بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیتهای واقعی

بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیتهای واقعی

برچسب ها:
مبانی نظری و پیشینه پژوهش عدم تقارن اطلاعاتیمبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سودبررسی دستکاری اقلام تعهدی اختیاریمبانی نظری جریان نقدی غیرنرمالتحقیق حسابداری تولید غیرنرمال و هزینه های اختیاریبررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اق

رفتن به سایت اصلی

بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیتهای واقعی

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیتهای واقعی  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 140 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهوقتی عدم تقارن اطلاعاتی زیاد است، سهامداران منابع کافی یا اطلاعات مربوط برای کنترل فعالیتهای مدیریت را در دسترس ندارند که باعث اجرای مدیریت سود میشود. لذا در این تحقیق، تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی را بر روی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی سالهای 1384 الی 1389 مورد بررسی قرار دادهایم. دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیتهای واقعی به عنوان محرکها و ابزارهای مدیریت سود در نظر گرفته شده است. در این راستا ابتدا وجود دستکاری اقلام تعهدی اختیاری به وسیله مدل کاسزنیک(1999) و دستکاری فعالیتهای واقعی که خود از طریق جریان غیرنرمال، تولید غیرنرمال و هزینههای اختیاری انجام میپذیرد، به وسیلهی مدل روچودهری(2006) اندازهگیری شده است.  روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیههای مطرح شده در پژوهش رگرسیون چند متغیره میباشد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که بین عدم تقارن  اطلاعاتی و محرکهای مدیریت سود یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بدین صورت که، در شرایطی که عدم-تقارن اطلاعاتی وجود دارد مدیران به صورت جسورانهتری به مدیریت سود میپردازند ولی میزان استفاده از این ابزارها در سطحهای مختلف از عدم تقارن  اطلاعاتی فرق میکند. بدین صورت که در سطح پایین از عدم تقارن  اطلاعاتی مدیران بیشتر تمایل به دستکاری جریانهای نقدی و تولید غیرعادی دارند ولی در صورتی که برای دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و هزینههای اختیاری در دو سطح عدم تقارن  اطلاعاتی تفاوتی قائل نیستند.   مقدمه   مديران با توجه به اختياري که به خصوص در به‌کارگيري اقلام معوق دارند، به دنبال آگاهي از نحوه تاثير اين عوامل بر ثروت خود مي‌باشند تا با به‌کارگيري آنها در جهت منافع خود، ثروت‌ خود را تا حد ممکن افزايش دهند. بنابراين مديران بنگاه‌هاي اقتصادي از انگيزه لازم براي دستکاري سود با هدف حداکثرسازي ثروت خود برخوردارند. البته در بعضي مواقع منافع مديران موقعي تضمين خواهد بود که منافع سهامداران تضمين شده باشد. در نتيجه مديران انگيزه قوي براي افزايش ثروت سهامداران دارند، چون منافع خود را در گرو افزايش رفاه سهامداران مي‌بينند. بنابراين مديران اقدام به مديريت سود و افزايش ثروت سهامداران مي‌کنند؛ نه به خاطر اين موضوع که ثروت سهامداران زياد شود، بلکه به اين خاطر که منافع خود آنها تضمين شود. مخصوصا زماني اين رويداد رخ مي‌دهد که حقوق و مزاياي مديران تابعي از افزايش ثروت سهامداران باشد. در اين حالت مديران با انگيزه بيشتري اقدام به مديريت سود خواهند کرد. از سوي ديگر، مالکان واحدهاي تجاري نيز ممکن است در جهت منافع خود، محرک مديران به منظور اعمال مديريت سود باشند(بهارمقدم، 1385 ، ص 45). گزارشهاي مالي، منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيريهاي اقتصادي به شمار ميروند که مديران، سرمايهگذاران، اعتباردهندگان و ساير استفادهکنندگان براي رفع نيازهاي اطلاعاتي خود از آنها استفاده ميکنند. از آنجايي که اطلاعات به صورت يکسان در اختيار استفادهکنندگان قرار نميگيرد، بين مديران و سرمايهگذاران عدم تقارن  اطلاعاتي ايجاد ميشود. عدم-تقارن اطلاعاتي، وضعيتي است که مديران در مقايسه با سرمايه-گذاران، داراي اطلاعات افشا نشده بيشتري در مورد عمليات و جوانب مختلف شرکت در آينده ميباشند. همين امر سبب ميشود که مديران انگيزه و فرصت مديريت سود را داشته باشند(ابراهيمي-کردلر و حسني آذردارياني، 1385، ص 488-500).فهرست مطالب:فصل اول)کلیات پژوهش(    11-1 مقدمه    21-2 بیان مسئله    31-3 ضرورت و اهمیت تحقیق    71-4 هدف تحقیق    91-5 سوال تحقیق    101-6 فرضیههای تحقیق    111-7 شرح اصطلاحات و واژهها    131-8 ساختار تحقیق    15   فصل دوم)مروری بر ادبیات موضوع(    162-1 مقدمه    172-2 عدم تقارن  اطلاعاتی    182-2-1 تعریف عدم تقارن  اطلاعاتی    182-2-2 اهمیت موضوع عدم تقارن  اطلاعاتی    192-2-3 عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی    202-2-3-1 کیفیت افشا و عدم تقارن  اطلاعاتی    202-2-3-2 سایر عوامل موثر بر عدم تقارن  اطلاعاتی    202-2-3-2-1 اندازه شرکت    212-2-3-2-2 میزان مخارج تحقیق و توسعه    212-2-3-2-3 فرصتهای رشد    222-2-3-2-4 تعداد تحلیلگران پیگیر شرکت    232-2-3-2-5 تعداد سهامداران شرکت    242-2-4 معیارهای سنجش عدم تقارن  اطلاعاتی    242-2-4-1 معیارهای مبتنی بر فرصت رشد    252-2-4-2 معیارهای مبتنی پیشبینی سود تحلیلگران    252-2-4-2-1 پراکندگی پیشبینی سود تحلیلگران    262-2-4-2-2 دقت پیشبینی سود هر سهم تحلیلگران    262-2-4-3 معیارهای مبتنی بر ساختار خرد بازار    272-2-4-3-1 دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام     272-2-4-3-2 دفعات گردش سهام    292-3 مدیریت سود    302-3-1 تعریف مدیریت سود    302-3-2 اهمیت موضوع تحقیق    322-3-3 انگیزه مدیریت سود    332-3-4 ابزارهای مدیریت سود    342-3-4-1 مدیریت اقلام تعهدی و اهمیت آن    362-3-4-1-1 طبقهبندی اقلام تعهدی    372-3-4-1-1-1 اقلام تعهدی اختیاری    382-3-4-1-1-2 اقلام تعهدی غیراختیاری    382-3-4-1-2 اندازهگیری اقلام تعهدی اختیاری    392-3-4-2 دستکاری فعالیتهای واقعی    402-3-4-2-1 طبقهبندی دستکاری فعالیتهای واقعی    412-3-5 مدیریت سود واقعی در مقابل مدیریت سود از طریق ارقام حسابداری    432-3-6 عوامل موثر بر مدیریت سود    452-3-6-1 اندازه شرکت    452-3-6-2 عملکرد شرکت    452-3-6-3 پیشبینی سودهای آینده شرکت    462-4 عدم تقارن  اطلاعاتی و مدیریت سود    462-5 پیشینه تحقیق    482-5-1 تحقیقهای داخلی    482-5-2 تحقیقهای خارجی    50فصل سوم)روش تحقیق(    553-1 مقدمه    563-2 روش تحقیق    573-3 فرضیههای تحقیق    573-4 نحوهي گردآوری دادهها    593-5 دوره زمانی تحقیق    593-6 قلمرو مکانی تحقیق    593-7 جامعه آماری     603-8 نمونه و روش نمونهگیری    603-9 معرفی مدلهای متغییرهای تحقیق    623-9-1 مدلهای مورد استفاده جهت آزمون فرضیهها    623-9-1-1 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول    623-9-1-2 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم    633-9-1-3 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه سوم    633-9-1-4 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه چهارم    643-9-2 متغیرهای تحقیق    643-9-2-1 متغیر وابسته    643-9-2-1-1 مدیریت اقلام تعهدی اختیاری    643-9-2-1-2 دستکاری فعالیتهای واقعی    673-9-2-1-2-1 جریان نقدی غیرنرمال    673-9-2-1-2-2 تولید غیر عادی    683-9-2-1-2-3 هزینههای اختیاری غیرعادی    683-9-2-2 متغیر مستقل    683-9-2-2-1 عدم تقارن  اطلاعاتی    693-9-2-3 متغییر کنترلی    693-9-2-3-1 عملکرد شرکت    693-9-2-3-2 اندازه شرکت    693-9-2-3-3 پیشبینی رشد سودهای آینده شرکت    703-9-2-3-3-1 ارزش بازار سهام یا قیمت هر سهم    703-9-2-3-3-2 ارزش دفتری سهام    703-9-3 روش آماری، تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها    713-9-3-1 آمار توصیفی    723-9-3-2 آمار استنباطی    723-9-3-2-1 آزمون کولمو گورف-اسیمنوف    723-9-3-2-2 رگرسیون چند متغیره    733-9-3-2-3 روش آزمون فرضیهها    743-9-3-2-4 تحلیل همبستگی    753-9-3-2-4-1 ضریب تعیین    763-9-3-2-4-2 ضریب همبستگی    773-9-3-2-5 آزمون معنادار بودن R    773-9-3-2-6 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون    793-9-2-6-1 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون    793-9-2-6-2 آزمون معنادار بودن ضرایب    803-9-3-2-7 تعیین صحت مدل رگرسیونی و بررسی تاثیر مدل ارائه شده    813-9-3-2-8 شدت همخطی(VIF)    823-9-3-2-8 آزمون مقایسه تاثیر متغیرهای دامی بر قدرت توضیحی مدل    82فصل چهارم)تجزیه و تحلیل(    854-1 مقدمه    864-2 آمارهای توصیفی متغیرهای تحقیق     864-3 آمارهای استنباطی    874-3-1 فرضیه اول    884-3-1-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف    884-3-1-2 تحلیل همبستگی    894-3-1-3 آزمون فرضیه    904-3-1-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)    914-3-1-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)    914-3-1-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم تقارن  اطلاعاتی    924-3-2 فرضیه دوم    934-3-2-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف    934-3-2-2 تحلیل همبستگی    934-3-2-3 آزمون فرضیه    944-3-2-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)    954-3-2-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)    954-3-2-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم تقارن  اطلاعاتی    964-3-3 فرضیه سوم    974-3-3-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف    974-3-3-2 تحلیل همبستگی    974-3-3-3 آزمون فرضیه    984-3-3-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)    994-3-3-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)    994-3-3-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم تقارن  اطلاعاتی    1014-3-4 فرضیه چهارم    1014-3-4-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف    1014-3-4-2 تحلیل همبستگی    1024-3-4-3 آزمون فرضیه    1024-3-4-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)    1034-3-4-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)    1034-3-4-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم تقارن  اطلاعاتی    1044-4 تعیین صحت مدل رگرسیونی و بررسی تاثیر مدلهای ارائه شده    1054-5 شدت همخطی(VIF)    105فصل پنجم)نتیجهگیری(    1065-1 مقدمه    1075-2 ارزیابی آزمون فرضیهها    1075-2-1 نتایج فرضیه اول    1075-2-2 نتایج فرضیه دوم    1085-2-3 نتایج فرضیه سوم    1095-2-4 نتایج فرضیه چهارم    1105-3 نتیجهگیری    1105-4 محدودیت تحقیق    1115-5 پیشنهاد برای تحقیقهای آتی    111پیوست الف(اسامی شرکتهاي بورس تهران عضو نمونه در تحقیق)    113پیوست ب(جداول آماری)    116جداول آمار توصیفی    117جداول آمار استنباطی    120منابع فارسی    132منابع لاتین    134

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
1077
مشاهده

کد فایل:10968
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۷
حجم فایل ها:536

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
مبانی نظری و پیشینه پژوهش عدم تقارن اطلاعاتیمبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سودبررسی دستکاری اقلام تعهدی اختیاریمبانی نظری جریان نقدی غیرنرمالتحقیق حسابداری تولید غیرنرمال و هزینه های اختیاریبررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اق

 • پاورپوینت آیین نامه حفاظت ساختمان

  پاورپوینت آیین نامه حفاظت ساختمان برچسب ها: دانلود کتاب آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانیآیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی pdfآیین نامه حفاظت وبهداشت عمومی درکارگاههاآیین نامه ایمنی کار در ارتفاعآیین نامه ایمنی امور پیمانکاریدانلود آیین نامه ایمنی کارگاههای ساختمانیسرپوش حفاظتی ساختم…

 • بررسی رضايت شغلي براساس مولفه هاي فرسودگي شغلي و تعارض كار – خانواده در زنان شاغل

  بررسی رضايت شغلي براساس مولفه هاي فرسودگي شغلي و تعارض كار – خانواده در زنان شاغل برچسب ها: تحقیق رضايت شغليفرسودگي شغليتعارض كار و خانواده زنان شاغلبررسی رضايت شغلي براساس مولفه هاي فرسودگي شغلي و تعارض كار خانواده در زنان…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات نارساخوانی (فصل 2)

  پيشينه نظري,چارچوب نظري ناتوانی های یادگیری,دانلود مباني نظري نارساخوانی چیست؟,فصل دوم پايان نامه ارشد انواع نارساخوانی,مباني نظري علل نارساخوانی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)روشهای درمان نارساخوانی,نارساخوانی pdf,نارساخوانی در کودکان دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات نارساخوانی…

 • پیشینه تحقیق تاریخچه تلفن همراه

  پیشینه تحقیق تاریخچه تلفن همراه دانلود پیشینه تحقیق تاریخچه تلفن همراه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تاریخچه تلفن همراه تاریخچه تلفن همراه در جهان 2 - 4 - 2 . نسل های مختلف…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان ریاضی (فصل 2)

  pdf,ppt,اضطراب امتحان,اضطراب امتحان در,اضطراب امتحان مقاله,پيشينه پژوهش اضطراب امتحان چیست,پيشينه نظري اضطراب امتحان در دانش آموزان,دانلود مباني نظري اضطراب امتحان,مباني نظري درمان اضطراب امتحان,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) اضطراب دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب…

 • پاورپوینت میدان های الکترومغناطیس

  پاورپوینت میدان های الکترومغناطیس دانلود پاورپوینت میدان های الکترومغناطیس دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت میدان های الکترومغناطیس ، در حجم 36 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: میدان الکترومغناطیس درچه محل…

 • بررسي رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت

  بررسي رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت برچسب ها: بررسي رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركتتحقیق رشته مدیریت بازرگانیاستراتژي متقاعد كردن منطقيمذاكره تلفيقيتاكتيك هاي اساسي در مذاكرهشش اصل كليدي موفقيت در مذاكرهاصول مذاكرات فروشجنبه…

 • ادبیات نظری تحقیق تعاریف،انواع وطبقه بندی ودیدگاههای افسردگی

  ادبیات نظری تحقیق تعاریف،انواع وطبقه بندی ودیدگاههای افسردگی دانلود ادبیات نظری تحقیق تعاریف،انواع وطبقه بندی ودیدگاههای افسردگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه ای از کار : تعاريف افسردگي : با توجه به…

 • بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک

  بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک برچسب ها: تبلیغاتبانکداری الکترونیک پایان نامه بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکدانلود پروژه بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکدانلود مقاله بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب…

 • ادبیات نظری تحقیق خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان (فصل دوم )

  ادبیات نظری خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان,تحقیق خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان,چارچوب نظری خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنس,فصل دوم پایان نامه انحرافات جنسی در نوجوانان,مبانی نظری خصوصیات دوران نوجوانی دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • فایل پاورپوینت تحلیل ویلا ساوای

  فایل پاورپوینت تحلیل ویلا ساوای برچسب ها: دانلود پاورپوینت تحلیل ویلا ساوایتحلیل ویلا ساوایپاورپوینت تحلیل و بررسی ویلا ساوایویلا ساوای اثر لوکوربوزیه Villa savoyeپاورپوینت تحلیل ویلا ساوایویلا ساوایتحلیل و بررسی ویلا ساوایپاورپوینت Villa savoye رفتن به سایت اصلی فایل پاورپوینت…

 • پاورپوینت درمورد گشتالت

  بالا بردن کیفیت گشتالت,پاورپوینت درمورد گشتالت,تئوری گشتالت Gestalt,چگونگی شکل‌گیری نظریه گشتالت,ساختمان گشتالت,عناصر گشتالت,نظریه گشتالت دانلود فایل اصلی پاورپوینت درمورد گشتالت از سایت دانلود فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد گشتالتقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 27محتویاتتاریخچهنظریه گشتالتچگونگی شکل‌گیری نظریه گشتالتتئوری گشتالت Gestaltعناصر گشتالتساختمان…

 • پاورپوینت حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتها

  پاورپوینت حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتها دانلود پاورپوینت حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتها دسته بندي : حسابداری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتها،در حجم 61 اسلاید قابل ویرایش.قالب پاورپوینت فرمت pptx.…

 • پیشینه و مبانی نظری مدیریت سودهای غیر منتظره

  پیشینه و مبانی نظری مدیریت سودهای غیر منتظره دانلود پیشینه و مبانی نظری مدیریت سودهای غیر منتظره دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 مقدمه 17 2 - 2 مدیریت سودهای غیر…

 • ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت

  ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت دانلود ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبحث چهارم :…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع رنگ آمیزی گراف ها

  دانلود پاورپوینت با موضوع رنگ آمیزی گراف ها برچسب ها: تعریف مسئله رنگ آمیزی گرافحل مسئله رنگ آمیزی گرافالگوریتم های رنگ آمیزی گرافرنگ آمیزی یالی گرافآموزش رنگ آمیزی گرافالگوریتم رنگ آمیزی نقشهتعریف خوشه در گرافرنگ آمیزی گراف به روش حریصانه…

 • آشنایی با هوگو آلوار هنريک آلتو

  آشنایی با هوگو آلوار هنريک آلتو دانلود آشنایی با هوگو آلوار هنريک آلتو دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل به نام معماري كه انسان را مي سازد آشنایی با هوگو آلوار هنريک آلتوملقب به : آلوارآلتو فهرست…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش

  دانلود پاورپوینت با موضوع افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش برچسب ها: علت و درمان افتادگی شانهروش تشخیص افتادگی شانهدرمان افتادگی شانه با بدنسازیورزش هاي اصلاحي افتادگي شانهراه هایی برای رفع افتادگی شانهافتادگی شانه فیلمافتادگی شانه چیستدرمان شانه های…

 • فایل پاورپوینت فضا در معماری

  فایل پاورپوینت فضا در معماری برچسب ها: دانلود پاورپوینت فضا در معماریفضا در معماریآشنایی با انواع فضاها در معماریفضاهای عمومیمفهوم فضا از نظر اندیشمندانپاورپوینت انواع فضاها در معماریپاورپوینت فضا در معماریبررسی انواع فضاها در معماری رفتن به سایت اصلی فایل…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق گردشگری و جهانگردی (فصل دوم)

  ادبیات,پیشینه,تحقیق,جهانگردی,دوم,فصل,گردشگری,نظری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق گردشگری و جهانگردی (فصل دوم) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری و جهانگردی (فصل دوم) در 22 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده…

 • فایل پاورپوینت معماران مشهور جهان

  فایل پاورپوینت معماران مشهور جهان برچسب ها: دانلود پاورپوینت معماران مشهور جهانمعماران مشهور جهانماریو بوتارنزو پیانورابرت ونچوریرم کولهاس فرانک لوید رایتفرانک گهریژان نوول پاورپوینت معماران مشهور جهانمعرفی معماران خارجیپاورپوینت آشنایی با معماران مشهور خارجی رفتن به سایت اصلی فایل پاورپوینت…

 • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه ها ونظریات انگیزه پیشرفت (فصل 2)

  پایان نامه انگیزه پیشرفت,پيشينه پژوهش تعریف انگیزش پیشرفت تحصیلی,پيشينه تحقيق تعریف انگیزه پیشرفت,دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف سبک‌های دل‌بستگی (فصل 2),فصل دوم پايان نامه نظریه انگیزش پیشر,مباني نظري انگیزه پیشرفت چیست؟ دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه ........................................................................................................................................... 27…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق احساس تعلق به مدرسه ومبانی روانشناسی مثبت گرا

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق احساس تعلق به مدرسه ومبانی روانشناسی مثبت گرا دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق احساس تعلق به مدرسه ومبانی روانشناسی مثبت گرا دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بخش اول :…

 • پیشینه تحقیق اعتیاد

  پیشینه تحقیق اعتیاد دانلود پیشینه تحقیق اعتیاد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع اعتیاد اعتیاد اعتیاد کلمه ای است عربی از ریشه عاد و به معنای چیزی…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نظارت بر بودجه(مرحله چهارم از فرآیند بودجه ریزی در ایران)

  دانلود پاورپوینت با موضوع نظارت بر بودجه(مرحله چهارم از فرآیند بودجه ریزی در ایران) دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع نظارت بر بودجه(مرحله چهارم از فرآیند بودجه ریزی در ایران) دسته بندي : حسابداری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت…

 • تاثيرسيستم مديريت ارتباطات داخلي بر سکوت سازماني

  ارتباطات درون سازماني,پایان نامه تاثيرسيستم مديريت ارتباطات داخلي بر سکوت سازماني مورد مطالعه :شرکت نفت فلات قاره ايران,پروژه تاثيرسيستم,تاثيرسيستم مديريت ارتباطات داخلي بر سکوت سازماني مورد مطالعه :شرکت نفت فلات قاره ايران,سکوت سازماني,مديريت دانلود فایل اصلی تاثيرسيستم مديريت ارتباطات داخلي…

 • مبانی نظری تحقیق اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD)

  مبانی نظری تحقیق اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD) دانلود مبانی نظری تحقیق اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل     تاریخچه •    تعریف اختلال و زیر دسته های…

 • بررسي رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده

  بررسي رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده برچسب ها: بررسي رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شدهموجودی های نقدیموجودی های نقدی…

 • مناسب ترین استراتژی بازاریابی

  بازاریابی دانلود فایل اصلی مناسب ترین استراتژی بازاریابی از سایت دانلود فایل تحقیق مناسب ترین استراتژی بازاریابی در حجم 20 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:بهترین استراتژی بازاریابی الکترونیکی● ارتباط مناسب و…

 • پاورپوینت سیر تغییرات و تحولات خانواده

  پاورپوینت سیر تغییرات و تحولات خانواده برچسب ها: سیر تغییرات و تحولات خانوادهتغییر در ارزشها و هنجارهاتغییر ساختارها و شکل خانواده هارشدفردگرایی و فردیت محوریسیاستهای فرهنگی تحکیم خانواده رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سیر تغییرات و تحولات خانواده دسته بندي…

 • پاورپوینت آزمایش فضای خالی آسفالت(رایس) - 18 اسلاید

  پاورپوینت آزمایش فضای خالی آسفالت(رایس) - 18 اسلاید برچسب ها: دانلود پاورپوینت آزمایش فضای خالی آسفالت(رایس)آزمایش فضای خالی آسفالتآزمایشگاه روسازیپاورپوینت عمرانیپاورپوینت آزمایشگاهیآزمایش رایسآزمایش مارشالدرصدقیرفضای خالی آسفالتپاورپوینت آزمایش رایسپاورپوینت آزمایش فضای خالی آسفالتآسفالت رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آزمایش فضای خالی…

 • پاورپوینت سنگ ها، سخره ها و خصوصیات آنها

  پاورپوینت سنگ ها، سخره ها و خصوصیات آنها برچسب ها: طبقه بندی سنگ هاتحقیق در مورد انواع سنگ هاتفاوت سنگ هاانشا در مورد سنگ هاانواع سنگ ها و کاربرد انهاسنگ چیستمعرفی انواع سنگ هانام انواع سنگ ها رفتن به سایت…

 • پایا نامه و رساله معماری پایانه و ترمینال مسافربری

  پایان نامه طراحی ترمینال مسافربری,پروژه بررسی طراحی ترمینال مسافربری,تحقیق ترمینال مسافربری,رساله ترمینال مسافربری,رساله ترمینال مسافربری شهر اهر,طراحی ترمینال مسافربری دانلود فایل اصلی پایا نامه و رساله معماری پایانه و ترمینال مسافربری از سایت دانلود فایل دانلود پایان نامه با موضوع…