بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری

بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری

برچسب ها:
پایان نامه بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاریمقاله بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاریپروژه بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های

رفتن به سایت اصلی

بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری علف های هرز، توده ‌ذرّات ‌و شبکه‌های عصبی مصنوعیاز سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در112صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متنچکیده:فرآورده های سوختی نفتی در کنار سایر عوامل تولید ، یک عامل مؤثر در رشد و توسعۀ اقتصادی تلقی می شود و در عملکرد بخش های مختلف اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کند. از این رو مسئولان باید تلاش کنند تا با پیش بینی دقیق تر فرآورده های نفتی و برنامه ریزی صحیح در هدایت مصرف ، پارامتر های عرضه و تقاضای انرژی را به نحو مطلوب کنترل کنند. در این پایان نامه مصرف چهار فرآوردۀ سوختی نفتی عمده در ایران مورد بررسی و پیش بینی قرارگرفته است.در این مطالعه مصرف فرآورده های سوختی نفتی در ایران با استفاده از سه تکنیک قدرتمند الگوریتم توده ذرّات ، علف های هرز و شبکه های عصبی مصنوعی پیش بینی شده است. برای این بررسی ، از داده های سالانۀ مربوط به مصرف این چهار فرآورده در بازۀ زمانی (1391-1306) استفاده شده است. نتایج ارزیابی نشان داد که الگوریتم علف های هرز با توجه به معیار MAPE دارای دقت بیشتری است اما با توجه به معیار MSE با توجه به مصرف صعودی بنزین و نفت گاز روش شبکه های هوش مصنوعی دارای دقت بالاتری است و در فرآورده هایی همچون نفت سفید تکنیک توده ذرّات خطای کمتری دارد و در نهایت تکنیک علف های هرز در پیش بینی مصرف نفت کوره بر مبنای معیار MSE دارای دقت بیشتری است.کلمات کلیدی: تقاضا – فرآورده های سوختی – الگوریتم علف های هرز – بهینه سازی توده ذرّات – شبکه های هوش مصنوعی مقدمهطي دهه هاي اخير از انرژي به عنوان يكي از عوامل مهم توليد ياد شده است، به طوري كه در كنار ساير عوامل توليد، نقش تعيين كننده اي در حيات اقتصادي كشورها داشته و با توسعه و پيشرفت اقتصادي، اهميت آن به طور فزاينده‌اي افزايش يافته است  وابستگي روزافزون زندگي بشر به انرژي موجب شده است تا اين بخش به طور بالقوه و بالفعل در كاركرد بخشهاي مختلف  اقتصادي كشورها نيز نقش چشم گيري ايفا كند. “بهبودي و همكاران، 1388″رشد و توسعه اقتصادي، از اهداف اصلي سياست گذاران اقتصادي محسوب مي شود. پژوهشهاي متعدد پژوهشگران در سطح جهان نشان داده است كه سرعت روند رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي جهان تا حدود زيادي به سطح مصرف كارآي انرژي بستگي دارد. “مزرعتي، 1378” بهبود سطح زندگي مردم و مكانيزه شدن توليد به منظور ارتقاء سطح بهره وري كار، افزايش سريع مصرف انرژي را موجب مي شود، البته افزايش سريع مصرف انرژي در مراحل اوليۀ رشد اقتصادي اتفاق مي افتد. در مراحل بعدي رشد، با پديدار شدن اثرات سوء زيست محيطي و نيز ارتقاي آگاهي ها و حساسيت هاي عمومي، مباحث رشد پايدار و مسايل زيست محيطي اهميت بيشتري پيدا كرده و روند افزايش مصرف انرژي به دليل استفاده بهينۀ آن كاهش مي يابد. “بهبودی و همکاران ، 1388″علی رغم روند رو به رشد و توسعۀ استفاده از انرژی های نو مانند انرژی هسته ای در سطح جهان، هنوز عمده ترین بخش ازتقاضای انرژی سوخت فسیلی تأمین می شود که از جمله مهم ترین آن نفت خام است. پیش بینی تقاضا انواع مختلف حامل های انرژی از مباحثی است که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه محافل علمی و اقتصادی جهان واقع گردیده است. از اوایل دهۀ 1970 وقتی انرژی توجه سیاستمدران را در نتیجه ی اولین بحران نفتی به خود جلب کرد، تحقیق وبررسی روی تقاضای آن به منظور غلبه بر فهم محدود از ماهیت تقاضای انرژی، به شدت گسترش یافت ” پیندینگ  ، 1979″. امروزه نفت به عنوان يك كالاي اقتصادي سياسي نقش مهمي در تحولات جهان ايفا مي‌كند و تا زماني كه منبع انرژي ديگري يافت نشود، هم چنان اثرات دامنه داري بر اقتصاد جهان خواهد داشت و تقريباً تمام مصنوعات بشر در مراحلي از توليد تا توزيع ازمصارف انرژي گرفته تا حمل و نقل، به آن وابسته اند. به گفته دانيل يرگين  ، “هنگامي كه به قرن بيست و يكم نگاه مي كنيم، يك بشكه نفت، به اندازه پيشرفت در علوم كامپيوتري مايۀ تسلط و برتري است و نفت مانند گذشته هم چنان مولّد ثروت هاي عظيم براي افراد، شركت ها و تمامي يك كشور است”. از همين رو سياستگذاري نفتي كشورهاي نفت خيز به واقع بخش عمدهاي از سياست گذاري اين كشورها را تشكيل مي دهد و در اين كشورها هرگونه برنامه ريزي مستقيم يا غیرمستقيم متأثر ازسياست هاي نفتي است. “اسلامي نژاد،1386″در دهه هاى اخير، از انرژى به عنوان يكى از عوامل مهم توليد ياد شده است، به طورى كه دركنار ساير عوامل توليد، نقش تعيين كننده اى درحيات اقتصادى كشورها داشته و با توسعه و پيشرفت اقتصادى، اهميت آن به طور فزاينده اى افزايش يافته است. وابستگى روزافزون زندگى بشر به انرژى موجب شده است تا اين بخش به طور بالقوه و بالفعل، دركاركرد بخش هاى مختلف اقتصادى كشورها نيز نقش چشمگيرى ايفا كند ” بهبودى و همكاران، 1388 “.تأمين امنيّت عرضۀ انرژي در دنيا ، ازمسائل راهبردى پيش روى همۀ دولت ها است. امروزه درايران ، تلاش ها در بخش مديريت سمت عرضۀ انرژي متمركز است و كمتر به مديريت سمت تقاضاي انرژي توجه مى شود، درحالي كه مديريت تقاضاي انرژي و تلاش براى استفادۀ بهينه از انرژي در همۀ كشورهاي پيشرفته دنيا، از مهم ترين عوامل پيشرفت صنعتي پايدار بوده است ” مبينى دهكردى وهمكاران، 1388″. ايران از منابع غني و گسترده انرژي، مخازن بزرگ نفتي و گازطبيعي، معادن عظيم زيرزميني و پتانسيل بالقوه انرژي برخوردار است، پيش بينى مصرف انرژي مى تواند در تبيين سياست هاى بخش انرژي، كمك مؤثرى كند. همچنين از آنجايى كه مدتي است موضوع محدود كردن مصرف انرژي به ويژه فرآورده هاى نفتي مانند بنزين، در رأس سياست هاى اقتصادي دولت قرار گرفته است و مشكلات ناشي از افت فشار گازطبيعي، مانند قطع گاز در استان هاى مختلف يا كاهش توليد برق در كارخانجاتي كه سوخت اصلي آنها، گاز طبيعي است، گاهى در كشور ايجاد مي شود و كمبود منابع انرژي ديگر نيز گاهى براي بخش هاى مختلف اقتصاد، مشكل ساز مى شود، پيش بينى و الگوسازى مصرف انرژي، مي‌تواند رهنمود مناسبي براي سياستگذاران بخش انرژي و اقتصاد كشور باشد ” آماده وهمكاران ، 1388 “از طرفی تأثیر نفت و حامل های انرژی به ویژه بنزین ، گازوئیل و … در اقتصاد کشور برکسی پوشیده نیست، بنابراین تحقق توسعه پایدار ، در گرو آن است که تولید و بهره برداری از انرژی همراه با سایر نهادها نظیر تکنولوژی، منابع انسانی ، مواد اولیه ، منابع مالی و… بطور هماهنگ و هم ساز برنامه ریزی شود. مصرف فراورده هایی همچون نفت سفید   ، نفت کوره  ، بنزین موتور  و نفت گاز  با در نظر گرفتن اهمیّت آن در بخش های مختلف ، نقش اساسی در رشد و توسعۀ اقتصادی کشورها ایفا می‌کند . بررسی مصرف آتی تقاضای فرآورده های نفتی در جهت شناخت دقیق و صحیح از ساختار رفتاری مصرف ، به منظور برنامه ریزی دقیق در راستای تحقق اهداف مورد نظر، امری ضروری است. آگاهی از میزان تقاضای نفت سفید ، نفت کوره و  بنزین موتور و نفت گاز به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های مناسب از اهمیّت ویژه ای برخوردار است این مقوله در بخش های مختلف (حمل و نقل ، صادرات و….) سهم قابل توجه ای از مصرف این سه نوع محصول را دارد که از اهمیّت به سزایی برخوردار است . از طرفی در تجزیه و تحلیل تقاضای حامل‌های انرژی مدل های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد ، که برخی فقط برای جهت مطالعه حامل های انرژی طراحی شده و برخی ارتباط آنها را با یکدیگر بررسی می کند. روش هاى آمارى و اقتصاد سنجى، درمورد پيش بينى سرى هاى زمانى عملكرد خوبى داشته است، اما محدوديت هايى نيزدارد، ازجمله اينكه ممكن است در اين گونه روش ها، فرم تبعى متغيّرهاى مستقل و وابسته در صورت عدم شناخت كافى به درستى تصريح نشود. علاوه براين، داده هاى پرت ممكن است به تخمين اُريب پارامترهاى الگو بيانجامد. درضمن، بيشتر الگوهاى سرى زمانى، خطّى است و بنابراين در تشريح رفتارهاى غيرخطّى ناتواناست ” ابريشمى و همكاران، 1389 “. درپژوهش هاى اخير، از الگوهاى هوش مصنوعى به طور متداول به عنوان ابزار تقريبى غيرخطّى استفاده شده است، به طورى كه مى توان با استفاده از آن بر مشكلات فوق چیره شد.”جوادپور وكناپ، 2003 “.هدف پژوهش حاضر، كاربرد الگوهاى هوش مصنوعى، يعنى الگوهاى شبكه هوش مصنوعی، الگوريتم توده ذرّات و الگوریتم علف های هرز، در پيش بينى مصرف انرژى بخش حمل ونقل كشور است تا در پايان بتوان ميزان كارايى اين روش ها را در پيش بينى مصرف انرژى مقايسه كرد.فهرست مطالب1. فصل اول: کلیّات تحقیق    11.1. مقدمه    21.2. بیان مسأله    51.3. اهمیت پژوهش    61.4. اهداف تحقیق    61.5. سؤالات پژوهشی    61.6. روش تحقیق    71.7. قلمرو تحقیق    71.7.1. قلمرو موضوعی    71.7.2. قلمرو زمانی    71.7.1. قلمرو مکانی    71.8. شرح واژه و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش (مفاهیم عملیاتی):    72. فصل دوم: مبانینظری تحقیق    102.1. مقدمه    112.2. پیش بینی تقاضای فرآورده های سوختی نفتی    112.2.1. پیش بینی تقاضا    112.2.2. اهمیت پیش بینی تقاضا    122.2.3. سیستم پیش بینی تقاضا    122.2.3.1. خروجی های سیستم پیش بینی    132.2.3.2. ورودی های سیستم پیش بینی    142.2.3.3. محدودیت های سیستم پیش بینی    144.3.2.2. تصمیمات سیستم پیش بینی    152.2.3.5. معیار عملکرد سیستم پیش بینی    152.2.3.6. روشهای پیش بینی تقاضا    162.2.4. اندازه گیری و کنترل خطای پیش بینی    192.3. فرآورده های سوختی نفتی    212.4. اهمیت تکنیک های مورد استفاده    222.5. سابقۀ تحقیق (مروری بر مطالعات پیشین)    222.5.1. مروری بر مطالعات انجام گرفتۀ داخلی    222.5.2. مروری بر مطالعات انجام گرفتۀ خارجی    282.6. جمع بندی مرور ادبیّات    323. فصل سوم: روش تحقیق    333.1. مقدمه    343.2. روش تحقیق    343.3. تکنیک های مورد استفاده در تحقیق    343.3.1. الگوریتم بهینه سازی علف های هرز(IWO)    343.3.1.1. مقدمه    343.3.1.2. اکولوژی تولید مثل علف های هرز    353.3.1.3. شبیه سازی رفتار علف های هرز    353.3.1.4. جزئیات گام های الگوریتم بهینه سازی علف های هرز    363.3.1.5. بررسی مشکلات الگوریتم بهینه سازی علف های هرز IWO    393.3.1.6. نوآوری در الگوریتم بهینه سازی علف های هرز    393.3.1.7. اجزاء و پارامترهای الگوریتم بهینه سازی علف های هرز    393.3.1.8. نحوۀ محاسبه دانه های تولیدی و به روزرسانی انحراف معیار    413.3.2. الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات (PSO)    423.3.2.1. مقدمه    423.3.2.2. تاریخچۀ بهینه سازی توده ذرّات    433.3.2.3. هوش ازدحامی    443.3.2.4. کاربردهای الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات    453.3.2.5. مراحل اجرای الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات    453.3.2.6. توپولوژی یا ساختار شبکۀ اجتماعی    463.3.2.7. بررسی مشکلات الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات    473.3.2.8. معادلات توصیف کنندۀ رفتار ذرّات    483.3.2.9. پارامترهای الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات    483.3.2.10. مراحل الگوریتم ازدحام ذرات    503.3.3. شبکه های هوش مصنوعی (ANN)    503.3.3.1. مقدمه    503.3.3.2. شبکه عصبی مصنوعی    513.3.3.3. شبکۀ MLP    523.3.3.4. مدل تک ورودی در شبکه های عصبی    523.3.3.5. مدل چند ورودی شبکه عصبی    533.3.4. کاربرد شبكه هاي عصبی مصنوعی    543.4. مدل اتورگرسیو مرتبۀ P یا AR(P)    553.5. روش گردآوری اطلاعات    553.6. تعریف بهینه سازی    553.6.1. انواع روش های بهینه سازی    563.6.1.1. کلاسیک ها    563.6.1.2. روش های ابتکاری    564. فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها    574.1. مقدمه    584.2. جمع آوری داده ها    584.3. خطاهای پیش‌بینی    614.4. پیشبینی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری علفهای هرز    624.4.1. تنظیم پارامترها    624.4.2. برآورد وزنهای AR با استفاده از الگوریتم IWO    644.4.3. مقادیر پیشبینی با استفاده از الگوریتم IWO    664.5. پیش بینی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ازدحام ذرّات    694.5.1. مقادیر ویژۀ ضرایب الگوریتم PSO    694.5.2. تنظیم پارامتر ها    714.5.3. مقادیر پیش بینی با استفاده از الگوریتم PSO    724.6. پیش بینی با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی    764.6.1. پیش بینی تقاضا برای بنزین موتور با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی:    764.6.1.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی بنزین موتور:    764.6.1.2. ساختار شبکه های عصبی برای بنزین موتور:    774.6.2. پیش بینی تقاضا برای نفت کوره با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی:    794.6.2.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی نفت کوره:    794.6.2.2. ساختار شبکه های عصبی برای نفت کوره:    794.6.3. پیش بینی تقاضا برای نفت سفید با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی:    814.6.3.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی نفت سفید:    814.6.3.2. ساختار شبکه های عصبی برای نفت سفید:    824.6.4. پیش بینی تقاضا برای نفت گاز با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی:    844.6.4.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی نفت گاز:    844.6.4.2. ساختار شبکه های عصبی برای نفت گاز:    855. فصل پنجم بحث و نتیجه گیری    885.1. مقدمه    895.2. ارزیابی مدل ها پیش بینی    895.3. بررسی سوالات پژوهشی    915.4. بحث و نتیجه گیری    915.5. پیشنهادات کاربردی    925.6. پیشنهادات برای تحقیقات آتی    92

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
926
مشاهده

کد فایل:11354
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۵
حجم فایل ها:1517

اشتراک گذاری:

 قیمت:

22,600 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاریمقاله بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاریپروژه بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های

 • پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت توسعه

  پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت توسعه برچسب ها: تاریخچه مدیریتمفهوم مدیریتوظایف مدیریتانواع مدیریتاصول مدیریت چیستوظایف پنجگانه مدیریتسطوح مدیریتتاریخچه مدیریت در ایران رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت توسعه دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت…

 • پیشینه و مبانی نظری مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود

  پیشینه و مبانی نظری مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود دانلود پیشینه و مبانی نظری مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2…

 • پاورپوینت عوامل مؤ ثر در تربيت

  پاورپوینت عوامل مؤ ثر در تربيت برچسب ها: عوامل موثر در تربیت از نظر اسلامعوامل تربیتمحيط رفاقت و معاشرت روش مراقبه و محاسبه روشهاى تربيت در اسلام رفتن به سایت اصلی پاورپوینت عوامل مؤ ثر در تربيت دسته بندي :…

 • پیشینه و مبانی نظری سواد مالی و رفاه مالی

  پیشینه و مبانی نظری سواد مالی و رفاه مالی دانلود پیشینه و مبانی نظری سواد مالی و رفاه مالی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سواد مالی و رفاه مالی در خصوص سواد مالی…

 • دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های هموار سازی سود (فصل 2)

  دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های هموار سازی سود (فصل 2) دانلود دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های هموار سازی سود (فصل 2) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی…

 • پیشینه پژوهش اضطراب احساس تعلق به مدرسه (فصل دوم)

  احساس,اضطراب,پژوهش,پیشینه,تعلق,دوم,فصل,مدرسه دانلود فایل اصلی پیشینه پژوهش اضطراب احساس تعلق به مدرسه (فصل دوم) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس و اضطراب احساس تعلق به مدرسه (فصل دوم) در 32 صفحه در قالب word , قابل…

 • پاورپوینت طرح رتبه بندی آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

  پاورپوینت طرح رتبه بندی آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد برچسب ها: فرم رتبه بندی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه اینمونه فرم های فنی و حرفه ایفرمهای مورد نیاز(آموزشگاههای آزاد)فرمهای سازمان فنی و حرفه ایفرم طرح درسسازمان فنی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم عدم تقارن اطلاعاتی با هموارسازی سود (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش هموارسازی سود و مفهوم آن,پيشينه تحقيق مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی,دانلود مباني نظري مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی,مباني نظري هموارسازی سود و نحوه ی محاسبه ی آن,مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم عدم تقارن اطلاعاتی با هموارسازی سود (فصل دوم)…

 • بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

  بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت برچسب ها: مسئولیت اجتماعی کارکنان مشتریان سرمایه گذاران جامعهپایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکتپروژه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و…

 • دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مهارتهای مدیریتی و جانشین پروری

  دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مهارتهای مدیریتی و جانشین پروری دانلود دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مهارتهای مدیریتی و جانشین پروری دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه عصر کنونی ، عصر دانش و…

 • مبانی نظری و پیشینه کیفیت زندگی مدرسه

  مبانی نظری و پیشینه کیفیت زندگی مدرسه دانلود مبانی نظری و پیشینه کیفیت زندگی مدرسه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 1. کیفیت زندگی مدرسه 2. تعاریف و مفاهیم کیفیت زندگی مدرسه  3. نظریه…

 • دانلود طرح توجیهی بازیافت و تولید فولاد آهن

  پروژه فراوری فولاد,خرید پروژه کارآفرینی بازیافت فولاد,دانلود طرح توجیهی تولید آهن,دانلود طرح تولید بازیافت فولاد آهن,طرح بازیافت آهن,طرح توجیهی فراوری آهن,طرح توجیهی فراوری فولاد,طرح تولید فولاد,طرح کارآفرینی باز,فراوری طرح تولید آهن فولاد دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی بازیافت و…

 • گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش اموزان به یادگیری زبان انگلیسی

  گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش اموزان به یادگیری زبان انگلیسی برچسب ها: دانش آموز زبان انگلیسیاعتماد به نفسیادگیری زبان انگلیسی اقدام پژوهشی ادگیری زبان انگلیسی رفتن به سایت اصلی گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش اموزان به یادگیری زبان انگلیسی دسته…

 • ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش مقابله با استرس و اضطراب (فصل 2)

  ادبیات,استرس,اضطراب,پژوهش,پیشینه,تحقیق,فصل,مقابله دانلود فایل اصلی ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش مقابله با استرس و اضطراب (فصل 2) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقابله با استرس و اضطراب (فصل دوم) در 44 صفحه در قالب word ,…

 • دانلود فایل پاورپوینت نماهای ساختمانی

  دانلود فایل پاورپوینت نماهای ساختمانی برچسب ها: دانلود پاورپوینت نماهای ساختمانینماهای ساختمانیانواع نمای ساختمانیپاورپوینت نمای ساختماننمای سنگنمای شیشهپاورپوینت نماهای ساختمانیطراحی نمای ساختمانپاورپوینت انواع نمای ساختمانینمانمای آجر3سانتینمای کامپوزیت رفتن به سایت اصلی دانلود فایل پاورپوینت نماهای ساختمانی دسته بندي : معماری…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغييرات بازده سهام مفهوم بازده و انواع بازده سهام

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغييرات بازده سهام مفهوم بازده و انواع بازده سهام دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغييرات بازده سهام مفهوم بازده و انواع بازده سهام دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي باغ کتاب

  استانداردهای طراحي باغ کتاب,برنامه فیزیکی طراحي باغ کتاب,دانلود پایان نامه معماري طراحي باغ کتاب,رساله معماري طراحي باغ کتاب,طراحي معماري باغ کتاب,مطالعات و رساله معماري طراحي باغ کتاب,معماري باغ کتاب دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي باغ کتاب…

 • پاورپوینت روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران

  پاورپوینت روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران برچسب ها: تحقیق در مورد تفاوت شهر و روستاتحقیق شهر و روستاروابط شهر و روستا رفتن به سایت اصلی پاورپوینت روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران دسته…

 • پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها

  پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها برچسب ها: پاورپوینت اجراي اصل قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها تعاريف خصوصي سازي ضرورت خصوصي سازياهداف خصوصي سازيمباني قانوني مرتبط با واگذاريمراحل اجرايي واگذاري رفتن به سایت…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع زیست‌شناسی جانوری(جزوه درسی)

  دانلود پاورپوینت با موضوع زیست‌شناسی جانوری(جزوه درسی) برچسب ها: بازار کار رشته زیست شناسی جانوریارشد زیست شناسی جانوریبازار کار رشته زیست شناسی تکوینی جانوریگرایش های زیست جانوریزیست شناسی گیاهیزیست شناسی جانوری به انگلیسیچارت درسی رشته زیست شناسی جانوریزیست شناسی سلولی…

 • پاورپوینت امیرکبیر

  پاورپوینت امیرکبیر دانلود پاورپوینت امیرکبیر دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل سال 1222 هجری قمری، محمدتقی امیرکبیر به دنیا آمد. پدرش، کربلایی محمد قربان بود که در خانه قائم مقام فراهانی آشپزی می کرد. محمدتقی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده و تربیت فرزند (فصل 2 پایان نامه)

  پيشينه پژوهش تربیت در خانواده,پيشينه تحقيق خانواده,پيشينه نظري فرزندپروری,چارچوب نظري تشکیل خانواده,دانلود مباني نظري نقش خانواده در تربیت فرزند,فصل دوم پايان نامه ارشد خانواده,مباني نظري تربیت دینی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) خانواده دانلود فایل اصلی مبانی نظری و…

 • دانلود طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز

  پروژه کارآفرینی تولید گوشت قرمز,پروژه کارآفرینی گوشت قرمز,دانلود طرح توجیهی بسته گوشت قرمز,دانلود طرح توجیهی گوشت قرمز,طرح توجیهی تولید گوشت قرمز,طرح کارآفرینی بسته بندی گوشت قرمز,طرح کارآفرینی گوشت قرمز,کارآفرینی بسته بندی گوشت قرمز دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی بسته…

 • پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل سوم : اشکال هندسی

  پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل سوم : اشکال هندسی برچسب ها: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل سوم اشکال هندسی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل سوم : اشکال هندسی دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش…

 • پاورپوینت کتاب تاریخ(1) درس مطالعه و کاوش در گذشته های دور

  پاورپوینت کتاب تاریخ(1) درس مطالعه و کاوش در گذشته های دور برچسب ها: دوره های تاریخی ایران به ترتیبخلاصه تاریخ ایرانتاریخ ایران قبل از اسلامتاریخ ایران از ابتدا تا کنونقدمت ایران باستانقدمت ایران چند سال استقدیمی ترین شهرهای ایران به…

 • بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی

  بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی,پروژه انگیزه ی پژوهشی,تاریخچه ی توجه به پژوهشگری معلم,تحقیق ظرفیت پژوهشی,تحقیق فرصت ها و امکانات پژوهشی,مقاله تخصص پژوهشی,نیازسنجی آموزش پژوهش به معل,نیازهای آموزش پژوهش دانلود فایل اصلی بررسی ظرفیت…

 • پاورپوینت داروهای خواب آور و آرام بخش

  پاورپوینت داروهای خواب آور و آرام بخش برچسب ها: قرص خواب آور قوی بدون نسخهقرص خواب آور بسیار قوی بدون نسخهقرص خواب آور در جدولقرص آرامبخش بدون عوارضقرص خواب آور دیازپامقرص خواب چند ساعت اثر داردقرص خواب بدون وابستگیقرص ارامبخش…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری افسردگی فهرست مطالب : مقدمه 2 - 2 - تعريف افسردگي 2 - 3 -…

 • پاورپوینت استامینوفن

  پاورپوینت استامینوفن برچسب ها: استامینوفناستامینوفن کدئین 500قرص استامینوفن برای کودکاناستامینوفن 325 جالینوساستامینوفن کودکانانواع استامینوفن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت استامینوفن دسته بندي : بهداشت عمومی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع استامینوفن،در قالب ppt و در 38…

 • رساله معماری طراحی فرهنگسرا

  پایان نامه با موضوع رساله معماری طراحی کتابخانه عمومی,پایان نامه رساله معماری طراحی فرهنگسرا,دانلود پایان نامه با موضوع رساله معماری رساله طراحی مرکز تربیت مربی دانلود فایل اصلی رساله معماری طراحی فرهنگسرا از سایت دانلود فایل دانلود موضوع رساله معماری…

 • پاورپوینت تئوری های فرآیندی انگیزش

  پاورپوینت تئوری های فرآیندی انگیزش برچسب ها: پاورپوینت تئوری های فرآیندی انگیزشتئوری انتظار ورومانواع تئوری های فرآیندیتئوری های فرآیندی انگیزش رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تئوری های فرآیندی انگیزش دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان:…

 • پاورپوینت مهارتهاي زندگي از ديدگاه قرآن

  پاورپوینت مهارتهاي زندگي از ديدگاه قرآن برچسب ها: مهارت های زندگی از دیدگاه اسلامشیوه های زندگی سالم از دیدگاه قرانمهارت های زندگی pdfمهارت های دهگانه زندگی pdfانواع مهارت های زندگیجزوه مهارتهای زندگیمهارت های زندگی docدانلود کتاب مهارت های زندگی pdf…

 • ابزار گرد آوری داده ها مقیاس هوشی وکسلر

  ابزار گرد آوری داده ها مقیاس هوشی وکسلر دانلود ابزار گرد آوری داده ها مقیاس هوشی وکسلر دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ابزار گردآوري داده‌ها : ابزار گرد آوری داده ها مقیاس هوشی…

 • پاورپوینت کنترل کیفی در میکروب شناسی

  پاورپوینت کنترل کیفی در میکروب شناسی برچسب ها: کنترل کیفی میکروب شناسی pdfنمودار کنترل کیفی لوپ میکروب شناسیکنترل کیفی دیسک های آنتی بیوگرامکنترل کیفی محیط مولر هینتونکنترل کیفی آنتی سرم میکروبانواع تست های تشخیصی میکروب شناسیدانلود کتاب دستور کار آزمایشگاه…

 • آشنایی با هوگو آلوار هنريک آلتو

  آشنایی با هوگو آلوار هنريک آلتو دانلود آشنایی با هوگو آلوار هنريک آلتو دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل به نام معماري كه انسان را مي سازد آشنایی با هوگو آلوار هنريک آلتوملقب به : آلوارآلتو فهرست…