بررسی تاثیرکیفیت پیش بینی سودشرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار دربورس

بررسی تاثیرکیفیت پیش بینی سودشرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار دربورس

برچسب ها:
کیفیت پیش بینی سود دقت پیش بینی سود تصمیمات سرمایه گذاریشرکت سرمایه گذارشرکت سرمایه پذیر افق نگهداری سهام حجم سرمایه گذاری بازده عملیاتی بازده سهام

رفتن به سایت اصلی

بررسی تاثیرکیفیت پیش بینی سودشرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار دربورس

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیرکیفیت پیش بینی سودشرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 160 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهیک عامل اصلی از سرمایه گذاری موفق، توانایی مدیریت در پیش بینی بازدهی پروژه ها است؛ به دلیل اینکه پیش بینی ، یک نقش اصلی در روش های ارزیابی سرمایه گذاری بازی می کند . بنابراین، تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها به مدیرانی برای پیش بینی جریان نقدی مورد انتظار از سرمایه گذاری های بالقوه نیاز دارد. اگرچه این پیش بینی و تخمین ، یک جزء حیاتی از سرمایه گذاری موفق بوده و وابسته به ارزش شرکت می باشد، اما بیش ترین  این پیش بینی ها داخلی بوده  و در نتیجه به طور مستقیم قابل مشاهده توسط ذینفعان خارجی نیست. با این حال انتظار می رود که توانایی پیش بینی پروژه ها توسط مدیریت، که از نوع پیش بینی های داخلی است،در پیش بینی های خارجی و داوطلبانه مدیریت ، مانند پیش بینی سود ظاهر گردد.و اما اهمیت سود پیش بینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میـزان ایـن انحـراف کمتر باشد، پیش بینی از دقت بیش تري برخوردار است. پژوهش ها نشان می دهد، بازار براي برآورده شدن انتظارات سود هـر سهم ارزش قابل ملاحظه اي قائل است و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان می دهد.هدف این پژوهش نیز مطالعه ی تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . در این پژوهش،از دقت پیش بینی سود به عنوان معیار اندازه گیری کیفیت پیش بینی سود استفاده گردید.بدین منظور تعداد 121 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1388 تا 1392 به عنوان نمونه شرکت های سرمایه پذیر انتخاب گردید که  از یک سو تاثیر میانگین سه ساله ی دقت پیش بینی سود هر سهم شرکت های سرمایه پذیر  بر روی تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذار، اعم از تغییرات حجم سرمایه گذاری و افق نگهداری سهام توسط شرکت سرمایه گذار (سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت) مورد بررسی قرار گرفت و از سوی دیگر تاثیر آن  بر روی بازدهی سهام و بازده عملیاتی و بازده غیرعادی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت سرمایه پذیر مورد بررسی قرار داده شد.این پژوهش از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی  استقرایی صورت گرفته است.و در این پژوهش براي تجزيه و تحليل فرضیه  ها از تحليل پانلي  کمک گرفته شده است.  یافته های پژوهش بیانگر یک رابطه ی مثبت و معنادار بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با افق نگهداری سهام توسط شرکت سرمایه گذار و بازده سهام و بازده عملیاتی و نسبت ارزش دفتری هرسهم به ارزش بازار شرکت سرمایه پذیر می باشد. و اما پژوهش نشان داد که  بین دقت پیش بینی  سود شرکت سرمایه پذیر با تغییرات حجم سرمایه گذاری در آن شرکت در دفاتر شرکت سرمایه گذار و بازده غیرعادی شرکت سرمایه پذیر رابطه ی معنا داری وجود ندارد.مقدمهتصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها به مدیرانی برای پیش بینی جریان نقدی مورد انتظار از سرمایه گذاری های بالقوه نیاز دارد. اگرچه این پیش بینی و تخمین، یک جزء حیاتی از سرمایه گذاری موفق بوده و وابسته به ارزش شرکت می باشد، اما بیش ترین  این پیش بینی ها داخلی بوده  و در نتیجه به طور مستقیم قابل مشاهده توسط ذینفعان خارجی نیست. با این حال انتظار می رود که توانایی پیش بینی پروژه ها توسط مدیریت، که از نوع پیش بینی های داخلی است، در پیش بینی های خارجی و داوطلبانه مدیریت، مانند پیش بینی سود ظاهر گردد (گودمن و همکاران ،2013). بنابراین این نوع از پیش بینی ها که به طور داوطلبانه افشاء می گردد، ممکن است برای سهام داران خارجی پر ارزش باشد؛ نه تنها به خاطر فراهم آوردن انتظارات مدیران از سود دوره بعدی، بلکه به دلیل افشای اطلاعات در مورد دانش مدیران از محیط اقتصادی شرکت؛ و توانایی پیش بینی چشم انداز تجاری درآینده،که یک جزء اصلی در فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری می باشد.(ترومن ،1986)سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که توجه استفاده کنندگان صورت های مالی را به خود جلب می کند. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان شرکت ها، تحلیل گران، دولت و دیگر استفاده کنندگان صورت های مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری، اعطای وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکت ها، محاسبه مالیات و سایر تصمیم های مربوط به شرکت استفاده می کنند(قاسمی،1384).میزان سودآوری یک شرکت از مهم ترین معیارهای ارزیابی شرکت ها توسط سرمایه گذاران است. سودهای گزارش شده شرکت، اطلاعات مربوط به گذشته هستند، ولی با توجه به آن ها می توان نحوه فعالیت شرکت و میزان موفقیت آن را در گذشته ارزیابی نمود. چنان چه سرمایه گذاران گذشته را مبنایی برای آینده قرار دهند، آن ها با استفاده از اطلاعات گذشته می توانند حدس بزنند که در آینده وضعیت شرکت چگونه خواهد بود، ولی تنها این یک حدس است که براساس اطلاعات گذشته بدست آمده است، در حالی که آینده ممکن است با گذشته تفاوت داشته باشد(عربی مزعه شاهی،1380). و اما سرمایه گذارا ن نیازمند اطلاعاتی راجع به آینده شرکت می باشند(روگرز و همکاران  ،2009).بنابراین با توجه به این نیاز و نیازهای دیگر استفاده کنندگان و سرمایه گذاران، مدیران نسبت به پیش بینی سود هر سهم اقدام می کنند. پیش بینی سود و تغییرات  آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران و مدیران و تحلیل گران و دیگر استفاده کنندگان بوده است. مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان پیش بینی سود ارائه شده توسط شرکت هاست(ملکیان و همکاران،1389).در ایران نیز، براساس ردیف (7) بند (ج) مدیران شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، موظف هستند که پیش بینی درآمد متعلق به هر سهم خود را به صورت سه ماهه و یک ساله برآورد و حداکثر 20روز بعد از پایان دوره سه ماهه به مدیریت نظارت بر شرکت هاي سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارسال نمایند (لطفی و حاجی پور، 1389).با توجه به اهمیت پیش بینی سود شناخت عوامل موثر در پیش بینی آن، اطلاعات مفیدی را برای ذینفعان فراهم می‌کند. اما آن‌چه در این مقوله حائز اهمیت می‌باشد، توجه به کیفیت سودی است که به عنوان پیش بینی‌ کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد (مومن زاده گل،1390). اما شاخص‌ها و معیارهای متعددی برای سنجش کیفیت سود وجود دارد که ما در این پژوهش از معیار دقت پیش بینی سود استفاده خواهیم نمود.اهمیت سود پیش بینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میـزان ایـن انحـراف کمتر باشد، پیش بینی از دقت بیش تري برخوردار است. پژوهش ها نشان می دهد، بازار براي برآورده شدن انتظارات سود هـر سهم ارزش قابل ملاحظه اي قائل است و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان می دهد(ریس ،2007).اغلب مطالعات قبلی سود جاری را به عنوان معیار بازده سرمایه گذاری ها و همچنین معیاری برای  تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران قلمداد نموده اند اما این پژوهش پیش بینی سود در سنوات قبل از وقوع (سه سال قبل) را به عنوان معیار بازده سرمایه گذاری های شرکت سرمایه پذیر و به تبع آن تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری ، درنظر گرفته و تاثیر کیفیت پیش بینی سود را با استفاده از معیاردقت پیش بینی سود بر روی تصمیم گیری های سرمایه گذاری  شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد آزمون قرار می دهد.فهرست مطالبچکیده                                              1 فصل اول: کلیات پژوهش1-1- دیباچه    41-2- بیان مساله و چگونش موضوع پژوهش    51-3- اهمیت و ضرورت پژوهش    91-4- اهداف پژوهش    111-4-1- اهداف اصلی    111-4-2- اهداف فرعی    111-4-3- اهداف کاربردی    121-5- سوالات پژوهش    121-5-1- سوال اصلی پژوهش    121-5-2- سوال های فرعی پژوهش    121-6- فرضیه های پژوهش    131-6-1- فرضیه اصلی    131-6-2- فرضیه های فرعی    131-7- مدل مفهومی پژوهش    141-8- مدل های آماری پژوهش    141-9- متغیرهای پژوهش    161-9-1- متغیر های وابسته    161-9-2- متغیر مستقل    171-9-3- متغیرهای کنترل    171-10- روش پژوهش    171-11-  روش و ابزار گردآوری اطلاعات                                                  171-13- قلمرو پژوهش    181-13-1- قلمرو موضوعی    181-13-2- قلمرو زمانی    181-13-3- قلمرو مکانی    181-14- تعریف واژگان تخصصی پژوهش    191-14-1- سرمایه گذاری    191-14-2- شرکت های سرمایه گذاری    1991-14-3- شرکت های سرمایه پذیر    191-14-4- کیفیت پیش بینی سود    191-14-5- دقت پیش بینی سود    191-14-6- خطای پیش بینی سود    191-14-7- تصمیم گیری های سرمایه گذاری    201-14-8- بازده عملیاتی    201-14-9- بازده سهام    211-14-10- بازده غیرعادی سهام    211-14-11- سود هر سهم    2111-15- ساختار کلی پژوهش    2111-16- خلاصه فصل    21 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش2-1- دیباچه    232-2- ادبیات تحقیق    252-2-1- تعریف سرمايه گذاري    252-2-2- تعریف شرکت های سرمایه گذاری    252-2-3- تعریف شرکت های سرمایه پذیر    262-2-4- گزارش گری مالی و هدف های حسابداری    262-2-5- سهام عادی    272-2-6- سود و سود هر سهم    282-2-6-1-    سود    282-2-6-1-1-    تعریف سود    282-2-6-1-2-    مفهوم سود    292-2-6-1-3-    سود و بازده    302-2-6-1-4-    تعریف سود هر سهم    302-2-6-1-5-    اهمیت سود هر سهم و کاربردهای آن    312-2-6-1-6-    محدودیت های سود هر سهم    322-2-6-1-7-    اندازه گیری سود هر سهم طبق استاندارد حسابداری شماره 30 ایران    332-2-7- پیش بینی سود    332-2-8- کیفیت پیشبینی سود    342-2-9- دقت پیش بینی سود    342-2-10- انواع سرمایه گذاری از نظر افق زمانی    352-2-10-1-    شرایط احراز سرمایه گذاری بلند مدت    352-2-10-2-    نکته مهم در مورد سرمایه گذاری بلند مدت    362-2-11- حجم معاملات    362-2-12- بازده سهام    362-2-12-1-    رابطه ی بین بازده سهام و سود حسابداری    372-2-13- رابطه بین دقت پیش بینی سود و بازده سهام    372-2-14- بازده غیرعادی سهام    372-2-14-1-    بازده غیرعادی و پیشبینی سود    382-2-15- ریسک    392-2-15-1-    انواع ریسک    402-2-15-2-    ریسک و افشای اطلاعات    412-2-15-3-    ریسک و پیشبینی سود    412-2-16- شاخص سهام    432-2-16-1-    شاخص کل قیمت    442-2-16-2-    انواع گروه های محاسبهی شاخص کل قیمت در بورس تهران    442-2-17- بازده عملیاتی    452-2-18- ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم    452-2-18-1-    ارزش دفتري هر سهم    452-2-18-2-    ارزش بازار هر سهم    452-2-19- اهرم مالی    452-2-19-1-    انواع اهرم مالی    462-2-19-2-    رابطه اهرم مالی و دقت پیشبینی سود    472-2-20- اندازه شرکت    472-2-21- کیوتوبین    472-3- پیشینه پژوهش    482-3-1- پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل ایران    482-3-2- پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از  ایران    532-4- خلاصه فصل    58فصل سوم: روش شناسی پژوهش3-1- دیباچه    603-2- روش پژوهش    613-3- قلمرو پژوهش    613-4- جامعه و نمونه آماری پژوهش    613-4-1- تعیین حجم نمونه از جامعه غربال شده    613-5- روش های گردآوری اطلاعات    633-6- ابزار گردآوری اطلاعات    633-7- فرضیه های پژوهش    643-8- مدل مفهومی پژوهش    643-9- مد  ل های آماری پژوهش    653-10- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش    673-10-1- متغیرهای وابسته    673-10-1-1-    افق نگهداری سهام (اعم از کوتاه مدت و بلند مدت)  Maintenance    673-10-1-2-    تغییرات حجم سرمایه گذاری Δvolume    673-10-1-3-    بازده سهام  Yield    683-10-1-4-    بازده عملیاتی سهام ROA    683-10-1-5-    نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم  BV/MV    683-10-1-6-    بازده غیرعادی هر سهمAR    693-10-2- متغیر مستقل    693-10-2-1-    دقت پیش بینی سود     Forecasting Accuracy[t-3,t-1]    693-10-3- متغیر کنترل    703-10-3-1    اندازه شرکتFirm size    703-10-3-2-    رشد شرکت GROWTH    703-10-3-3- اهرم مالی (نسبت بدهی) LEVERAGE    713-10-3-4-    کیو توبین  Tobin’s Q    713-11- روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه های پژوهش    713-11-1- آمار توصیفی و استنباطی   723-11-2- نرمال بودن داده ها    723-11-3- بررسي همبستگي بين متغيرها    733-11-4- انواع مدل ها    733-11-5- انتخاب الگوی مناسب برای برازش مدلهای رگرسیونی فرضیه های پژوهش    733-11-5-1-    آزمون چاو يا F مقيد    733-11-5-2-    آزمون هاسمن    733-11-6- مفروضات رگرسيون کلاسيک    733-11-7- خود همبستگي    773-11-7-1-    آزمون دوربین – واتسون    773-11-8- نحوه تصميم گيري براي رد يا پذيرش فرضيه ها    793-11-9- رگرسيون لجستيك    79فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4-1- دیباچه    834-2- آمار توصیفی و تحلیل آن    834-3- بررسي اعتبار مدل فرضیه ها    844-3-1- بررسي نرمال بودن توزيع متغير وابسته    854-3-2- بررسی همبستگی بین متغیرها    864-3-2-1-    نتایج ماتریس همبستگی    864-3-3- برازش مدل ها و آزمون فرضیه های پژوهش    874-3-3-1-    برازش مدل اول پژوهش    884-3-3-1-1-    انتخاب مدل مناسب    884-3-3-1-2-    معناداری کل مدل    894-3-3-1-3-    ضریب تعیین    894-3-3-1-4-    آزمون دوربین-واتسون    894-3-3-1-5-    ضریب VIF    904-3-3-2-    برازش مدل دوم پژوهش    904-3-3-2-1-    انتخاب مدل مناسب    914-3-3-2-2-    معناداری کل مدل    924-3-3-2-3-    ضریب تعیین    934-3-3-2-4-    آزمون دوربین واتسون    934-3-3-2-5-    تشخيص همساني واريانس    934-3-3-2-6-    ضریب VIF    944-3-3-2-7-    آزمون فرضیه ی دوم پژوهش    944-3-3-3-    برازش مدل سوم پژوهش    964-3-3-3-1-    انتخاب مدل مناسب    964-3-3-3-2-    تشخيص همساني واريانس    964-3-3-3-3-    معناداری کل مدل    974-3-3-3-4-    ضریب تعیین    984-3-3-3-5-    آزمون دوربین-واتسون    984-3-3-3-6-    ضریب VIF    984-3-3-3-7-    آزمون فرضیه ی سوم پژوهش    984-3-3-4-    برازش مدل چهارم پژوهش    1004-3-3-4-1-    انتخاب مدل مناسب    1004-3-3-4-2-    تشخيص همساني واريانس    1004-3-3-4-3-    معناداری کل مدل    1014-3-3-4-4-    آزمون دوربین-واتسون    1024-3-3-4-5-    ضریب VIF    1024-3-3-4-6-    آزمون فرضیه ی چهارم پژوهش    1024-3-3-5- برازش مدل پنجم    1034-3-3-5-1-    انتخاب مدل مناسب    1034-3-3-5-2-    تشخيص همساني واريانس    1044-3-3-5-3-    معناداری کل مدل    1044-3-3-5-4-    ضریب تعیین    1054-3-3-5-5-    آزمون دوربین-واتسون    1054-3-3-5-6-    ضریب VIF    1064-3-3-5-7-    آزمون فرضیه ی پنجم پژوهش    1074-3-3-6-    برازش فرضیه ششم    1084-3-3-6-1-انتخاب مدل مناسب    1084-3-3-6-2-جهت تشخيص همساني واريانس    1084-3-3-6-3-معناداری کل مدل    1084-3-3-6-4-ضریب تعیین    1084-3-3-6-5-آماره دوربین واتسون    1084-3-3-6-6-ضریب VIF    1094-3-3-6-7-آزمون فرضیه ی ششم پژوهش    110 5- فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها5-1- دیباچه    1125-2- اهم نتايج مدل و آزمون فرضيات به شرح زير بوده است    1135-2-1- نتیجه ی آزمون فرضیه ی اول پژوهش    1135-2-2- نتیجه ی آزمون فرضیه ی دوم پژوهش    1145-2-3- نتیجه ی آزمون فرضیه ی سوم پژوهش    1145-2-4- نتیجه ی آزمون فرضیه ی چهارم  پژوهش    1155-2-5- نتیجه آزمون پنجم پژوهش    1155-2-6- نتیجه آزمون ششم پژوهش    1165-3- پیشنهادهای پژوهش    1175-3-1- پیشنهادهای برگرفته از نتایج پژوهش حاضر    1175-3-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی    1195-4- خلاصه ی فصل    120پیوست ها  پیوست الف)لیست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(نمونه ی آماری)             121   پیوست ب) نمودارهاي پراکنش باقيمانده در مقابل مقادير برآورد شده جهت تشخيص همساني واريانس                   122  پیوست ج) ماتريس همبستگي بين متغيرها وابسته و مستقل                     124پیوست د) خروجی های نرم افزار 124فهرست منابع فارسی    142فهرست منابع لاتین    146چکیده                                         148

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
1254
مشاهده

کد فایل:10776
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۴
حجم فایل ها:560

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
کیفیت پیش بینی سود دقت پیش بینی سود تصمیمات سرمایه گذاریشرکت سرمایه گذارشرکت سرمایه پذیر افق نگهداری سهام حجم سرمایه گذاری بازده عملیاتی بازده سهام

 • • پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت ( فرم معلم)

  • پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت ( فرم معلم) برچسب ها: • پرسشنامه مهارت های اجتماعی رفتاری گرشام الیوت فرم معلم) رفتن به سایت اصلی • پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت (…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل های تعادلی،بازارمالی و شاخص های اندازه (فصل دوم )

  ادبیات نظری بازارمالی و شاخص های اندازه و مدل های تعادلی,بازارمالی و شاخص های اندازه,پیشینه تحقیق مدل های تعادلی,فصل دوم پایان نامه بازارمالی و شاخص های اندازه و مدل های تعادلی,مبانی نظری ان,مبانی نظری مدل های تعادلی دانلود فایل اصلی…

 • پیشینه و مبانی نظری کمال گرایی

  پیشینه و مبانی نظری کمال گرایی دانلود پیشینه و مبانی نظری کمال گرایی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مباني نظري کمالگرایی تعریف کمال در فرهنگهای لغت چنین است : « عالیترین درجهی صحت…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه(فصل دوم)

  ادبيات نظري اختلال کم توجهی,پيشينه نظر,دانلود مباني نظري اختلال ADHD,فصل دوم اختلال پیش فعالی,مباني نظري بیش فعالی و نقص توجه,مباني نظري و پيشينه پژوهش بیش فعالی و نقص توجه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص…

 • دير جوش خوردن شكستگي دوسر استخواني یا جوش نخوردن آن

  استخوان,جوش خوردن,دير جوش خوردن شكستگي دوسر استخواني یا جوش نخوردن آن دانلود فایل اصلی دير جوش خوردن شكستگي دوسر استخواني یا جوش نخوردن آن از سایت دانلود فایل تحقیق دير جوش خوردن شكستگي دوسر استخواني یا جوش نخوردن آن در…

 • بروشور جدید محلول رویش موی دکتر نوروزیان در سال 1396و ارائه آموزش و معرفی فرمول جدید و ویژه سال 1396

  بروشور جدید محلول رویش موی دکتر نوروزیان در سال 1396و ارائه آموزش و معرفی فرمول جدید و ویژه سال 1396 برچسب ها: داروی رویش موی دکتر نوروزیانداروی جدید رویش موی دکتر نوروزیانداروی جدید ضد ریزش موی دکتر نوروزیانمحلول جدید رویش…

 • طرح توجيهي احداث و تجهيز هتل سعيد (فاز دوم) واقع در شهر اردبيل مابين ميدان بسيج و شهرك رضوان

  احداث و تجهيز هتل سعيد (فاز دوم),دانلود طرح توجيهي احداث و تجهيز هتل سعيد (فاز دوم) واقع در شهر اردبيل مابين ميدان بسيج و شهرك رضوان,طرح توجيهي,طرح توجيهي احداث و تجهيز هتل سعيد (فاز دوم) واقع در شهر اردبيل مابين…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع اصول بازاریابی تلفنی

  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول بازاریابی تلفنی برچسب ها: نمونه مکالمه بازاریابی تلفنینمونه متن مکالمه بازاریابی تلفنیکتاب بازاریابی تلفنیدر بازاریابی تلفنی چه بگوییمبازاریابی تلفنیpdfمتن بازاریابی تلفنینکات بازاریابی تلفنیشرکت بازاریابی تلفنی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اصول بازاریابی…

 • بررسی ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان

  بررسی ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان برچسب ها: بررسی ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمانمهارت های تربیت شهروندیاهداف تربیت شهروندیسطوح و…

 • پاورپوینت تأثیر الیاف پلی پروپیلنی برروي خواص بتن

  الیاف پلی پروپیلنی در بتن,الیاف در بتن,پاورپوینت عمرانی,تاثیر الیاف پلی پروپیلنی بر خواص بتن,تاثیر الیاف پلی پروپیلنی بر خواص مکانیکی و نفوذ پذیری بتن,دانلود پاورپوینت آزمایشگاهی بتن,دانلود پاورپوینت تأثیر الیاف پلی پروپیلنی برروي خواص بتن دانلود فایل اصلی پاورپوینت تأثیر…

 • بررسي برآورد و نحوة گذراندن فعالیتهای فوق برنامه دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر شیراز

  فعالیتهای فوق برنامه دانلود فایل اصلی بررسي برآورد و نحوة گذراندن فعالیتهای فوق برنامه دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر شیراز از سایت دانلود فایل تحقیق بررسي برآورد و نحوة گذراندن فعالیتهای فوق برنامه دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر…

 • پاورپوینت درمورد شیمی دارویی

  پاورپوینت درمورد شیمی دارویی دانلود پاورپوینت درمورد شیمی دارویی دسته بندي : داروسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد شیمی داروییقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 11محتویاتشیمی ‌داروییشکل داروهاکاربرد داروهانامگذاری داروهاسنتیک داروهااطلاعیه اولیهداروهای بیماریهای گوارشیداروهای بیماریهای پوستیقسمتی از پاورپوینت:—شیمی…

 • مصرف انرژی در ساختمان

  مصرف انرژی در ساختمان دانلود مصرف انرژی در ساختمان دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل مصرف انرژی در ساختمان فهرست مقدمهسیستم گرمایشیسیستم سرمایشیسیستم روشناییBMSمزایای BMSزیر مجموعه های سیستم BMSسیستم های کنترلی در Room Automationسیستم های کنترلی در…

 • مبانی نظری فرسودگی شغلی

  مبانی نظری فرسودگی شغلی دانلود مبانی نظری فرسودگی شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - فرسودگی شغلی - مفهوم فرسودگی شغلی : - نظریه های مرتبط با فرسودگی شغلی خستگی عاطفی : مسخ…

 • پیشینه و مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

  پیشینه و مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی دانلود پیشینه و مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل رفتار شهروندی سازمانی با پیشرفت روز افزون دانش فنی ، هر چه به…

 • ادبیات نظری تحقیق بهره وری، بهره وری واحدهای دام و طیور

  ادبیات نظری تحقیق بهره وری، بهره وری واحدهای دام و طیور دانلود ادبیات نظری تحقیق بهره وری، بهره وری واحدهای دام و طیور دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - اهمیت بخش کشاورزی و…

 • پاورپوینت ابوعبدﷲ، محمدبن موسی ، خوارزمی

  پاورپوینت ابوعبدﷲ، محمدبن موسی ، خوارزمی برچسب ها: پاورپوینت ابوعبدﷲ محمدبن موسی خوارزمیزندگی نامه خوارزمی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ابوعبدﷲ، محمدبن موسی ، خوارزمی دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ابوعبدﷲ،…

 • اندازه گیری سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم افزاری در سطح شهر

  اندازه گیری سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم افزاری در سطح شهر برچسب ها: پایان نامه اندازه گیری سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم افزاری در سطح شهرپروژه اندازه گیری…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگیهای یادگیری خودتنظیمی(فصل دوم)

  پرسشنامه خودتنظیمی,پیشینه پژوهش یادگیری خودتنظیمی,تعریف خود تنظیمی,خودتنظیمی,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگیهای یادگیری خودتنظیمی(فصل دوم),راهبردهای خودتنظیمی,راهبردهای یادگیری خودتنظیمی,نظریه های خودتنظیمی,یادگیری خود تنظیمی چیست؟ دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگیهای یادگیری خودتنظیمی(فصل دوم) از سایت دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی، افکار ناکارآمد و فراشناخت (فصل 2)

  دانلود مباني نظري تعریف فراشناخت,فصل دوم پايان نامه ارشد افکار ناکارآمد,مباني نظري راهبردهای کنترل فراشناختی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)افسردگي چيست,مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی افکار ناکارآمد و فراشناخت (فصل 2),نظريه هاي افسردگي دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • دانلود مقاله نقش تجارت الکترونیک در سفارشی سازی انبوه

  الکترونیک,انبوه,تجارت,دانلود,سازی,سفارشی,مقاله,نقش دانلود فایل اصلی دانلود مقاله نقش تجارت الکترونیک در سفارشی سازی انبوه از سایت دانلود فایل چکیده: با توجه به رقابتی بودت تجارت در عصر حاضر اکثر شرکتها امروزه تمرکز زیادی بر مشتری و نیازهای مشتریان دارند . سفارشی…

 • ادبیات نظری تحقیق و پیشینه پژوهشی مفاهیم و تاریخچه، ابعاد و الگوهای فرزند پرورری(فصل دوم)

  پيشينه پژوهش فرزند پروری,پيشينه تحقيق مهارت های فرزندپروری,دانلود ادبیات نظری تحقیق و پیشینه پژوهشی مفاهیم و تاریخچه ابعاد و الگوهای فرزند پرورری(فصل دوم),فرزند پروری چیست,فصل دوم پايان نامه تعریف فرزند,مباني نظري سبکهای فرزند پروری والدین,مقاله دانلود فایل اصلی ادبیات نظری…

 • دانلود طرح توجیهی بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی اتیلنی

  پروژه بازیافت ظروف پلی اتیلنی,پروژه تولید ظروف پلی اتیلنی,پروژه تولید لوله اتیلنی,دانلود طرح توجیهی تولید لوله اتیلنی,دانلود طرح توجیهی ظروف پلی اتیلنی,طرح بازیافت ظروف پلی اتیلنی,طرح تولید ظروف پلی اتیلنی,طرح تولید لوله اتیلنی,طرح کارآفرینی دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق پرخاشگري

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق پرخاشگري دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق پرخاشگري دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : پرخاشگري 2 - 6 - 1 - تعريف پرخاشگري 2 - 6 - 2…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته برق در شركت مينو

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته برق در شركت مينو برچسب ها: گزارش کاراموزي شركت مينو کاراموزي شركت مينو کارورزي شركت مينو دانلود گزارش کارآموزي شركت مينو شركت مينو شركت مينو رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته برق…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش احساس تعلق به مدرسه

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش احساس تعلق به مدرسه دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش احساس تعلق به مدرسه دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل پیشینه و مبانی نظری احساس تعلق به مدرسه در این بخش…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق نارسایی هیجانی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری نارسایی هیجانی,پیشینه پژوهش نارسایی هیجانی,پیشینه تحقیق نارسایی هیجانی,چارچوب نظری نارسایی هیجانی,دانلود مبانی نظری نارسایی هیجانی,فصل دوم پایان نامه نارسایی هیجانی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق نارسایی هیجانی (فصل دوم پایان نامه) از سایت دانلود فایل…

 • پیشینه و مبانی نظری خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

  پیشینه و مبانی نظری خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانلود پیشینه و مبانی نظری خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلاقیت وپیشرفت تحصیلی فصل دوم : پيشينه…

 • پیشینه و مبانی نظری مفهوم روش عقلانی ، عاطفی ، رفتاری REBT

  پیشینه و مبانی نظری مفهوم روش عقلانی ، عاطفی ، رفتاری REBT دانلود پیشینه و مبانی نظری مفهوم روش عقلانی ، عاطفی ، رفتاری REBT دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مفهوم روش عقلانی…

 • پاورپوینت برند شهری

  پاورپوینت برند شهری برچسب ها: دانلود پاورپوینت برند شهریسیر تاريخی مطالعات برند شهرپاورپوینت مفهوم برند شهریپاورپوینت مطالعات برند شهریپاورپوینت شهرسازیپاورپوینت بررسی برندهای شهریبرند شهریپاورپوینت برند شهریپاورپوینت معنی و مفهوم برند شهری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت برند شهری دسته بندي…

 • پاورپویینت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی

  پاورپویینت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی دانلود پاورپویینت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی دسته بندي : حقوق جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپویینت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی،در حجم 108…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش باورهای فراشناختی (فصل 2 پایان نامه)

  pdf,باورهای فراشناختی,پيش,چارچوب نظري باورهای فراشناختی,دانلود مباني نظري باورهای فراشناختی چیست,فراشناخت مقاله,فصل دوم پايان نامه ارشد تعریف باورهای فراشناختی,مباني نظري نظریه های فراشناخت,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) باورهای فراشناختی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش باورهای فراشناختی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد تربیت معنوی(فصل دوم)

  ادبيات نظري تربیت معنوی,پيشينه پژوهش تربیت معنوی,پيشينه تحقي,پيشينه نظري تربیت معنوی,چارچوب نظري روشهای تربیت معنوی,دانلود مباني نظري تربیت معنوی کودکان,فصل دوم تربیت معنوی فرزندان,مباني نظري تربیت کودکان,مباني نظري و پيشينه پژوهش تربیت معنوی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه…

 • ادبیات نظری تحقیق قرارداد پیمانکاری

  ادبیات نظری تحقیق قرارداد پیمانکاری دانلود ادبیات نظری تحقیق قرارداد پیمانکاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل گفتار اول : مفهوم لغوی واصطلاحی پیمانکاری پیمانکاری در لغت به معنای مقاطعه کاری ، کنتراتچی ،…

 • پاورپوینت آب در معماري منظر

  آب در باغ ایرانی,آب در معماري منظر,باغ فین کاشان,پارک ایل گلی,پارک ساعی,پارک ملت,پاورپوینت آب در معماري منظر,پاورپوینت آب در معماری,پاورپوینت بررسی آب در معماری منظر,حضور آب در محیط,دانلود پاورپوینت آب در معماري منظر دانلود فایل اصلی پاورپوینت آب در معماري…