بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس

بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس

برچسب ها:
زیر ساختها سیستم اتوماسیون اداریپایان نامه بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارسپروژه بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارستحقیق بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی

رفتن به سایت اصلی

بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس   از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 245صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چكيدهاين تحقيق اهدافي را دنبال مي‌كند كه عبارتند از: بررسي نقش زير ساخت هاي لازم در پياده سازي سيستم اتوماسيون اداري(گردش مكانيزه مكاتبات)درمدارس شهرستان آستارا. براي دستيابي به اين اهداف چهار فرضيه مطرح كرديم كه عبارتند از: 1- فرهنگ سازمانی مناسب در اجراوپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.2- زير ساخت هاي سخت افزاري ونرم افزاری در اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.3- دانش و مهارت كاركنان در اجرا وپیاده سازی بهینه سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.4- میزان تشریح دقیق گردش كار دستی در مدارس جهت اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.روش گردآوري داده‌ها به صورت ميداني بوده و از پرسشنامه بر مبناي طيف ليكرت و مصاحبه براي جمع آوري داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماري شامل عوامل اجرایی مدارس دولتی شهرستان آستارا بوده است و در زمان انجام اين تحقيق تعداد كل ايشان درحدود250 نفر مي‌باشد.روش نمونه گيري بصورت  غیر تصادفی بوده و بر اين اساس تعداد 130پرسشنامه توزيع شده و تعداد 116 پاسخنامه سالم و قابل سرشماري، دريافت گرديده است. براي سنجش اعتبار(پايايي) پرسشنامه از روش آلفاي‌كرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید که پایایی مناسبی بدست آمد.در ارزیابی های بعمل آمده به این نتیجه رسیدیم که تمام ابعاد متغیرهای مستقل تاثیر مثبتی بر اجرا و پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری داشته همچنين در بخش ساير يافته‌هاي پژوهش، ميزان تحقق هر يك از اين عوامل مستقل در جامعه آماري مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد علیرغم تاثیر بیشتر  تشریح کار دستی در اجرای این سیستم، این مورد به خوبی در مدارس تشریح نشده است ومیزان فرهنگ سازمانی موجود در مدارس برای اجرا وپیاده سازی این سیستم بیشتر بوده است .مقدمهسازمان ها را در عصر جدیداز بکارگیری سیستم های کامپیوتری وتکنولوژی اطلاعات ورسانه های پیش رفته گریزی نیست وآینده از آن آنانی است که با شناخت دقیق وصحیح ،محاسن و معایب این  سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده واز تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند (صرافی زاده،1380).هر مدیری به دنبال بهبود وضعیت فعلی و پیشرفت سازمان تحت مدیریت خویش می باشد، بدیهی است کلیه تصمیمات و تغییرات در تمامی سازمانها و شرکتها اعم از خصوصی، غیر خصوصی و غیر انتفاعی در این راستا صورت می پذیرد. .مدیران دریافته اند اجرای تغییرات به خودی خود کار چندان مشکلی نیست، بلکه دستیابی به اهداف تغییر ، اجرای موفق آن و فراهم آوردن زمینه ها و عوامل موفقیت است که نیازمند بررسی،ارائه استراتژی ، تامین منابع لازم و… می باشد.در اين فصل به تشريح بيشتر موضوع تحقيق و دلايل توجيه كننده لزوم انجام اين پژوهش پرداخته شده است. در اين چارچوب ابتدا مسئله‌اي كه اين تحقيق در صدد بررسي آن است بيان مي‌شود، سپس گزاره هاي تحقيق، شامل اهداف و فرضيات بيان مي‌گردد. پيشينه و طرح تحقيق نيز به بيان تحقيقات مشابه و روش انجام تحقيق مي پردازند، در انتهای فصل اول با تعريف واژگان عملياتي وقلمرو تحقیق به پايان  مي رسد.فهرست مطالبچکیده                     1فصل اول: کلیات تحقیق1-1  مقدمه                       31-2  بیان مساله                 3 1-3  ضرورت و اهمیت تحقیق                      51-4  اهداف پژوهش                        61-4-1 هدف اصلی                        61-4-2 اهداف فرعی                      61-5 سوالات تحقیق                         61-5-1 سوال اصلی                        61-5-2 سوالات فرعی               61-6  چارچوب نظری تحقیق                   71-7  فرضیات پژوهش                    81-7-1  فرضیه اصلی                     81-7-2 فرضیه های فرعی                81-8  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق               91-8-1 فرهنگ سازمانی                91-8-2 زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری            91-8-3 دانش ومهارت کارکنان                   91-8-4 تشریح دقیق گردش کار دستی(مکاتبات اداری)                 91-8-5 اتوماسیون اداری              101-8-6 مدارس شهرستان آستارا            111-9  قلمرو تحقیق                     111-9-1 قلمرو موضوعی               111-9-2 قلمرو مکانی                       111-9-3 قلمرو زمانی                      111-10  محدودیتهای پیش روی محقق                 111-11  ساختارگزارش تحقیق                       12فصل دوم: مبانی نظری وادبیات تحقیق 2-1  مقدمه                     142-2  بخش اول : فن آوری اطلاعات                      142-2-1  تاریخچه                    142-2-2  تعاریف فناوری اطلاعات                       153-2-3  سیر تکامل فناوری اداری             173-2-3-1  دوره اول؛  فناوری اداری            173-2-3-2 دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه                     17 3-2-3-3 دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات               172 -2-4  نقش فناوری اطلاعات در سازمان                 182-2-5  بکارگیری اثربخش فناوری اطلاعات                    192-2-6  فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات             192-2-7  اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی                  202-2-8  انواع سیستم های اطلاعاتی             212-2-9  ساختار سیستم های اطلاعاتی                    212-2-9-1  شبکه ارتباطات اطلاعاتی                 222-2-9-2  زیر ساخت (سخت افزار و نرم افزار شبکه )     24            2-2-9-3  سیستم مدیریت پایگاه داده ها(DBMS)          252-2-9-4  سیستم پردازش عملیات (TPS)                  252-2-9-5  سیستم های کاری مبتنی بر دانش (KWS)                  252-2-9-6  سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)                    252-2-9-7 سیستم اطلاعات تصمیم گیری(DSS)                 262-2-9-8  سیستم اطلاعات مدیران اجرایی(EIS)                 262-2-10  اتوماسیون اداری به عنوان یک سیستم فرعی MIS           262-2-11  مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی                 262-3  بخش دوم: سیستم اتوماسیون اداری                    282-3-1  تاریخچه              282-3-2  اتوماسیون اداری :یافتن تعریفی مشخص                292-3-3  اتوماسیون اداری (خودکاری اداری)               302-3-4  گردش مکاتبات اداری            312-3-5  معایب و مشکلات  نظام اداری غیر مکانیزه(مکاتبات اداری)            322-3-6  دلایل استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری         332-3-7  دلایل عدم استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری             332-3-8  مزایای استفاده از اتوماسیون اداری           332-3-8-1  با توجه به وجه مالی و جریان نقدینگی                   332-3-8-1-1  مزایای مستقیم                       342-3-8-1-2  مزایای غیر مستقیم                   342-3-8-2  در مقایسه با مشکلات گردش کار دستی              342-3-9  مشکلات استفاده از اتوماسیون اداری            362-3-10  استفاده کنندگان از سیستم اتوماسیون               372-3-10-1  مدیران                 372-3-10-2  کارمندان                  372-3-10-3  مشتریان                        372-3-10-4  کارمندان بایگانی و دبیرخانه                372-3-10-5  بشریت               382-3-11  ارگونومی در مکانیزاسیون اداری:               382-3-12  چالش های اتوماسیون اداری                      382-3-13  تکنولوژی لازم برای مکانیزه کردن امور دفتری            392-3-13-1  واژه پردازها                       402-3-13-2  نشر رومیزی                412-3-13-3  کشو های بایگانی الکترونیکی                  412-3-13-4  پست الکترونیکی             413-3-13-5  پست صوتی                    422-3-13-6  فاکس              422-3-13-7  کنفرانس صوتی                    432-3-13-8 کنفرانس ویدئویی         442-3-13-9  کنفرانس های کامپیوتری             442-3-13-10  سند خوان ها               442-3-13-11  ماشین های کپی هوشمند             442-3-14  انتخاب «ترکیب اتوماسیون اداری»برای مدیر                452-3-15  اجرای سیستم های اتوماسیون اداری                     452-3-16  شرایط استفاده از سیستم اتوماسیون اداری             462 -3-16-1  اطلاعات پایه             462-3-16-2  عملیات مربوط به نامه های وارده     46          2-3-16-3  عملیات مربوط به نامه های صادر ه           462-3-16-4  عملیات مربوط به مکاتبات داخلی              472-3-16-5  عملیات مربوط به گردش مکاتبات و کارهای اداری                  472-3-16-6  عملیات مربوط به پیگیری و ردیابی مکاتبات و کارهای ارجاع شده         472-3-16-7  عملیات مربوط به بایگانی                    472-3-16-8  عملیات مربوط به جستجو وبررسی                   472-3-16-9  عملیات مربوط به گزارش ها و مشاهدات                     472-3-16-10  امنیت حدود دسترسی                482-3-17  تحقق دولت الكترونيك در ايران             482-3-17-1  اتوماسيون  فعاليتهاي اختصاصي                 482-3-17-2  اتوماسيون فعاليتهاي عمومي                   492-3-18  مزایای دولت الکترونیکی            492-4  بخش سوم: مفاهیم  مرتبط با فرهنگ سازمانی                502-4-1  ويژگيهاي فرهنگ سازماني                    512-4-2  عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی                      522-5  بخش چهارم : وضعيت سیستم گردش مکاتبات در آموزش وپرورش                  532-5-1  معرفی سیستم اتوماسیون اداری ادارات آموزش وپرورش ومدارس               542-6  بخش پنجم: نقد وبررسی تحقیقات انجام شده                  58        2-6-1  پيشينه پژوهش در ایران                       582-6-1-1  پايان نامه 1                        582-6-1-2  پايان نامه 2                     592-6-1-3  پايان نامه 3                        592-6-1-4  پايان نامه 4               602-6-2-5  پایان نامه 5                        602-6-1-6  پایان نامه 6     61                  2-6-1-7  پايان نامه 7               622-6-2  پیشینه پژوهش در جهان              632-6-2-1  پژوهش کای                      632-6-2-2  پژوهش مارلیک وکولیس                  632-6-2-3 پژوهش گالستر                      642-6-2-4  پژوهش ریچارد ال دفت                 64فصل سوم: روش تحقیق 3-1  مقدمه     67              3-2  روش تحقیق                         673-3  دامنه پژوهش                       683-3-1  ابعاد پژوهش                693-3-2  متغيرها                693-4  جامعه آماری                      703-5  روش نمونه گیری     71         3 -6  بر آورد حجم نمونه                      713-7  معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات            713-7-1  مصاحبه                   713-7-2  پرسشنامه                  723-7-2-1  معرفی پرسشنامه                   723-7-2-2  تحلیل پرسشنامه            733-8   نحوه تطابق سوالات پرسشنامه با فرضيات و متغير‌ها          743-9  اعتبار یا روایی تحقیق                       743-10  اعتماد یا پایایی تحقیق                     753-11  نحوه بررسي فرضيات پژوهش                 75فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها4-1  مقدمه                       784-2  بخش اول: ويژگي‌هاي جمعيت شناختي                     784-2-1  جنسيت                 794-2-2  رده سنی                     804-2-3  پست سازمانی                  804-2-4 سطح تحصيلات                 814-2-5  مقطع فعالیت                        824-2-6 پشتیبانی مدیریت ارشد:                   834-2-7  فرهنگ کار تیمی                     844-2-8   ارائه الگوی موفق وتشویق                   854-2-9  بهینه کاری              864-2-10  ایستگاه کاری سریع             874-2-11  عدم کندی شبکه                  884-2-12  ایستگاه کاری مناسب                     894-2-13  رفع سریع مشکل سیستم                     904-2-14  یک به یک بودن سیستم وکاربر             914-2-15  آشنایی با مهارتهای پایه               924-2-16  برگزاری دوره های تکمیلی             934-2-17  دوره آموزش اتوماسیون                  944-2-18  تحویل سیستم منوط به دانش اولیه کاربر      954-2-19  روال مد ون برای گردش کار دستی                     964-2-20 جلوگیری از سردرگمی کاربران با انطباق فرایند گردش کاری و سیستم دستی موجود             974-2-21  سهولت وسرعت چرخش نامه ها با انطباق فرایندهای گردش کاری               984-2-22  استقبال کارکنان از انطباق فرایندهای گردش کاری اتوماسیون    99          4-2-23  اجرای سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا           1004-3  بخش دوم: بررسی فرضیات              1014-3-1  فرضيه 1              1014-3-2  فرضيه 2                  1024-3-3  فرضيه 3            1024-3-4  فرضيه 4                    1034-3-5  بررسی فرضیه اصلی تحقیق    104                 4-4  بخش سوم : ساير يافته‌هاي تحقيق                      1044-4-1  اولويت فرضيات                    1044 -4-2  بررسي موجوديت عوامل مستقل در جامعه آماري           1054-4-2-1  وجود فرهنگ سازماني مناسب                  1064-4-2-2  وجود زير ساختهاي نرم و سخت افزاري مناسب                1074-4-2-3  دستيابي به سطح مطلوب دانش و مهارت كاركنان             1084-4-2-4  تشريح دقيق گردش كار دستي براي اجراي بهتر سيستم مكانيزه              1094-4-3  مقايسه نهايي پاسخ به نحوه اجرای  عوامل مستقل در مدارس شهرستان آستارا    110   فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها5-1  مقدمه                1135-2  بحث و نتيجه‌گيري    113                5-3  تحليل نتایج               1155-4  پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق                 1165 -5  پیشنهادها بر اساس محدودیتها                     1165-6  پيشنهادهایی براي تحقيقات آينده            1175-7  محدودیتهای تحقیق                      117پیوست ها                   118 منابع و مآخذ    155         فهرست منابع فارسی                      156فهرست منابع غیرفارسی               159چکیدۀ انگلیسی                160

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1893
مشاهده

کد فایل:11422
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۶
حجم فایل ها:3563

اشتراک گذاری:

 قیمت:

16,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
زیر ساختها سیستم اتوماسیون اداریپایان نامه بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارسپروژه بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارستحقیق بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق افت تحصیلی وبازیهای رایانه ای

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق افت تحصیلی وبازیهای رایانه ای دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افت تحصیلی وبازیهای رایانه ای دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق افت تحصیلی وبازیهای…

 • مباني نظري و پیشینه پژوهشي خواب آلودگی (فصل دوم)

  پيشين,پيشينه پژوهش خواب آلودگی چیست؟,پيشينه نظري خواب الودگی,چارچوب نظري اختلالات خواب,دانلود مباني نظري خواب الودگی در رانندگی,فصل دوم پايان نامه ارشد علل خواب آلودگی,مباني نظري کاهش خواب آلودگی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) خواب آلودگی دانلود فایل اصلی مباني…

 • جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

  جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2 برچسب ها: جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2جزوه حقوق بین الملل خصوصی 2حقوق بین الملل خصوصی 2دانلود جزوه بین الملل خصوصیدانلود جزوه احدزادهاحدزادهعباس احدزادهدانلود جزوه رشته حقوقدانلود جزوات رشته حقوقدانلود…

 • پیشینه ومبانی نظری خودافشاسازی

  پیشینه ومبانی نظری خودافشاسازی دانلود پیشینه ومبانی نظری خودافشاسازی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : خودافشاسازی 2 - 6 - ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته منابع فارسی منابع انگلیسی خودافشاسازی خودافشاسازی…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق اختلالات رفتاری و نظریه های آن

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق اختلالات رفتاری و نظریه های آن دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق اختلالات رفتاری و نظریه های آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه پژوهش اختلالات…

 • چارچوب نظری تحقیق و سوابق تحقیقاتی مفاهیم شخصیت و دلزدگی زناشویی (فصل دوم پایان نامه)

  پيشينه پژوهش بررسی دلزدگی زناشویی در زنان,پيشينه تحقيق دلایل دل‌زدگی زناشویی,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری دلزدگی زناشویی ( فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد بررسی دلزدگی زناشویی د,مباني نظري دلزدگی زناشویی چیست؟ دانلود…

 • ارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی

  ارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی برچسب ها: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برنامه ریزی آرمانی ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مدیریت زنجیره تامینارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانیپایان نامه ارائه…

 • مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه

  مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه دانلود مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بخش اول :…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل شغل (J.A)

  پاورپوینت تجزیه و تحلیل شغل (J.A) برچسب ها: پاورپوینت تجزیه و تحلیل شغل تعریف سازمان تعریف شغل طراحی شغل شیوه های طراحی شغل روشهای تجزیه و تحلیل شغل تجزیه و تحلیل مشاغل مدیریتی و سرپرستیکاربردهای تجزیه و تحلیل شغل رفتن…

 • پیشینه و مبانی نظری تربیت بدنی و پیشرفت تحصیلی کودکان

  پیشینه و مبانی نظری تربیت بدنی و پیشرفت تحصیلی کودکان دانلود پیشینه و مبانی نظری تربیت بدنی و پیشرفت تحصیلی کودکان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق تربیت بدنی وپیشرفت…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته کامپیوتر،بررسي مهندسي نرم افزار

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته کامپیوتر،بررسي مهندسي نرم افزار برچسب ها: گزارش کاراموزي مهندسي نرم افزار کاراموزي مهندسي نرم افزار کارورزي مهندسي نرم افزار دانلود گزارش کارآموزي مهندسي نرم افزار مهندسي نرم افزار مهندسي نرم افزار رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت با موضوع گلخانه

  پاورپوینت با موضوع گلخانه دانلود پاورپوینت با موضوع گلخانه دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل با توجه به افزایش جمعیت جهان و نیاز بیشتر به مواد غذایی و محصولات کشاورزی و همچنین کاهش منابع آبی و خاکی…

 • پاورپوینت مصرف انرژي در فرآیندهای صنعتی

  پاورپوینت مصرف انرژي در فرآیندهای صنعتی برچسب ها: استاندارد معیار مصرف انرژیاستانداردهای انرژیمعیار مصرف انرژی صنایعاستاندارد برچسب انرژیاستاندارد انرژياستاندارد مواد غذایی ایراندانلود رایگان استاندارد ملی ایرانموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مصرف انرژي در فرآیندهای…

 • فایل پاورپوینت بررسی و آشنایی با بتن شفاف

  فایل پاورپوینت بررسی و آشنایی با بتن شفاف برچسب ها: دانلود پاورپوینت بتن شفافبتن شفافپاورپوینت عمرانکاربرد بتن شفافسنگ های نیمه شفاففیبرهای نوریلاتیراکنآشنایی با بتن شفافپاورپوینت بتن شفافپاورپوینت بتنپاورپوینت آشنایی با یتن شفاف رفتن به سایت اصلی فایل پاورپوینت بررسی و…

 • بررسی هتل بانوان در شهر مقدس قم

  بررسی هتل بانوان در شهر مقدس قم دانلود بررسی هتل بانوان در شهر مقدس قم دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پایان نامه بررسی هتل بانوان در شهر مقدس قم در قالب Word و 130 صفحه…

 • طرح توجیهی احداث گلخانه، جهت توليد گل رز شاخه بريده

  توجیه فنی و اقتصادی گلخانه گل,توجیه مالی مزرعه گل,خرید پروژه کارآفرینی تولید گل رز,طرح توجیهی گل,طرح تولید گلخانه,کارآفرینی تولید گل,گلخانه گل رز شاخه بریده دانلود فایل اصلی طرح توجیهی احداث گلخانه، جهت توليد گل رز شاخه بريده از سایت دانلود…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش ديدگاه هاي طبقه بندي اختلالات رفتاري

  ادبیات نظری و پیشینه پژوهش ديدگاه هاي طبقه بندي اختلالات رفتاري برچسب ها: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش ديدگاه هاي طبقه بندي اختلالات رفتاريمبانی نظری اختلالات رفتاريپیشینه پژوهش طبقه بندي اختلالات رفتاريادبیات نظری اختلال بيش فعالي كمبود توجهاختلال بي اعتنائي…

 • پیشینه و مبانی نظری فناوري اطلاعات (IT) و دورکاری

  پیشینه و مبانی نظری فناوري اطلاعات (IT) و دورکاری دانلود پیشینه و مبانی نظری فناوري اطلاعات (IT) و دورکاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فناوري اطلاعات ( IT ) و دورکاری فناوري (…

 • فایل پاورپوینت کار آفرینی و دولت الکترونیک

  فایل پاورپوینت کار آفرینی و دولت الکترونیک دانلود فایل پاورپوینت کار آفرینی و دولت الکترونیک دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت کار آفرینی و دولت الکترونیک،در حجم 19 اسلاید قابل ویرایش. بخشی…

 • پاورپوینت کاربرد روشهای هوشمند در تعیین عملکرد سازه های هیدرولیکی

  پاورپوینت کاربرد روشهای هوشمند در تعیین عملکرد سازه های هیدرولیکی برچسب ها: کاربرد روشهای هوشمند در تعیین عملکرد سازه های هیدرولیکیمفاهیم منطق فازیروشهای هوشمند و کلاسیکمفهوم الگوریتم ژنتیک رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کاربرد روشهای هوشمند در تعیین عملکرد سازه…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق دلبستگی شغلی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق دلبستگی شغلی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق دلبستگی شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : دلبستگی شغلی : 2ـ1ـ15ـ تعاریف دلبستگی شغلی 2ـ1ـ16ـ الگوی مؤثر بر دلبستگی…

 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی پژوهش مفاهیم مدیریت دانش (فصل 2 پایان نامه)

  پيشينه پژوهش مدیریت دانش,پيشينه تحقيق مدیریت دانش,پيشينه نظري مدیریت دانش در سازمان,دانلود مباني نظري ابعاد مدیریت دانش,مباني نظري مدیریت دانش,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)مفهوم نیازسنجی,مدیریت دانش pdf,مدیریت دانش ppt دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تجربی پژوهش…

 • دانلود مقاله تجلّی حکمت اشراق در معماری مکتب اصفهان

  اشراق سهروردی,اشراق یعنی چه,حکت اشراق در معماری,حکت اشراق در معماری اصفهان,حکمت مشاء,دانلود مقاله تجلّی حکمت اشراق در معماری مکتب اصفهان,فلسفه اشراق pdf,فلسفه اشراق به زبان ساده,فلسفه اشراق در معماری,کتاب حکمت اشراق,معنی اشراق دانلود فایل اصلی دانلود مقاله تجلّی حکمت اشراق…

 • مواد و مصالح ساختمانی جديد

  مواد و مصالح ساختمانی جديد دانلود مواد و مصالح ساختمانی جديد دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل مواد و مصالح ساختمانی جديد فهرست بتن انتقال دهنده نوربتن جلا يافتهساگا گلس، پوشش رنگي کنترل نوربتن سبک هوادارآجر مهندسي…

 • ادبیات نظری هوش معنوی و مؤلفه های آن (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری معنویت,چارچوب نظری هوش‌ معنوی‌,فصل دوم پایان نامه هوش معنوی,مؤلفه های هوش معنوی در‌ اسلام‌,مبانی نظری نظری هوش معنوی و معنویت,مبانی هوش‌ معنوی‌ و سلامت روانی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری هوش معنوی و مؤلفه های آن (فصل دوم…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی کانالهای توزیع (فصل دوم پایان نامه)

  پيشينه پژوهش مدیریت کانالهای توزیع,پيشينه تحقيق انواع کانال های توزیع در بازاریابی,پيشينه نظري کانالهای توزیع در بازاریابی بین ال,چارچوب نظري کانال توزیع چیست,مباني نظري کانال های توزیع در بازاریابی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی کانالهای توزیع دانلود فایل اصلی مبانی…

 • پیشینه و مبانی نظری تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم

  پیشینه و مبانی نظری تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم دانلود پیشینه و مبانی نظری تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 ) مقدمه ................................................................................................................................................................. 5…

 • بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان(18 تا 35 سال)

  بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان(18 تا 35 سال) برچسب ها: بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان(18 تا 35 سال) تحقیق مهریهمقاله میزان مهریه در زوجینمهریهمهریه چیست؟مهريه در ميان زوجين جوانمهريه در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازدارندگی رفتاری(BIS)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازدارندگی رفتاری(BIS) دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازدارندگی رفتاری(BIS) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : بازدارندگی رفتاری ( BIS ) 2 - 2 سیستم های…

 • تحقیق بررسی روشهای بکارگیری فضای سبز در مدرسه جهت ارتقاء یادگیری

  پروژه بررسی روشهای بکارگیری فضای سبز در مدرسه جهت ارتقاء یادگیری,تحقیق بررسی روشهای بکارگیری فضای سبز در مدرسه جهت ارتقاء یادگیری,تحقیق فضای سبز,مقاله بررسی روشهای بکارگیری فضای سبز در مدرسه جهت ارتقاء یادگیری,مقاله بررسی محیط معماری دانلود فایل اصلی تحقیق…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تیپ شخصیت فردی (فصل دوم پایان نامه روانشناسی)

  ادبیات نظری روانشناسی,تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تحقیق نظریه‌های تیپ شخصیت,چارچوب نظری تیپ شخصیت,چارچوب نظری تیپ شخصیت فردی,فصل دوم پایان نامه تیپ شخصیت فردی,مبانی نظری پایان نامه تیپ شخصیت فردی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش تیپ شخصیت دانلود فایل اصلی دانلود…

 • طرح توجیهی شستشو و دانه بندی شن و ماسه

  احداث واحد تولید شن و ماسه دانه بندی شده,توجیه فنی اقتصادی معدن شن و ماسه,توجیه مالی تولیدی شن,خرید پروژه کارآفرینی تولید ماسه,دانلود رايگان طرح توجیهی,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید شن و ماسه,طرح توجیهی تولید شن و ماسه,طرح تولید سیمان و…

 • اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برچسب ها: اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق درباره نقش مخمر در تولید مشروبات الکلی

  تحقیق درباره نقش مخمر در تولید مشروبات الکلی دانلود تحقیق درباره نقش مخمر در تولید مشروبات الکلی دسته بندي : مهندسی شیمی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل تحقیق درباره نقش مخمر در تولید مشروبات الکلی دارای 14 صفحه…

 • ادبیات نظری تحقیق مفاهیم سرمایه انسانی (فصل دوم پایان نامه)

  pdf,انواع سرما,اهمیت سرمایه انسانی,تفاوت نیروی انسانی و منابع انسانی,دانلود ادبیات نظری تحقیق مفاهیم سرمایه رابطه ای (فصل دوم پایان نامه),سرمایه انسانی,شاخص های سرمایه انسانی,مقاله سرمایه انسانی,نظریه سرمایه انسانی شولتز,نظریه های سرمایه انسانی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق مفاهیم سرمایه…