بررسی مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برچسب ها:
کیفیت سود نقدشوندگی سهامبورس اوراق بهاداردانلود پایان نامه بررسی مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

رفتن به سایت اصلی

بررسی مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 117صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.==================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com          
info@neginfile.ir   ===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيده پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در جهت روشن ساختن رابطه ی بین کیفیت  سود و نقدشوندگی سهام و همچنین ارزیابی تاثیر کیفیت سود بر نقدشوندگی سهام صورت  پذیرفته است. در این پژوهش 96شرکت  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5ساله 1387-1392 (با یکسال تقدم)به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت سود می باشد که با دو شاخص(کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود)اندازه گیری می شود، برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی از الگوی کیفیت سود دیچاو و هموارسازی سود از الگوی کیفیت لویز استفاده شده است.همچنین در جهت سنجش میزان نقدشوندگی سهام از هفت متغیر نقدشوندگی که متغیر وابسته می باشند استفاده شده که عبارتند از: درصد سهام شناورآزاد، تعداد روزهای معاملاتی، زمان انتظار معامله، حجم معاملات، گردش سهام، ارزش معاملات سهام و گردش سهام شناور،و متغیر کنترلی این پژوهش قیمت بازار سهام می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون و داده های ترکیبی استفاده شده است.نتایج آزمونهای فرعی نشانگر کیفیت اقلام تعهدی ارتباط معکوس و معنادار با درصد سهام شناور آزاد و زمان انتظار معامله ؛ ارتباط مستقیم با تعداد روزهای معاملاتی،و گردش سهام دارد؛ در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی با حجم معاملات، ارزش معاملات و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد. در عین حال نتایج نشان داد که هموارسازی سود ارتباط معکوس و معنادار با تعداد روزهای معاملاتی ؛ ارتباط مستقیم با گردش سهام دارد، در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین هموارسازی سود با درصد سهام شناور آزاد، حجم معاملات، ارزش معاملات،زمان انتظار معامله و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد. مقدمه سرمايه‌گذاري در بازارهاي سرمايه، يكي‌از‌ موارد ضروري واساسي ‌در فرآيند رشد ‌و توسعه‌اقتصادي ‌هر كشور است. از بورس اوراق بهادار می توان به عنوان نماد بازار سرمايه ياد کرد. مديران سرمايه گذاري، ‌مديران پرتفوي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين بازار به معاملات سهام و ساير دارايي هاي مالي مي‌پردازند، براي حفظ و‌افزايش ارزش سبد سرمايه‌گذاري خود‌ بايد عوامل مختلف مؤثر بر بازده پرتفوي دارايي هاي مالي خود تحت شرايط مختلف اقتصادي را مطالعه نموده و سعي کنند، منابع مالي خود ‌را در داراييهاي مالي سرمايه‌گذاري نمايند كه بيشترين بازده‌ و كمترين ريسك را براي آنان در برداشته باشد. (طالب نيا، 1389). اکثر سرمايه‌گذاران در مقطع سرمايه‌گذاري  نقدشوندگي را به عنوان مزيت سرمايه‌گذاري در نظر مي گيرند، و به سرمايه‌گذاري در‌ اوراق سهامي مي‌پردازند(درصورت ثابت بودن نسبي ساير شرايط) که داراي نقدشوندگي بالا است. هر‌چه قابليت نقدشوندگي يک سهم کمتر باشد آن سهم براي سرمايه‌گذاران جذابيت کمتري خواهد داشت، مگر اينکه بازده بيشتري عايد دارنده آن گردد. شواهد تجربي نشان مي دهد که عامل عدم نقدشوندگي در سرمايه‌گذاري ها مي تواند نقش مهمي را ايفا‌نمايد. به عبارت ديگر برخي سرمايه‌گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالي خود نياز داشته‌ باشند که در چنين شرايطي قدرت نقدشوندگي مي‌تواند اهميت زيادي داشته باشد. نقدشوندگي به معناي سرعت تبديل سرمايه‌گذاري ها به وجه نقد است. به عبارت بهتر منظور از نقدشوندگي صرفا سهولت خريد و فروش سهام مي باشد.معيار هاي زيادي براي نقدشوندگي در مطالعه هاي پيشين مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در يک دسته بندي مي توان اين معيار‌ها را به دو دسته‌ي معيار هاي اطلاعاتي و معيار هاي معاملاتي نقدشوندگي تقسيم‌ کرد (رحماني، حسيني، رضاپور،1389). در مورد معيار هاي اطلاعاتی اعتقاد براين است که در قبال اطلاعات به طور مستقيم واکنش نشان مي دهند،  و ابراز و افشا يا عدم افشاي به موقع اطلاعات مورد نياز و مورد انتظار منجر به تغيير در اين معيار‌ها مي‌گردد. معيار‌هاي معاملاتي بيشتر از رفتار سرمايه‌گذاران تاثير مي پذيرد.همچنين در مطالعات گذشته تاثير عوامل متعددي بر اين معيار ها مورد مطالعه قرار گرفته است. عواملي چون سود نقدي ،کيفيت افشا، اندازه شرکت، نوسان بازده، از جمله اين عوامل هستند. با مطالعه‌ و ‌بررسي اين مطالعات نمي‌توان عامل عدم تقارن اطلاعات را ناديده گرفت. چرا که در اکثر اين مطالعات  تاثير متغير مستقل پژوهش بر نقدشوندگي سهام از مجراي تاثير متغير مستقل بر عدم تقارن اطلاعاتي مورد بررسي قرار گرفته است.  اين بحث يعني چگونگي تاثير عدم‌تقارن‌اطلاعاتي بر نقدشوندگی به صورت زير تبیين مي شود.هزينه بازارگردان ها به سه بخش تقسيم مي شود:هزينه هاي فرآيند سفارش، هزينه هاي نگهداري موجودي و هزينه هاي انتخاب نادرست. هزينه هاي فرآيند درخواست خريد و فروش(سفارش)، هزينه هايي هستند که به طور مستقيم با ارائه خدمات بازارگرداني در ارتباط است و شامل اقلامي همچون عضويت در بورس، اجاره فضاي بورس، هزينه هاي کامپيوتري، هزينه هاي خدمات اطلاعاتي، هزينه هاي نيروي کار مي باشد. هزينه هاي نگهداري موجودي ها، هزينه هايي است که يک بازارگردان به دليل مسئوليتي که در تجهيز سرمايه‌گذاران ‌به ‌فوريتهاي مبادله(نقدشوندگي)دارد، متحمل مي شود. هزينه‌هاي انتخاب نادرست به اين دليل ايجاد مي شود که ممکن است، بازارسازها با افرادي وارد معامله شوند که از اطلاعات بيشتري نسبت به آنان برخوردار باشند. به عبارت ديگر طرف دوم معامله داراي اطلاعات نهاني باشند. بازاراسازها براي مقابله با اين ريسک اقدام به افزايش  شکاف بين قيمتهاي  خريد و فروش پيشنهادي مي نمايند. بدين  طريق سعي در تضمين امنيت مالي خود دارند. با فرض اين که کيفيت افشاي اطلاعات بالا باشد و شرکتها مبادرت به افشاي بهتر و بيشتر اطلاعات نمايند احتمال وجود اطلاعات نهاني و به تبع آن احتمال  عدم‌تقارن‌اطلاعاتي ‌کاهش خواهد يافت، و بازارسازها ريسک انتخاب نادرست را در حد پاييني ارزيابي خواهند نمود، در نتيجه ی کاهش اين ريسک، نقدشوندگي سهام و بازار افزايش خواهند يافت.از سوي ديگر، در سالهاي اخير به ويژه پس از وقوع رسوايي هاي مالي، توجه بسياري به کيفيت سود جلب شده است. کيفيت سود مفهومي است که داراي جنبه هاي متفاوتي است و از اين رو تعاريف مختلفي از آن شده است. يک تعريف مهم از کيفيت سود مبتني بر پايداري سود است؛پايداري سود به معناي تکرار پذيري سود جاري است. هر چه پايداري سود بيشتر باشد، شرکت توان بيشتري براي حفظ و استمرار سودهاي جاري دارد وکيفيت سودبالاتر خواهد بود. (ثقفي، 1389)فهرست مطالبفصل اول کليات پژوهش    11-1- مقدمه    21-2- بيان مسئله    31-3- اهمیت پژوهش    41-4- جنبه جديد و نوآورانه  بودن    51-5- اهداف پژوهش    51-5-1- اهداف علمی پژوهش    51-5-2- اهداف کاربردي پژوهش    51-6- سوال پژوهش    61-7- فرضیه ها    61-8-متغیر های پژوهش    71-8-1-متغير مستقل    71-8-2- متغیر کنترلی    81-8-3- متغير هاي وابسته    81-9- استفاده کنندگان پژوهش    101-10 –  قلمرو پژوهش    10فصل دوم ادبيات و پيشينه پژوهش    112-1- مقدمه    122-2 – نقدشوندگي و مفاهيم مرتبط با آن    122-2-1- مفهوم نقدشوندگي    122-2-2- نقدشوندگي بازار    132-2-3- ريسک و بازده و نقدشوندگي    132-2-4- هموار سازي سود    142-2-5- حاکميت شر کتي و نقدشوندگي سهام:    142-2-6- کيفيت افشا    142-2-7- نقد شوندگي دارايي ها و نقد شوندگي سهام:    142-3- کيفيت سود و مفاهيم مرتبط با آن    152-3-1- اهداف گزارشگري سود    152-3-2- محتواي اطلاعاتي سود حسابداري    152-3-3- ديدگاه‌هاي مختلف پيرامون محتواي اطلاعاتي سود حسابداري    162-3-4-تصميمات تأثيرگذار بر محتواي اطلاعاتي سودحسابداري    172-4- ظهورتئوري کيفيت سود    182-4-1-تئوري روشهاي محافظه کارانه    192-4-2-تئوري روشهاي تندرو    192-4-3-تئوري روشهاي مختلط    192-4-4-تئوري روشهاي با ثبات    202-5-عوامل تاثيرگذار بر کيفيت سود    202-5-1- ويژگيهاي شرکت به عنوان عامل تاثيرگذار بر کيفيت سود    202-5-1-1-عملکرد شرکت    202-5-1-2- رشد و سرمايهگذاري درشرکت    212-5-1-3-بدهي شر کت    212-5-1-4-اندازه شرکت    212-5-2- شيوههاي گزارشگري مالي و کيفيت سود    212-5-3- حاکميت و کنترل شرکت و تاثير آن بر کيفيت سود    222-5-3-1-هئيت مديره و کيفيت سود    232-5-3-2- فرايندها و روش هاي کنترل داخلي    232-5-3-3-مالکيت مديريتي (داخلي)    242-5-3-4-پاداش مديران و کيفيت سود    242-5-4-کيفيت حسابرسي و تاثير آن بر کيفيت سود    242-6- پیشینه پژوهش    252-6-1-پژوهش های خارجي    252-6-2- پژوهش های داخلي    30فصل سوم روش پژوهش    333-1-مقدمه    343-2- سوالات و فرضیات پژوهش    343-2-1-سوالات پژوهش    343-2-2- فرضیات پژوهش    343-3-روش پژوهش    353-4-جامعه آماری    353-5-روش نمونه گیری    353-6-حجم نمونه آماری    363-8-دوره زمانی پژوهش    373-9-متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها    373-9-1- متغیر وابسته    373-9-2- متغیر مستقل(کیفیت سود)    383-9-2-1- کیفیت اقلام تعهدی    393-9-2-2- هموارسازی سود(یکنواختی سود)    393-9-3- متغیر کنترلی    403-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها    403-10-1-تحلیل توصیفی داده ها    403-10-2- مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها    403-10-2-1- مدل  جانبی اول (کیفیت اقلام تعهدی)    413-10-2-2- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی1-1    413-10-2-3- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی1-2    413-10-2-4- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی2-1    413-10-2-5- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی2-2    423-10-2-6- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-1    423-10-2-7- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-2    423-10-2-8- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی4-1    423-10-2-9- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 4-2    433-10-2-10- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی5-1    433-10-2-12- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی6-1    443-10-2-13- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 6-2    443-10-2-14- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی7-1    443-10-2-15- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 7-2    443-11- روش های آماری مورد استفاده    463-11-1- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی    463-11-2- نرمال بودن    473-11-3- ناهمسانی واریانس    483-11-4- خودهمبستگی    483-11-5- هم خطی    493-11-6-آزمون مانایی    493-11-7-آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر    503-11-8-آزمون هاسمن    503-11-9-آزمونt    513-11-10-ضریب تعیین    513-11-11- آزمون F رگرسیون    523-11-12- برآورد ضرایب رگرسیون    523-11-12-1- روش حداقل مربعات معمولی(OLS)    523-11-12-2- روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS)    533-12- خلاصه فصل    54فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‏ها    554-1- مقدمه    564-2-آزمون هاي آماري لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره    564-3-تجزیه و تحلیل مدل جانبی    574-3-1-آمار توصیفی    574-3-2-آزمون نرمال بودن متغیر وابسته (جمع اقلام تعهدی سرمایه در گردش)    584-3-3- آزمون مانایی متغیرها    594-3-4- آزمون همخطی    614-3-5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل های جانبی    614-3-5-1-آزمون F لیمر    624-3-5-2- نتایج حاصل از برآورد مدل جانبی    624-3-5-3). آزمون همسان بودن واریانس خطا    644-3-5-4- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی    644-4-تجزیه و تحلیل مدل های نهایی    654-4-1-آمار توصیفی    654-4-2-آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته(شاخص های نقدشوندگی سهام)    714-4-3- آزمون مانایی متغیرها    744-4-4- آزمون همخطی    744-4-5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل نهایی    754-4-5-1- آزمون F لیمر    754-4-5-2- آزمون هاسمن    774-4-5-3- نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش    784-4-5-4- آزمون همسان بودن واریانس خطا    934-4-5-5- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی    944-5- خلاصه فصل    95فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات    965-1-مقدمه    975-2- مروي برخط مشی کلي پژوهش    975-3- فرضیات پژوهش و نتایج مدل    985-4-بحث    1025-5- محدودیت های پژوهش    1035-6-پیشنهادات    1035-6-1-پیشنهادات کاربردی    1035-6-2-پيشنهاد آتي    1037-5- خلاصه فصل    104منابع و ماخذ    105

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
932
مشاهده

کد فایل:10908
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۷
حجم فایل ها:434

اشتراک گذاری:

 قیمت:

20,200 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
کیفیت سود نقدشوندگی سهامبورس اوراق بهاداردانلود پایان نامه بررسی مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 • پاورپوینت تفکر سيستمی

  پاورپوینت تفکر سيستمی برچسب ها: تفکر سیستمی pptمقاله تفکر سیستمیکتاب تفکر سیستمیتفکر سیستمی به زبان سادهمثال تفکر سیستمیانواع تفکر سیستمیتفکر سیستمی به انگلیسیفایل صوتی تفکر سیستمی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تفکر سيستمی دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت…

 • پیشینه و مبانی نظری مذاکره وارکان اصلی مذاکره

  پیشینه و مبانی نظری مذاکره وارکان اصلی مذاکره دانلود پیشینه و مبانی نظری مذاکره وارکان اصلی مذاکره دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق مذاکره وارکان اصلی مذاکره فصل دوم :…

 • پاورپوینت مديريت سازمان هاي ورزشي

  پاورپوینت مديريت سازمان هاي ورزشي برچسب ها: کتاب مدیریت سازمان های ورزشی کشاورز و همکاراندانلود پی دی اف کتاب مدیریت سازمان های ورزشیکتاب مدیریت سازمان های ورزشی پیام نوردانلود رایگان کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی دکتر سجادیمدیریت ورزشی pdfکتاب مدیریت اماکن…

 • تحقيق بررسی تاثیر رنگها بر روی حافظه و ذهن کودکان

  تحقيق بررسی تاثیر رنگها بر روی حافظه و ذهن کودکان,حافظه,رنگ دانلود فایل اصلی تحقيق بررسی تاثیر رنگها بر روی حافظه و ذهن کودکان از سایت دانلود فایل تحقيق بررسی تاثیر رنگها بر روی حافظه و ذهن کودکان در حجم 90…

 • پاورپوینت بررسی و تحلیل برج میلاد

  پاورپوینت بررسی و تحلیل برج میلاد دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل برج میلاد دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل برج میلاد،در حجم 50 اسلاید قابل ویرایش ،همراه با یک هدیه ویژه.…

 • ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی(فصل دوم)

  pdf,ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم کارآفرینی (فصل دوم),پيشينه پژوهش شاخص های توسعه روستایی,پيشينه تحقيق ضرورت توسعه روستایی,چارچوب نظري توسعه روستایی در ایران,فصل دوم پايان نامه ارشد مقاله توسعه روستایی,مباني نظري توسعه روستایی دانلود فایل اصلی ادبیات تحقیق…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف نوآوری،خلاقیت و فناوری اطلاعات در بانکها (فصل 2)

  خلاقیت و فناوری اطلاعات در بانکها (فصل 2),دانلود مباني نظري فناوری اطلاعات بانکی,فصل دوم پايان نامه ار,مباني نظري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بانک,مباني نظري مديريت نوآوري و بانكداري,مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف نوآوری,نوآوری رو به پیشرفت دانلود فایل…

 • پاورپوینت آشنايي با تاسيسات و تجهيزات مكانيكي بیمارستان

  پاورپوینت آشنايي با تاسيسات و تجهيزات مكانيكي بیمارستان برچسب ها: دانلود پاورپوینت آشنايي با تاسيسات و تجهيزات مكانيكي بیمارستانتاسيسات و تجهيزات مكانيكي بیمارستانپاورپوینت تاسيسات و تجهيزات مكانيكي بیمارستانتاسیسات بیمارستان آشنايي با تاسيسات و تجهيزات مكانيكي بیمارستانپاورپوینت تاسیسات مکانیکی بیمارستان رفتن…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نیروگاه های خورشیدی

  دانلود پاورپوینت با موضوع نیروگاه های خورشیدی برچسب ها: درآمد نیروگاه خورشیدیوام احداث نیروگاه خورشیدیقیمت نیروگاه خورشیدی خانگیهزینه راه اندازی نیروگاه خورشیدیهزینه احداث نیروگاه خورشیدینیروگاه خورشیدی چیستطرح توجیهی احداث نیروگاه خورشیدینحوه ساخت نیروگاه خورشیدی خانگی رفتن به سایت اصلی دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی

  مبانی نظری و پیشینه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی دانلود مبانی نظری و پیشینه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش انگیزش شغلی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش انگیزش شغلی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش انگیزش شغلی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری انگیزش شغلی تعريف شغل كلمه شغل غالباً‌‌ بدون تعريف دقيق مورد استفاده قرار…

 • پیشینه و مبانی نظری فشار رواني مسابقه ، کورتيزول و تستوسترون

  پیشینه و مبانی نظری فشار رواني مسابقه ، کورتيزول و تستوسترون دانلود پیشینه و مبانی نظری فشار رواني مسابقه ، کورتيزول و تستوسترون دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم : مبانی نظری…

 • پیشینه تحقیق بازاریابی رابطه مند

  پیشینه تحقیق بازاریابی رابطه مند دانلود پیشینه تحقیق بازاریابی رابطه مند دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بازاریابی رابطه مند تلاش های رابطه مند : 2 - 4 - 2 ) تعریف تلاش های…

 • پیشینه و مبانی نظری هویت و نظریه های مختلف در این زمینه و عوامل موثر در شکل گیری هویت

  پیشینه و مبانی نظری هویت و نظریه های مختلف در این زمینه و عوامل موثر در شکل گیری هویت دانلود پیشینه و مبانی نظری هویت و نظریه های مختلف در این زمینه و عوامل موثر در شکل گیری هویت دسته…

 • پاورپوینت صنایع فرهنگی در زندگی روزمره

  پاورپوینت صنایع فرهنگی در زندگی روزمره برچسب ها: منظور از صنایع فرهنگی چیستجزوه صنایع فرهنگیصنایع فرهنگی و خلاقصنایع فرهنگی و خلاقیتدانلود مقاله صنعت فرهنگ آدورنو رفتن به سایت اصلی پاورپوینت صنایع فرهنگی در زندگی روزمره دسته بندي : گردشگری جزئیات…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ساختارمغز و سنجش خلاقیت (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری ساختارمغز و سنجش خلاقیت,پیشینه تحقیق ساختارمغز و سنجش خلاقیت,چارچوب نظری ساختارمغز و سنجش خلاقیت,فصل دوم پایان نامه تشخيص تفکر خلاق در کلاس درس,فصل دوم پایان نامه ساختارمغز و سنجش خلاقیت,مبانی نظری ساختارمغز و سنجش خلاقیت دانلود فایل اصلی…

 • پاورپوینت خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط و فیلم تشکیل

  پاورپوینت خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط و فیلم تشکیل برچسب ها: میکروسکوپ الکترونی اسکن نشاسته ژلاتینه شدن تعلیق خواص مواد نشاسته ای چسباندنبررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نشاسته ورود ريشه در ترکیب ویژگی چسباندن از نشاسته…

 • بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت در دانشگاه‌ها

  بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت در دانشگاه‌ها برچسب ها: تجاری‌سازی دانش انتقال فناوری دفاتر انتقال فناوری مکانیزم‌های تجاری‌سازی دانشپایان نامه بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت در دانشگاه‌هاپروژه بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته…

 • پاورپوینت مواد پیرامون ما(علوم هفتم)

  پاورپوینت مواد پیرامون ما(علوم هفتم) برچسب ها: پاورپوینت مواد پیرامون ما(علوم هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مواد پیرامون ما(علوم هفتم) دسته بندي : محیط زیست جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مواد پیرامون ما(علوم هفتم)قالب بندی :…

 • پاورپوینت انرژی خورشید در معماری پایدار

  پاورپوینت انرژی خورشید در معماری پایدار دانلود پاورپوینت انرژی خورشید در معماری پایدار دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی استفاده از انرژی خورشید، راهبرد موثر معماری پایدار در ایران،در حجم 40 اسلاید قابل…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت تلفیقی آفت

  دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت تلفیقی آفت برچسب ها: مدیریت تلفیقی آفاتpdfمدیریت تلفیقی آفات pptتعریف مدیریت تلفیقی آفاتمدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای گیاهیمدیریت تلفیقی افات در کشاورزیجزوه مدیریت تلفیقی آفات گلخانه بنی عامریجزوه مدیریت تلفیقی آفات گلخانه دکتر ولی اله…

 • پاورپوینت فارسی دوم دبستان درس چهاردهم

  پاورپوینت فارسی دوم دبستان درس چهاردهم برچسب ها: پاورپوینت فارسی دوم دبستان درس چهاردهم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت فارسی دوم دبستان درس چهاردهم دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت فارسی دوم…

 • مبانی وپیشینه نظری تدریس

  مبانی وپیشینه نظری تدریس دانلود مبانی وپیشینه نظری تدریس دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه : آموزش ‌و پرورش یکی از نهادهای اصلی جامعه است که تعلیم و تربیت و ساختن انسان مطلوب…

 • پاورپوینت تجربیات جهانی مرمت شهری

  پاورپوینت تجربیات جهانی مرمت شهری برچسب ها: دانلود پاورپوینت تجربیات جهانی مرمت شهریتجربیات جهانی مرمت شهریتجربیات جهانی مرمت شهری (شهرهای: استانبولتوکیودمشقهراتساماریندانین بو ) پاورپوینت تجربیات جهانی مرمت شهریمرمت شهریپاورپوینت آشنایی با تجربیات جهانی مرمت شهری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

 • پیشینه و مبانی نظری راهبردهاي يادگيري

  پیشینه و مبانی نظری راهبردهاي يادگيري دانلود پیشینه و مبانی نظری راهبردهاي يادگيري دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي يادگيري مقدمه امروزه برخلاف گذشته ، ديدگاه‌هاي حاكم بر…

 • پاورپوینت هوش تجاری

  پاورپوینت هوش تجاری دانلود پاورپوینت هوش تجاری دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت هوش تجاری ، در حجم 147 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: سیستم های هوشمند: هوشمندی، قابلیت دنبال کردن هدف به…

 • پاورپوینت مروری بر روش خودکار شناسايي سرويس هاي نرم افزاري

  پاورپوینت مروری بر روش خودکار شناسايي سرويس هاي نرم افزاري برچسب ها: خودکارسازی در مقابل فرآیند تجویز شدهطبقه بندی روشهای شناسائی از منظر اتوماسیونپائین به بالا براساس دارائیهای موجود سازمانسرویسهای اولیهمراحل الگوریتم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مروری بر روش…

 • تحقیق بررسی رابطه اتوماسیون اداری با رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی

  پایان نامه بررسی رابطه اتوماسیون اداری با,پروژه بررسی رابطه اتوماسیون اداری با رضایت مشتریان,پروژه نمونه کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری,تحقیق بررسی رابطه اتوماسیون اداری با رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی,تحقیق مزایا و معایب اتوماسیون اداری دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی…

 • پاورپوینت درمورد حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری

  پاورپوینت درمورد حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری برچسب ها: پاورپوینت درمورد حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوریمفاد منشور اداری اخلاقیاصول حاکم بر منشور اداری اخلاقیپیشینه سوگند کارمند در قانونهدف از آشناسازی مردم با…

 • پاورپوینت دبی سنج توربینی

  پاورپوینت دبی سنج توربینی دانلود پاورپوینت دبی سنج توربینی دسته بندي : زمین شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت دبی سنج توربینی ،در حجم 11 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: جریان : یک پدیده فیزیکی است که از…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل های تعادلی،بازارمالی و شاخص های اندازه (فصل دوم )

  ادبیات نظری بازارمالی و شاخص های اندازه و مدل های تعادلی,بازارمالی و شاخص های اندازه,پیشینه تحقیق مدل های تعادلی,فصل دوم پایان نامه بازارمالی و شاخص های اندازه و مدل های تعادلی,مبانی نظری ان,مبانی نظری مدل های تعادلی دانلود فایل اصلی…

 • دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK)

  ابزار سبک های یادگیری وارک,انواع سبکهای یادگیری,پرسشنامه سبک های یادگیری وارک,پرسشنامه سبک یادگیری فلدر,تست سبک های یادگیری,تست سبک های یادگیری وارک (VARK),دانلود پرسشنامه سبک های شناختی,مقیاس سبک های یادگیری وارک (VARK) دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری وارک…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سایبرلوفینگ یا وب‌گردی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری سایبرلوفینگ یا وب‌گردی,پیشینه تحقیق سایبرلوفینگ یا وب‌گردی,تحقیقات پیشین سایبرلوفینگ یا وب‌گردی,چارچوب نظری سایبرلوفینگ یا وب‌گردی,فصل دوم پایان نامه سایبرلوفینگ یا وب‌گردی,مبانی نظری سایبرلوفینگ یا وب‌گردی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سایبرلوفینگ یا وب‌گردی (فصل دوم…

 • فایل پاورپوینت آسیب شناسی شهری با تاکید بر چالشهای بافت های ناکارآمد شهری

  فایل پاورپوینت آسیب شناسی شهری با تاکید بر چالشهای بافت های ناکارآمد شهری برچسب ها: دانلود پاورپوینت آسیب شناسی شهری با تاکید بر چالشهای بافت های ناکارآمد شهریپاورپوینت آسیب شناسی شهریپروژه آسیب شناسی شهریبررسی چالشهای بافت های ناکارآمد شهریآسیب شناسی…

 • دانلود پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

  16),پرسشنامه اختلال شخصیت خودشیفته,پرسشنامه رایگان,پرسشنامه شخصیت خودشیفته,پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز,پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (npi,دانلود پرسشنامه شخصیت خودشیفته,دانلود پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16) از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه شخصیت خودشیفته…