بررسی تعیین میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاری های دانشگاه و صنعت: ارائه مدلی مفهومی

بررسی تعیین میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاری های دانشگاه و صنعت: ارائه مدلی مفهومی

برچسب ها:
بررسی تعیین میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاری های دانشگاه و صنعت: ارائه مدلی مفهومیمؤلفه های مدیریت آموزش عالیارتباط دانشگاه با صنعت و تجاریدستاورد تعامل دانشگاه و صنعتجهانی شدن اقتصاد و هدف گذاری آموزش عالیآموزش از راه دور

رفتن به سایت اصلی

بررسی تعیین میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاری های دانشگاه و صنعت: ارائه مدلی مفهومی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تعیین میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاری های دانشگاه و صنعت: ارائه مدلی مفهومی از سری تحقیق های رشته مدیریت آموزش عالی میباشد. این تحقیق در 275 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع دکتری نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.قسمتهایی کوتاه از متن:چکیده در جهان توسعه یافته امروزی شکل دانشگاهها تغییرات زیادی یافته است و از شکل سنتی صرف به انعطاف پذیر، جامعه‌نگر و صنعت‌گرا تغییر پیدا کرده است. دانشگاه هایی که خواسته‌ها و نیازهای صنایع و جامعه را در نظر می‌گیرند و پاسخگوی این نیازها هستند، بهتر می‌توانند به حیات خود ادامه دهند، دانش خود را کاربردی کنند و برای جامعۀ خود مفید باشند. این پژوهش با هدف ” تعیین میزان تأثیر مؤلفه‌های مدیریت آموزش عالی بر همکاریهای دانشگاه و صنعت و ارائه مدلی مفهومی ”  انجام شد.پژوهش حاضر  کاربردی و از نوع همبستگی است.   جامعۀ آماری از دو گروه از دانشگاهها و صنایع بزرگ مستقر در کلان شهر تهران تشکیل شده بود. گروه اول را دانشگاههای مستقر در کلان شهر تهران شامل دانشگاههای دولتی (25 دانشگاه)، آزاد اسلامی (19 واحد)، جامع علمی کاربردی (79 واحد) و پیام نور (18 واحد)- جمعاً 141 دانشگاه- و گروه دوم را 63 کارخانه و شرکت صنعتی کلان شهر تهران-  که  با دانشگاه ها ارتباط و همکاری متقابل داشتند- تشکیل می دادند. از این میان 21 دانشگاه انتخاب و 63 شرکت صنعتی تمام شماری شدند. با مراجعه به دانشگاه ها وصنایع نمونه به ترتیب 100 و 120 پرسشنامه قابل استفاده گرد‌آوری گردید.    در این پژوهش از مصاحبه برای تعیین چارچوب کار و مشخص کردن مؤلفه‌ها و  سازهای مهم  استفاده شد که به روشن شدن بهتر مسیر حرکت تحقیق انجامید. سؤالات مصاحبه‌ها درباره چیستی مؤلفه‌های مدیریت آموزش عالی و تعیین میزان تأثیر و اهمیّت هر کدام از این مؤلفه‌ها بر همکاری های میان دانشگاه و صنعت بودند.    ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقّق ساخته بود.  پرسشنامه مذکور بر اساس جمع‌بندی حاصل از نظرات و مصاحبه های کیفی و ادبیات پژوهش در پنج عامل ساختاری با 9 سؤال، فرهنگی و اجتماعی 10 سؤال، آموزشی 15 سؤال، مدیریتی 8 سؤال و مالی 6 سؤال طراحی شد.    برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید.  همچنین از روش مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اوّل و مرتبه دوّم، بهره گرفته شد.  نتایج بدست آمده حکایت از شناسایی 5 مؤلفه ساختاری (92%)، فرهنگی و اجتماعی (100%)، آموزشی (43%)، مدیریتی (82%) و مالی (32%)  در دانشگاهها داشت و در صنایع نیز به ترتیب مؤلفه های ساختاری (71%)،فرهنگی و اجتماعی (99%)، آموزشی (92%)، مدیریتی (100%) و مالی (34%) حائز اهمیت بودند. متغیرهای هر یک از  مؤلفه ها نیز مورد شناسایی و تأثیرسنجی قرار گرفتند.  بدین ترتیب با توجه به خروجی‌های آزمون‌ها و تحلیل‌های عاملی اکتشافی و تأییدی، مدل نهایی  طراحی شد.  در پایان نیز  پیشنهادهایی به دانشگاهها،  صنایع و پژوهشگران پژوهشهای آتی ارائه گردید.     مقدمهامروزه شکل دانشگاههای کشورهای توسعه یافته تغییر یافته است و گرایش به تربیت نیروی انسانی  مورد نیاز صنعت و همچنین برون داد تحقیقات دانشگاهی کاربردی و مورد نیاز صنعت بیشتر رخ نشان می دهد، لذا بحث ارتباط دانشگاه با صنعت و پیرو آن تجاری سازی علم در جامعه و کاربردی کردن آن به منظور استفاده بیشتر جامعه و راحت تر کردن کارها در زندگی مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.     تجاری سازی نتایج تحقیق  و کارآفرینی دانشگاهی  مأموریت های جدیدی هستند که انتظار می رود در این مقطع زمانی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به طور کارآمدتری در این عرصه ظاهر شده و نقش و مسئولیت خود را در تقویت و توانمندسازی نظام ملی نوآوری ایفا کند.بنابراین موفقیت بخش دانشگاهی در تجاری سازی نتایج تحقیقات مستلزم فراهم بودن شرایط و پیش نیازهای مهم و مختلفی در بخش دانشگاهی، بخش صنعت و محیط اقتصادی – مالی و بازار حاکم بر این دو بخش است. از طرفی تا سیاست های تحقیق و توسعه با نظام ملی نوآوری همخوانی نداشته باشد، تحقیقات انجام شده در بخش دانشگاهی نیز از کیفیت یا زمینه لازم جهت جذب و دریافت از طرف صنایع برخوردار نخواهد بود.در این میان خلاء در نهادهای واسطه ای از قبیل سازمان های توسعۀ نوآوری و سازمان های توسعه فناوری، شکل گیری نظام انتقال دانش و فناوری همگرا و کارآمد حس می گردد و دانشگاه ها را از دست یابی به اهداف انتقال یافته های تحقیقاتی خود دور می سازد(فکور، 2:1385).فهرست مطالب بررسی تعیین میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاری های دانشگاه و صنعت: ارائه مدلی مفهومی به شرح زیر می باشد:چکیده  فصل اول: کلیات تحقیق1-1 بیان مسأله    41-2 اهمیّت و ضرورت تحقیق    61-3 اهداف تحقیق    81-4 سؤالات تحقیق    91-5 تعاریف نظری و عملیاتی    9فصل دوم: ادبیات و پیشینۀ  تحقیق2-1 قسمت اول : پیشینۀ تحقیق در جهان    132-1-1 تاریخچه ارتباط دانشگاه با صنعت و تجاری سازی نتایج تحقیقات صنایع  در خارج از ایران (پیشینه موضوعی)    132-1-2 پیشینه مطالعاتی  تحقیق در جهان    162-2 قسمت دوم : پیشینۀ تحقیق در ایران    302-2-1 تاریخچه ارتباط دانشگاه با صنعت و تجاری سازی تحقیقات در صنایع در ایران (پیشینه موضوعی)    302-2-2 پیشینه مطالعاتی تحقیق در ایران    332-3 قسمت سوم : مبانی نظری تحقیق    402-3-1 همکاری دانشگاه و صنعت    402-3-2 همکاری دانشگاه و صنعت بر اساس مطالعات در غرب    412-3-3 ارتباط دانشگاه و صنعت بر اساس مطالعات در ایران    422-3-4 دستاورد تعامل دانشگاه و صنعت در امریکا و انگلستان     422-3-5 ارتباط صنایع کوچک و متوسط با دانشگاه و نقش آن در توسعه ملی    452-3-6 ارتباط دانشگاه ها با صنایع کوچک و متوسط    462-3-7 جهانی شدن اقتصاد و هدف گذاری آموزش عالی به سمت تولید دانش کاربردی    472-3-8 ظهور دانشگاه های جدید به منزله مغز جامعه هوشمند و پاسخگو به  نیازهای علمی بازار    492-3-9 تأثیر ارتباطات بین المللی و توسعه علمی در تقویت تعامل دانشگاه ها و صنایع    502-3-10 آموزش از راه دور و نقش آن در ارائه خدمات به صنایع    502-3-11 ظهور صنایع دانش و اقتصاد دانش    502-3-12 تفاوت در انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنایع دانش محور و صنایع توسعه محور در دانشگاه های هلند    512-3- 13 مشکلات موجود در مدل صنایع توسعه محور و مدل صنایع دانش محور     512-3-14 همکاریهای علمی بین المللی آموزش عالی و کمک به کاهش فاصله میان دانش و فناوری صنعتی    522-3-15 اهداف آموزش عالی و ارتباط آن با اقتصاد بازار    522-3-16 اهمیت کارآیی بیرونی آموزش عالی در پیشبرد اهداف اجتماعی و  اقتصادی    522-3-17 روش های تشویقی دولت برای برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت    532-3-18 انواع مدل های حمایتی دولت از صنایع کوچک و متوسط    562-3-19 پشتیبانی و توسعۀ بنگاههای اقتصادی    572-3-20 تفاوت های فرهنگی میان دانشگاه و صنعت     582-3-21 قوانین و مجموعه مبانی اخلاقی همکاری با صنعت     592-3-22 مالکیت فکری چیست؟     602-3-23 اهمیّت مالکیت فکری در اقتصاد بازار     602-3-24 کنترل مالکیت فکری و خلق دانش دردانشگاه های انگلستان     612-3-25 وضعیت مالکیت فکری در ایران     612-3-26 اهداف سازمان جهانی مالکیت معنوی    622-3-27 اهداف تنظیم آیین نامه مالکیت فکری در دانشگاه ها     622-3-28 مدیریت مالکیت فکری در ارتباط دانشگاه و صنعت     632-3-29 خطر و سرمایه در معرض خطر در پروژه های تحقیقاتی دانشگاه و  صنعت    2-3-30 رازداری یا انتشار نتایج تحقیقات از دیدگاه صنایع و دانشگاه ها    642-3-31 نقش واسطه ها در ارتباط دانشگاه و صنعت    652-3-32 الگوی توسعۀ ارتباط دانشگاه و صنعت    662-3-32-1 وظایف و ساختارهای سازمانی واسطه  داخلی    662-3-32-2 وظایف و ساختار سازمانی واسطه  خارجی    672-3-33 نقش واسطه های خارجی غیرمتمرکز در ارتباط میان دانشگاه و صنعت    672-3-34 مدیریت و استقلال واسطه ها و کنترل آنها در تعامل دانشگاه و صنعت    672-3-35 مدیریت مالی ارتباط دانشگاه و صنعت و نقش آن در بهبود این تعامل    682-3-36 رویکردهای تعیین هزینه و قیمت گذاری خدمات دانشگاه به صنعت    702-3-37 توزیع درآمد حاصل از فعالیت های ارتباط با صنعت    702-3-38 توزیع درآمد بدست آمده از تجاری کردن حق اختراع ها و حق امتیازها    712-3-39 توزیع درآمد بدست آمده از هزینه های بالاسری(سربار) یا مازاد درآمد  ایجاد شده 2-3-40 مدیریت کارکنان در ارتباط دانشگاه و صنعت    722-3-41 استخدام کارکنان و مدیریت منابع انسانی    732-3-42 مدل ها و انواع پاداش ها    742-3-42-1 پاداش های مالی    752-3-42-2 ارتقاء    752-3-42-3 پاداش های غیرمالی    762-3-43 کارآفرینی دانشگاهی: بررسی ظهور سرمایه گذاری در شرکت های  انشعابی دانشگاهی    762-3-44 مقیاسی برای ارزیابی جهت گیری کارآفرینی در دانشگاه ها    772-3-45 مدل ساختاری کارآفرینی دانشگاهی     782-3-46 کارآفرینی    792-3-47 اجزای نظام ملی نوآوری    802-3-48 بنیان های اجتماعی نوآوری در کانادا و نقش برنامه های تحقیقاتی  دانشگاهی بر نوآوری     812-3-49 پارک های علمی، حلقه ضروری زنجیرۀ نوآوری در صنعت و بازار     822-3-50 نقش پارک های علمی و فناوری در تبدیل پژوهش به دانایی و کاربرد  آن در اقتصاد     2-3-51 پارک های تحقیقاتی و پژوهشی در تعامل دانشگاه ها و صنایع    852-3-52 وضعیت پارکهای علمی و فناوری در ایران    862-3-53 بررسی اثر مجاورت جغرافیایی و کیفیت دانشگاه در همکاری دانشگاه و  صنعت در انگلستان    2-3-54 پیش نیازهای توسعه علمی در ایران    882-3-55 دانستنی های ضروری قبل از انجام پروژه های پژوهشی دانشگاه و  صنعت    2-3-56 جایگاه تجاری سازی تحقیقات در فرآیند نوآوری     912-3-57 تجاری سازی تحقیقات و اهمیّت آن     922-3-58 روش های تجاری سازی    922-3-59 مراحل تجاری سازی تحقیق     932-3-60 چالش ها و مشکلات تجاری سازی تحقیقات     942-3-61 تعیین میزان و قابلیت تجاری شدن پژوهش ها    962-3-62 بررسی های مختلف در تجاری کردن تحقیقات دانشگاهی و صنعت     982-3-63 تجاری سازی و انتخاب دقیق پروژه ها در تعامل میان دانشگاه و صنعت     2-3-64 انتخاب پروژه تحقیقاتی مناسب، تسریع در تجاری شدن یافته های پژوهش    2-3-65 ارزیابی پتانسیل تجاری- چک لیست امتیازبندی پروژه ها در اولویت بندی تجاری شدن تحقیقات دانشگاهی    1012-3-66 اصول پیش نیاز تجاری سازی تحقیقات در آمریکای شمالی     1012-3-67 عوامل عمده کلیدی قابل توجه در تجاری شدن یافته های پژوهشی در صنعت2-3-68 روش های پیش بینی فروش در تجاری شدن یافته های پژوهش    1052-3-68-1 روش های کیفی پیش بینی فروش    1052-3-68-2 روش های کمّی پیش بینی فروش    1052-3-69 نقش دانشگاه در انتقال موثر و کارآمد اطلاعات علمی     1102-3-70 دسته بندی دانشگاه ها براساس انجام پروژه های مشترک با صنایع    1112-3-71 چه چیزهایی دانشمندان دانشگاهی را به اشتغال در تجاری سازی تحقیق ترغیب می کند؟     1132-3-72 آیا نشر مشترک صنعت و دانشگاه به ارتقاء فعالیت تجاری سازی فناوری دانشگاه منتج می گردد؟     1142-3-73 مطالعه تطبیقی انتقال تکنولوژی دانشگاهی به صنعت در آلمان و چین     2-4 ابعاد و مؤلفه ای مستخرجه از مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق     118 فصل سوم: روش شناسی تحقیق3-1 روش تحقیق    1233-2 جامعه آماری    1233-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه    1233-4 ابزار گردآوری داده ها و روایی و اعتبار    1283-4-1 مصاحبه    1293-4-2 طراحی و ارزیابی پرسشنامه    1293-5 روش های تجزیه و تحلیل داده ها    1313-6  مراحل اجرایی تحقیق    132فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4-1 توصیف آماری ویژگی های پاسخ دهندگان    1344-1-1 سطح تحصیلات    1354-1-2 سال های خدمت    1364-1-3 وضعیت متغیرهای تحقیق    1374-1-3-1 وضعیت متغیر عوامل ساختاری    1384-1-3-2 وضعیت متغیر عوامل فرهنگی – اجتماعی    1394-1-3-3 وضعیت متغیر عوامل آموزشی    1404-1-3-4 وضعیت متغیر عوامل مدیریتی    1414-1-3-5 وضعیت متغیر عوامل مالی    1424-1-4  نمودار راداری متغیرهای تحقیق    1434-2 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤالات تحقیق    1444-2-1 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤال اوّل تحقیق    1444-2-1-1 تحلیل عاملی اکتشافی    1444-2-2 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤال دوّم تحقیق    1554-2-2-1 تحلیل عاملی تأییدی    1554-2-3 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤال سوّم تحقیق    1684-2-4 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤال چهارم تحقیق    1694-2-5 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤال پنجم تحقیق    173فصل پنجم: جمع بندی ، یافته های پژوهش، بحث و تفسیر و نتیجه گیری5-1 جمع بندی     1775-2 یافته های تحقیق و ارائه مدل    1785-2-1 یافته های تحقیق در رابطه با سؤال اوّل    1785-2-2 یافته های تحقیق در رابطه با سؤال دوّم تحقیق    1815-2-3 یافته های تحقیق در رابطه با سؤال سوّم تحقیق    1845-2-4 یافته های تحقیق در رابطه با سؤال چهارم تحقیق    1865-2-5 یافته های تحقیق در رابطه با سؤال پنجم تحقیق    1875-3 یافته های جانبی تحقیق    1885-3-1 سطح تحصیلات    1895-3-2 سال های خدمت    1895-3-3 وضعیت متغیرهای تحقیق    1905-3-4 نمودار راداری متغیرهای تحقیق    191 5-4 بحث و تفسیر یافته های تحقیق و ارائه مدل نهایی    1925-4-1 بحث و تفسیر یافته های سؤال پژوهشی اوّل    1925-4-2 بحث و تفسیر یافته های سؤال پژوهشی دوّم     1985-4-3 بحث و تفسیر یافته های سؤال پژوهشی سوّم    2165-4-4 بحث و تفسیر یافته های سؤال پژوهشی چهارم    2185-4-5 بحث و تفسیر یافته های سؤال پژوهشی پنجم    2245-5 تفسیر یافته های جانبی پژوهش        2265-5-1 سطح تحصیلات    2265-5-2 سال های خدمت    2275-5-3 وضعیت متغیرهای تحقیق    2275-5-4 نمودار راداری متغیرهای تحقیق    2295-6 نتیجه گیری     2315-7 محدودیت های تحقیق     2365-8 پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق     2365-9 توصیه های کاربردی     2385-10 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی    241منابع و مآخذمنابع فارسی     244منابع انگلیسی    250ضمائم    254چکیده انگلیسی

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1274
مشاهده

کد فایل:9378
انتشار در:۱۳۹۶/۴/۱
حجم فایل ها:1810

اشتراک گذاری:

 قیمت:

30,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسی تعیین میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاری های دانشگاه و صنعت: ارائه مدلی مفهومیمؤلفه های مدیریت آموزش عالیارتباط دانشگاه با صنعت و تجاریدستاورد تعامل دانشگاه و صنعتجهانی شدن اقتصاد و هدف گذاری آموزش عالیآموزش از راه دور

 • مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم اجرای سیاست تغییر واحد پول (فصل دوم)

  مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم اجرای سیاست تغییر واحد پول (فصل دوم) برچسب ها: دانلود مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم اجرای سیاست تغییر واحد پول (فصل دوم)مبانی نظری تاثیر تبدیل ریال به…

 • مبانی نظری وپیشینه فناوری اطلاعات وسبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا

  مبانی نظری وپیشینه فناوری اطلاعات وسبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا دانلود مبانی نظری وپیشینه فناوری اطلاعات وسبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فناوری اطلاعات .....................................................................................................…

 • مقاله انگیزش در کلاس درس

  انگیزش دانلود فایل اصلی مقاله انگیزش در کلاس درس از سایت دانلود فایل مقاله انگیزش در کلاس درس مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 40صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید…

 • بررسی تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات

  بررسی تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات برچسب ها: بازاریابی درونی رفتارهای فرانقشی کیفیت خدمات رفتارهای فرانقشی بین فردی رفتارهای فرانقشی سازمانیپایان نامه بررسی تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدماتپروژه بررسی تاثیر بازاریابی درونی…

 • پاورپوینت پاس و حمایت در فوتبال

  پاورپوینت پاس و حمایت در فوتبال برچسب ها: پاورپوینت پاس و حمایت در فوتبالوظایف مربیانتعریف پاسچند فاکتوراساسی مهارتهای پاس رفتن به سایت اصلی پاورپوینت پاس و حمایت در فوتبال دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات…

 • پیشینه و مبانی نظری خلاقيت

  پیشینه و مبانی نظری خلاقيت دانلود پیشینه و مبانی نظری خلاقيت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : خلاقيت نظریه های خلاقیت 2 - 3 - 1 رابطه خلاقیت و عزت نفس…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی مدیریت سود و ماهیت هزینه (فصل دوم)

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی مدیریت سود و ماهیت هزینه (فصل دوم),پيشينه پژوهش ماهیت هزینه ها,پيشينه تحقيق چسبندگی هزینه ها,پيشينه نظري مديريت سود,چارچوب نظري تعریف مدیریت سود,فصل دوم پايان نامه ارشد پيش بيني مديريت,مباني نظري پیش بینی فروش دانلود فایل…

 • پاورپوینت مکانیک کوانتومی در فضای فاز

  پاورپوینت مکانیک کوانتومی در فضای فاز برچسب ها: پاورپوینت مکانیک کوانتومی در فضای فاز چرا از فضای فاز استفاده می کنیم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مکانیک کوانتومی در فضای فاز دسته بندي : تمیرات خودرو جزئیات و دریافت گزارش…

 • نگهداري بتنی و شاتکریت

  نگهداري بتنی و شاتکریت دانلود نگهداري بتنی و شاتکریت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی تعداد مشاهده: 221 مشاهده کد فایل:38437 انتشار در:۱۳۹۹/۳/۱۵ حجم فایل ها:1.00مگا بایت قابلیت…

 • توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی جوین سبزوار

  توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی جوین سبزوار برچسب ها: دانلود پاورپوینت بررسی اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی جوین سبزواربررسی اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی جوین سبزوارمحیط زیست شهریپاورپوینت اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی سبزوارپاورپوینت بررسی اثرات…

 • بررسی رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی با سازگاری دانشجویان

  بررسی رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی با سازگاری دانشجویان,پایان نامه ساختار سازمانی,پایان نامه سازگاری دانشجویان,پروژه مدیریت ساختار سازمانی و سازگاری در بین دانشجویان,تحقیق بررسی ساختار سازمانی و سازگاری,مقاله ساختار سازمانی دانلود فایل اصلی بررسی رابطه ی بین نوع ساختار…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق عزت نفس وسلامت روانی با بهزیستی روانشناختی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق عزت نفس وسلامت روانی با بهزیستی روانشناختی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق عزت نفس وسلامت روانی با بهزیستی روانشناختی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق عزت…

 • بررسي تأثير عوامل منتخب بر قصد خريد محصولات سبز استان اردبيل

  بررسي تأثير عوامل منتخب بر قصد خريد محصولات سبز استان اردبيل برچسب ها: پایان نامه بررسي تأثير عوامل منتخب بر قصد خريد محصولات سبز استان اردبيلپروژه بررسي تأثير عوامل منتخب بر قصد خريد محصولات سبز استان اردبيلتحقیق بررسي تأثير عوامل…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود و پیش بینی سود آتی و سرمایه گذاران و واکنش های آنان

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود و پیش بینی سود آتی و سرمایه گذاران و واکنش های آنان دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود و پیش بینی سود آتی و سرمایه گذاران و واکنش های آنان دسته بندي : روانشناسی و…

 • دانلود پاورپوینت با موصوع نظريه گشتالت

  دانلود پاورپوینت با موصوع نظريه گشتالت برچسب ها: نظریه گشتالت در معماریگشتالت در هنرکاربرد نظریه گشتالت در آموزش و پرورشاصول گشتالتپاورپوینت نظریه گشتالتروانشناسی گشتالت pdfکتاب روانشناسی گشتالتگشتالت درمانی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موصوع نظريه گشتالت دسته بندي…

 • مبانی نظری تحقیق خودکارآمدی (فصل 2 پایان نامه)

  پيشينه,پيشينه پژوهش خودکارآمدی,پيشينه نظري تعریف خودکارآمدی,چارچوب نظري انواع خودکارآمدی,دانلود مباني نظري باورهای خودکارآمدی,فصل دوم پايان نامه ارشد تفاوتهای خودکارآمدی,مباني نظري ابعاد خودکارآمدی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) خودکارآمدی دانلود فایل اصلی مبانی نظری تحقیق خودکارآمدی (فصل 2 پایان نامه)…

 • بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختردر مقطع تحصیلی متوسطه دوم

  بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختردر مقطع تحصیلی متوسطه دوم برچسب ها: بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختردر مقطع تحصیلی متوسطه دومرابطه اضطراب و استرساحساس تعلق…

 • قالب پاورپوینت ژنتیک

  قالب پاورپوینت ژنتیک دانلود قالب پاورپوینت ژنتیک دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت ژنتیک  قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …     اسلاید بسم الله…

 • ادبیات نظری تحقیق تغییرات در کتب درسی ابتدایی، نگرش معلمان نسبت به تغییر کتب درسی

  ادبیات نظری تحقیق تغییرات در کتب درسی ابتدایی، نگرش معلمان نسبت به تغییر کتب درسی دانلود ادبیات نظری تحقیق تغییرات در کتب درسی ابتدایی، نگرش معلمان نسبت به تغییر کتب درسی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و…

 • پیشینه و مبانی نظری خود و خود پنداره با عزت نفس

  پیشینه و مبانی نظری خود و خود پنداره با عزت نفس دانلود پیشینه و مبانی نظری خود و خود پنداره با عزت نفس دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود…

 • ادبیات نظری تحقیق تحول دیدگاه ترکیه ، تغییر و بهبود رابطه با امریکا، نقش ترکیه در ناتو

  ادبیات نظری تحقیق تحول دیدگاه ترکیه ، تغییر و بهبود رابطه با امریکا، نقش ترکیه در ناتو دانلود ادبیات نظری تحقیق تحول دیدگاه ترکیه ، تغییر و بهبود رابطه با امریکا، نقش ترکیه در ناتو دسته بندي : علوم اجتماعی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگو

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگو برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگومبانی نظری رابطه توانمندی ایگوادبیات نظری رابطه توانمندی ایگو سبک‌های دفاعیمقالات مرتبط با توانمندی ایگوپرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو (PIES)…

 • پاورپوینت اشکال دارویی

  پاورپوینت اشکال دارویی برچسب ها: پاورپوینت اشکال داروییعوامل وابسته به بیمار اشکال دارويي جامد براي مصرف خوراکي رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اشکال دارویی دسته بندي : داروسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت اشکال داروییقالب بندی: پاورپوینتتعداد…

 • پاورپوینت با موضوع شفیعی کدکنی

  پاورپوینت با موضوع شفیعی کدکنی دانلود پاورپوینت با موضوع شفیعی کدکنی دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل شفیعی کدکنی در سال 1318 هجری شمسی در کدکن از توابع تربت حیدریه متولد شد. شفیعی کدکنی هرگز به دبستان…

 • دانلود پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

  پرسشنامه رایگان عملکرد تحصیلی,پرسشنامه عملکرد تحصیلی ept,پرسشنامه عملکرد تحصیلی دانشجویان,پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج,پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور,تعریف عملکرد تحصیلی,دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد تحصیلی,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) از سایت دانلود فایل…

 • تحقیق درمورد آشنايي با نظام قضايي آلمان

  تحقیق درمورد آشنايي با نظام قضايي آلمان برچسب ها: تحقیق درمورد آشنايي با نظام قضايي آلمان رفتن به سایت اصلی تحقیق درمورد آشنايي با نظام قضايي آلمان دسته بندي : حقوق جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: تحقیق درمورد…

 • پیشینه و مبانی نظری مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی

  پیشینه و مبانی نظری مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی دانلود پیشینه و مبانی نظری مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پیشرفت تحصیلی مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی در روان…

 • پاورپوینت جبر و مقابله خیام

  پاورپوینت جبر و مقابله خیام برچسب ها: پاورپوینت جبر و مقابله خیام رفتن به سایت اصلی پاورپوینت جبر و مقابله خیام دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت جبر و مقابله خیامقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:…

 • قالب پاورپوینت آماده شیک

  قالب پاورپوینت آماده شیک دانلود قالب پاورپوینت آماده شیک دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت زیر بنای طراحی پاورپوینت است که از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند نرم افزار پاورپوینت دارای قابلیت ها و حتی…

 • دانلود مقاله ماهیت روانشناسی محیط در معماری برای کاهش میزان استرس

  استرس,برای,دانلود,روانشناسی,کاهش,ماهیت,محیط,معماری,مقاله,میزان دانلود فایل اصلی دانلود مقاله ماهیت روانشناسی محیط در معماری برای کاهش میزان استرس از سایت دانلود فایل چکیده معماران و طراحان شهري امروزه توجه ويژه اي به شناخت روانشناسانه رفتارهاي انسان دارند. زيرا اين گونه رفتارها با محيط…

 • بررسی ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس

  بررسی ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس برچسب ها: بررسی ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورسمقاله حسابداری حاکمیت شرکتیتحقیق حسابداری حاکمیت حسابداری بر مدیریت سودپروژه رایگان…

 • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف ،الگو ونظریات رفتار اطلاع یابی (فصل 2)

  پيشينه پژوهش تحلیل الگو‌های رفتار اطلاع‌یابی,پيشينه تحقيق نظریه های رفتار اطلاع یابی,دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف سبک‌های دل‌بستگی (فصل 2),فصل دوم پايان نامه اطلاع‌ی,مباني نظري تحليل الگوهاي رفتار اطلاع يابي دانلود فایل اصلی مبانی نظری تحقیق…

 • دانلود مقاله استفاده از پلاسمای سرد فشار اتمسفری در باکتری زدایی اشرشیاکولی از شیر

  باکتری اشرشیاکولی,پروژه استفاده از پلاسمای س,پلاسمای سرد فشار اتمسفری,تحقیق استفاده از پلاسمای سرد فشار اتمسفری در باکتری زدایی اشرشیاکولی از شیر,دانلود مقاله استفاده از پلاسمای سرد فشار اتمسفری در باکتری زدایی اشرشیاکولی از شیر,میکروب زدایی شیر دانلود فایل اصلی دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و ریشه های صنعت بیمه (فصل 2)

  پيشينه پژوهش انواع بیمه,پيشينه تحقيق اصول بیمه,پيشينه نظري تعاریف بیم,چارچوب نظري تاریخچه پیدایش بیمه,فصل دوم پايان نامه ارشد ساختار صنعت بیمه,مباني نظري تعریف بیمه و عقد قرارداد آن,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و ریشه های صنعت بیمه (فصل 2)…

 • بررسی نقش نظام مديريت اطلاعات اعتياد به هروئين در پيشگيري و درمان آن

  بررسی نقش نظام مديريت اطلاعات اعتياد به هروئين در پيشگيري و درمان آن برچسب ها: بررسی نقش نظام مديريت اطلاعات اعتياد به هروئين در پيشگيري و درمان آناعتیاد چیسن؟اعتیاد به موادمخدردرمان معتاداندرمان و پیشگیری از اعتیادخطرات هروئین برای سلامتیتعریف نظری…