بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری و عاطفی دانش آموزان

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری و عاطفی دانش آموزان

برچسب ها:
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری و عاطفی دانش آموزانتحقیق ویژگی های شخصیتیتحقیق مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری و عاطفیمهارت اجتماعي از طریق ابعاد ویژگی های شخصیتیپرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیتویژگی های شخص

رفتن به سایت اصلی

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری و عاطفی دانش آموزان

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر راهبردهای مقابله بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری و عاطفی دانش آموزان در 101 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده.====================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود. ====================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدههدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری – عاطفی دانش‌آموزان دوره راهنمایی است. روش پژوهش از نوع همبستگي است. نمونه آماری شامل 354 دانش آموز (171 پسر و 183 دختر) بود که به روش خوشه‌اي چند‌مرحله‌اي تصادفي انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه شخصیتی گلدبرگ، پرسشنامه مهارت های اجتماعي ماتسون و پرسشنامه تعامل رفتاری – عاطفی دانش آموز استفاده شد. داده ها با محاسبه ضريب همبستگي پيرسون، تحلیل رگرسيون چند‌گانه به شيوه همزمان و آزمون تحليل واريانس دو طرفه  تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که تنها بعد توافق پذیری به صورت مثبت قادر به پیش بینی مهارت های اجتماعی مناسب می باشد. ابعاد ثبات عاطفی، وظیفه مداری و برونگرایی  نیز به صورت مثبت و معنادار قادر به پیش بینی رابطه با همسالان می باشند. از آن طرف فقط متغير وظیفه مداری  به طور مثبت و معنادار قادر به پیش بینی تعامل رفتاري بود و هر یک از ابعاد ثبات عاطفی، وظیفه مداری و توافق پذیری نیز تعامل عاطفي را به صورت مثبت و معنادار پيش‌بيني  کردند. یافته های مطالعه حاضر در پرتو سایر پژوهش های مرتبط و ارائه پیشنهادهایی برای انجام پژوهش های بیشتر، مورد بررسی قرار گرفت.مقدمههر انسانی آمیزه ای از سه ویژگی نوعی، فرهنگی و فردی است که مجموعا کلیت منحصر به -فردی را تشکیل می دهد که مورد توجه روانشناسی شخصیت است. کلی بودن مفهوم و پیچیدگی آن، موجب شده است که واژه شخصیت به شیوه های مختلفی تعریف شود (گروسی فرشی، 1380). از نظر آلپورت ، شخصیت سازمانی پویا از نظام های روانی و جسمانی است که در درون فرد قرار دارد و ویژگی های فرد، رفتار و اندیشه او را تعیین می کند (پروین، ترجمه کدیور، 1381). شلدون  نیز پویا بودن شخصیت را در تعریف خود مطرح کرده و می-گوید، سازمان یافتگی پویشی جنبه های ادراکی، عاطفی، انگیزشی و بدنی فرد را شخصیت گویند (سیاسی، 1371، به نقل از خرمایی، 1385). میلین  (1995، به نقل از رانکین ، 2005) شخصیت را این گونه تعریف می کند: الگوی پیچیده از ویژگی های روانشناختی شکل گرفته که قسمت بزرگی از ناخودآگاه فرد هستند و نمی توان آنها را به آسانی از بین برد و خود را به صورت غیرارادی در عملکردهای مربوط به یک موقعیت نشان می دهند. از نظر اتکینسون ، اتکینسون، اسمیت، داریل جی، نولن- هوکسما (1381) نيز شخصیت الگوهای معینی از رفتار و شیوه های تفکر است که نحوه ی سازگاری شخص را با محیط تعیین می کند.رویکرد این پژوهش در ارزیابی ویژگی های شخصیتی، رویکرد صفت  است. رویکرد صفت معتقد است که «صفات»، الگوهایی از اندیشه، عواطف و رفتار را شامل می گردد که باعث می شوند افراد با یکدیگر متفاوت باشند و این الگوها در طول زندگی ثابت هستند (کوستاو و مک کری ، 1990). ارائه دیدگاه  صفت، پیشرفت مهمی در حوزه روانشناسی شخصیت محسوب می شود زیرا ارزیابی های گروهی را در سنجش شخصیت میسر ساخت. تا اواخر دهه 1930 توافق اندکی بین روانشناسان و نظریه پردازان شخصیت در مورد روش های ارزیابی و اندازه گیری شخصیت وجود داشته است. در دهه 1940 نظریه های چند صفتی و روش های ارزیابی گروهی در شخصیت توسعه می یابد و با ارائه نظریه هایی مانند نظریه ی 16 عاملی کتل ، سه عاملی آیزنک  و در نهایت رویکرد پنج عامل بزرگ شخصیت  یا پنج بزرگ ، پیشرفت مهمی را در نظریه های شخصیتی و روش های اندازه گیری آن به  وجود می آورد.مدل پنج عامل بزرگ شخصیت در سال های اخیر به عنوان رویکردی پرطرفدار و قدرتمند برای مطالعه ویژگی های شخصیتی مورد توجه بسیاری از روانشناسان قرار گرفته است. این مدل بر این باور استوار است که انسان موجودی منطقی است که می تواند شخصیت و رفتار خویش را توضیح دهد (کوستا و مک کری، 1998). بر اساس این نظریه انسان موجودی است که روش زندگی خود را درک می نماید و توانایی تجزیه و تحلیل کنش-ها و واکنش های خود را دارد (مک کری و کوستا، 1996). دیگمن و آینویی  (1986) می-گویند، اگر تعداد زیادی مقیاس درجه بندی برای سنجش شخصیت مورد استفاده قرار گیرد و اگر گستره مورد سنجش این مقیاس ها بسیار وسیع باشد توصیف شخصیت را می توان به  وسیله پنج عامل قوی توضیح داد. این پنج عامل اغلب با عناوین روان نژندی (N)، برون-گرایی  (E)، گشودگی  (O)، توافق پذیری  (A) و وظیفه مداری  (C) معرفی می شوند. این عوامل نه تنها در مقیاس های درجه بندی فرد به وسیله دوستان یافت شده است (تاپس و کریستال ، 1992/1961) بلکه در مقیاس های گزارش ویژگی ها به وسیله خود افراد (سادویسر ، 1997)، در پرسشنامه نیازها و انگیزه ها (کوستا و مک کری، 1988) و در نشانه-شناسی اختلال شخصیت (کلارک و لیویزلی ، 1994) هم یافت شده اند. لذا به نظر می رسد بیشتر آنچه روانشناسان با اصطلاح شخصیت توصیف می کنند، در مدل پنج عامل شخصیت خلاصه شده است.کملمیر، دنیلسون و باستین  (2005‏) بر این باورند که هر فرد برای ورود به اجتماع و در نتیجه رویارویی با موقعیت های گوناگون و افراد مختلف (از نظر فرهنگی، اقتصادی، طبقه اجتماعی و . . .) به ابزارهایی مانند ساختارهای روانی و ویژگی های شخصیتی مجهز است؛ ابزارهایی که می توانند در مقابله با رویدادهای مختلف زندگی به وی کمک کنند. این ساختارهای روانی نه تنها تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند خانواده، اجتماع، گروه همسالان و غیره قرار دارند، بلکه این عوامل را نیز تحت تاثیر قرار می دهند (باری، لاکی و ارهک ، 2007). پژوهشگران همواره به تاثیر این مؤلفه ها بر متغیرهای موجود در زندگی افراد مانند عملکردهای اجتماعی، تحصیلی، بین فردی و . . . توجه کرده اند (ویلسون، روهلز، سیمپسون و تران ، 2007؛ داروس، هانزال و سگرین ، 2008).  به علاوه، در دنیای امروز، فلسفه تعلیم و تربیت بر این اساس بنا شده است که تمامی جنبه های شخصیت فرد پرورش یابد، به این صورت که برای داشتن انسانی سالم، خلاق و مفید در جامعه لازم و ضروری است که همگام با توسعة قوای فکری و عقلی فرد، قوای اجتماعی و عاطفی او هم پرورش یابد. یکی از مهم ترین عوامل سازگاری شخص با محیط، مهارت های اجتماعی اوست. مهارت های اجتماعی عاملی بنیادی در شکل گیری روابط، کیفیت تعاملات اجتماعی و حتی سلامت روانی فرد است (های، 1994؛ پارکر و آشر ، 1987). ماتسون  (1990) معتقد است مهارت های اجتماعی رفتارهایی هستند که رشد آنها می تواند در روابط افراد از یک سو و بهداشت روانی آنان و نیز عملکرد مفید آنان از سوی دیگر تاثیرگذار باشد.رشد و اعتلای اجتماعی در سایه مهارت های اجتماعی حاصل می شود که نتیجه آن سازگاری و برقراری ارتباط سالم و صحیح کودکان و نوجوانان با اطرافیان است. بنابراین مطالعه دقیق، برنامه ریزی اولیه، هدف گذاری صحیح و تلاش مستمر برای تقویت آن ضروری است.علاوه بر این، شخصیت نه تنها در بعد فردی و اجتماعی تاثیرگذار است، بلکه در بعد آموزشی و تعاملات دانش آموزان در مدرسه نیز اثربخش می باشد. فرض زیربنایی این است که مشارکت فعّال دانش آموزان در نتیجه رفتارها و عواطفی نظیر عمل، پشتکار، علاقه و لذت است که منعکس کننده ویژگی های شخصیتی آنان می باشد. پژوهشگران دریافته اند که پیشرفت تحصیلی که در نتیجه تعامل رفتاری و عاطفی دانش آموز حاصل می شود تنها پیامد هوش فردی یا امکانات سخت افزاری موجود در محیط نیست بلکه جنبه های روانشناختی افراد مانند رگه های شخصیت و سبک های یادگیری نیز نقش مهمی دارند (بوساتو، پرینس، الشات و هامکر ، 2000‏). برای مثال، کتل (1978، به نقل از اینفانته، سانچز و رودریگز ، 2001) عنوان می کند که در گستره موفقیت آموزشی، نقش شخصیت فراتر از نقش هوش است. افزون بر این، نظام آموزش و پرورش بسیاری از کشورها سنجش روانی و به خصوص ارزیابی شخصیت افراد را در مقاطع مختلف مدنظر قرار داده است تا بتواند آنان را در موقعیت های مختلف تحصیلی به خوبی هدایت کند.چگونگی ایجاد این ویژگی و به بیانی دیگر تعامل رفتاری و عاطفی دانش آموز در فعالیت-های کلاسی یکی از دغدغه های اصلی روانشناسان فعّال در این حوزه است. عوامل مختلفی تعامل رفتاری – عاطفی دانش آموز را تحت تاثیر قرار می دهند که از جمله آنها می توان به ویژگی های شخصیتی دانش آموزان اشاره کرد.مشارکت دانش آموزان در فعالیت های علمی، اغلب به صورت تعامل رفتاری – عاطفی توصیف می شود که مستقیما به فرایند یادگیری مرتبط است. برای مثال، به زمان کارکردن یا مشارکت در فعالیت های یادگیری سازمان یافته و ماهیت تعامل دانش آموزان با مربیان یا همسالان مربوط می شود (فین، پانوزو و آخیلس ، 2003) که هر دو گونه مشارکت با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارند (فین و همکاران 2003؛ مارکس ، 2000؛ فین، پانوزو و ویلک ، 1998، به نقل از کاسپی، چاجت، ساپورتا و بث مارم ، 2005). به طور کلی، تعامل به کیفیت ارتباط دانش آموز با کوشش تحصیلی اشاره دارد و با افراد، فعالیت ها، اهداف، ارزش ها و موقعیتی که آن را ایجاد می کند، ارتباط دارد (اسکینر، فرر و کیندرمن، 2009). در طول 10 سال گذشته، تحقیقات انجام شده بر روی تعامل علمی دانش آموزان بر اهمیت آن به عنوان نقش کلیدی موفقیت کودکان در مدرسه توافق نظر داشته اند (فردریک، بلومن فیلد و پاریس ، 2004). به عبارت دیگر، این نوع تعامل رفتاری – عاطفی، یادگیری، نمرات، موفقیت، میزان حضور و غیاب، فارغ التحصیلی و تاب آوری دانش آموزان را در درازمدت پیش بینی می کند (فرر، اسکینر، مرچاند و کیندرمن ، 2008). مطالعات همچنین نشان داده اند که تعامل رفتاری – عاطفی به عنوان یک عامل محافظ در برابر فعالیت های مخاطره-آمیز (مانند سوء مصرف مواد، رفتار مخاطره آمیز جنسی و بزهکاری)، عمل می کند (اُفارل و موریسون ، 2003).از آنجا که دانش آموزان دوره راهنمایی در یکی از مراحل حساس زندگی خود قرار دارند كه بدون شک داشتن مهارت های اجتماعی آنان نقش مهمی برای داشتن زندگی سالم و همچنین رشد و پویایی جامعه ایفا می کند و از طرف دیگرتعامل رفتاری – عاطفی دانش-آموزان، یادگیری، پیشرفت تحصیلی و رشد شناختی و اجتماعی آنان را تحت تاثیر قرار می-دهد بررسی عوامل تاثیرگذار بر مهارت های اجتماعی و تعاملات رفتاری و عاطفی دانش آموزان ضروری است. به همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی روابط بین ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی دانش آموزان و تعامل رفتاری – عاطفی آنان در فعالیت های کلاسی می-پردازد. به عبارت دقیق  تر، این پژوهش نقش ویژگی های شخصیتی را در رابطه با مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری – عاطفی دانش آموزان دوره راهنمایی می سنجد و از آن طرف بر آن است که بگوید ویژگی های شخصیتی چه تاثیری بر مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری – عاطفی دانش آموزان دارد.فهرست مطالب بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری و عاطفی دانش آموزان به شرح زیر می باشد:فصل اول مقدمه    1-1- کلیات     1-2- بیان مساله     1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش     1-4- اهداف پژوهش     1-5- سوالات پژوهش     1-6- تعاریف مفهومی متغیرها     1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها     فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی    2-1- مبانی نظری     2-1-1- مفهوم شخصیت     2-1-1-1- نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت     2-1-2- مفهوم مهارت اجتماعی     2-1-2-1- ابعاد مهارت اجتماعی     2-1-3- مفهوم تعامل دانش آموز     2-1-3-1- دیدگاه های نظری در مورد تعامل دانش آموز     2-1-3-1-1-  الگوی انگیزشی     2-1-3-1-2- الگوی آشنایی – مشارکت     2-1-3-1-3- نظریه کنترل اجتماعی     2-1-3-1-4- نظریه دلبستگی     2-1-3-2- تعامل رفتاری     2-1-3-3- تعامل عاطفی     2-2- تحقیقات پیشین     2-2-1- ویژگی های شخصیتی و تعامل رفتاری – عاطفی     2-2-2- ویژگی های شخصیتی و مهارت های اجتماعی     2-2-3- تفاوت های جنسیتی و تعامل رفتاری – عاطفی     2-2-4- تفاوت های جنسیتی و مهارت های اجتماعی     2-3- نتیجه گیری     فصل سوم روش پژوهش    3-1- روش تحقيق     3-1-1- جامعه آماري     3-1-2- نمونه و روش نمونه گيري     3-1-3- ابزارهای پژوهش     3-1-3-1- پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت     3-1-3-2- مقیاس سنجش مهارت های اجتماعی کودکان     3-1-3-3- پرسشنامه خودگزارشی تعامل رفتاری- عاطفی     3-1-3-4- مقیاس چندوجهی رضایت از زندگی دانش آموزان     3-1-4- تجزيه و تحليل آماری    فصل چهارم یافته های تحقیق    4-1- یافته های  توصیفی  متغیرهای مورد پژوهش     4-2-  سوالات پژوهش 4-2-1-  همبستگی متغیرهای مورد پژوهش     4-2-2- پیش بینی مهارت های اجتماعی بر اساس متغیرهای مورد پژوهش     4-2-3- پیش بینی تعامل رفتاری و عاطفی بر اساس متغیرهای مورد پژوهش     4-2-4- تفاوت دختران و پسران در سه پایه تحصیلی  از لحاظ مهارت اجتماعی     4-2-5- تفاوت دختران  و پسران در سه پایه تحصیلی  از لحاظ تعامل رفتاری و عاطفی فصل پنجم بحث و نتیجه گیری    5-1- بحث و بررسی یافته های تحقیق     5-1-1- رابطه بین ویژگی های شخصیتی، مهارت اجتماعي و تعامل رفتاری – عاطفی دانش‌آموزان     5-1-2- پيش‌بيني مهارت اجتماعي از طریق ابعاد ویژگی های شخصیتی     5-1-3- پيش‌بيني تعامل رفتاری – عاطفی از طریق ویژگی های شخصیتی     5-1-4- تفاوت عملکرد دو جنس در سه پایه تحصیلی در مهارت اجتماعی     5-1-5- تفاوت عملکرد دو جنس در سه پایه تحصیلی درتعامل رفتاری – عاطفی     5-2- کاربردهای نظری و عملی     5-3- محدودیت های پژوهش     5-4- پیشنهادات پژوهشی    فهرست منابع و مآخذ    

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1480
مشاهده

کد فایل:9248
انتشار در:۱۳۹۶/۳/۲۸
حجم فایل ها:1473

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری و عاطفی دانش آموزانتحقیق ویژگی های شخصیتیتحقیق مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری و عاطفیمهارت اجتماعي از طریق ابعاد ویژگی های شخصیتیپرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیتویژگی های شخص

 • پاورپوینت طراحی پارک پیاده روی بابلسر

  پاورپوینت طراحی پارک پیاده روی بابلسر دانلود پاورپوینت طراحی پارک پیاده روی بابلسر دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت طراحی پارک پیاده روی بابلسر،در حجم 33 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی…

 • مجموعه قالب پاورپوینت (( گیاهان ))

  مجموعه قالب پاورپوینت (( گیاهان )) دانلود مجموعه قالب پاورپوینت (( گیاهان )) دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و دریافت گزارش فایل مجموعه قالب پاورپوینت (( گیاهان )) قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه،…

 • مبانی نظری مهرورزی وخشونت

  مبانی نظری مهرورزی وخشونت دانلود مبانی نظری مهرورزی وخشونت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری مهرورزی وخشونت فــصـل دوم يافته‌هاي تحقيق ترور و تروریسم و نگاهی به ریشه‌های آن جنگ‌ای تاریخی قدمتی…

 • پاورپوینت تمرینات ورزشی در دیستروفی

  پاورپوینت تمرینات ورزشی در دیستروفی برچسب ها: جدیدترین درمان دیستروفی عضلانیورزش برای میوپاتیانجمن دیستروفی عضلانی تهراندرمان دیستروفی عضلانی 2017درمان دیستروفی با طب سنتیانواع دیستروفیدرمان دوشن در مشهددرماندیستروفی عضلانی لیمب گرایدل رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تمرینات ورزشی در دیستروفی دسته…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نیاز سنجی آموزشی (فصل 2)

  پيشينه پژوهش روش های نیازسنجی آموزشی,پيشينه نظري نیازسنجی آموزشی,چارچوب نظري طبقه بندی نیازهای آموزشی,دانلود مباني نظري نیاز آموزشی,مباني نظري موانع نیازسنجی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)مفهوم نیازسنجی,نیازسنجی آموزشی,نیازسنجی آموزشی ppt دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نیاز…

 • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش ازدواجهای فامیلی (فصل 2)

  ازدواج فامیلی آزمایش ژنتیک,پيشينه پژوهش ازدواج فامیلی و بارداری,پيشينه تحقيق ازدواج فامیلی در اروپا,دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف سبک‌های دل‌بستگی (فصل 2),فصل دوم پايان نامه ازدواج فامیلی از دیدگاه,مباني نظري مزایا و معایب ازدواج فامیلی دانلود…

 • پاورپوینت بانکداری الکترونیکی

  پاورپوینت بانکداری الکترونیکی دانلود پاورپوینت بانکداری الکترونیکی دسته بندي : اقتصاد جزئیات و دریافت گزارش فایل در دنیای امروز مبادلات برون­ مرزی بدون اینترنت و کارت های اعتباری پذیرفته شده در سطح بین المللی امکانپذیر نیست. نتایج نشان دهنده رابطه…

 • دانلود مقاله جایگاه حقوق شهروندی از منظر مدیریت شهری در ایران

  پروژه جایگاه حقوق شهروندی از منظر مدیریت شهری در ایران,تحقیق جایگاه حقوق شهروندی از منظر مدیریت شهری در ایران,حقوق شهروندی,دانلود مقاله جایگاه حقوق شهروندی از منظر مدیریت شهری در ایران,مدیریت شهری دانلود فایل اصلی دانلود مقاله جایگاه حقوق شهروندی از…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشکلات رفتاری (فصل 2)

  ادبیات نظری اختلالات رفتاری کودکان pdf,دانلود مباني نظري مشکلات رفتاری,فصل دوم پایان نامه انواع اختلالات در کودکان,مباني نظري درمان اختلالات رفتاری کودکان,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)مشکلات رفتاری,مبانی نظری تحقیق تعریف اختلالات رفتاری دانلود فایل اصلی مبانی نظری و…

 • مقدمه ای بر آناتومی

  آناتومی,تحقیق مقدمه ای بر آناتومی دانلود فایل اصلی مقدمه ای بر آناتومی از سایت دانلود فایل تحقیق مقدمه ای بر آناتومی در حجم 25 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:آناتومي گوشدیدکلیگوش از…

 • مبانی نظری و پیشینه اثرات پياده ‏سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهري

  مبانی نظری و پیشینه اثرات پياده ‏سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهري دانلود مبانی نظری و پیشینه اثرات پياده ‏سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهري دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1…

 • بررسی رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی- اجتماعی گردشگری

  اجتماعی گردشگری,پایان نامه بررسی رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین,پایان نامه دینداری اسلامی,پروژه بررسی رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساک,تحقیق بررسی رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی,مبانی نظری دینداری اسلامی دانلود فایل اصلی بررسی…

 • تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران

  تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران برچسب ها: پایان نامه تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايرانپروژه تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايرانتحقیق…

 • پاورپوینت تعريف قانوني، دامنة فعاليت، الزامات تأسيس و فعاليت شركت‌هاي تأمين سرمايه در ايران

  پاورپوینت تعريف قانوني، دامنة فعاليت، الزامات تأسيس و فعاليت شركت‌هاي تأمين سرمايه در ايران برچسب ها: تعريف شركت تأمين سرمايهدامنة فعاليت شركت‌هاي تأمين سرمايهالزامات قانوني تأسيس شركت‌هاي تأمين سرمايهتخلف از قوانين و مقرراتفرآيند تأسيس و دريافت مجوز شركت تأمين سرمايهنظارت…

 • دانلود پاورپوینت کارگزاران بورس

  بورس کارگزار,پاورپوینت کارگزاران بورس,دانلود پاورپوینت درباره کارگزاران بورس,شرکت کارگزاری,شکایت از کارگزاران در بورس,کارگزاران بورس,کارگزاران متخلف فرابورس و بورس,کارمزد معاملات,کالا مجوز سبدگردانی,مدیریت ریسک,مدیریت مالی,معاملات برخط دانلود فایل اصلی دانلود پاورپوینت کارگزاران بورس از سایت دانلود فایل نوضیحاتی درباره فایل:این فایل شامل…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع حركات و جابجايي آب

  دانلود پاورپوینت با موضوع حركات و جابجايي آب برچسب ها: پاورپوینت حركات و جابجايي آبامواج ساكن امواج ساكن سطحيامواج ساكن داخليحركات و جابجايي آب در آبهاي جاري مناطق وجود سرعت خطيفضاهاي مرده رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید و بسته بندی آبلیمو

  تولید آبلیمو,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید آبلیمو,راه اندازی کارگاه تولید کننده آبلیمو,روش,طرح توجيهی توليد و بسته بندي آبليمو,طرح توجیهی تولید آبلیمو,طرح کارافرینی بسته بندی آبلیمو,طرح کسب و کار کارخانه تولید آبلیمو,طرح کسب و کار مواد غذایی دانلود فایل اصلی طرح…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق خشم و پرخاشگری

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق خشم و پرخاشگری دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق خشم و پرخاشگری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق خشم وپرخاشگری فصل دوم ( پيشينه و ادبيات تحقيق…

 • پاورپوینت تفاوتهای فردی و شخصیت در کار

  پاورپوینت تفاوتهای فردی و شخصیت در کار برچسب ها: تفاوتهای فردی و شخصیت در کارتفاوتهای فردی در کار سوابق تاریخی مطالعه ی تفاوتهای فردیافراد از چه جهاتی با یکدیگر تفاوت دارندمنشا تفاوتهای فردیصفات ونیازهای شخصیتی انواع سنخ شخصیتی رفتن به…

 • تحقیق در مورد ورزش کشتی

  تحقیق در مورد ورزش کشتی دانلود تحقیق در مورد ورزش کشتی دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : تحقیق در مورد ورزش کشتی ،27 صفحه ،در قالب Word ،قابل ویرایش. بخشی از متن : ورزش…

 • پاورپوینت اصول ارائه شفاهی مطالب

  پاورپوینت اصول ارائه شفاهی مطالب برچسب ها: فایل صوتی آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطیمبانی فن بیانآموزش سخنرانی و فن بیان صحبت در جمعکتاب صوتی سخنرانیدانلود فایل صوتی آموزش حرفه ای فن بیان و زبان بدنسخنرانی در جمعدانلود رایگان آموزش…

 • پیشینه و مبانی نظری سيستم هاي هزينه يابي نوين (ابزارهاي نوين در مديريت هزينه)

  پیشینه و مبانی نظری سيستم هاي هزينه يابي نوين (ابزارهاي نوين در مديريت هزينه) دانلود پیشینه و مبانی نظری سيستم هاي هزينه يابي نوين (ابزارهاي نوين در مديريت هزينه) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • پاورپوینت مساحت جانبی و کل(فصل ششم ریاضی سال هفتم)

  پاورپوینت مساحت جانبی و کل(فصل ششم ریاضی سال هفتم) برچسب ها: پاورپوینت مساحت جانبی و کل(فصل ششم ریاضی سال هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مساحت جانبی و کل(فصل ششم ریاضی سال هفتم) دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت…

 • پاورپوینت مکان تاریخی ایران

  پاورپوینت مکان تاریخی ایران دانلود پاورپوینت مکان تاریخی ایران دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل پاورپوینت آموزشی مکان های تاریخی ایران که به معرفی قدمت و تاریخچه و تصاویر این مکان ها می پردازد.  …

 • قالب پاورپوینت هنر 5

  قالب پاورپوینت هنر 5 دانلود قالب پاورپوینت هنر 5 دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت هنر 5 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …   اسلاید بسم…

 • ادبیات نظری تحقیق برنامة ‌اصلاحات اقتصادي نئوليبراليستي تورگوت اوزال در تركيه

  ادبیات نظری تحقیق برنامة ‌اصلاحات اقتصادي نئوليبراليستي تورگوت اوزال در تركيه دانلود ادبیات نظری تحقیق برنامة ‌اصلاحات اقتصادي نئوليبراليستي تورگوت اوزال در تركيه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل برنامة ‌اصلاحات اقتصادي نئوليبراليستي تورگوت…

 • مقاله بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت در کارایی مدیران مقطع ابتدایی آموزش و پرورش

  ضمن خدمت دانلود فایل اصلی مقاله بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت در کارایی مدیران مقطع ابتدایی آموزش و پرورش از سایت دانلود فایل مقاله بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت در کارایی مدیران مقطع ابتدایی آموزش و پرورش در حجم 11…

 • تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران

  تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران برچسب ها: دانلود پایان نامه تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایراندانلود پروژه تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایرانتحقیق تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات…

 • پیشینه و مبانی نظری مدیریت مشارکتی (2)

  پیشینه و مبانی نظری مدیریت مشارکتی (2) دانلود پیشینه و مبانی نظری مدیریت مشارکتی (2) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مدیریت مشارکتی در دنیای رقابتی امروز روی آوردن سازمان ها به سمت خصوصی…

 • پاورپوینت درس کارآفرینی

  پاورپوینت درس کارآفرینی دانلود پاورپوینت درس کارآفرینی دسته بندي : خدماتی و آموزشی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت درس کارآفرینی(Entrepreneurship) ، در حجم 69 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: ویژگی های جامعه سنتی Traditional Society: تولید…

 • مبانی نظری رضایت شغلی

  مبانی نظری رضایت شغلی دانلود مبانی نظری رضایت شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل رضایت شغلی تعاریف رضایت شغلی 2 _ 16 ) ابعاد رضایت شغلی 2 _ 17 ) نظریه های رضایت…

 • پاورپوینت امنیت در سیستم عامل

  پاورپوینت امنیت در سیستم عامل برچسب ها: تحقیق در مورد امنیت در سیستم عاملامنیت سیستم عامل چیستپاورپوینت امنیت سیستم عاملارزشیابی امنیت سیستم عامل در ویندوزسنجش امنیت در ویندوزبرنامه های ماکروسافت رفتن به سایت اصلی پاورپوینت امنیت در سیستم عامل دسته…

 • پاورپوینت قیامت و حسابرسی بندگان

  پاورپوینت قیامت و حسابرسی بندگان دانلود پاورپوینت قیامت و حسابرسی بندگان دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل   پاورپوینت با موضوع قیامت و حسابرسی بندگان،در حجم 17 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: حقیقت مرگ…

 • فایل پاورپوینت روانشناسی محیطی در معماری

  فایل پاورپوینت روانشناسی محیطی در معماری برچسب ها: دانلود پاورپوینت روانشناسی محیطی در معماریروانشناسی محیطی در معماریهنر مدرن(معماری مدرن)معماری پسامدرننیازهای انسانیروانشناسی محیطپاورپوینت روانشناسی در معماریپاورپوینت روانشناسی محیطی در معماریروانشناسی در معماری رفتن به سایت اصلی فایل پاورپوینت روانشناسی محیطی در…

 • فایل پاورپوینت سبک باروک در طراحی داخلی

  فایل پاورپوینت سبک باروک در طراحی داخلی برچسب ها: دانلود پاورپوینت سبک باروک در طراحی داخلیسبک باروک در طراحی داخلیپاورپوینت سبک باروکمعماری باروکپاورپوینت آشنایی با سبک باروک در معماری داخلیسبک باروکپاورپوینت سبک باروک در طراحی داخلیآشنایی با سبک باروک در…