوط قیمت سهام عدم تقارن اطلاعاتیپایان نامه بررسی عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام رفتن به سایت اصلی بررسی عدم اطمینان…

 • پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل و کيچنر

  پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل و کيچنر دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل و کيچنر دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرسشنامه انگیزش شغلی در اين تحقيق مقياس انگيزش شغلی تهيه شده توسط لوداهل و کيچنر می باشد…

 • ادبیات نظری تحقیق جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران و شرایط شکلی و مهر آن (فصل دوم )

  ادبیات نظری جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران و شرایط شکلی و مهر آن,تحقیق جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران و شرایط شکلی آن,فصل دوم پایان نامه جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران و شرایط شکلی و مهر آن,مبانی نظری…

 • مطالعات و رساله معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار

  پایان نامه طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار,رساله معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار,طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار,مطالعات معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار,معماری پاید دانلود فایل اصلی مطالعات…

 • تحقیق مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روان وایمان با شادکامی

  تحقیق مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روان وایمان با شادکامی دانلود تحقیق مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روان وایمان با شادکامی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روان وایمان…

 • پاورپوینت هویت واقتدار ملی

  پاورپوینت هویت واقتدار ملی برچسب ها: مولفه های هویت ملیعوامل موثر بر هویت ملیهویت ملی افغانستانابعاد هویت ملیهویت ملی pdfچیستی هویت ملیهویت ملی و دینیاقتدار ملی چیستاقتدار دفاعیمقاله در مورد اقتدار دفاعیامنیت ملینقش مردم در تقویت اقتدار دفاعی رفتن به…