بررسی اثربخشي آموزش نوروفيد بک برروي کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلا به ADHD

بررسی اثربخشي آموزش نوروفيد بک برروي کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلا به ADHD

برچسب ها:
پایان نامه نوروفيدبکپایان نامه کودکان پيش فعال کمبود توجهبيش فعالي کمبودتوجهملاک تشخيص ADHDعملکرد نوروفيزيولوژيک در ADHDدرمان ADHDمنشاء سيگنالهاي مغزيانواع نوروفيدبکانواع حافظهحافظه نهاني ديداري

رفتن به سایت اصلی

بررسی اثربخشي آموزش نوروفيد بک برروي کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلا به ADHD

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثربخشي آموزش نوروفيد بک برروي کاهش  نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلا به ADHD  از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 152 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.====================================================تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.====================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيدهموضوع  : اثربخشي آموزش نوروفيدبک بر روي کاهش نشانه ها وبهبود عملکرد اجرايي  کودکان مبتلا به  ADHD 6 تا11 سال شهر تهران هدف تحقيق :  هدف وانگيزه اين پژوهش اثربخشي نوروفيدبک برروي کاهش  نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان بيش فعال وکمبود توجه ميباشد واز آنجائيکه اين کودکان جهت رفع علائم و کنترل اختلال خود وبهبود آن از داروهاي محرک زا استفاده ميکنند . ولي از آجائيکه مصرف دارو در بلندمدت موجب عوارض جانبي بسيار ميباشد ، شايد با استفاده از اين روش بتوان بصورت بي زيان از نشانه هاي رنج آور خود رهايي يابند .نمونه گيري وروش کار : طرح  پژوهش از نوع آزمايشي باليني و 8 کودک مبتلا به بيش فعالي و کمبود توجه برپايه معيارهاي DSM-IV-TR به روش تصادفي ساده در دو گروه دختر و پسر انتخاب شدند . ارزيابي بصورت پيش آزمون وپس آزمون انجام گرفت و هردو گروه پس ازارزيابي اوليه به مدت 30 جلسه وسه روز درهفته  به مدت  20 دقيقه آموزش نوروفيدبک  برروي اين کودکان اجرا شد . وسپس پس از پايان 30 جلسه اين کودکان  تحت ارزيابي ثانويه قرار گرفتند. ابزار پژوهش : جهت ارزيابي از تست هاي  تشخيصي TOVA  ، پرسشنامه کانرز – فرم والدين  – تست هاي  حافظه N-Back  و وکسلر ( فراخناي ارقام و رمز نويسي ) که جهت سنجش حافظه فعال کاربرد دارند  ، مورد استفاده قرار گرفت .تجزيه التحليل آماري : روش آماري مورد استفاده در اين پژوهش از آمار توصيفي ( ميانگين وانحراف معيار )  وآمار استنباطي از ( تحليل کوواريانس چند راهه ) در نظر گرفته شد.نتيجه گيري : نتايج نشان داد که روش آموزش نوروفيدبک بر بهبود نشانه ها وعملکرد اجرايي اين کودکان اثر بخش بوده و همچنين  آموزش نوروفيدبک نشان دهنده اين بود که ماندگاري اثر درماني اش نسبتا” قابل قبول  و اطمينان بخش تر در برابر درمان دارويي است . مقدمهاختلال نارسايي توجه –بيش فعالي1 ، الگوي فراگير عدم توجه – بيش فعالي وتکانشگري است که شديدتر از آن الگويي است که در کودکان با سطح رشد مشابه ديده ميشود(انجمن روانپزشکي آمريکا ، 2000 ). اختلال نارسايي توجه – بيش فعالي ،  اختلال عصبي رشدي است که ، با سه  ويژه گي اصلي  يعني  نارسايي توجه – بيش فعالي و  تکانشگري ، ونيز رفتارهاي قاعده مند توصيف ميشود( انجمن روانپزشکي آمريکا ، 2000 ) ، که در آن اين کمبودها به طور قابل ملاحظه اي نامتناسب با سن عقلي کودک است شروع آن دردوران کودکي است سن شروع اين اختلال از 5 سالگي ( سازمان بهداشت جهاني ، 1996 ) يا 7 سالگي (انجمن روانپزشکي آمريکا ، 2000 ) تعيين کرده اند . بطوريکه 30 تا 50 درصد مراجعين به سرويس هاي بهداشت روان کودکان را مبتلايان به اين اختلال تشکيل ميدهند ( کاپلان و سادوک 2، لوئيس 3، 2007  ، ( .  نشانه ها به طور قابل  ملاحظه اي نافذ و موقعيتي هستند معمولا در طول زمان مزمن يا پايدارند ودر نتيجه مستقيم تاخيرشديد زبان ،ناشنوايي ،نابينايي، اوتيسم يا روان پريشي دوران کودکي  نيستند ( بارکلي 1998 ).اين اختلال بر 3 تا 7 درصد از کودکان اثر ميگذارد( انجمن روانپزشکي آمريکا ، 2000 ). براساس بررسيهاي انجام  شده ،  چهارمين تجديد نظر راهنمايي  تشخيص و آماري و اختلا هاي رواني ، 5 تا 12% کودکان سن مدرسه در سراسر دنيا به اين اختلال مبتلا ميباشند . مطالعات اخير شيوع آن را 3 تا 18 درصد گزارش  کردند (رونالد3 ، لسن4 ، آبرامونيز، 2003 ) . اين اختلال معمولا” از دوران پيش دبستاني آغاز و اغلب تا بزرگسالي تداوم دارد( هالپرين و هيلي ،2010).  و در بين پسرها بيشتر از دخترها گزارش شده است ( سادوک ، سادوک ، 1389).اختلال نقص توجه – پيش فعالي  يک اختلال مزمن ميباشد که در صورت عدم درمان ، مي تواند با عث موفقيت تحصيلي و شغلي وافزايش خطر رفتارهاي ضد اجتماعي  و  احتمالا” سوء مصرف  مواد و  افزايش احتمالي  افسردگي و  اضطراب گردد ( سادوک وسادوک  2004  ، مالهوترا 1 1998) .از اختلالات همراه با اختلال نقص توجه – پيش فعالي  ، ميتوان اختلالات رفتار ايذايي وتخريبي مثل اختلال بي اعتنايي مقابله اي و اختلال سلوک با نسبت بالا ( 50 % ) اشاره کرد. مطالعات طولي نشان داده است که علائم پر فعاليتي و تکانشگري واضح ، کودک را در خطر بيشتري از رفتارهاي ضد اجتماعي و بزهکارانه و افزايش سانحه پذيري وتصادفات قرار ميدهد ( کاپلان وسادوک ، سادوک -سادوک 2004 ).همچنين در زير گروه پرخاشگري وغير پرخاشگري در اين اختلال مطرح شده است . کودکان غير پرخاشگر  نقائص شناختي و توجه بيشتري وکودکان پرخاشگر مشکلات رواني اجتماعي ورفتاري بيشتري دارند( لوئيسان 2 1991 ، گراس 3 ،1995 ). سبب شناسي در ADHD  حاکي از مباني نورولوژيک ( عصب شناختي ) اختلالات کمبود توجه هستند داده  هاي حاصل از اين مطالعات تلويحات مشخصي در خصوص لوب پيشاني دارند .کارکردهاي لوب پيشاني داراي ماهيت اجرايي بوده ودر طرح ريزي وسازماندهي منابع دخيل هستند ونقش حياتي در رفتارهاي بازدارنده ، ميانجي از قبيل کنترل کردن رفتارهاي حرکتي و بازداري از تمرکز وتوجه بر محرکهاي نامربوط با حواس پرت کن دارند (آيزنک 4، 1994 ) .  سونوگا – بارک1 ( 1994 ، 2003 ، 2005 ) با توجه به نقش قشري بالا وپايين (کنترل تکانشگري) باعث ميشود اين کودکان نشانه هاي مسلط نارسايي توجه وفقدان سازماندهي ونيزمشکلات مربوط به کار کردهاي اجرايي ( ازجمله ضعف در سازماندهي زماني ، ضعف در دنبال کردن اهداف کلي و جزئي ، ضعف در برنامه  ريزي وتصميم گيري ) را در سنجش عصب – روانشناختي نشان دهند . از ديگر عوامل سبب شناسي مطالعات همبستگي بسياري موجب شده كه در خصوص نقش افزودن يهاي خوراكي ، ميزان سرب موجود در خون، آلرژي ها، مصرف  سيگار و  مشروبات الكلي  در زمان  بارداري ، به  عنوان  عوامل علي  در سبب شناسي ADHD/ODD گمانه زني هايي صورت گيرد (بارکلي،2003 ) .قبلا تصور مي شد با بزرگ شدن اين كودكان، اختلال از بين مي رود؛ اما امروزه اعتقاد بر اين است كه70 درصد اين كودكان نمي توانند از پس مشكلات مرتبط با اختلال كمبود توجه  برآيند (ليندنمن حبيب 3، رادجويک 4،1996 ) .بررسي متون پژوهش در زمينه درمان اختلال نارسايي توجه – بيش فعالي حاکي از تمرکز عمده برروي دارودرماني است (سافر5، زيتو6 ، فاين7 ، 1996 ; سوآنسون 8  ، لرنر9 ، ويليامز، 1995). نتايج از سودمندي آن بر کاهش نشانه هاي رفتاري اين اختلال حکايت ميکند (اشودنز، لي ، زينک ، هانفور ، 2004 ; اورتوم ، ورياتن ، کمز ، نمانس ، بيتلار وهمکاران ، 2003 ). اما بااين وجود بين متخصصان و پژوهشگران اين حوزه در خصوص دامنه وميزان اثربخشي و عوارض جانبي داروهاي محرک  وهمچنين نقش اين داروها در درمان گروهاي ويژه مانند افراد خيلي کم سن ، يا داراي کارکرد عقلاني پايين همچنان بحث و سؤالاتي باقي است (سولانتو10 ، اسکاچار ، کوپگز، 2007  ; هاپرين، 2010). از طرفي ديگر بسياري از والدين در مورد استفاده از اين داروها دچار ترديد هستند ورغبت چنداني به استفاده از آن براي درمان اختلال فرزندانشان نشان نميدهند ( مونسترا 11، 2003). علت اين ترديد در مصرف دارو حتمالا” نگراني از مصرف طولاني داروهاي روان محرک و اثار جانبي آن از قبيل : بي اشتهايي ، اختلال خواب ، تحيج پذيري ، خشم ،  اضطراب ، ودر بعضي موارد شديد تشنج ، تيک ها است ( لوبار1، 1995 ; مان 2، 2000 ). از اين جهت پرداختن به درمان غير دارويي براي اين اختلال آشکار ميشود . که از آن جمله وسيله اي بنام نوروفيدبک که مستقيما” بر روي بهبود ساختارها و کارکرد هاي درگير دراين اختلال تمرکزدارد ( بيتلار3 ، 2007 ) . نوروفيدبك، نوعي رويكرد توانبخشي در درمان است، و هدف آن، بهنجار سازي پايدار ADHD-ADD است و بهنجار سازي پايدار رفتار بدون وابستگي مداوم به داروها يا رفتاردرماني است.  ( باراباز4 ،1996 ) .فهرست مطالب بررسی اثربخشي آموزش نوروفيد بک برروي کاهش  نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلا به ADHD  به صورت زیر می باشد:چکيده          فصل اول : کليات تحقيقمقدمه         بيان مسئله         سوالات پژوهشي        اهميت وضرورت تحقيق       اهداف پژوهش       بيان فرضيات         تعاريف نظري وعملياتي  متغييرها     نوروفيدبک        بيش فعالي –کمبودتوجه       توجه         حافظه         تکانشگري        عملکردهاي اجرايي       فصل دوم :گستره نظري و تجربي پژوهش       پيشينه نظري تحقيق          ملاک تشخيص ADHD         سبب شناسي ADHD        مرورتحقيقات توسط لوبار        عوامل نوروآناتومي و عملکرد نوروفيزيولوژيک در ADHD    ژنتيک          عوامل مربوط به پيش از تولد       علائم رواني – اجتماعي         علل اکتسابي اختلال بيش فعالي –نقص توجه      سير وپيش آگهي ADHD        سير تکامل         مهمترين اختلالاتي که با ADHD همراهه      درمان ADHD         درمانهاي دارويي        جديدترين درمان : نوروفيدبک      منشاء سيگنالهاي مغزي        کارکردهاي امواج مغزي         پرتکل هاي درماني با استفاده از نوروفيدبک       انواع نوروفيدبک         ارزيابي هاي يک کاناله ودو کاناله       تعاريف ونقائص عملکردهاي اجرايي       توجه  و تمرکز مقدمه           تغيير ميزان توجه         ساختار حافظه          انواع حافظه       خزانه حسي          خزانه پژواکي         حافظه نهاني ديداري         کاتب دروني          حافظه فوري ( کوتاه مدت )       حافظه بلند مدت          حافظه معنايي         حافظه رويدادي         ا ثر تاخر در يادآوري         پيشينه تجربي تحقيق         تحقيقات خارجي          تحقيقات داخلي         فصل سوم :  طرح پژوهش       طرح کلي پژوهش        جامعه آماري وروش نمونه گيري        ابزار پژوهش تست هوش ريون          تست  Tova           پرسشنامه کانرز –فرموالدين          تست حافظه N-back         خرده آزمون هوش وکسلر ( فراخناي ارقام ورمزنويسي)      تست ويسکانسين           دستگاه نوروفيدبک         روش اجراي تحقيق          روش تجزيه و تحليل          روش  شمول           عدم شمول           رعايت نکات اخلاقي       فصل چهارم : نتايج         تجزيه التحليل داده هاي تحقيق        فصل پنجم : بحث در نتايج بحث و نتيجه گيري     محدوديتها و موانع پژوهش        پيشنهاد ات براي پژوهشهاي آتي       پيشنهادهاي بکار بسته        خلاصه         منابع فارسي ولاتين چداول و پرسشنامه پيوست ها

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1320
مشاهده

کد فایل:9424
انتشار در:۱۳۹۶/۴/۳
حجم فایل ها:2471

اشتراک گذاری:

 قیمت:

21,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه نوروفيدبکپایان نامه کودکان پيش فعال کمبود توجهبيش فعالي کمبودتوجهملاک تشخيص ADHDعملکرد نوروفيزيولوژيک در ADHDدرمان ADHDمنشاء سيگنالهاي مغزيانواع نوروفيدبکانواع حافظهحافظه نهاني ديداري

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدل پيشرفته مديريت كيفيت جامع، تاريخچه EFQM

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدل پيشرفته مديريت كيفيت جامع، تاريخچه EFQM دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدل پيشرفته مديريت كيفيت جامع، تاريخچه EFQM دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدل…

 • پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت

  پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت دانلود پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت دسته بندي : حسابداری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت ،در حجم 52 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: اگر مدیران در راستای اجرای فرآیند مدیریتی…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت تعارض

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت تعارض دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت تعارض دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشیه تحقیق مدیریت تعارض مبانی نظری وپیشیه تحقیق مدیریت تعارض مقدمه مراحل تعارض…

 • ادبیات نظری تحقیق تقلب و قانون

  ادبیات نظری تحقیق تقلب و قانون دانلود ادبیات نظری تحقیق تقلب و قانون دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ادبیات نظری تحقیق تقلب و قانون فصل دوم : دلایل نظریه پذیرش تقلب نسبت به…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق پیشرفت تحصیلی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق پیشرفت تحصیلی دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق پیشرفت تحصیلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پیشرفت تحصیلی تربیت نیروی انسانی کارآمد از جمله وظایف اصلی دانشگاه ها محسوب…

 • پاورپوینت مراحل انجام ارزشیابی درونی

  پاورپوینت مراحل انجام ارزشیابی درونی برچسب ها: مراحل انجام ارزشیابی درونیمعرفی ارزشیابی درونیتشکیل کمیته ی ارزشیابی درونی درگروه های آموزشی تعیین حوزه های ارزشیابی وملاک های هریک ازآن ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مراحل انجام ارزشیابی درونی دسته بندي…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثربخشي درمان نوروفيدبک بر کاهش نشانگان اختلال وسواس فکری

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثربخشي درمان نوروفيدبک بر کاهش نشانگان اختلال وسواس فکری دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثربخشي درمان نوروفيدبک بر کاهش نشانگان اختلال وسواس فکری دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق خرید تفننی و سیر تحولات آن

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق خرید تفننی و سیر تحولات آن دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق خرید تفننی و سیر تحولات آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خرید تفننی و سیر تحولات آن در…

 • پیشینه و مبانی نظری سبک اسناد کنترل

  پیشینه و مبانی نظری سبک اسناد کنترل دانلود پیشینه و مبانی نظری سبک اسناد کنترل دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سبک اسناد کنترل اصطلاح سبک به عنوان شیوه ترجیحی فرد برای فکر کردن…

 • دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی خانه سینما و تئاتر

  پایان نامه معماری طراحی خانه سینما و تئاتر,دانلود مطالعات معماری طراحی خانه سینما و تئاتر,دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی خانه هنرمندان,رساله کارشناسی معماری طراحی خانه سینما و تئاتر,طراحی خانه تئاتر,مطالعات معماری طراحی خانه سینما دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات…

 • پاورپوینت آتشفشان ها و فرآیندهای آتشفشانی

  پاورپوینت آتشفشان ها و فرآیندهای آتشفشانی دانلود پاورپوینت آتشفشان ها و فرآیندهای آتشفشانی دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آتشفشان ها و فرآیندهای آتشفشانی ، در حجم 49 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن:…

 • تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده

  تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده برچسب ها: جریان نقد آزاد مدیریت سود کیفیت حسابرسی تخصص حسابرس در صنعتارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریتحسابرس رفتن…

 • بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت

  اثربخشی,بررسی,حسابداری,سیستم,کارائی,مدیریت دانلود فایل اصلی بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت از سایت دانلود فایل تحقیق حاضر با عنوان بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 220 صفحه با فرمت…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع الگوي بديعه پردازي

  دانلود پاورپوینت با موضوع الگوي بديعه پردازي برچسب ها: معنی بدیعه پردازیروش بدیعه پردازی در ریاضیبدیعه پردازی در انشاروش تدریس بدیعه پردازی در علومپاورپوینت الگوی بدیعه پردازییک نمونه تدریس به روش بدیعه پردازیمزایا و معایب روش تدریس بدیعه پردازیطرح درس…

 • ادبیات نظری پژوهش وپیشینه تعاریف ،اهمیت ومدل های مدیریت دانش

  ادبیات نظری پژوهش وپیشینه تعاریف ،اهمیت ومدل های مدیریت دانش دانلود ادبیات نظری پژوهش وپیشینه تعاریف ،اهمیت ومدل های مدیریت دانش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ادبیات نظری پژوهش وپیشینه تعاریف ، اهمیت…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها

  دانلود پاورپوینت با موضوع نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها برچسب ها: نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانهاهوشمندی کسب و کارمهارتهای لازم جهت ارتقای هوشمندی کسب و کاریکپارچه سازی اطلاعاتی حوزه های مختلف کسب و کارعوامل موثر بر…

 • پاورپوینت اصول تامين احتياجات تغذ يه اي در وضعيت هاي اضطراري (بحرانها)

  پاورپوینت اصول تامين احتياجات تغذ يه اي در وضعيت هاي اضطراري (بحرانها) برچسب ها: تغذیه در بحرانذخیره مواد غذایی در قحطیمواد غذایی لازم در زمان قحطیمواد غذایی با ماندگاری بالا رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اصول تامين احتياجات تغذ يه…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی تالار پذیرایی مراسم و رستوران

  استانداردهای طراحی تالار پذیرایی مراسم,دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی تالار پذیرایی مراسم و رستوران,رساله معماري طراحی تالار پذیرایی مراسم و رستوران,طراحی تالار پذیرایی مراسم و رستوران,مطالعات معماري طراحی تالار پذیرایی مراسم و رستوران دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله…

 • پاورپوینت آنالیز سایت میدان فردوسی تا میدان جانباز

  آنالیز سایت میدان جانباز,آنالیز سایت میدان فردوسی تا میدان جانباز,پاورپوینت آنالیز سایت میدان فردوسی,پاورپوینت آنالیز سایت میدان فردوسی تا میدان جانباز,دانلودپاورپوینت آنالیز سایت میدان فردوسی تا میدان جانباز,میدان فردوسی تا میدان جانباز دانلود فایل اصلی پاورپوینت آنالیز سایت میدان فردوسی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع تحول در نظام اداري- مديريتي

  دانلود پاورپوینت با موضوع تحول در نظام اداري- مديريتي برچسب ها: تحول اداری pptتحول اداری چیستتحول نظام اداری در ایرانهفت بند تحول اداریمقاله تحول اداری رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تحول در نظام اداري- مديريتي دسته بندي…

 • مبانی نظری و ابعاد اختلالات رفتاری (فصل 2)

  ابعاد,اختلالات,رفتاری,فصل,مبانی,نظری دانلود فایل اصلی مبانی نظری و ابعاد اختلالات رفتاری (فصل 2) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد اختلالات رفتاری (فصل دوم) در 53 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و…

 • پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : زمین خانه سنگی ما

  پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : زمین خانه سنگی ما برچسب ها: پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث زمین خانه سنگی ما رفتن به سایت اصلی پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : زمین خانه سنگی ما دسته بندي…

 • مجموعه قالب پاورپوینت علوم تربیتی

  مجموعه قالب پاورپوینت علوم تربیتی دانلود مجموعه قالب پاورپوینت علوم تربیتی دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل مجموعه قالب پاورپوینت علوم تربیتی  قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ……

 • پیشینه و مبانی نظری بلوغ و بلوغ عاطفی

  پیشینه و مبانی نظری بلوغ و بلوغ عاطفی دانلود پیشینه و مبانی نظری بلوغ و بلوغ عاطفی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق بلوغ و بلوغ عاطفی فصل دوم :…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی کیفیت زندگی (فصل 2)

  پيشينه پژوهش ت,پيشينه نظري کیفیت زندگی,چارچوب نظري کیفیت زندگی از دیدگاه دانشمندان,دانلود مباني نظري ابعاد کیفیت زندگی,فصل دوم پايان نامه ارشد نظریه های کیفیت زندگی کاری,مباني نظري مولفه های کیفیت زندگی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) کیفیت زندگی دانلود…

 • دانلود مقاله ارائه یک الگوریتم جامع جهت طراحی بهینه مزارع بادی در شبکه توزیع به منظور بهبود قابلیت

  الگوریتم رقابت استعماری (ICA),انرژی تأمین نشده مورد انتظار,بررسی ارائه یک الگوریتم جامع جهت طراحی بهینه مزارع بادی در شبکه توزیع به منظور بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات,پخش بار بهینه OPF,تلفات انرژی سالیانه,کاهش سناریو دانلود فایل اصلی دانلود مقاله ارائه…

 • پیشینه و مبانی نظری پيش بيني و مدل هاي پيش بيني

  پیشینه و مبانی نظری پيش بيني و مدل هاي پيش بيني دانلود پیشینه و مبانی نظری پيش بيني و مدل هاي پيش بيني دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پيش بيني و مدلهاي پيش…

 • پاورپوینت با موضوع اضطراب کودکان

  پاورپوینت با موضوع اضطراب کودکان دانلود پاورپوینت با موضوع اضطراب کودکان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل همه انسان ها اضطراب را در زندگی خود تجربه می‌کنند و طبیعی است که مردم هنگام مواجهه…

 • پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی

  پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی برچسب ها: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی دسته بندي : ریاضی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی آموزش علوم تجربی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی آموزش علوم تجربی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی آموزش علوم تجربی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل اثربخشی آموزش علوم تجربی پیشینه نظری آموزش و پرورش به طور…

 • جغرافیای شهری (مبانی شهری ایران)

  جغرافیای شهری (مبانی شهری ایران) دانلود جغرافیای شهری (مبانی شهری ایران) دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل ورد کامل جغرافیای شهری (مبانی و ایران). این فایل در ارتباط با جغرافیای شهری(مبانی و ایران) تهیه شده…

 • ادبیات و پیشینه پژوهش مهارتهای آموزشی (فصل دوم)

  آموزشی,ادبیات,پژوهش,پیشینه,دوم,فصل,مهارتهای دانلود فایل اصلی ادبیات و پیشینه پژوهش مهارتهای آموزشی (فصل دوم) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای آموزشی (فصل دوم) در 64 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت…

 • دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق نظریه ها و مدل های بازاریابی رابطه مند (فصل2)

  پیشینه پژوهش مزایای بازاریابی رابطه مند,پیشینه تحقیق انواع بازاریابی رابطه‌‌مند,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق نظریه ها و مدل های بازاریابی رابطه مند,دانلود مباني نظري تعاریف و مفاهیم بازاریابی,مباني نظري اهداف بازاریابی رابطه مند,مباني نظري م دانلود فایل اصلی دانلود…

 • بررسی نقش تلفیق فضای سبز و محیط مصنوع در میزان تعاملات اجتماعی ساکنین مجتمع ها

  بررسی نقش تلفیق فضای سبز و محیط مصنوع در میزان تعاملات اجتماعی ساکنین مجتمع ها دانلود بررسی نقش تلفیق فضای سبز و محیط مصنوع در میزان تعاملات اجتماعی ساکنین مجتمع ها دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق نوسازی و بهسازی بافت فرسوده

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق نوسازی و بهسازی بافت فرسوده دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق نوسازی و بهسازی بافت فرسوده دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - 1 - مقدمه014 2 - 2…