بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برچسب ها:
مقاله تغییر حسابرسپایان نامه بررسی مکانیزم های حاکمیت شرکتیمبانی نظری و پیشینه پژوهش تمرکز مالکیتبررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهراننظریه های حاکمیت شرکتینگین فایل

رفتن به سایت اصلی

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 120 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهتغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و بالاترین کیفیت حسابرسی باشند. در تحقیق حاضر پژوهشگر برای سنج ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات 92 شرکت را بین سالهای 1387 لغایت 1391 را آزمون نمود. مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی عبارتند از تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل. نتایج نشان می دهد که هر اندازه تمرکز مالکیت افزایش یابد تمایل به تغییر حسابرس به حسابرس کوچکتر افزایش یافته، همچنین کاهش استقلال نیز همانند افزایش تمرکز مالکیت منجر به تغییر حسابرس مستقل به حسابرسان کوچکتر می شود همچنین نتایج حاکی از عدم تاثیر جدایی و یکی بود دو پست ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل در تغییر حسابرسان به حسابرسان کوچکتر می باشد.مقدمهتشکيل شركت سهامي و گشودن مالكيت شركت براي عموم، بر روش اداره شرکتها، تأثير قابل ملاحظه اي گذاشت. نظام بازار به گونه اي سازماندهي شد كه مالکان شرکتها، اداره شرکت را به مديران شركت تفويض كنند. جدايي مالكيت از مديريت به عموميت “مسأله نمايندگي” منجر شد (قالیباف اصل و رضایی، 1386). با جدا شدن مالكيت و مديريت، مديران به عنوان نماينده سهامداران، شركت را اداره مي كنند (فاما و جنسن، 1983). با شكلگيري رابطه نمايندگي، تضاد منافع بين مديران و سهامداران و ذينفعان ديگر ايجاد ميشود و به طور بالقوه اين امكان به وجود ميآيد كه مديران اقداماتي انجام دهند كه در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتًا در جهت منافع سهامداران و ذينفعان ديگر نباشد (باباجانی و عبدی، 1389). در اين مسأله، تضاد بين به حداكثر رساندن منافع كارگماران و كارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمايندگي تا حدودي اطمينان خاطر سهامداران را فراهم ميکند که مديران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. اعمال نظارت و مراقبت در اين زمينه مستلزم وجود ساز و کارهاي مناسبي است. از جمله اين سازوکارها، طراحي و اجراي “راهبري شرکتي” مناسب در شرکتها و بنگاههاي اقتصادي است. صاحبنظران علوم اقتصادي و حسابداري در ايران، بيشتر معني حاکميت شرکتي را براي اين واژه به کار برده اند که ترجمه چندان گويايي نيست. از آنجا که کاربرد اين واژه ايجاد سازوکار مناسب براي هدايت و کنترل شرکتها و بنگاههاي اقتصادي است، نزديکترين و مأنوس ترين معنايي که ميتوان براي اين واژه انتخاب کرد راهبري شرکتی است (سجادی، 1388). نظام راهبري شرکتي که با حفظ تعادل ميان اهداف اجتماعي و اقتصادي و اهداف فردي و جمعي سروکار دارد، موجب ترغيب استفاده کارامد از منابع و الزام پاسخگويي شرکتها درخصوص ايفاي وظيفه مباشرت براي اداره منابع ميشود. توجه به راهبري شرکتي کارا و افزايش کارايي در قراردادهاي ميان ذينفعان به منظور تقويت فرهنگ پاسخگويي و ارتقاء شفافيت اطلاعات در شرکتها و واحدهاي اقتصادي که تمام يا بخشي از سرمايه آنها از طريق مردم تأمين شده است، به تخصيصکاراي منابع و در نهايت رشد توسعه اقتصادي منجر ميشود (قالیباف اصل و رضایی، 1386). یکی از مواردی که نظام راهبری شرکتی با نظارت بر آن وظیفه حفظ و حراست از حقوق ذینفعان را به انجام می رساند. این وظیفه با نظارت بر کیفیت حسابرسان و همچنین تغییر، تعویض و یا حفظ حسابرسان در صورت لزوم اتفاق می افتد. بر همین اساس حاکمیت شرکتی توانسته با تعویض حسابرسان از حسابرسان کوچک به بزرگ و یا بلعکس و یا هر نوع حسابرس مستقلی که وظیفه نظارت بر اعمال مدیران را به خوبی به انجام می رسانند و کیفیت گزارشگری مالی را بهبود می بخشند، رسالت و اهداف خود را به انجام برساند. در تحقیق حاضر نیز پژوهشگر بدنبال بررسی تاثیر نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر و تعویض حسابرسان می باشد تا از این طریق بتوانند رفتارهای فرصت طلبانه در خصوص رابطه های حسابرسان و مدیران و خطشه دار شدن استقلال حسابرسان را کنترل نمایندفهرست مطالب:چکیده فصل اول: کلیات پژوهش    11-1) مقدمه    31-2) بيان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش    31-2-1) ساختار هیات مدیره    41-2-1-1) حضور مديران غير موظف در هيات مديره     51-2-1-2)اندازه هئیت مدیره    51-2-1-3) تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره    51-2-2) ساختار مالکیت    51-2-2-1) سهام مدیریتی    61-2-2-2) مالکان عمده     61-2-2-3) تعداد سهامداران    61-2-3) حاکمیت شرکتی و فرایند حسابرسی    61-2-4) تعویض موسسات حسابرسی و دلایل آن    71-2-5) حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرسان    81-3) اهميت و ضرورت پژوهش    91-4) هدف پژوهش    101-4-1) اهداف کاربردی    111-5) سئوالات تحقيق    111-6) تبیین فرضیه‌های پژوهش    111-7) متغیرها پژوهش    131-8) جنبه نوآوري پژوهش     131-9) روش تحقيق    131-10) قلمرو تحقيق(موضوعي،مكاني،زماني)    131-10-1) قلمرو موضوعی    131-10-2) قلمرو مکانی    131-10-3) قلمرو زمانی     131-11) روش هاي گردآوري و تجزیه و تحلیل اطلاعات    141-12) تعریف عملیاتی متغیرها    141-13) ساختار پژوهش    15فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش    2-1) بخش اول: تغییر حسابرس-عوامل و آثار    172-1-1) مقدمه:    172-1-2) تقاضا برای خدمات حسابرسی     162-1-3) انتخاب حسابرس     162-1-4) تغییر حسابرس     172-1-5) هزینه های تغییر در حسابرس    172-1-6) دلایل تغییر حسابرس     182-1-6-1) کاهش هزینه حسابرسی یا کاهش حق الزحمه حسابرسی    182-1-6-2)ضعف کنترلهای داخلی     182-1-6-3)برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت     192-1-6-4) ارائه مجدد صورتهای مالی     192-1-6-5)عدم توافق در مورد اصول حسابداری     192-1-6-6) اتکا نکردن به مدیریت    192-1-6-7)اظهارنظر مشروط     192-1-6-8)افزایش دامنه حسابرسی     202-1-6-9) تغییرات مدیریت     202-1-6-10) اقدامات غیر قانونی     202-1-6-11)محدودیت منابع     202-1-6-12) ورشکستگی     202-1-6-2) ادغام        21     1-13-6-1-2) ادغام صاحبکاران:      212-13-6-1-2) ادغام موسسه های حسابرسی    2114-6-1-2) رشد شرکت     217-1-2) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت     218-1-2) الزامات افشاء در خصوص تغییر حسابرسان مستقل    221-8-1-2) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس     222-8-1-2) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و حسابرس     233-8-1-2) رویدادهای قابل گزارش     239-1-2) انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر    231-9-1-2) تغيير اجباري حسابرس     232-9-1-2) تغيير اختياري حسابرس و عوامل موثر بر آن    251-2-9-1-2) عوامل مرتبط با واحد مورد رسيدگي:    2610-1-2) دوره تصدی حسابرس و عوامل موثر     271-10-1-2) دوره تصدي حسابرس و كيفيت حسابرسي    282-10-1-2) دوره تصدي حسابرس و استقلال وي    293-10-1-2) دوره تصدي حسابرس و هزينه هاي حسابرسي    292-2) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی    301-2-2) تعاریف حاکمیت شرکتی    302-2-2) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی    321-2-2-2) حاكميت شركتي درون سازماني (رابطه اي )    32 1-1-2-2-2) مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی)    332-2-2-2) حاكميت شركتي برون سازماني (محيطي)    331-2-2-2-2) مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی)    333-2-2-2) سيستم درون سازماني در مقابل سيستم  برون سازماني    343-2-2) تئوري هاي حاكميت شركتي    341-3-2-2) تئوری هزینه معاملات     342-3-2-2) تئوري نمايندگي    343-3-2-2) تئوري ذينفعان    354-3-2-2) تئوري ذينفعان در برابر تئوري نمايندگی    351-4-2-2) مدل مالی    362-4-2-2) مدل مباشرتی    363-4-2-2) مدل تئوری ذینفع    364-4-2-2) مدل سیاسی    375-2-2) اصول حاکمیت شرکتی    371-5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی بر اساس دستورالعمل سازمان بورس    391-1-5-2-2) ساختار هیات مدیره    412-1-5-2-2) کمیته هاي هیات مدیره    423-1-5-2-2) تعداد اعضاي هیات مدیره و گزینش آنها    424-1-5-2-2) استقلال مدیر    435-1-5-2-2) دبیر هیات مدیره    436-1-5-2-2) اعضاي مشترك هیات مدیره    437-1-5-2-2) تعهد مالکیت سهام    438-1-5-2-2) بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره هاي عضویت در هیات مدیره    439-1-5-2-2) حضور در جلسات    436-2-2) الگوهای حاکمیت شرکتی    441-6-2-2) الگوی مبتنی بر بازار    442-6-2-2) الگوی مالکیت شرکتی مبتنی بر روابط    443-6-2-2) الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار    454-6-2-2) الگوی نو ظهور    457-2-2) مکانیزم حاكميت شركتی    468-2-2) ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی    481-8-2-2) سرمایه‌گذاران نهادی    482-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده    491-2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران    493-8-2-2) مالکیت هیات‌مدیره    504-8-2-2)  دولتی و خصوصی    515-8-2-2) سهام شناور آزاد    519-2-2) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی    531-9-2-2) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی    532-9-2-2) حقوق و مزایای مدیران    543-9-2-2) تفکیک یا عدم تفکیک سمت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره    544-9-2-2) اندازه هیات‌مدیره    5510-2-2) حاکمیت شرکتی و شفافیت در اطلاعات حسابداری    551-10-2-2) اطلاعات حسابداري مالی    562-10-2-2) تأثیر اطلاعات حسابداري مالی بر نتایج اقتصادي    573-10-2-2) استفاده مستقیم از اطلاعات حسابداري در مکانیزم حاکمیت شرکت    6011-2-2) حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و ارزش آفرینی    6012-2-2) حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی    623-2) بخش سوم: تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای مدیران    631-3-2) مقدمه    632-3-2) دوره تصدي حسابرس و محافظه كاري    64.3-3-2) کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود    644-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود    665-3-2) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود    666-3-2) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود    667-3-2) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت    668-3-2) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود    684-2) بخش چهارم: پیشینه پژوهش    701-4-2) پژوهش های داخلی    702-4-2) پژوهش های داخلی    73فصل سوم: روش شناسی تحقیق    1-3) مقدمه    762-3) اهداف تحقيق    761-2-3) هدف كاربردي    763-3) سؤالات تحقیق    774-3) فرضیه های تحقیق    775-3) متغیرها و مدلهای تحقیق    781-5-3) متغیرهای پژوهش    782-5-3) مدلهای پژوهش    796-3) روش تحقیق    807-3) قلمرو تحقیق    801-7-3) قلمرو مکانی     802-7-3) قلمرو زمانی    803-7-3) قلمرو موضوعی    808-3) جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه    801-8-3) شرکتهای نمونه     819-3) روش جمع آوری اطلاعات     8210-3) متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها    821-10-3)تعوض حسابرس     822-10-3) سایر متغیرهای پژوهش    8211-3) تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیات    833-11-1) آزمون نرمال بودن متغیرها-آزمون کولموگروف – اسمیرنف    843-11-2) تجزیه و تحلیل رگرسیون    843-11-3) تحلیل همبستگی-همبستگی پیرسون    853-11-4) آزمون خود همبستگي جملات خطا(دوربین-واتسن)    8612-3) نحوه آزمون فرضیه های تحقیق    873-12-1) آزمون فرضيه اول:    873-12-2) آزمون فرضيه دوم:    873-12-3) آزمون فرضيه سوم:    883-13) خلاصه فصل    88 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                                  4-1) مقدمه904-2) آمار توصیفی  904-3) همبستگی متغیرهای تحقیق 934-4) آمار استنباطی 934-5)آزمون فرضیات     934-5-1) فرضیه اصلی  934-6) خلاصه فصل 96فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 5-1) مقدمه 995-2) خلاصه تحقیق 995-2-1) خلاصه بیان مساله 995-2-1) خلاصه کل تحقیق 1005-2- 1-1) خلاصه روش تحقیق 100  5-3) تحلیل فرضیات   1005-3-1) تحلیل فرضیه اول 1005-3-2) تحلیل فرضیه دوم 1015-3-3) تحلیل فرضیه سوم  1025-4) نتیجه گیری کلی  1025-5) مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات 1035-5-1) تحقیقاتی که نتایج مشابه با نتایج تحقیق کسب کرده اند 1035-5-2) تحقیقاتی که نتایج مغایر با نتایج تحقیق کسب کرده اند 1035-6) پیشنهادات تحقیق 1045-6-1) پیشنهادات کاربردی 1045-6-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 1055-7) محدودیت تحقیق 105 منابع فارسی    113منابع غیر فارسی 115چکیده انگلیسی 116

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
1701
مشاهده

کد فایل:11002
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۸
حجم فایل ها:3220

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
مقاله تغییر حسابرسپایان نامه بررسی مکانیزم های حاکمیت شرکتیمبانی نظری و پیشینه پژوهش تمرکز مالکیتبررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهراننظریه های حاکمیت شرکتینگین فایل

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس ، نظریه ها و علل آن

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس ، نظریه ها و علل آن دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس ، نظریه ها و علل آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب :…

 • پاورپوینت الگوهای معماری ایرانی

  پاورپوینت الگوهای معماری ایرانی دانلود پاورپوینت الگوهای معماری ایرانی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت الگوهای معماری ایرانی،در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن: حیاط:در هر حیاط، حداقل…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع اصول صحیح پانسمان

  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول صحیح پانسمان برچسب ها: روش پانسمان بخیهفیلم پانسمان زخمانواع پانسمانآموزش پانسمان و بانداژفیلم اموزش پانسمانپانسمان چیستتعویض پانسمان زخم بخیه شدهزمان تعویض پانسمان رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اصول صحیح پانسمان دسته بندي…

 • پاورپوینت آشنایی با بلکا و ویژگیهای آن

  پاورپوینت آشنایی با بلکا و ویژگیهای آن دانلود پاورپوینت آشنایی با بلکا و ویژگیهای آن دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با بلکا و ویژگیهای آن،در حجم 46 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک…

 • دانلود طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل

  پروژه کارآفرینی پرورش زنبور عسل,پروژه کارآفرینی پروش زنبور عسل,پروژه کارآفرینی زنبور عسل,دانلود طرح توجیهی پرورش زنبور عسل,دانلود طرح توجیهی زنبور عسل,طرح توجیهی پروش زنبور عسل,طرح کارآفرین,طرح کارآفرینی پرورش زنبورعسل,طرح کارآفرینی زنبور عسل دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی پرورش و…

 • پاورپوینت پروژه روستای یکشوه

  بررسی آمار جمعیتی روستای یکشوه,بررسی مسکن روستای یکشوه,بررسی ویژگی های اقتصادی روستای یکشوه,پاورپوینت پروژه روستای یکشوه,دانلود پاورپوینت پروژه روستای یکشوه,ویژگی های کالبدی روستای یکشوه دانلود فایل اصلی پاورپوینت پروژه روستای یکشوه از سایت دانلود فایل دانلود پاورپوینت پروژه روستای یکشوه …

 • بررسی تجارت الکترونیک

  بررسی تجارت الکترونیک برچسب ها: قراردادمقاله حسابداری تجارت الكترونيكيتحقیق محیط الکترونیکی قرداد الکترونیکی تحقیق بررسی تجارت الکترونیکمعاملات الکترونیکی حقوق قرارداد رفتن به سایت اصلی بررسی تجارت الکترونیک دسته بندي : حسابداری جزئیات و دریافت گزارش فایل تحقیق حاضر با عنوان…

 • ادبیات نظری تحقیق و پیشینه بلوغ و اختلالات رفتاری نوجوانان

  ادبیات نظری تحقیق و پیشینه بلوغ و اختلالات رفتاری نوجوانان دانلود ادبیات نظری تحقیق و پیشینه بلوغ و اختلالات رفتاری نوجوانان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق بلوغ واختلالات رفتاری…

 • فایل پاورپوینت مسجد رحیم خان اصفهان

  فایل پاورپوینت مسجد رحیم خان اصفهان برچسب ها: دانلود پاورپوینت مسجد رحیم خان اصفهانمسجد رحیم خان اصفهانمعماری مسجد رحیم خان اصفهانپروژه مسجدپروژه مسجد رحیم خان اصفهانآشنایی با معماری مسجد رحیم خان اصفهانپاورپوینت مسجد رحیم خان اصفهانپاورپوینت معماری مسجد رحیم خان…

 • پاورپوینت آموزش رانندگی

  پاورپوینت آموزش رانندگی دانلود پاورپوینت آموزش رانندگی دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آموزش و تعلیم قوانین رانندگی ، در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: 5 دلیل عمده تصادفات جاده ای…

 • مبانی نظری حقوق ورزشی خصوصی

  مبانی نظری حقوق ورزشی خصوصی دانلود مبانی نظری حقوق ورزشی خصوصی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی گفتار اوّل : مسئولیت مدنی ناشی از عملیات…

 • ابزار گرد آوری داده ها مقیاس هوشی وکسلر

  ابزار گرد آوری داده ها مقیاس هوشی وکسلر دانلود ابزار گرد آوری داده ها مقیاس هوشی وکسلر دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ابزار گردآوري داده‌ها : ابزار گرد آوری داده ها مقیاس هوشی…

 • بررسی و ارزیابی اثر كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني بر اثربخشي سازماني کارکنان

  بررسی و ارزیابی اثر كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني بر اثربخشي سازماني کارکنان برچسب ها: كيفيت زندگي كاريرفتار شهروندي سازمانياثربخشي سازمانيبررسی و ارزیابی اثر كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني بر اثربخشي سازماني کارکنانابعاد رفتار شهروندی سازمانیویژگی…

 • پاورپوینت ورود به فضاهای محصور

  پاورپوینت ورود به فضاهای محصور دانلود پاورپوینت ورود به فضاهای محصور دسته بندي : صنایع جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت ورود به فضاهای محصور ، در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: تعریف فضاهای محصور:…

 • پاورپوینت مزیت رقابتی در سطح بنگاه

  مزیت رقابتی دانلود فایل اصلی پاورپوینت مزیت رقابتی در سطح بنگاه از سایت دانلود فایل پاورپوینت مزیت رقابتی در سطح بنگاه در حجم 33 اسلاید و قابل ویرایش و آماده پرینت و جهت استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت مالیفهرستمقدمهچارت رقابت…

 • فایل پاورپوینت منشور واشنگتن-حفاظت از شهر تاريخي (1987)

  فایل پاورپوینت منشور واشنگتن-حفاظت از شهر تاريخي (1987) برچسب ها: دانلود پاورپوینت منشور واشنگتنحفاظت از شهر تاريخي (1987)پاورپوینت منشور واشنگتنمنشور واشنگتن حفاظت از شهر تاريخي (1987)منشور واشنگتنايكوموسپاورپوینت منشور واشنگتن حفاظت از شهر تاريخي (1987)منشور مراقبت از شهر ها و مناطق…

 • پیشینه و مبانی نظری مدیریت عملکرد

  پیشینه و مبانی نظری مدیریت عملکرد دانلود پیشینه و مبانی نظری مدیریت عملکرد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مدیریت عملکرد تعریف عملکرد واژه performance که به معنای عملکرد است از کلمه انگلیسی perform…

 • تحقیق تاثیرات کتابخوانی بر روند رشد تحصيلي دانش‌آموزان

  تحقیق تاثیرات کتابخوانی بر روند رشد تحصيلي دانش‌آموزان,رشد تحصیلی دانلود فایل اصلی تحقیق تاثیرات کتابخوانی بر روند رشد تحصيلي دانش‌آموزان از سایت دانلود فایل تاثیرات کتابخوانی بر روند رشد تحصيلي دانش‌آموزان در حجم 44 صفحه و در قالب word ,…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم مهارت ابراز وجود (فصل دوم)

  pdf,پيشينه پژوهش ابراز وجود چیست,پيشينه تحقيق کتاب جرات ورزی,پيشينه نظ,چارچوب نظري ابراز وجود,دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم ومولفه ها ی فراشناخت,فصل دوم پايان نامه مهارت جرات ورزی pdf,مباني نظري مهارت ابراز وجود و جرات مندی دانلود فایل اصلی…

 • پاورپوینت جامع و کاملAPA

  پاورپوینت جامع و کاملAPA برچسب ها: پاورپوینت جامع و کاملAPAارجاع به اثر ترجمه شده در داخل جمله رفتن به سایت اصلی پاورپوینت جامع و کاملAPA دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت جامع و کاملAPAقالب…

 • فایل پاورپوینت مطالعات هتل بيرجند

  فایل پاورپوینت مطالعات هتل بيرجند برچسب ها: دانلود پاورپوینت مطالعات هتل بيرجندهتل بیرجندپاورپوینت مطالعات هتل بيرجندپاورپوینت دیاگرام ارتباط فضاها در هتلشناسایی شهرستان بیرجندپاورپوینت هتلبررسی هتل بیرجندپاورپوینت هتل بیرجندپروژه هتلپاورپوینت معرفی هتل بیرجند رفتن به سایت اصلی فایل پاورپوینت مطالعات هتل…

 • پاورپوینت جزوه درس اصول حسابداری 3

  پاورپوینت جزوه درس اصول حسابداری 3 برچسب ها: جزوه اصول حسابداری 1 جمشید اسکندریجزوه اصول حسابداری 1 دانشگاه تهراندانلود کتاب اصول حسابداری 1 عبدالکریم مقدم pdfدانلود رایگان کتاب اصول حسابداری 1 عبدالکریم مقدم pdfخلاصه اصول حسابداری 1 و 2دانلود رایگان…

 • پیشینه و مبانی نظری سبک رهبری و رضایت شغلی

  پیشینه و مبانی نظری سبک رهبری و رضایت شغلی دانلود پیشینه و مبانی نظری سبک رهبری و رضایت شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک رهبری ورضایت شغلی فصل…

 • مبانی نظری و پیشینه عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان

  مبانی نظری و پیشینه عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان دانلود مبانی نظری و پیشینه عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه ............................................................................................................................................... 16 مفهوم توانمندسازی ........................................................................................................... 16 ضرورت توانمندسازی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدای

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدای دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدای دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهداف…

 • پاورپوینت رنگ شناسی و کاربرد در معماری - 36 اسلاید قابل ویرایش

  پاورپوینت رنگ شناسی و کاربرد در معماری - 36 اسلاید قابل ویرایش برچسب ها: دانلود پاورپوینت رنگ شناسی و کاربرد در معماریرنگ شناسی و کاربرد در معماریپاورپوینت روانشناسی رنگها در معماریرنگ در معماریپاورپوینت کاربرد رنگ در معماریرنگ و معماریپاورپوینت رنگ…

 • جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور " ترجمه متون و گرامر زبان دوم دبیرستان"

  ترجمه ی دروس زبان2,جزوه زبان کنکور,جزوه کامل زبان 2 دبیرستان,جزوه کامل زبان انگلیسی2,زبان 2 کنکور,زبان انگلیسی 2 دبیرستان برای کنکور,زبان انگلیسی 2 در کنکور,گرامر زبان انگلیسی 2 برای کنکور,گرامر کامل زبان 2,نگین فایل دانلود فایل اصلی جزوه تایپ شده ،…

 • پاورپوینت انواع سیستم تعلیق

  پاورپوینت انواع سیستم تعلیق برچسب ها: بهترین سیستم تعلیقانواع سیستم تعلیق جلوسیستم تعلیق نیمه مستقلسیستم تعلیق 405سیستم تعلیق سمندمزایا و معایب سیستم تعلیق مک فرسونسیستم تعلیق خودرو pdfسیستم تعلیق مولتی لینک رفتن به سایت اصلی پاورپوینت انواع سیستم تعلیق دسته…

 • بررسي تاثير شناخت پیچیدگی هاي زندگي بر خودباوری، تناسب اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، نگرانی حالت و نگرانی

  پیشرفت تحصیلی,تناسب اجتماعی دانلود فایل اصلی بررسي تاثير شناخت پیچیدگی هاي زندگي بر خودباوری، تناسب اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، نگرانی حالت و نگرانی از سایت دانلود فایل تحقیق بررسي تاثير شناخت پیچیدگی هاي زندگي بر خودباوری، تناسب اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، نگرانی…

 • پاورپوینت آنالیز پوش آور

  پاورپوینت آنالیز پوش آور برچسب ها: دانلود پاورپوینت آنالیز پوش آورآنالیز پوش آورپوش آورPushover Analysisپاورپوینت آنالیز پوش آورمفاصل پلاستیکبادبندپاورپوینت تحلیل پوش آورسازه فولادیسازه بتنی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آنالیز پوش آور دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظارت و راهنمايي معلمان

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظارت و راهنمايي معلمان دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظارت و راهنمايي معلمان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم پيشينه پژوهش مقدمه نقش ناظران آموزشی همواره با توجه…

 • بررسی تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برچسب ها: بررسی تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانتحقیق شاخص توسعه…

 • پاورپوینت در مورد فنون مذاکره

  پاورپوینت در مورد فنون مذاکره دانلود پاورپوینت در مورد فنون مذاکره دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل اکثر مدیران حرفه ای به اهمیت مذاکره در زندگی واقفند، زیرا زمان قابل توجهی از زندگی حرفه ای خود را…

 • تحقیق درباره تاثیر انقلاب ایران در بیداری اسلامی

  تحقیق درباره تاثیر انقلاب ایران در بیداری اسلامی دانلود تحقیق درباره تاثیر انقلاب ایران در بیداری اسلامی دسته بندي : علوم سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : فایل تاثیر انقلاب ایران در بیداری اسلامی در 10 صفحه قالب…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکردهای انگیزشی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش نظریه های انگیزش در یادگیری,پيشينه تحقيق نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش,پيشينه نظري انگیزه چیست,تفاوت انگیزه و انگیزش,دانلود مباني نظري رویکردهای انگیزش,فصل دوم پايان نامه ارشد انگیزش,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو),معنی انگ دانلود فایل اصلی…