بررسی علت شناسانه ی رابطه جهانگردی وجرم

بررسی علت شناسانه ی رابطه جهانگردی وجرم

برچسب ها:
پایان نامه بررسی علت شناسانه ی رابطه جهانگردی وجرمپروژه بررسی علت شناسانه ی رابطه جهانگردی وجرمتحقیق بررسی علت شناسانه ی رابطه جهانگردی وجرممقاله بررسی علت شناسانه ی رابطه جهانگردی وجرمنگین فایلمبانی نظری مدیریت

رفتن به سایت اصلی

بررسی علت شناسانه ی رابطه جهانگردی وجرم

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی علت شناسانه ی رابطه جهانگردی وجرم  از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 111صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:مقدمــهانسان موجودي اجتماعي است و به لحاظ نيازهاي غريزي و فطري به حضور در يك اجتماع نياز دارد تا قابليت‌هاي ذاتي خود را به منصه‌ي ظهور رساند. اگرچه براساس مقتضيات زماني و مكاني، نوع روابط انسانها با يكديگر متفاوت است و اين روابط همواره در حال تطور و دگرگوني است، امّا مهم اين است كه انسان گزیر و گریزی از حضور در جمع همگنان و همنوعان خويش ندارد. شايان ذكر است كه اين حضور هميشه منوط به جمعيت، گروه و يا طبقه خاصي از انسانها نيست، بلكه گاهي به تناسب وضعيتي كه در آن قرار گرفته، بر آن مي‌شده تا به هر دليلي با سفر، خود را بيازمايد و در جمع افراد ناهمگن خود را محك بزند. اين سفر كردن و جابه¬جايي همراه با آثار و تبعاتی است ویکی از این تبعات می تواند جرم زایی باشد..اگر جهانگردي بر وقوع جرم مؤثر باشد سؤالي ديگر در ذهن متبادر مي‌شود و آن، اينكه اين تأثيرگذاري تا چه ميزاني است؟ آيا اين تأثير و قدرت تأثيرگذاري جهانگردی تا جايي است كه مي‌تواند بسياري از مرزهاي جغرافيايي را درهم بشكند و هر آنچه در يك كشور ارزش محسوب مي‌شود در ذهن و انديشه ی انسان بدل به ضد ارزش سازد؟ یا آن را با مبانی ارزشی جوامع کاری نیست؟ به فرض سفر يك تاجر ايراني مسلمان که با عقايد و هنجارهای فرهنگی خود تربیت یافته است به کشوری که مردمان آن، عقاید مخالف دارند، می¬تواند بر اثر ارتباط با عالمي مقابل آنچه بدان اعتقاد دارد تدريجاً فضاي انديشه وي را تغییر دهد و هنجارهای ذهنی و فرهنگی او را دستخوش تغییرگرداند. تا اینکه هر آنچه وي تا گذشته بدان اعتقاد راسخ داشته است بر اثر مسافرت و گردشگري یا ارتباط مستقيم با فرهنگ‌هاي دیگر، امري عبث بداند و بیهوده بیانگارد. بايد گفت بدون شك جهانگردي و اصولاً گردشگري وبرقراری ارتباط با روحيات و انديشه‌هاي ملل، در رفتارهاي فردي و اجتماعي آدمیان  تأثيرگذار است و اين تأثير بسته به وضعيت هر فرد از حيث طبقه اجتماعي، اوضاع و احوال زندگي ، ميزان تحصيلات، سن، ميزان درآمد و جوامعي كه فرد با آن روابط مستقيم داشته یا دارد ،متغير است. بي ترديد سفر جوان ايراني به خارج از كشور و آشنايي وي با فرهنگ‌هاي متقابل تأثير بيشتري مي‌تواند در ذهن و انديشه و كردار اجتماعي و فردي وي داشته باشد. يا سفر یک غير ايراني جوان به ايران و حضور وي در مجامع عمومي  می تواند تأثير بيشتري بر رفتار های فرهنگی وی داشته باشد. سفر و جهانگردي گاه مي‌تواند زمينه¬سازتغییر برخی مبانی اخلاقی یا  وقوع بسياري از جرايم باشد یا تا بدانجا پیش رود که هنجار های فرهنگی شخص در رویارویی با فرهنگ های بیگانه تبدیل به نا هنجاری ها گردد.  يا عملي كه تا ديروز برايش ارزش شمرده می شد   به تدريج  بدل به ضد ارزش گردد. از اشاره به اين موضوع قصد يك برداشت ذهني داريم. وقتي با يك انسان در برابر پديده‌اي به نام رسانه‌ اعم از ماهواره ، اينترنت، وازاین  دست مواجه هستيم وضعيت هنجارها و آرمانهاي نشانه رفته براي تجاوز، نیز روشن است. حال سفر اين انسان و ارتباط مستقيم و رو در روی وی  با فرهنگ متقابل، وضعيت انديشه‌، اعتقاد، ورفتارهای فرهنگی و اجتماعي و دیگرموارد مربوط به آن را دگرگون میسازد . به هر روي اين واقعيتي ترديد ناپذير است كه سفر به عنوان يك پديده اجتماعي تعيين كننده، ذهن و انديشه ی هر فرد را دگرگون مي‌سازد و اين دگرگوني از حيث فرهنگ و مذهب ما، جنبه مثبت و منفي دارد. زیراگاهي اوقات سفر كردن يك ايراني مسلمان به كشور عربستان و مشاهده آنچه سالها شنيده است مي‌تواند عقايد ديني وي را از قوت و استحكام بيشتري برخوردار نمايد يا سفر يك فرد از كشوری با اندیشه ی  لائيك به كشوري همچون ايران ، مي‌تواند زمينه¬ساز تكوين شخصيت ديني وي باشد. اگر چه اين مثال آخر مي‌تواند به موضوع بحث نگارنده ،ارتباطي موضوعي نداشته باشد امّا از حيث مفهومي مي‌تواند ذهن را به آنچه نگارنده سعي در اثبات آن دارد ، قرين سازد. آنچه تا به حال در خصوص آن ، بحث شد مقوله ی جرم شناسي بود يعني آنچه مي‌تواند وقوع جرم را بسترسازي كند. وريشه¬ي برخي از جرايم را مي‌توان در همين پديده ی  اجتماعي انكار ناپذير يافت. درواقع مي‌توان با شناخت اين پديده‌هاي اجتماعي و مقابله يا تقويت آنها، ريشه ی  بسياري از جرايم را خشكانيد. متأسفانه آمار تكان دهنده ی  سفر مردان و زنان ايراني به برخي از شهرهاي معروف و بزرگ دنيا كه مركز فساد و فحشا مي‌باشد بسيار تامل بر  انگیز و تأسف بار است. به نحوي كه هرذهنی را با اين سؤال مواجه مي‌سازد  که علل يا علت اين سفرها به اين نقاط خاص از دنيا چيست؟ در وضعيتي بسيار خوش بينانه مي‌توان تصور كرد كه اينگونه سفرها براي رهايي از وضعيتي مداوم و تكراري است كه مذهب و فرهنگ وآيين ايراني آن را آفريده است و نظام سياسي كشورمان هم از آن حمايت مي‌كند. امّا چرا بايستي از دو كلمه مداوم و تكراري در اين بحث استفاده كرد؟ نگارنده قصد دارد وضعيت ذهن لگام گسيخته يك ايراني را به تصوير بكشد در حالي كه آرمانها و اعتقادهاي بومي و ديني او به غارت رفته و اين يغماگري تا  به آن جا دامن گسترانیده است كه زن، جلوه گري با فرهنگ و آيين غير بومي را برآيين و فرهنگ بومی خود برتر مي‌داند. و  نمیتواند با مبانی فرهنگی خود کنار بیاید.  پس ناگزيراز آن  است که به محيط جغرافيايي و به نظام سياسي ديگري پناه برد يا مردي كه بر هر اساس به ايجاد روابط نامشروع جنسي و اخلاقي تمايل دارد امّا او با نظام سياسي و اخلاقي انتقادگري رو به روست كه وي را به جهت عملش محاكمه مي‌كند پس ناچار به يك محيط آزاد پناه مي‌برد و اين پناه بردن، با پديده ای اجتماعي به نام سفر همراه مي‌شود. در واقع نگارنده به اين جنبه از موضوع مي‌پردازد كه گاه سفر كردن به حدي موثراست كه ياراي تغيير و تبديل بسياري از هنجارها و ارزشها را در ذهن يك ايراني دارد. البته گاهي بدون سفر كردن و براثر هجمه عظيم رسانه‌هاي غير بومي، سفر كردن براي يك ايراني تبديل به يك ملجاء و مأمن مي‌شود تا از آنچه نسبت به آن منع مي‌شود فراغت حاصل كند و به تمنيات و خواست‌هاي دروني خويش واصل گردد. در درجه ی  اول مي‌توان حالتي را تصور كرد كه فرهنگ‌ها و آيين‌هاي غير بومي همراه  با یک مسافر پا به مرزهاي سياسي و جغرافيايي ما مي‌نهند و بر اثر تعامل با شاخصه های فرهنگ بومی و حتی خرده فرهنگ های قومی ،آن ها را دگرگون می سازند. اين سخنان ، نگاهی را توجیه می کنند که  روی به سوي ديدگاههاي جرم شناسانه دارد و در طريقت موصوف گريزي نيست تا بر علوم ديگري همچون روانشناسي، جامعه شناسي، گردشگري گذري نمائيم زیرا دامنه سخن گسترده خواهد شد. در بحث پيشگيري از وقوع جرايمي كه مي‌توان ريشه ی آن ها را در جهانگردي و اساساً سفر دید ،  باید افراد جامعه را نسبت به معیارهای سیاسی و فرهنگی شان وفادار تربیت نمود تا بتوان از طريق كاركردهاي فرهنگي و هنجارهاي فردي و اجتماعي هر فرد را مستحكم¬تر از قبل ساخت. البته اين مسأله به شیوه آموزش و پرورش افراد در دوران کودکی نیز بستگی دارد. به ديگر سخن آنچه با ارزبري، اقتصاد كشور را لطمه مي‌زند، در تقويت انگاره‌هاي ديني و ايراني به كار برده میشود. قصد نظريه پردازي نداريم بلكه مي‌توان با زير ساخت‌هاي صحيح و مناسب جامعه را به اين سمت و سو كشاند كه سفر به دنيا همراه با زندگي اجتماعي و فردي هر ايراني آمیخته باشد امّا اين همراهي در سطحي باشد كه آرمانها و ارزشها را متزلزل نسازد. به خوبي هر انسان مي‌تواند هر رويداد و واقعه ی اجتماعي ارزشمند یا بی ارزش  را مشاهده كند و آنچه با فرهنگ ايراني و اسلامي او مقارنت و مجالست دارد را ثبت  نماید و ضد ارزشها را دفع كند. زیرا يكي از راههاي تكامل انسان ، تعامل با دنيايي فراتر از زندگی معمول یا روزمرگی است. اساساً در پس اين سفر، رمز و رازي  نهفته است و آن ، اين است كه تعامل انسان با ساير انسان‌ها و جوامع بشري، ارزشها و هنجارهاي فرهنگی وي را در قیاس با فرهنگ های دیگر مرزبندی می کند. از زاویه ی  ديگرنیز مي‌توان به مقوله ی جهانگردي و تأثيرات آن بر وقوع جرم نگريست . چه بسيار ترورهايي كه در حین سفر و تحت عنوان جهانگردی و توريسم صورت گرفته است و فرد مجرم کوشیده است تا جرم خود را زیر لوای سفر و نام توریست پنهان سازد و از جنگ قانون بگریزد . به هر حال بر این تحقیق دو نگاه مترتب است . که تلاش در تبیین آن داریم حال آنچه در ذهن متبادر می‌شود این است که چه مسائل و موضوعاتی می تواند حلقه اتصال این دو موضوع (جرم و جهانگردی) قرار گیرد. آیا اساساً ارتباطی میان این توان یافت تا بتوان درباره ی آن قلم فرسایی کرد یا آنگونه که باید میان آن ها ارتباطی نمی توان یافت ؟ این پرسشی است که پاسخ آن در درازنای این پژوهش ، بر خواننده روشن خواهد شد (( تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.))فهرست مطالبمقدمــه             1   تعریف مساله      6سوال اصلی تحقیق                6فرضیه  تحقیق    6سابقه و ضرورت تحقیق       6اهداف و کاربردهای تحقیق  7طرح تحقیق      7فصل اول: بررسی علت شناسانه رابطه جهانگردی و جرم    8مقدّمه               8مبحث اول: تاريخچه‌ي سفر، تعریف جرم و جهانگردی       9گفتار اول: تاریخچه سفر      9گفتاردوم: جهانگردی          11گفتارسوم : تعریف جرم      12گفتار چهارم: زمینه‌های پیوند جرم و جهانگردی                13مبحث دوم: علل وآثار جهانگردی      16گفتاراول: علل جهانگردی  16گفتار دوم: آثار جهانگردی 21مبحث سوم: جهانگردی از منظر جرم شناسی     26گفتار اول: بررسي سفر از ديد جرم شناسي         26گفتار دوم: سفر و سن مسافر و روابط متقابلشان با یکدیگر   31گفتار سوم: علل وقوع جرم مرتبط با سفر       34مبحث چهارم: رابطه علی معلولی جهانگردی وجرم         42فصل دوم: جرایم  وابسته به جهانگردی          49مقدمه:          49مبحث اول: قاچاق           51گفتار اول: قاچاق انسان   51گفتار دوم: قاچاق زنان       56مبحث دوم: هواپیماربایی    66مبحث سوم: جاسوسی       69مبحث چهارم: موادّ مخدّر  77مبحث پنجم: تروریسم      85مطالعه میدانی در خصوص چهانگردی و تاثیرات آن بر وقوع جرم       93نمودار           98تحلیل آماری            99نتیجه گیری وپیشنهاد:     102 منابع           108

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
2057
مشاهده

کد فایل:11113
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۹
حجم فایل ها:635

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه بررسی علت شناسانه ی رابطه جهانگردی وجرمپروژه بررسی علت شناسانه ی رابطه جهانگردی وجرمتحقیق بررسی علت شناسانه ی رابطه جهانگردی وجرممقاله بررسی علت شناسانه ی رابطه جهانگردی وجرمنگین فایلمبانی نظری مدیریت

 • عوامل موثر در بازگشت معتادان به اعتياد بعد از ترك مصرف مواد.

  اعتیاد دانلود فایل اصلی عوامل موثر در بازگشت معتادان به اعتياد بعد از ترك مصرف مواد. از سایت دانلود فایل تحقیق عوامل موثر در بازگشت معتادان به اعتياد بعد از ترك مصرف مواد در حجم 62 صفحه و در قالب…

 • پیشینه تحقیق ومبانی نظری هوش هیجانی

  پیشینه تحقیق ومبانی نظری هوش هیجانی دانلود پیشینه تحقیق ومبانی نظری هوش هیجانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل هوش هیجانی مقدمه در گذشته ، هيجانات راپر هرج و مرج ، اتفاقي ، غير…

 • ادبیات نظری تحقیق تعاریف،انواع وطبقه بندی ودیدگاههای افسردگی

  ادبیات نظری تحقیق تعاریف،انواع وطبقه بندی ودیدگاههای افسردگی دانلود ادبیات نظری تحقیق تعاریف،انواع وطبقه بندی ودیدگاههای افسردگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه ای از کار : تعاريف افسردگي : با توجه به…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق بیماری قلبی

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق بیماری قلبی دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق بیماری قلبی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری تحقیق بیماری قلبی بیماری قلبی منجر به مشکلات تندرستی در افراد می شود…

 • پرسشنامه امید میلر

  پرسشنامه امید میلر دانلود پرسشنامه امید میلر دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرسشنامه امید میلر ( MHS ) هدف : سنجش میزان امیدواری در افراد شیوه تکمیل : لطفاً از بین نمراتی که…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سندرم افسردگی و استرس (فصل دوم)

  ادبیات نظری استرس و سندرم افسردگی,پیشینه تحقیق سندرم افسردگی و استرس,چارچوب نظری استرس و سندرم افسردگی,فصل دوم پایان نامه استرس و سندرم افسردگی,مبانی نظری سندرم افسردگی و استرس,مبانی نظری و پیشینه تحقیق سندرم افسردگی و استرس دانلود فایل اصلی مبانی…

 • طرح توجیهی و کارافرینی پرورش گاو گوشتی

  آموزش پرورش گاو شیری و گوشتی,پرورش گاو گوشتی,پروژه کارآفرینی پرورش گاو,طرح توجیهی گاوداری,طرح توجیهی و کارافرینی پرورش گاو گوشتی,طرح کارافرینی پروار بندی گوساله,کارآفريني و طرح توجيهي پرورش دام,کارآفرینی احداث گاوداری دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارافرینی پرورش گاو گوشتی…

 • پیشینه تحقیق ومبانی نظری مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

  پیشینه تحقیق ومبانی نظری مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی دانلود پیشینه تحقیق ومبانی نظری مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی انسان…

 • پاورپوینت درمورد پاورپوینت XRF

  پاورپوینت درمورد پاورپوینت XRF برچسب ها: پاورپوینت درمورد پاورپوینت XRF رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درمورد پاورپوینت XRF دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد پاورپوینت XRFقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 21فهرست مطالبمقدمهاجزاي دستگاه XRFاساس…

 • پاورپوینت انقلاب مشروطه

  پاورپوینت انقلاب مشروطه برچسب ها: خلاصه انقلاب مشروطهتحقیق در مورد انقلاب مشروطهانقلاب مشروطه pdfانقلاب مشروطه چگونه رخ دادانقلاب مشروطه wordعلل انقلاب مشروطهچکیده انقلاب مشروطهدانلود تحقیق در مورد انقلاب مشروطه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت انقلاب مشروطه دسته بندي : تاریخ…

 • پرسشنامه استاندارد خصوصیات اخلاقی وودورث

  پرسشنامه استاندارد خصوصیات اخلاقی وودورث دانلود پرسشنامه استاندارد خصوصیات اخلاقی وودورث دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بسمه تعالی پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث مترجم : ابوالفضل کرمی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی پرسشنامه…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری (فصل دوم)

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری,پيشينه پژوه,پيشينه پژوهش نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری,پيشينه نظري الگوی استراتژیک برنامه ریزی جهانگردی,چارچوب نظري مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی,مباني نظري نظریه های گردشگری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و…

 • بررسی ارتباط انتقال مهارت های مدیریتی به زیردستان و جانشین پروری

  بررسی ارتباط انتقال مهارت های مدیریتی به زیردستان و جانشین پروری برچسب ها: پایان نامه مهارت های مدیریتیتحقیق جانشین پروریمفهوم شناسی مهارت های مدیریتیمهارت هاي انساني بر اساس مدل كاتز مهارت های ادراکیانواع مهارت‌هاي مديريتيمفهوم شناسی جانشین پروریتوسعه شغلی کارکنانمدیریت…

 • پاورپوینت تاریخچه کامپیوتر

  پاورپوینت تاریخچه کامپیوتر دانلود پاورپوینت تاریخچه کامپیوتر دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل چرتکه،‌ که حدود 5000 سال پیش در آسیای میانه اختراع کرد و هنوز مورد استفاده است، می تواند اولین کامپیوتر به شمار…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم ترس از ارزیابی منفی (فصل دوم روانشناسی)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم ترس از ارزیابی منفی (فصل دوم روانشناسی) برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم ترس از ارزیابی منفی (فصل دوم روانشناسی)ادبیات نظری ترس از ارزیابی منفیپرسشنامه ترس از ارزیابی منفی تحقیق ترس از…

 • مسجد جامع دمشق

  مسجد جامع دمشق دانلود مسجد جامع دمشق دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل مسجد جامع دمشق فهرست مقدمهابواب مسجد اموىماءذنه ها و مناره هاى جامع اموىتصاویر از نماهای مختلفآثار و مقام انبیا در جامع اموىآرامگاه صلاح الدين…

 • بررسی و ارزیابی هویت ایرانی اسلامی در بافت قدیم و جدید محلات تهران

  بافت قدیم و بافت جدید در تهران,بررسی و ارزیابی هویت ایرانی اسلامی در بافت قدیم و جدید محلات تهران,پروژه بررسی و ارزیابی هویت ایرانی اسلامی در بافت قدیم و جدید محلات تهران,هویت ایرانی اسلامی,هویت فرهنگی دانلود فایل اصلی بررسی و…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری

  دانلود پاورپوینت با موضوع نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری برچسب ها: نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستریتحقیق نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستریفایل نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستریسیستم نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای…

 • پروژه آزمون آنلاین

  آزمون آنلاین دانلود فایل اصلی پروژه آزمون آنلاین از سایت دانلود فایل پروژه آزمون آنلاین در حجم 76 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:مقدمات زبان phpPhp چيست؟پی‌اچ‌پی (PHP) یکی از پر طرفدارترین…

 • تأثير زوج درمانی اسلامي در افزايش خویشتن بینی و جهت گيري مذهبي و تناسب زناشويي زوج هاي نامتناسب

  تأثير زوج درمانی اسلامي در افزايش خویشتن بینی و جهت گيري مذهبي و تناسب زناشويي زوج هاي نامتناسب,خویشتن بینی,زوج درمانی دانلود فایل اصلی تأثير زوج درمانی اسلامي در افزايش خویشتن بینی و جهت گيري مذهبي و تناسب زناشويي زوج هاي…

 • پاورپوینت بررسی و ارزیابی صنایع چوب و کاغذ

  پاورپوینت بررسی و ارزیابی صنایع چوب و کاغذ برچسب ها: مجله چوب و کاغذ دانشگاه تهرانمجله صنایع چوب و کاغذ ایرانتحقیق در مورد صنایع چوبمجله محصولات چوبیصنایع چوب و کاغذ ابوذرمجله انجمن علمی صنایع چوبتحقیق در مورد صنایع چوب و…

 • کاربرد حسابداري در محيط زيست

  حسابداری,محیط زیست دانلود فایل اصلی کاربرد حسابداري در محيط زيست از سایت دانلود فایل تحقیق کاربرد حسابداري در محيط زيست در حجم 20 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:    عوامل موثر در…

 • مطالعات و رساله معماري طراحي مجتمع فرهنگی هنری جوان

  برنامه فیزیکی طراحي مجتمع فرهنگی,پایان نامه معماري طراحي مجتمع فرهنگی هنری جوان,رساله معماري طراحي مجتمع فرهنگی هنری جوان,طراحي مجتمع فرهنگی هنری جوان,ظوابط و استانداردهای طراحي مجتمع فرهنگی هنری جوان,مطالعات معماري طراحي مجتمع فرهنگی هنری جوان دانلود فایل اصلی مطالعات و…

 • پیشینه و مبانی نظری تعهد سازماني

  پیشینه و مبانی نظری تعهد سازماني دانلود پیشینه و مبانی نظری تعهد سازماني دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : تعهد سازماني ابعاد و تعاريف تعهد سازماني 1 . تعهد عاطفي 2…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق بودجه‌بندي عملياتي

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق بودجه‌بندي عملياتي دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق بودجه‌بندي عملياتي دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه فصل دوم اختصاص به پيشينه تحقيق و جنبه…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق بودجه ریزی عملیاتی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق بودجه ریزی عملیاتی دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق بودجه ریزی عملیاتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه بودجه ریزی عملیاتی بودجه عملياتي کيوان مختاري ناصري…

 • سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85-1350)

  سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85-1350) برچسب ها: رشد اقتصادی سرمایه ی انسانی سرمایه ی اجتماعی رابطه ی علیتپایان نامه سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش رضایت شغلی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش رضایت شغلی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش رضایت شغلی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل رضایت شغلی پژوهشگران با توجه به چارچوب‌های نظریه گوناگون تعاریفی ارائه نموده‌اند که هرکدام جنبه‌هایی…

 • پاورپوینت آشنایی با رشته ورزشی کشتی

  پاورپوینت آشنایی با رشته ورزشی کشتی دانلود پاورپوینت آشنایی با رشته ورزشی کشتی دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با رشته ورزشی کشتی.این فایل در ارتباط با رشته ورزشی کشتی می باشد،…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : 2 - 1 - مقدمه 2 - 2 - بورس…

 • جزوه درس کارگاه ریخته گری

  جزوه درس کارگاه ریخته گری دانلود جزوه درس کارگاه ریخته گری دسته بندي : مواد و متالوژی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل ورد جزوه درس کارگاه ریخته گری(گروه مهندسی مواد- متالورژی)، در حجم 92 صفحه آماده پرینت. بخشی…

 • پاورپوینت با موضوع سیاره اورانوس

  پاورپوینت با موضوع سیاره اورانوس دانلود پاورپوینت با موضوع سیاره اورانوس دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل پاورپوینت سیاره اورانوس؛ در 30 اسلاید و قابل ویرایش.   بخشی از متن پاورپوینت: اورانوس هفتمین سیاره از نظر نزدیکی…

 • پاورپوینت پی و جزئیات آن

  پاورپوینت پی و جزئیات آن برچسب ها: پاورپوینت پی و جزئیات آن شناژ(در پی رادیه) آرماتور عرضی(خاموت)مش بالاوپائینپی نقطه ای و شناژپی تمام شدهبتن ریزی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت پی و جزئیات آن دسته بندي : معماری جزئیات و…

 • مبانی نظری روان نمايشگري

  روان,مبانی,نظری,نمايشگري دانلود فایل اصلی مبانی نظری روان نمايشگري از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روان نمايشگري ( نمایش درمانی) (فصل دوم) در 57 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت…

 • پیشینه و مبانی نظری عزت نفس و شایستگی

  پیشینه و مبانی نظری عزت نفس و شایستگی دانلود پیشینه و مبانی نظری عزت نفس و شایستگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری عزت نفس وشایستگی فصل دوم : پیشینه تحقیق مبانی…