بررسی نقش میانجی گری عامل های حفاظتی فردی، خانوادگی و اجتماعی در رابطه بین طیف آزاردیدگی هیجانی

بررسی نقش میانجی گری عامل های حفاظتی فردی، خانوادگی و اجتماعی در رابطه بین طیف آزاردیدگی هیجانی

برچسب ها:
آزاردیدگی هیجانیعوامل حفاظتیاختلال‌های هیجانیاختلال‌های رفتاریبررسی نقش میانجی گری عامل های حفاظتی فردی خانوادگی و اجتماعی در رابطه بین طیف آزاردیدگی هیجانیعوامل حفاظتی و اختلال‌های هیجانیرفتاریعامل‌های حفاظتی اجتماعینگین فایل

رفتن به سایت اصلی

بررسی نقش میانجی گری عامل های حفاظتی فردی، خانوادگی و اجتماعی در رابطه بین طیف آزاردیدگی هیجانی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

پایان نامه حاضر با عنوان بررسی نقش میانجی  گری عامل های حفاظتی فردی، خانوادگی و اجتماعی در رابطه بین طیف آزاردیدگی هیجانی از سری پایان نامه های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش آموزش کودکان استثنایی در 113 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.====================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود. ====================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدههدف پژوهش حاضر بررسي نقش میانجی عوامل حفاظتی فردی، اجتماعی و خانوادگی در رابطه بین طیف آزاردیدگی هیجانی و اختلال‌های هیجانی-رفتاری نوجوانان بود. روش پژوهش همبستگی از نوع علّی-مدل‌یابی بود. جامعه پژوهش از 604 دانش‌آموز مقطع راهنمایی شهر جاجرم که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل شده بود که تمامی جامعه، مطالعه شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه آزاردیدگی هیجانی، فرم خودگزارش‌دهی نوجوان آخن‌باخ، آزمون هوش وکسلر کودکان، پرسشنامه فرزندپروری، پرسشنامه حمایت اجتماعی کودک و نوجوان، مقیاس تاب‌آوری در برابر آسیب و پرسشنامه مذهبی بودن بود. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتايج نشان داد که آزاردیدگی هیجانی رابطه مثبت با اختلال‌های هیجانی-رفتاری دارد (05/0p<)؛ همچنین عامل‌های حفاظتی فردی، اجتماعی و خانوادگی رابطه منفی با اختلال‌های هیجانی-رفتاری دارند (05/0p<). در بررسی نقش میانجی عوامل حفاظتی آشکار شد که عامل‌های حفاظتی مذهبی بودن، عزت نفس، خودتنظیمی، فرزندپروری مقتدرانه، عملکرد تحصیلی حمایت شده، مشارکت فعال و حمایت/سلامت خانواده به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر رابطه بین طیف آزاردیدگی هیجانی و اختلال‌های هیجانی-رفتاری اثر می‌گذارند. به طور کلي، يافته‌های پژوهش تأکید می‌کنند که وجود عامل‌های حفاظتی فردی، اجتماعی و خانوادگی باعث کاهش میزان اثر آزاردیدگی هیجانی بر اختلال‌های هیجانی-رفتاری نوجوانان می‌شوند.مقدمهاختلال‌های روانی طیف وسیعی را شامل می‌شوند که از شایع‌ترین این اختلال‌ها در دوره کودکی و نوجوانی می‌توان به اختلال‌های هیجانی-رفتاری  اشاره کرد (برونسارد  و همکاران، 2011؛ برونرز و استیفنز ، 2006). شورای کودکان استثنایی  (1991) اختلال‌های هیجانی-رفتاری را به عنوان «شرایطی که در آن پاسخ‌های رفتاری و هیجانی فرد در مدرسه با هنجارهای پذیرفته شده با توجه به سن، قومیت یا فرهنگ تفاوت زیادی داشته، به گونه‌ای که بر عملکرد تحصیلی وی اثر می‌گذارد» تعریف کرده است (هاردمن، درو و اگن ، 2002/1388). پژوهشگرانی که در این زمینه مشغول به کار هستند، علاقه‌مندند دریابند چه عامل‌هایی در ایجاد و گسترش اختلال‌های هیجانی-رفتاری دخیل هستند. در این زمینه، یکی از عامل هایی که در چند دهه اخیر توجه زیادی را به خود معطوف داشته است، آزارگری  یا بدرفتاری  است. سازمان سلامت جهانی  (2006) آزارگری را به عنوان هر عمل یا انجام ندادن عملی تعریف کرده است که موجب نقض حقوق کودک گردد به طوری‌ که او به سطح بهینه رشد خود دست نیابد. آزارگری شامل آزارگری جسمی، هیجانی، جنسی و غفلت است.بررسی‌های اولیه بیشتر متمرکز بر بررسی اثرات آزار جسمی و جنسی بر سلامت روان‌شناختی افراد بودند ولی اخیراً نقش آزار هیجانی  یا بدرفتاری روان‌شناختی  در ایجاد و گسترش اختلال‌های هیجانی-رفتاری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. چون بررسی‌های جدید حکایت از آن دارند که اثرهای آزاردیدگی هیجانی نه تنها از آزاردیدگی جسمی و جنسی کمتر نیست بلکه مشابه و در برخی موارد نیز بیشتر است (میلز و همکاران ، 2013؛ اسپرتوس، یهودا، ونگ، هالیگان و سیرمتیز ، 2003؛ محمدخاني، محمدی، نظري، صلواتي و رزاقي، 2003؛ بری‌یر و رانتز ، 1988؛ گراس و کلر ، 1992؛ مولن، مارتین، اندرسون، رومانز و هربیسون ، 1996).آزار هیجانی در تعریفی که انجمن تخصصی آمریکا در آزارگری کودکان  (1995، به نقل از گلاسر ، 2011) ارائه داده است به عنوان «الگوی تکراری از بدرفتاری هیجانی مراقب با کودک تعریف شده است، به شکلی که این الگوی تکراری به کودک القاء می‌کند که فاقد ارزش، ناقص، دوست نداشتنی و ناخواسته است».آزاردیدگی و غفلت هیجانی یکی از علت‌های آسیب جدی به عملکرد و رشد کودکان است که اغلب می‌توان آسیب‌های ناشی از آن را در زندگی بزرگسالی آن‌ها نیز مشاهده کرد (کوآتث و مسمن-‌مور ، 2014؛ هارت، بینگلی و براسارد ، 1998). شواهد این ادعا از تعدادی از مطالعات هم‌گروهی، پیگیری و مطالعات طولی به دست آمده است که همه آن‌ها ارتباط پیوسته‌ای بین آزاردیدگی و غفلت هیجانی در دوران کودکی و طیف گسترده‌ای از مشکل‌های هیجانی، رفتاری و شناختی در دوران کودکی (اریکسون، اگیلند و پیانتا ، 1989؛ سیلوستر و میریت ، 2010؛ فولینگستد و دهارت ، 2000؛ کالرتوت-سن  و همکاران، 2008؛ گلاسر، پریور و لینچ ، 2001؛ وریا، ابیدین و داس ، 1996)، نوجوانی (اسکوس  و همکاران، 1998؛ شافر، یاتس و ایگیلند ، 2009؛ شنک، نول و کسرلی ، 2010؛ ویکرل  و همکاران، 2009؛ هرنکول، هرنکول، اگولف و وو ، 1991) و بزرگسالی (بری‌یر و رانتز، 1990؛ پاورز، رسلر و بردلی ، 2009؛ گیب، چلمینسکی و زیمرمن ، 2007؛ کولمن و ویدوم ، 2004؛ مولن، مارتین، اندرسون، رومانز و هربیسون، 1996) را نشان داده‌اند.با اینکه در بالا گفته شد آزاردیدگی با اختلال‌های هیجانی-رفتاری رابطه دارد، ولی نیمی از کودکان آزاردیده نشانه‌های آسیب‌شناختی روانی ندارند (ویلیامز و نلسون-گاردل ، 2012؛ دومونت، اسپاتز و کزاجا ، 2007)، که این موضوع علاقه پژوهشگران را برانگیخته است. پژوهشگران علاقمندند دریابند چگونه برخی از کودکان در حضور عامل‌های خطرآفرین  (عامل‌ها یا ترکیبی از عامل‌هایی که احتمال برخورداری از نتایج نامطلوب را افزایش می‌دهند)، آسیب نمی‌بینند یا آسیب کمتری به آن‌ها وارد می‌شود. پژوهش‌ها، عامل هایی را در فرد، خانواده و اجتماع شناسایی کردند که از اثرات عوامل خطرآفرین می‌کاهند. به این عامل‌ها، عامل‌های حفاظتی  گفته می‌شود (اریکسون،‌ کت، اندرشد و اندرشد ، 2010). در حضور عامل‌های خطرآفرین، عامل‌های حفاظتی احتمال ابتلا افراد به مشکل‌های روان‌شناختی را کاهش می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهند کودکان و نوجوانانی که از چند عامل حفاظتی بهره‌مندند، مشکل‌های رفتاری و هیجانی کمتری دارند. همچنین، کودکان و نوجوانی که عامل های حفاظتی بیشتری دارند در حوزه‌های مختلف، عملکرد بالاتری داشته و مشکل‌های هیجانی و رفتاری کمتری نشان می‌دهند (وایتسون، برنارد و کافمن ، 2013؛ هووارد، دریدن و جانسون ، 1999؛ لوتار و سیکتی ، 2000).فهرست مطالب بررسی نقش میانجی  گری عامل های حفاظتی فردی، خانوادگی و اجتماعی در رابطه بین طیف آزاردیدگی هیجانی به شرح زیر می باشد:فصل اول: چارچوب پژوهشمقدمه    2بیان مسئله    4اهمیت و ضرورت پژوهش    6هدف پژوهش    7فرضیه پژوهش    7تعریف مفاهیم پژوهش    7فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهشمقدمه    10آزاردیدگی هیجانی و اختلال‌های هیجانی- رفتاری    10عوامل حفاظتی و اختلال‌های هیجانی-رفتاری    121. عامل‌های حفاظتی فردی و اختلال‌های هیجانی-رفتاری    132. عامل‌های حفاظتی خانوادگی و اختلال‌های هیجانی-رفتاری    283. عامل‌های حفاظتی اجتماعی و اختلال‌های هیجانی-رفتاری    31جمع‌بندی پژوهش‌ها و ارایه مدلی برای پژوهش حاضر    41فصل سوم: روش‌شناسی پژوهشروش پژوهش    45جامعه آماری    45نمونه و روش نمونه‌گیری    45ابزار پژوهش    45شیوه گردآوری داده‌ها    50روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    51فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌هاتوصیف داده‌ها    53استنباط از داده‌ها    54فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیریبحث و نتیجه‌گیری    66محدودیت‌های پژوهش    75پیشنهادهای کاربردی    75پیشنهادهای پژوهشی    76منابع    77پیوست    96

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1328
مشاهده

کد فایل:9276
انتشار در:۱۳۹۶/۳/۲۹
حجم فایل ها:547

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
آزاردیدگی هیجانیعوامل حفاظتیاختلال‌های هیجانیاختلال‌های رفتاریبررسی نقش میانجی گری عامل های حفاظتی فردی خانوادگی و اجتماعی در رابطه بین طیف آزاردیدگی هیجانیعوامل حفاظتی و اختلال‌های هیجانیرفتاریعامل‌های حفاظتی اجتماعینگین فایل

 • دانلود مقاله احساس امنیت و ریخت شناسی شهری

  احساس امنیت,پایان نامه احساس امنیت و ریخت شناسی شهری,پروژه دانلود مقاله احساس امنیت و ریخت شناسی شهری,تحقیق احساس امنیت و ریخت شناسی شهری,دانلود مقاله احساس امنیت و ریخت شناسی شهری,کیفیت طراحی شهر دانلود فایل اصلی دانلود مقاله احساس امنیت و…

 • پاورپوینت مديريت بحران

  پاورپوینت مديريت بحران برچسب ها: مديريت بحران چيستمدیریت بحران در سازمانتعریف مدیریت بحرانمدیریت بحران pdfمدیریت بحران pptمدیریت بحران چیست pdfمقاله در مورد مدیریت بحرانمراحل مدیریت بحران رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مديريت بحران دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت…

 • پاورپوینت آموزش کامل تزریقات

  پاورپوینت آموزش کامل تزریقات دانلود پاورپوینت آموزش کامل تزریقات دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آموزش کامل تزریقات ،در حجم 62 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: وسایل تزریقات : 1- داروی تجویز شده…

 • پیشینه و مبانی نظری هوش عاطفی ومهارتهای ارتباطی

  پیشینه و مبانی نظری هوش عاطفی ومهارتهای ارتباطی دانلود پیشینه و مبانی نظری هوش عاطفی ومهارتهای ارتباطی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق هوش عاطفی ومهارتهای ارتباطی فصل دوم :…

 • پاورپوینت اصول ایمنی در جوشکاری

  پاورپوینت اصول ایمنی در جوشکاری دانلود پاورپوینت اصول ایمنی در جوشکاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بنام آنکه هستی از او یافتیم اصول ایمنی در جوشکاری کابل جوشکاری درارتباط با انتخاب کابل جوشکاری…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی شخصیت فردی (فصل دوم پایان نامه روانشناسی)

  ادبيات نظري پايان نامه روانشناسي,چارچوب ادبيات نظ,چارچوب نظري روانشناسي,دانلود مباني نظري روانشناسي,دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی شخصیت فردی,فصل دوم پایان نامه روانشناسی,مباني نظري و پيشينه پژوهش شخصیت فرد,مباني نظري ویژگی شخصیت فردی دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری…

 • پاورپوینت آشنایی با خطرات و تکنیک FMEA

  پاورپوینت آشنایی با خطرات و تکنیک FMEA دانلود پاورپوینت آشنایی با خطرات و تکنیک FMEA دسته بندي : صنایع جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با خطرات و تکنیک FMEA ، در حجم 42 اسلاید قابل ویرایش…

 • تحقیق بررسی میدان های الکتریکی و مغناطیسی خطوط انتقال نیرو و حریم های مواجه انسانی

  تحقیق بررسی میدان های الکتریکی و مغناطیسی خطوط انتقال نیرو و حریم های مواجه انسانی دانلود تحقیق بررسی میدان های الکتریکی و مغناطیسی خطوط انتقال نیرو و حریم های مواجه انسانی دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت…

 • پاورپوینت هورمون های گیاهی و کاربرد آن در گیاه

  پاورپوینت هورمون های گیاهی و کاربرد آن در گیاه برچسب ها: هورمون های گیاهی pdfهورمون های گیاهی pptهورمون های گیاهی کنکورهورمون اکسینpdfطرز تهیه هورمون اکسینهورمون گلدهیمضرات هورمون جیبرلینمراکز فروش هورمون های گیاهی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت هورمون های گیاهی…

 • پیشینه و مبانی نظری استرس و سن

  پیشینه و مبانی نظری استرس و سن دانلود پیشینه و مبانی نظری استرس و سن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل استرس و سن مقدمه استرس جایگاه مهمی در مباحث روان‌شناسی‌ دارد و روان‌شناسان…

 • بررسی روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

  بررسی روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی برچسب ها: پایان نامه بررسی روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانیپایان نامه کودکان کار و خیابانیتعاریف کودکان کار و خیابانیمدل ارتباطی NLPتحقیق در مورد کودکان خیابانیمقاله در…

 • مبانی و پیشینه نظری پژوهش امید وامید واری به زندگی

  مبانی و پیشینه نظری پژوهش امید وامید واری به زندگی دانلود مبانی و پیشینه نظری پژوهش امید وامید واری به زندگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اميد به زندگي اميد ويژگي مثبتي است…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی سنگبری نرم بر (سنگ تراش خورده)

  پروژه کارافرینی سنگبری نرم بر,توجیه اقتصادی سنگبری نرم بر,دانلود پروژه سنگبری نرم بر,دانلود طرح توجیهی سنگبری نرم بر,دانلود کارآفرینی سنگبری نرم بر,سنگبری,طرح توجیه فنی سنگبری نرم بر,طرح سنگبری نرم بر,کارآفرینی سنگبری نرم بر,نرم بر دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و…

 • تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشان

  تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشان برچسب ها: استراتژي تحول اثربخشي سازماني مدل ويزبرد مدل پارسونز تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشانپایان نامه تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشانپروژه تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشان رفتن به سایت اصلی تاثيراستراتژي‌هاي…

 • پاورپوینت فیزیولوژی گیاهان زراعی

  پاورپوینت فیزیولوژی گیاهان زراعی دانلود پاورپوینت فیزیولوژی گیاهان زراعی دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت فیزیولوژی گیاهان زراعی،در حجم 445 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: مقدمه - اندامهای گیاهی از گروهی از…

 • ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی(فصل دوم)

  pdf,ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم کارآفرینی (فصل دوم),پيشينه پژوهش شاخص های توسعه روستایی,پيشينه تحقيق ضرورت توسعه روستایی,چارچوب نظري توسعه روستایی در ایران,فصل دوم پايان نامه ارشد مقاله توسعه روستایی,مباني نظري توسعه روستایی دانلود فایل اصلی ادبیات تحقیق…

 • پروپوزال تاثیر جواحساسی و هیجانی خانواده بر خودباوری فرزندان

  پروپوزال تاثیر جواحساسی و هیجانی خانواده بر خودباوری فرزندان,جو احساسی و هیجانی,خودباوری دانلود فایل اصلی پروپوزال تاثیر جواحساسی و هیجانی خانواده بر خودباوری فرزندان از سایت دانلود فایل پروپوزال تاثیر جواحساسی و هیجانی  خانواده بر خودباوری  فرزندان در حجم 10…

 • بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی

  بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی برچسب ها: تحقیق شیوه ارتکاب قتلمقاله نوع قتلتحقیق انگیزه قتل پروژه قاتل سریالیبررسی شیوه ی ارتکاب قتل نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالیمفهوم بزهکارینظریه های بزهکارینظریه…

 • طرح توجیهی و کارافرینی بررسی تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی(خدمات مکانیزاسیون کشاورزی)

  پروژه کارآفرینی توسعه ماشین های كشاورزی,خرید پروژه کارآفرینی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی,خرید طرح تولید ماشین آلات کشاورزی,دانلود طرح توجیهی کشاورزی,طرح,طرح توجیه مکانیزاسیون کشاورزی,طرح توجیهی توسعه تجهیزات کشاورزی,طرح تولید ماشین آلات کشاورزی دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارافرینی بررسی تجهیزات و…

 • مبانی نظری تنوع فرهنگی

  مبانی نظری تنوع فرهنگی دانلود مبانی نظری تنوع فرهنگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تنوع فرهنگی ادبیات 2 - 1 فرهنگ 2 - 2 شهروندی فرهنگی 2 - 3 تنوع فرهنگی 2 -…

 • پروپوزال مديريت دانش و مدلهای مختلف آن

  مدیریت دانش دانلود فایل اصلی پروپوزال مديريت دانش و مدلهای مختلف آن از سایت دانلود فایل پروپوزال  مديريت دانش و مدلهای مختلف آن در حجم 29 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:بيان…

 • پیشینه و مبانی نظری ویژگی های شخصیت

  پیشینه و مبانی نظری ویژگی های شخصیت دانلود پیشینه و مبانی نظری ویژگی های شخصیت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ویژگی های شخصیت تعریف شخصیت : صاحب نظران حوزه شخصیّت و روان شناسی…

 • پرسشنامه طب اورژانس

  پرسشنامه طب اورژانس دانلود پرسشنامه طب اورژانس دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل این پرسشنامه محقق ساخته و مناسب کارهای پژوهشی و کارورزی دانشجویان پزشکی است. شامل موارد ذیل است: اطلاعات جمعیت شناختی شامل: جنسیت:  مرد ⃝         …

 • پاورپوینت تأثیر الیاف پلی پروپیلنی برروي خواص بتن

  الیاف پلی پروپیلنی در بتن,الیاف در بتن,پاورپوینت عمرانی,تاثیر الیاف پلی پروپیلنی بر خواص بتن,تاثیر الیاف پلی پروپیلنی بر خواص مکانیکی و نفوذ پذیری بتن,دانلود پاورپوینت آزمایشگاهی بتن,دانلود پاورپوینت تأثیر الیاف پلی پروپیلنی برروي خواص بتن دانلود فایل اصلی پاورپوینت تأثیر…

 • مبانی نظری و پیشینه اثرات خانه هاي دوم بر اکوتوريسم

  مبانی نظری و پیشینه اثرات خانه هاي دوم بر اکوتوريسم دانلود مبانی نظری و پیشینه اثرات خانه هاي دوم بر اکوتوريسم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه 11 2…

 • پیشینه و مبانی نظری بلوغ سازمانی

  پیشینه و مبانی نظری بلوغ سازمانی دانلود پیشینه و مبانی نظری بلوغ سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : بلوغ سازمانی ۲ - ۱1 - مفهوم بلوغ ۲ - ۱2 -…

 • قالب پاورپوینت آماده ( زیبا )

  قالب پاورپوینت آماده ( زیبا ) دانلود قالب پاورپوینت آماده ( زیبا ) دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت زیر بنای طراحی پاورپوینت است که از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند نرم افزار پاورپوینت دارای…

 • پاورپوینت مهارت ابراز وجود

  پاورپوینت مهارت ابراز وجود برچسب ها: پاورپوینت مهارت ابراز وجودمقاله ابراز وجودابراز وجود pdfدانلود کتاب روانشناسی ابراز وجوددانلود رایگان کتاب روانشناسی ابراز وجودمهارت جرات ورزی و قاطعیت pdfتعریف ابراز وجودتمرین جرات ورزی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مهارت ابراز وجود…

 • پاورپوینت طرح جامع فضای سبز کرج

  پاورپوینت طرح جامع فضای سبز کرج برچسب ها: دانلود پاورپوینت طرح جامع فضای سبز کرج طرح جامع فضای سبز کرج فضای سبز شهریپاورپوینت فضای سبز کرجمطالعه و تهیه طرح جامع فضای سبز شهرفضای سبز پاورپوینت طرح جامع فضای سبز کرج…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری

  دانلود پاورپوینت با موضوع تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری برچسب ها: نقد نظام سرمایه دارینظام سرمایه داری چیستنظام سرمایه داری در ایراننظام سرمایه داری و کمونیستینظام سرمایه داری به زبان سادهلیبرالیسم اقتصادی چیستانواع نظام های اقتصادیسوسیالیسم…

 • پاورپوینت سينوزيت

  پاورپوینت سينوزيت برچسب ها: عوارض سینوزیتچه کپسولی برای سینوزیتدرمان سینوزیت چرکیدرمان سینوزیت کهنهعلائم سینوزیت سرگیجهدرمان سینوزیت با بخورداروی سینوزیت چیستسینوزیت و سردرد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سينوزيت دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با…

 • بررسی رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی

  ppt,اهداف تولید ناب,بررسی رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی,تاریخچه تولید ناب,تولید ناب,تولید ناب pdf,تولید ناب به زبان ساده,تولید ناب در ایران,کتاب تولید ناب,مبانی نظری تولیدی ناب,مقاله تولید ناب دانلود فایل اصلی بررسی رابطه بین تولید ناب…

 • پروژه اسناد حسابداری

  پروژه اسناد حسابداری برچسب ها: اسناد حسابداری در فایل اکسلتراز آزمایشی چهار ستونیتراز معین بدهکارانتراز معین بستانکاراندرس شرکت های 2 رفتن به سایت اصلی پروژه اسناد حسابداری دسته بندي : حسابداری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: قالب بندی : …

 • ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش عوامل پذیرش و ویژگی های بانکداری الکترونیکی (فصل دوم)

  ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش عوامل پذیرش و ویژگی های بانکداری الکترونیکی (فصل دوم),بانكداري الكترو,بانكداري الكترونيكي بین بانکی,عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات,مزاياي مشتريان وفادار,مشتري مداري و بانكداري الكترونيكي,مفهوم کیفیت خدمات الكترونيكي دانلود فایل اصلی ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش…

 • نگرش شکلی در معماری

  نگرش شکلی در معماری دانلود نگرش شکلی در معماری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عنوان : نگرش شکلی در معماری استاد: دانشجو: درس: سیری در مبانی نظری معماری نگرش شکلی در معماری واژه…