بررسی تأثير بازيهاي پيش دبستاني بر مهارتهاي ذهني و اجتماعي كودكان

بررسی تأثير بازيهاي پيش دبستاني بر مهارتهاي ذهني و اجتماعي كودكان

برچسب ها:
تحقیق بازی های پیش دبستانیمقاله مهارت های ذهنیتحقیق مهارت های اجتماعیپروژه کودکان پیش دبستانیبررسی تأثير بازيهاي پيش دبستاني بر مهارتهاي ذهني و اجتماعي كودكاندیدگاه مکتب اسلام درباره ی بازیمفهوم شناسی مهارت های ذهنیانواع مهارت های اجتما

رفتن به سایت اصلی

بررسی تأثير بازيهاي پيش دبستاني بر مهارتهاي ذهني و اجتماعي كودكان

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثير بازيهاي پيش دبستاني بر مهارتهاي ذهني و اجتماعي كودكان از سری تحقیق های رشته علوم تربیتی میباشد. این تحقیق با گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی در 112 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.قسمتهایی کوتاه از متن:چکیده پژوهش حاضر یک پژوهش از نوع شبه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش است، که به تأثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت هاي ذهني و اجتماعي كودكان مراكز پيش دبستاني ناحيه يك شهر شيراز در سال تحصيلي93-92 پرداخته است.      جامعه آماری شامل 3086 کودک پیش دبستانی می باشد که در گروه سنی 5 تا 6 سال مشغول به تحصیل بودند که از بین آنها 60 نفر به صورت تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه  پژوهش انتخاب شدند . شركت كنندگان پژوهش به دو گروه کنترل و آزمایش  تقسيم شدند.پس از یکسان سازی گروه ها ابتدا از كل شركت كنندگان، که 30 نفر آن ها پسر و 30 نفر دختر بودند پيش آزمون بصری – حرکتی بندر گشتالت به منظور سنجش مهارت های ذهنی از کودکان گرفته شد و پرسشنامه ی مهارت های اجتماعی ماتسون(1983) به منظور سنجش مهارت های اجتماعی کودکان در اختیار معلمان قرار داده شد. سپس از هر گروه 15 نفر به صورت تصادفی به عنوان گروه آزمایش و 15 نفر نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب گردیدند و بازی ها به گروه های آزمایش طی دو ماه و هرهفته دو جلسه ی یک و نیم ساعته آموزش داده شد. بعد از آموزش بازی ها، مجددا آزمون ها تکرار گردید، سپس داده های بدست آمده از طریق آمار توصیفی و آزمون تحليل كواريانس چند متغيره (مانكووا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشانگر تأثیر بازی ها بر مهارت های ذهنی و اجتماعی کودکان گروه آزمایشی نسبت به کودکان گروه کنترل به طور معنادار بود.مقدمه     انسان با مجموعه ای از ویژگی های خود متولد می شود. این ویژگی ها در ارتباط مستقیم با حیات زیستی انسان هستند یعنی بدون وجود آنها امکان ادامه ی زندگی و بقاء برای انسان موجود نیست، این ویژگی ها عبارتند از غذا خوردن، آشامیدن، نفس کشیدن و غیره.همزمان با افزایش سن بتدریج ویژگی های دیگری در انسان پدید می آید.این  ویژگی های ثانویه بدون تردید نتیجه تعامل کودک با محیط و در واقع اثرات متقابل وراثت و محیط بر روی کودک است.از جمله ی این ویژگی ها رشد ذهنی کودک و میل کودک برای فعالیت های گروهی و ارتباط با دیگران است که این فعالیت ها در سنین پیش از دبستان بیشتر در قالب بازی نمود پیدا می کند. با در نظر گرفتن این موضوع نقش والدین و مربی آموزشی می تواند نقشی تعیین کننده در هدایت و رشد این گونه فعالیت ها به سمت پرورش مهارت-های ذهنی و اجتماعی کودک در جهت مناسب باشد.       ظرفيت حركتی كودك همزمان با رشد يافتگی فيزيولوژيكی و همچنين بر اساس چگونگی تعامل با اطرافيان كه به ميدان تحولی كودك نظم، جهت و انسجام می دهد، متحول می شود. بازی شرايطی را برای كودك فراهم می سازد كه بر اساس آن می تواند به اكتشاف دنيای پيرامونش بپردازد و امکان رشد وسیع و همه جانبه کودک را فراهم می سازد(دادستان،1386).    امروزه اهميت و ارزش بازي در دوران كودكي به وسيله ي پژوهش هاي گسترده، كاملاً مورد تأييد قرارگرفته است. بازي روي رشد جسمي، عاطفي، ذهني، آموزشي، اخلاقي، شخصيتي، اجتماعي تأثير  مي گذارد و داراي ارزش تشخيصي و درماني نيز مي باشد(مقدم، 1386).با اينكه از زمان ميشل منتني  فيلسوف و مربي بزرگ دوره ي رنسانس بازي مورد توجه خاص دانشمندان آموزش و پرورش بوده است، ولي در هيچ عصري به اندازه ي زمان ما بازي مورد مطالعه و پژوهش دقيق روانشناسان واقع نشده است. پژوهش هاي جديد نشان داده است كه بازي تأثير بسياري در رشد بدني و ذهني كودكان دارد(ماجستي،1373).     بازي يك امر بدون حضور ذهن يا بدون ساخت نيست، بلكه بخش جدايي ناپذيري از زندگي ماست. وسيله ي مؤثري براي كاركرد بهينه، مؤثر در بزرگسالي وفراگيري رشد شناختي است(هولزينگا،1950؛ به نقل از مونگيلو ، 2006).        انجام بازي صرفاً عامل افزايش يادگيري و رشد هوشي نخواهد بود بلكه پيروي از قواعد، اصول و بازي هاي آموزشي و … براي رشد هوشي الزامي است(مهجور، 1386).بر اساس نظريات “پياژه و ويگوتسكي” بازي اصلي ترين عامل رشد شناختي كودك است. همچنين يكي از پاك ترين روش هاي فكري قابل دسترس براي خردسالان مي باشد. كودكان در قالب بازي با درك واقعيتها و كنترل مهارت هاي شخصي به تعادل دست مي يابند(انگجي و عسگري، 1385).       پژوهشگرانی مانند كفارت، هارتمن، جين آيرز، حركت و فعاليت را اساس يادگيری و پايه ای برای تحول ذهنی می دانند. آنان تفكيك ناپذيری نيروهای روانی و جسمانی را در به اجرا درآوردن هرگونه الگوی حركتی آن هم در مراحل اوليه آموزش، به منزلۀ يك اصل اساسی مورد تأكيد قرار می-دهند(كفارت و همکاران به نقل از مشرف جوادی، 1367).     جنسن (2002) معتقد است كه فرد می تواند مجموع تواناييهای مغزی خود را به ياری حركت مورد بهره برداری قرار دهد يا توان مندي هايی را به منصه ظهور برساند. از اين رو، در نظرگرفتن جنبه های حركتی و تحليل آنها، برای درك رشد تواناييهای ذهنی ضروری است(دادستان، 1379).      توانايي های ذهنی امكان ندارد كه از تواناييهای حركتیِ پايه جدا باشند. بنابراين، مطالعه اين گونه حركتها و فراهم ساختن امكان پرورش و رشد آنها سبب تقويت و حتی ترميم توانايي های ذهنی می‌شود. از نظر پياژه، رشد كودك بستگی بسيار به دستكاری دخل و تصرف او در محيط و پيرامونش و تعامل با آن دارد. وی معتقد است كه آگاهی از طريق اجرا حاصل می شود(اسلاوين، ترجمه سيد محمدی، 1385) کودکان برای آنکه بتوانند خودشان را با اجتماعی که در آن زندگی می کنند، هرچه بیشتر سازگار کنند، باید مهارت های اجتماعی گوناگون را بیاموزند. رشد حركتی و شركت فعال كودك در بازيهای گوناگون حركتی اساس رشد عاطفی- اجتماعی، روانی- حركتی و شناختی او را تشكيل می دهد پس برای آموزش و تغيير مهارتهای  اجتماعی و ذهنی كودكان بايد به تقويت و غنی سازی محيط آنان قبل از ورود به دبستان مبادرت ورزيد، زيرا كودكان ضمن جستجو در محيط، با رويدادهايی روبه رو می شوند كه علاقه آنان را جلب می كند. آنها به ويژه تحت تأثير رويدادهايی قرار می گيرند كه نسبتا تازگی دارند، يعنی رويدادهايی كه با تجربه های قبلی آنان، كاملاً منطبق نباشند. پس وظيفه آموزش پيش دبستانی افزودن توانايی است تا دانايی، زيرا كودك در آغاز انديشه كاملاً منطقی ندارد و لازم است مراحلی فراهم آورد كه طی سپری كردن آن مراحل فكرمنطقی كودك گسترش يابد. ذهن كودك وقتی به خوبی تحول می يابد كه فعال باشد. كودك فقط چيزهايی را خوب فرا می گيرد كه از راه مشاهده، تعمق، تجربه و فعاليت شخصی آموخته باشد. در اين ميان بازيهای كودكان-بازيهای سازمان يافته و هدايت شده و بازيهای آزاد- نقشی بی بديل در تسريع و تقويت توانايي هايشان ايفا می كند(پياژه،1964؛ اسميلنسكی ، 1968؛ پاپاليا و الدز،  1992).بسياري از مربيان آموزش و پرورش به نقش بازي به عنوان يكي از مطلوب ترين عوامل آموزش و پرورش، اشاره كرده اند. مونته سوري  ، فروبل ، دكرولي ،پياژه و گانيه از جمله كساني هستند كه براي آموزش مفاهيم آموزشي به كودكان از بازي هاي آموزشي استفاده مي كردند و استفاده از آن را به عنوان عمده ترين وسيله ي آموزش كودك براي يادگيري موضوعات مختلف مورد تأكيد قرار داده اند.(انگجی،1385). برنامه‌های حركتی و بازي‌های هدفمند همراه با ساير فعاليتهای تربيتی و پرورشی بستری مناسب برای تمرين و تكرار برخی از مفاهيم ذهنی و شناختی و پرورش مهارتهای اجتماعی در دوره پيش دبستانی است. حركت وسيله ای برای برقراری ارتباط و آموزش است و با آن می توان مفاهيم اوليه مانند وزن، جهت يابی، شكل كميت و كيفيت، زمان و مكان و در مجموع ادراك فضا را به كودكان آموزش داد، زيرا آموزش نظری برای كودكان سنين پيش دبستانی خسته كننده است، ضمن آنكه كودكان اين سنين در نيم دوره پيش عملياتی هستند و درك مفاهيم نظری بدون عمل برای آنان ميسر نیست و زمان بر است(جنسن، 2002).فهرست مطالب بررسی تأثير بازيهاي پيش دبستاني بر مهارتهاي ذهني و اجتماعي كودكان به شرح زیر می باشد:چکیده    فصل اول    کلیات پژوهش    21-1- مقدمه:    31-2- بيان مسئله:    61-3- ضرورت و اهمیت پژوهش:    111-4- اهداف پژوهش:    131-4-1- هدف کلی:    131-4-2-  اهداف جزیی:    131-5- فرضیه های  پژوهش:    131-6- تعریف نظری متغیرهای پژوهش:    141-6-1- بازی:    141-6-2- مهارتهای ذهنی:    141-6-3- مهارت  های اجتماعی:    151-7-  تعاریف عملیاتی:    151-7-1 بازی:    151-7-2- مهارت های ذهنی:    151-7-3-  مهارت های اجتماعی:    15فصل دوم    ادبیات و پیشینه ی تحقیق    162-1- مقدمه:    172-2- مباحث نظری بازی  و فعالیت های بدنی:    172-2-1- بازی چیست؟    172-2-2- وﯾﮋگی های اساسی بازی:    182-3- نظریه ی انرﮊی مازاد:    192-4- نظریه ی پیش تمرینی:    202-4-1- نظریه ی غریزی مک دوگال:    212-4-2- نظریه ی اجتماعی گروس:    212-4-3- نظریه ی ویلیام اشترن:    222-4-4- نظریه ی پستالوژی:    222-5- نظریه ی بازپیدایی:    232-6- نظریه ی بیان خود:    232-7- نظریه ی ﮊان پیاﮊه:    242-8- انواع بازی به نظر ﮊان پیاﮊه:    252-8-1- بازی های مهارتی:    252-8-2-  بازی های نمادین:    252-8-3-  بازی های با قاعده:    262-8-4-  بازی های سازنده:    272-9- نظریهی شارلوت بوهلر:    272-9-1- بازی های کنشی:    272-9-2- بازی های وانمود سازی یا خیالی:    282-9-3- بازی های انفعالی:    282-9-4- بازی های ساختمانی:    292-9-5- بازی های جمعی:    292-10- دیدگاه مکتب اسلام درباره ی بازی:    292-11- رشد و تکامل حرکات از دیدگاه علم تکامل بدن انسان:    302-12- مباحث نظری مهارت های ذهنی:    322-12-1- مفهوم شناسی مهارت های ذهنی:    322-13- مباحث نظری مهارت های اجتماعی:    332-13-1- مفهوم شناسی مهارت های اجتماعی:    332-13-2- انواع مهارت های اجتماعی:    352-13-3- عناصر مهارت های اجتماعی:    362-13-4- پیامد های مهارت های اجتماعی:    372-13-5- مدرسه و مهارت های اجتماعی :    382-14- پیشینهی تحقیقاتی:    392-14-1- بازی و مهارت های ذهنی    392-14-1-1- پژوهش های داخل کشور:    392-14-1-2- پژوهش های خارج از کشور:    412-14- 2- بازی و مهارت های اجتماعی:    422-14-2-1- پژوهش های داخل کشور:    422-14-2-2- پژوهش های خارج از کشور:    442-15- جمع بندی پیشینه های تحقیق:    46فصل سوم    روش تحقیق    483-1- مقدمه:    493-2- روش پژوهش:    493-3- جامعه و نمونه آماری:    493-4- روش نمونه گیری پژوهش:    493-5- ابزار گردآوری اطلاعات:    503-5-1- آزمون بصری– حرکتی بندر گشتالت:    503-5-2- مقیاس سنجش مهارت ها ی اجتماعی ماتسون:    533-6- روایی مقیاس سنجش مهارت های اجتماعی:    543-7- پایائی مقیاس مهارت های اجتماعی:    553-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:    563-9- اطلاعات جمعيت شناختي نمونه:    56فصل چهارم    تجزیه و تحلیل یافته ها    584-1- مقدمه    594-2- يافته هاي توصيفي    594-3- يافته هاي استنباطي    60فصل پنجم    بحث و نتیجه گیری    695-1- مقدمه:    705-2- خلاصه پژوهش:    705-3- نتایج پژوهش:    715-3-1- فرضیه های اصلی:    715-3-2- فرضیه های فرعی:    735-4- پیشنهادها:    755-4-1- پیشنهادهای کاربردی:    755-4-2- پیشنهادهای پژوهشی:    765-5- محدودیت های تحقیق:    76پیوست ها    77منابع و ماخذ    82منابع فارسی:    83منابع انگلیسی :    88چکیده انگلیسی : 95

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
2099
مشاهده

کد فایل:9335
انتشار در:۱۳۹۶/۳/۳۱
حجم فایل ها:218

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
تحقیق بازی های پیش دبستانیمقاله مهارت های ذهنیتحقیق مهارت های اجتماعیپروژه کودکان پیش دبستانیبررسی تأثير بازيهاي پيش دبستاني بر مهارتهاي ذهني و اجتماعي كودكاندیدگاه مکتب اسلام درباره ی بازیمفهوم شناسی مهارت های ذهنیانواع مهارت های اجتما

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق روان درماني تفكرات غير منطقي و اضطراب

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق روان درماني تفكرات غير منطقي و اضطراب دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق روان درماني تفكرات غير منطقي و اضطراب دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق روان…

 • بررسی تاثیر آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان هوش کلامی و گنجینه لغات کودکان پیش دبستانی

  بررسی تاثیر آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان هوش کلامی و گنجینه لغات کودکان پیش دبستانی برچسب ها: تحقیق قصه گوییتحقیق در مورد هوشپروژه هوش کلامیتحقیق گنجینه لغاتبررسی تاثیر آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان هوش کلامی و…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع كاربردهاي نانوبيوتكنولوژي در پزشكي

  دانلود پاورپوینت با موضوع كاربردهاي نانوبيوتكنولوژي در پزشكي برچسب ها: ظرفیت ارشد نانوتکنولوژی پزشکیمنابع ارشد نانوتکنولوژی پزشکیرشته نانو تکنولوژی چیستبازار کار نانوتکنولوژی پزشکیدکتری نانوتکنولوژی پزشکیبازار کار رشته نانودکتری نانوبیوتکنولوژیارشد نانوتکنولوژی دارویی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع كاربردهاي…

 • پاورپوینت چشم انداز GIS در کشور کره جنوبی

  GIS,آشنایی با چشم انداز GIS در کشور کره جنوبی,پاورپوینت چشم انداز GIS,پاورپوینت چشم انداز GIS در کشور کره جنوبی,پروژه چشم انداز GIS,چشم انداز GIS در کشور کره جنوبی,چشم انداز NDIS,دانلود پاورپوینت چشم انداز GIS در کشور کره جنوبی,شهرسازی دانلود فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خرید آنی و آنلاین فروشگاهی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق خرید آنی و آنلاین فروشگاهی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خرید آنی و آنلاین فروشگاهی دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم و مبانی نظری و پیشینه تحقیق خرید آنی و آنلاین فروشگاهی…

 • پیشینه و مبانی نظری خلاقيت

  پیشینه و مبانی نظری خلاقيت دانلود پیشینه و مبانی نظری خلاقيت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : خلاقيت نظریه های خلاقیت 2 - 3 - 1 رابطه خلاقیت و عزت نفس…

 • پاورپوینت عوامل زيان آور كشاورزي ، اثرات ،راههاي كنترل و پيشگيري

  پاورپوینت عوامل زيان آور كشاورزي ، اثرات ،راههاي كنترل و پيشگيري برچسب ها: عوامل زيان آور كشاورزياثراتراههاي كنترل و پيشگيريتعریف بهداشت کشاورزیكمر درد ودرد در ناحيه ستون فقراتاصول حمل بار رفتن به سایت اصلی پاورپوینت عوامل زيان آور كشاورزي ،…

 • پاورپوینت زندگینامه عطار نیشابوری

  پاورپوینت زندگینامه عطار نیشابوری دانلود پاورپوینت زندگینامه عطار نیشابوری دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل بخشی از متن پاورپوینت: عطار نیشابوری، یکی از شعرا و عارفان نام آور ایران در اواخر قرن ششم و اوایل…

 • بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

  بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برچسب ها: پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیپروژه بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیمقاله بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه…

 • پیشینه و مبانی نظری حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)

  پیشینه و مبانی نظری حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) دانلود پیشینه و مبانی نظری حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) دسته بندي : روانشناسی و…

 • کاخ های معروف استانبول

  کاخ های معروف استانبول دانلود کاخ های معروف استانبول دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل کاخ های معروف استانبول فهرست کاخ دولما باغچهبرج گالاتابرج دختر استانبول(کیز کولسی)کاخ توپکاپیکاخ گوک سو یا کاخ کوچوک سوکاخ چراغان استانبولکاخ ییلدیز…

 • تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

  تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار برچسب ها: روستا توسعه توسعه روستايي برنامه ریزی برنامه ریزی روستایی پایان نامه تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبارپروژه تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار رفتن به سایت…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق وسواس فکری عملی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق وسواس فکری عملی دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق وسواس فکری عملی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 1 - 2 اختلال وسواس فکری - عملی 15 1 -…

 • پیشینه و مبانی نظری نگرشهای فرزند پروری وخلاقیت

  پیشینه و مبانی نظری نگرشهای فرزند پروری وخلاقیت دانلود پیشینه و مبانی نظری نگرشهای فرزند پروری وخلاقیت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق نگرشهای فرزند پروری وخلاقیت فصل دوم :…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری تسلط(فصل دوم پایان نامه)

  ادبيات نظري روش تدریس یادگیری در,دانلود مباني نظري یادگیری در حد تسلط,فصل دوم نظریه یادگیری در حد تسلط,مباني نظري آموزش یادگیری در حد تسلط,مباني نظري و پيشينه پژوهش یادگیری در حد تسلط,مراحل آموزش برای یادگیری در حد تسلط,یادگیری در حد…

 • پيشينه نظري سبک های هویت

  پيشينه نظري سبک های هویت دانلود پيشينه نظري سبک های هویت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سبک های هویت از وظایف اصلی نوجوانان در جامعه ، یافتن پاسخی عملی به این سوال است…

 • پیشینه تحقیق سبک عملكرد شغلی

  پیشینه تحقیق سبک عملكرد شغلی دانلود پیشینه تحقیق سبک عملكرد شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عملكرد شغلی : براساس ديدگاه صاحبنظران اجزاي عملكرد شغلي را به دو بعد تقسيم مي كنند عملكرد…

 • ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش مقابله با استرس و اضطراب (فصل 2)

  ادبیات,استرس,اضطراب,پژوهش,پیشینه,تحقیق,فصل,مقابله دانلود فایل اصلی ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش مقابله با استرس و اضطراب (فصل 2) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقابله با استرس و اضطراب (فصل دوم) در 44 صفحه در قالب word ,…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه

  دانلود پاورپوینت با موضوع سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه برچسب ها: تاریخچه سیستم های تشخیص نفوذسیستم تشخیص نفوذ توزیع شده (dids)معماری سیستم های تشخیص نفوذسیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبانپایان نامه سیستم های تشخیص نفوذسیستم تشخیص نفوذ snortسیستم های تشخیص…

 • چارچوب نظری و پیشینه مطالعاتی کیفیت زندگی کاری (فصل 2)

  پيشينه پژوهش تاریخ,دانلود مباني نظري ابعاد کیفیت زندگی کاری,عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری,فصل دوم پايان نامه ارشد تعریف کیفیت زندگی کاری,کیفیت زندگی کاری doc,مباني نظري کیفیت زندگی کاری,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) کیفیت زندگی,مقاله دانلود فایل اصلی…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه منابع انسانی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه منابع انسانی دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه منابع انسانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق تحریف های شناختی

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق تحریف های شناختی دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق تحریف های شناختی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظري تحریف های شناختی تعریف شناخت‌   کلمه شناخت در لغت به…

 • مبانی نظری پیشینه تحقیق اعتیاد اینترنتی (فصل دوم)

  آمار اعتیاد به اینترنت در ایران,پيشينه پژوهش اعتیاد به اینترنت در نوجوانان,پيشينه تحقيق اعتیاد به اینترنت doc,دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق اعتیاد اینترنتی وغرق شدن در آن,فصل دوم پايان ن,مباني نظري اعتیاد اینترنتی چیست؟,مقاله اعتیاد به اینترنت دانلود فایل اصلی…

 • پاورپوینت اکسيدهاي اصلي تشکيل دهندة سيمانهاي پرتلند

  پاورپوینت اکسيدهاي اصلي تشکيل دهندة سيمانهاي پرتلند برچسب ها: مواد تشکیل دهنده سیمان سفیدعکس سیمان پرتلندمقاله سیمان پرتلندسیمان پرتلند نوع 4سیمان پرتلند آمیختهانواع سیمان پرتلند امیختههمه چیز درباره سیمانسیمان برقی چیست رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اکسيدهاي اصلي تشکيل دهندة…

 • تحقیق سیاره عطارد

  تحقیق سیاره عطارد دانلود تحقیق سیاره عطارد دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل عطارد تندروترین سیاره منظومه خورشیدی است که با سرعتی حدود ۴۸ کیلومتر بر ثانیه، هر ۸۸ روز یک بار به دور خورشید می‌چرخد. سیاره…

 • پیشینه و مبانی نظری سبکهای دلبستگی و انگیزه پیشرفت

  پیشینه و مبانی نظری سبکهای دلبستگی و انگیزه پیشرفت دانلود پیشینه و مبانی نظری سبکهای دلبستگی و انگیزه پیشرفت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبکهای دلبستگی وانگیزه پیشرفت فصل…

 • پاورپوینت اکسیژن

  پاورپوینت اکسیژن دانلود پاورپوینت اکسیژن دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با اکسیژن و اکسیژن تراپی ، در حجم 51 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: وجود اکسیژن برای حفظ ادامه زندگی، لازم…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق شکاف دیجیتالی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق شکاف دیجیتالی دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق شکاف دیجیتالی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 : مقدمه 11 2 - 2 : فناوری اطلاعات و…

 • شناسایی تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بانک تجارت (خصوصا خدمات الکترونیکی) و ارائه مدل مناسب آن

  شناسایی تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بانک تجارت (خصوصا خدمات الکترونیکی) و ارائه مدل مناسب آن برچسب ها: تقاضای پنهان بانک تجارت مدل یابی معادلات ساختاریپایان نامه شناسایی تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بانک تجارت (خصوصا خدمات الکترونیکی) و ارائه…

 • پیشینه ومبانی نظری نوآوری گرایی

  پیشینه ومبانی نظری نوآوری گرایی دانلود پیشینه ومبانی نظری نوآوری گرایی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل نوآوریگرایی فهرست مطالب : مقدمه 2 - 2 - 6 - 2 بیان مسأله 2 - 2…

 • پیشینه و مبانی نظری مشاوره گروهی

  پیشینه و مبانی نظری مشاوره گروهی دانلود پیشینه و مبانی نظری مشاوره گروهی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشاوره گروهی مفهوم مشاوره : انسان از ابتدای کودکی تا سن پیری پیوسته به نقش…

 • پاورپوینت سخت افزار رايانه

  پاورپوینت سخت افزار رايانه برچسب ها: سخت افزار کامپیوتر چیستآشنایی با سخت افزار کامپیوترتعریف سخت افزارسخت افزار کامپیوتر pdfمقاله در مورد سخت افزار کامپیوترمعرفی قطعات سخت افزاری کامپیوترانواع سخت افزارسخت افزار و نرم افزار چیست رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

 • پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : عدد و رقم

  پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : عدد و رقم برچسب ها: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث عدد و رقم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : عدد و رقم دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش…

 • دانلود پاورپوینت درس سوم دین و زندگی پیش دانشگاهی با موضوع حقیقت بندگی

  دانلود پاورپوینت درس سوم دین و زندگی پیش دانشگاهی با موضوع حقیقت بندگی برچسب ها: پاورپوینت دینی چهارم دبیرستاندانلود پاورپوینت دین و زندگی پیش دانشگاهیپاورپوینت دین و زندگی دهم درس پنجمدین و زندگی پیش دانشگاهی pdfخلاصه دین وزندگی پیش دانشگاهیسوالات…

 • پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای صنعتی

  پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای صنعتی دانلود پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای صنعتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 مقدمه 14…