بررسی پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با واسطه گری سلامت روان در دانشجویان

بررسی پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با واسطه گری سلامت روان در دانشجویان

برچسب ها:
بررسی پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با واسطه گری سلامت روان در دانشجویانامیدواریمولفه های معنویتسلامت روانامید به زندگیرابطه معنویت و سلامت روانرابطه معنویت و امید واریعوامل موثر بر سلامت روان

رفتن به سایت اصلی

بررسی پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با واسطه گری سلامت روان در دانشجویان

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

پایان نامه حاضر با عنوان بررسی پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با  واسطه گری سلامت روان در دانشجویان از سری پایان نامه های رشته روانشناسی بالینی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 119 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.====================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود. ====================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيدهاميدواری از جمله سازه های مطرح شده در روانشناسی مثبت گرا است که بر اساس پيشينه پژوهش با مفاهيم زیادی در روانشناسی همبسته است. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی بر اساس رابطه امیدواری و معنویت بر اساس واسطه گری سلامت روان است. پژوهش های دیگر عمدتاً سلامت روان را به عنوان متغیر وابسته بررسی نموده اند. در حالیکه بررسی حاضر به دنبال بررسی سلامت روان به عنوان متغیر واسطه است. همین امر موجب ارتقای ادبیات نظری در این حوزه خواهد بود.جامعه آماري دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه  علامه طباطبايي بودند كه 300 نفر نمونه با نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. ابزارها شامل 1. پرسش نامه سنجش معنويت، 2. پرسشنامه اميد به زندگي و 3. پرسشنامه سلامت روان (GHQ) بود. طرح پژوهش از نوع همبستگي بود که در آن اميدواري متغير وابسته، معنويت متغير مستقل و سلامت روان، متغير ميانجي  و داده ها با تحليل مسير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نتايج نشان داد که معنويت و سلامت روان پيش بينی کننده اميدواری اند، و سلامت روان نقش واسطه ای نسبی برای پيش بينی اميدواری عاملی دارد. سلامت روان نيز توسط معنويت پيش بينی شد.مقدمهاميدواري سازه اي بسيار با اهميت در زندگي انسان است و در روانشناسي مثبت گرا داراي جايگاهي ويژه است. اين مفهوم در گذر مسيرهاي پر تلاطم زندگي راهگشاي بسياري از مشکلات است(اشنايدر ، 2000).اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روان شناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است. پیشرفت علم روان شناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیده جوامع نوین ازسوی دیگر، باعث شده است که نیازهای معنوی بشردربرابر خواسته ها و نیازهای مادی قدعلم کنند واهمیت بیشتری بیابند. چنین به نظر می رسد که مردم جهان، امروزهبیش از پیش به معنویت و مسائل معنوی گرایش دارند و روان شناسان و روان پزشکان نیز به طور روزافزون درمی یابند که استفاده از روش های سنتی و ساده، برای درمان اختلالات روانی کافی نیست.(وست ، ترجمه شهیدی و شیرافکن، 1387)سلامت روانشناختی یک مفهوم واحد نیست بلکه مقوله گسترده ای از پدیده ها است. سازمان بهداشت جهانی  (2001) این گونه نتیجه گیری می کند که سلامت روان که از مدت ها پیش مورد غفلت واقع شده است نقشی حیاتی درسلامت کلی افراد، جوامع و کشورها دارد و باید در سراسر دنیا بانگاه جدیدی مدنظر قرار گیرد. از دیدگاه این سازمان، بیماری روانی به هیچ وجه یک عدم توفیق یا نارسایی فردی محسوب نمی شود، بلکه یک مشکل اجتماعی به حساب می آید.بنابراین بررسی متغیرهایی چون معنويت و سلامت روان که بر امیدواری مؤثر است و به گونه ای با آن ارتباط می یابد بسیار با اهمیت است.اين پژوهش ارائه کننده مدلي است که ارتباط اين سازه ها را به بحث مي گذارد.بيان مسألهتا پايان دهه 1970 خوشبيني و اميدواري يک نقص رواني و نشانه ناپختگي يا ضعف منش تلقي مي شد، در حاليکه ارزيابي متوازن و بي طرفانه از اميدواري هاي آينده فرد نشانه اي از سلامت رواني، پختگي و نيرومندي به حساب مي آمد (پيترسن ، 2000). اميدواري ، توانايي طراحي راهبردهايي به سوي هدف هاي مورد نظر، بر خلاف موانع، و عامليت يا انگيزه براي استفاده از اين راهبردها را شامل مي شود. اميدواري در طول نوزادي، کودکي، و نوجواني به گونه اي روشن و تعريف شده رشد مي کند (اشنايدر، 2000). کودکاني که سرشت اميدوار در آنان پرورش مي يابد، معمولاً والديني دارند که به عنوان سرمشق هاي نقشي اميدوار عمل مي کنند و فرزندان خود را در تدوين و اجراي طرح هايي براي کنار زدن موانع در جهت آرمان هاي ارزشمند راهنمايي مي کنند. اين کودکان دلبستگي امني به والدين خود دارند که محيط گرم باساختار خانوادگي را براي آنان فراهم مي سازند. در اين نوع محيط مقررات به شيوه اي پايدار و قابل پيش بيني اعمال مي گردد و تعارض به گونه منصفانه و قابل پيش بيني اداره مي شود (اشنايدر، 2000).از زمان زيگموند فرويد درمانگران به علّت ترس از آزردن مراجعان و مبهم شدن حد و مرزهاي حرفه اي، خود را از مسايل معنوي و مذهبي دور نگاه داشته اند. با اين وجود، طي پيشرفت هاي چند سال اخير نظريه ها و پژوهش هاي مرتبط، نشان داده شده که باورهاي معنوي و مذهبي مراجعاني که به مراکز روان درماني مراجعه مي-کنند نقش مهمي در فرآيند مقابله با انواع مشکلات ايفا مي کند. از سوي ديگر جايگاه سلامت رواني در ارتباط با اين مفاهيم جاي بررسي دارد (آزاد، 1384).پژوهش حاضر در پي اين است که درباره رابطه اميدواري و معنويت بر اساس واسطه گري سلامت روان به ارائه يک مدل بپردازد. پژوهش هاي ديگر عمدتاً سلامت روان را به عنوان متغير وابسته بررسي نموده اند. در حاليکه بررسي حاضر به دنبال بررسي سلامت روان به عنوان متغير واسطه است. همين امر موجب ارتقاي ادبيات نظري در اين حوزه خواهد بود. بر اين پايه، طي پژوهش حاضر اهداف زير دنبال مي شود. فهرست مطالب بررسی پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با  واسطه گری سلامت روان در دانشجویان به شرح زیر می باشد:فصل اول: مقدمه 1-1-بیان مساله    1-2-اهداف تحقیق    1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق    1-4-سوال ها و فرضیه ها    1-5-تعاریف متغیرها    1-5-1-معنویت    1-5-1-1-تعاریف مفهومی معنویت    1-5-1-2-تعریف عملیاتی معنویت    1-5-1-3- تعریف  عملیاتی مؤلفه های معنویت    1-5-2-سلامت روان     1-5-2-1-تعریف مفهومی سلامت روان     1-5-2-2-تعریف عملیاتی سلامت روان     1-5-2-3- تعریف  عملیاتی مؤلفه های سلامت روان    1-5-3-امید    1-5-3-1-تعریف مفهومی امید     1-5-3-2-تعریف عملیاتی امید     1-5-3-3- تعریف  عملیاتی مؤلفه های امید    فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش2-1-مبانی نظری متغیرهای تحقیق   2-1-1-معنویت    2-1-1-1- همپوشی بین معنویت و مذهب    2-1-1-2- تعالی    2-1-1-3- تعالی تجربی    2-1-1-4- مدل مقابله ای سنجش    2-1-1-5- مدل مقابله در اصطلاح بالینی    2-1-1-6- کاربردهای مدل مقابله ای در کار بالینی     2-1-1- 7- سنجش مذهب در بافت دیگر روش های مقابله     2-1-1- 8- مقابله مذهبی مثبت و منفی     2-2-سلامت روان     2-2-1-اهمیت سلامت روان     2-2-2-عوامل موثر بر سلامت روان     2-2-2-1-وراثت     2-2-2-2-شخصیت    2-2-2-3-شرایط زندگی و موقعیت های اجتماعی    2-2-2-4-درآمد     2-2-2-5-ازدواج     2-2-2-6-تحصیل    2-2-2-7-سلامت جسمانی     2-3- امیدواری     2-3-1-رشد امیدواری     2-3-2-امید درمانی      2-3-3-خوش بینی     2-3-4- خوش بینی سرشتی یا گرایشی      2-3-5- سبک تبیینی خوش بینانه      2-3-6-رشد خوش بینی      2-3-7-باز آموزی اسنادی      2-3-8- خطاهای ادراکی مثبت     2-3-9-خود فریبی     2-3-10-انکار و واپس رانی      2-3-11-توجه انتخابی و فراموشی مطلوب      2-3-12- نادیده گرفتن ناتوانی      2-3-13-خود انگاره منفی      2-3-14-رشد خطاهای ادراکی مثبت      2-3-15-اصلاح خطاهای ادراکی مثبت      2-3-16-خوش بینی،امیدواری و سلامت روان      2-3-17-پایه های عصبی زیستی خوش بینی و امیدواری      2-3-18-عصب زیست شناسی بدبینی     2-3-19- عصب زیست شناسی رفتار هدفمند خوش بینانه    2-3-20- عصب زیست شناسی تعامل اجتماعی خوش بینانه    2-4-رابطه معنویت و امید واری     2-5- رابطه معنویت و سلامت روان     2-6-رابطه امید واری و سلامت روان     خلاصه    فصل سوم: روش تحقیق3-1-روش تحقیق     3-2-جامعه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه     3-3-ابزارهای تحقیق     3-3-1-پرسش نامه سنجش معنویت     3-3-2-پرسش نامه امید به زندگی     3-3-3-پرسش نامه سلامت روان     3-4-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    فصل چهارم:یافته ها 4-1-مقدمه     4-2-توصیف آماری     4-3-استنباط آماری     4-3-1-فرضیه های پژوهش    4-3-2-سوال پژوهش     فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری 5-1-مقدمه    5-2-بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با رابطه معنویت و امید واری   5-3- بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با رابطه معنویت و سلامت روان    5-4- بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با رابطه سلامت روان و امید واری  5-5- بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با نقش واسطه گری سلامت روان بین معنویت وامیدواری    5-6-محدودیت های پژوهش     5-7-پیشنهادهای پژوهش    5-7-1-پیشنهادهای کاربردی    5-7-2-پیشنهادهای پژوهشی    فهرست منابع و مأخذمنابع فارسی     منابع انگلیسی    پیوستپیوست 1    پیوست 2    پیوست 3   

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1357
مشاهده

کد فایل:9253
انتشار در:۱۳۹۶/۳/۲۸
حجم فایل ها:824

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسی پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با واسطه گری سلامت روان در دانشجویانامیدواریمولفه های معنویتسلامت روانامید به زندگیرابطه معنویت و سلامت روانرابطه معنویت و امید واریعوامل موثر بر سلامت روان

 • مبانی نظری پیشینه تحقیق جو عاطفی خانواده

  مبانی نظری پیشینه تحقیق جو عاطفی خانواده دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق جو عاطفی خانواده دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق جو عاطفی خانواده فصل دوم - بررسي پيشينه وادبيات…

 • مبانی نظری الگو تدریس

  مبانی نظری الگو تدریس دانلود مبانی نظری الگو تدریس دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل الگو چیست ؟ معرفی الگوهای تدریس : الگوی تدریس جیگ ساو مراحل طرح تدریس جیگ ساو مراحل تدریس جیگ…

 • بررسی علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر

  بررسی علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر برچسب ها: پایان نامه بررسی علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدرپایان نامه مصرف مواد مخدرپایان نامه گرایش جوانان به اعتیادتاريخچة مواد مخدر در جهان و ايرانشناخت شخصيت و طرز رفتار معتاديناعتیاد…

 • پاورپوینت رشد انسان در طول چرخه حيات

  پاورپوینت رشد انسان در طول چرخه حيات برچسب ها: رشد انسان در طول چرخه حياتنظريه چرخه حياتدوران پيش تولديشاخص هاي رشدرفتار دلبستگیدوره نوپاييسالهاي كودكي ميانهنوجوانيرشد هيجاني اجتماعي رفتن به سایت اصلی پاورپوینت رشد انسان در طول چرخه حيات دسته بندي…

 • پروپوزال رابطه سبک های دلبستگی و سرسختی با خودباوری اجتماعی

  خودباوری,دلبستگی,سرسختی دانلود فایل اصلی پروپوزال رابطه سبک های دلبستگی و سرسختی با خودباوری اجتماعی از سایت دانلود فایل پروپوزال رابطه سبک های دلبستگی و سرسختی با خودباوری اجتماعی در حجم 29 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و…

 • پاورپوینت نواحی آب و هوایی

  پاورپوینت نواحی آب و هوایی دانلود پاورپوینت نواحی آب و هوایی دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت نواحی آب و هوایی (فصل سوم کتاب جغرافیا2)،در حجم 77 اسلاید عمدتا قابل ویرایش. بخشی از متن:…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع ماه

  دانلود پاورپوینت با موضوع ماه برچسب ها: ماه چیستتحقیق در مورد ماهسطح کره ماهفاصله ماه تا زمینماه بزرگتر است یا زمینزمین چند برابر ماه استبه نور ماه چه می گویندخصوصیات کره ماه رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • پاورپوینت درباره کلانشهرها

  پاورپوینت درباره کلانشهرها دانلود پاورپوینت درباره کلانشهرها دسته بندي : برنامه ریزی شهری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت کلانشهرها ،در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: کلانشهرها که در قرن بیستم ظهور نموده اند،تنها یک شهر بزرگ…

 • پاورپوینت تاج محل(ممتاز محل)

  پاورپوینت تاج محل(ممتاز محل) برچسب ها: خصوصیات تاج محلتاریخچه تاج محلپلان تاج محلعکس تاج محلنمای داخلی تاج محلچرا تاج محل از عجایب هفتگانه استتاج محل به انگلیسیفیلم تاج محل رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تاج محل(ممتاز محل) دسته بندي :…

 • پیشینه و مبانی نظری ویژگیهای شخصیتی

  پیشینه و مبانی نظری ویژگیهای شخصیتی دانلود پیشینه و مبانی نظری ویژگیهای شخصیتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق ویژگیهای شخصیتی ، تعهدکارکنان سازمان فصل دوم : بررسي پيشينه تحقيق…

 • هتل قدیم رامسر

  هتل قدیم رامسر دانلود هتل قدیم رامسر دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل هتل قدیم رامسر معرفی هتلمشخصات هتلمعماری هتلآشنایی بیشتر با هتل تاریخچه ساخت هتلباغ و بلوار مقابل هتلوضعیت هتل و محوطه در…

 • دانلود مقاله بررسی تأثیر و تأثّر فرآیند طراحی دیجیتال بر کیفیت فضاهای معماری

  بررسی تأثیر و تأثّر فرآیند طراحی دیجیتال بر کیفیت فضاهای معماری,پروژه بررسی تأثیر و تأثّر فرآیند طراحی دیجیتال بر کیفیت فضاهای معماری,دانلود مقاله بررسی تأثیر و تأثّر فرآیند طراحی دیجیتال بر کیفیت فضاهای معماری,معماری دیجیتال دانلود فایل اصلی دانلود مقاله…

 • پاورپوینت انسان طبیعت معماری-مباحث تکمیلی

  پاورپوینت انسان طبیعت معماری-مباحث تکمیلی دانلود پاورپوینت انسان طبیعت معماری-مباحث تکمیلی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت انسان طبیعت معماری-مباحث تکمیلی(پایداری،طبیعت ،انسان و تناسبات)،در حجم 29 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی…

 • دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

  ارزیابی عملکرد کارکن,پرسشنامه عملکرد سازمانی,پرسشنامه عملکرد کارکنان,پرسشنامه عملکرد کارکنان پاترسون,دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان,دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد سازمانی,دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد کارکنان,سنجش عملکرد کارکنان دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان از سایت دانلود فایل…

 • پاورپوینت تعارضات خانوادگی و پی آمدهای ناشی از آن

  پاورپوینت تعارضات خانوادگی و پی آمدهای ناشی از آن برچسب ها: تعارضات خانوادگی و پی آمدهای ناشی از آنتعارضات خانوادگی انواع تعارضات خانوادگی علت شناسی تعارضات زنانشوییراهکارهای حل تعارضات خانوادگی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تعارضات خانوادگی و پی آمدهای…

 • پیشینه و مبانی نظری دیابت

  پیشینه و مبانی نظری دیابت دانلود پیشینه و مبانی نظری دیابت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مباحث نظری دیابت مقدمه دیابت نه تنها به عنوان یک بیماری شایع بلکه یک مشکل بزرگ بهداشتی…

 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی پژوهش نظریه های ازدواج (فصل 2 پایان نامه)

  پيشينه پژوهش ازدواج,پيشينه تحقيق ازدواج ج,پيشينه نظري سن ازدواج,چارچوب نظري علل افزایش سن ازدواج,دانلود مباني نظري نظریه های ازدواج,فصل دوم پايان نامه ارشد علل ازدواج جوانان,مباني نظري دیدگاههای ازدواج,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) ازدواج دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • بررسی انتخاب مرغ سبز و محصولات ارگانیک

  بررسی انتخاب مرغ سبز و محصولات ارگانیک برچسب ها: پایان نامه بررسی انتخاب مرغ سبز و محصولات ارگانیکپروژه بررسی انتخاب مرغ سبز و محصولات ارگانیکتحقیق بررسی انتخاب مرغ سبز و محصولات ارگانیک رفتن به سایت اصلی بررسی انتخاب مرغ سبز…

 • فایل پاورپوینت کاملا تصویری از تلفيق هنر و معماری در مترو

  فایل پاورپوینت کاملا تصویری از تلفيق هنر و معماری در مترو برچسب ها: دانلود پاورپوینت تلفيق هنر و معماری در متروتلفيق هنر و معماری در مترومعماري در متروپاورپوینت هنر در متروايستگاهSTATIONپاورپوینت تصویری تلفيق هنر و معماري در متروميراث فرهنگيمتروArchaeology رفتن…

 • پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت کلاس

  پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت کلاس دانلود پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت کلاس دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت کلاس ( امین یزدی و عالی ) پرسشنامه مديريت کلاس پرسشنامه مديريت کلاس…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و دوره پیش دبستانی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و دوره پیش دبستانی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و دوره پیش دبستانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش ودوره پیش…

 • پاورپوینت بررسی تأثیرات SMS در حوزه ارتباطات

  پاورپوینت بررسی تأثیرات SMS در حوزه ارتباطات برچسب ها: پاورپوینت بررسی تأثیرات SMS در حوزه ارتباطات رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بررسی تأثیرات SMS در حوزه ارتباطات دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان:…

 • قالب پاورپوینت علوم تربیتی 4

  قالب پاورپوینت علوم تربیتی 4 دانلود قالب پاورپوینت علوم تربیتی 4 دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت علوم تربیتی 4 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ……

 • پاورپوینت تریپس پنبه

  پاورپوینت تریپس پنبه برچسب ها: سم عسلک گلابیسنک پنبهدرمان عسلک گیاهآفت عسلک رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تریپس پنبه دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع تریپس پنبه    ، در قالب ppt…

 • پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب

  پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب برچسب ها: پیشرفت های علمی ایران بعد از انقلابمقایسه وضعیت ایران قبل و بعد از انقلابدستاورد های انقلاب اسلامی را نام ببریدثمرات انقلاب اسلامی را نام ببریدخلاصه دستاوردهای انقلاب اسلامیجدول مقایسه ایران قبل…

 • تحقیق در مورد تفسیر سوره لقمان ( آیات 1 تا 11 )

  تحقیق در مورد تفسیر سوره لقمان ( آیات 1 تا 11 ) دانلود تحقیق در مورد تفسیر سوره لقمان ( آیات 1 تا 11 ) دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل به نام خدا، که رحمتى…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرمایه اجتماعی(فصل دوم)

  ادبيات نظري سرمایه اجتماعی,پيشينه پژوهش پايان نامه سرمایه اجتماعی,پيشينه تحقيق سرمایه اجت,دانلود مباني نظري نظریه های سرمایه اجتماعی,فصل دوم سرمایه اجتماعی,مباني نظري پايان نامه ابعاد سرمایه اجتماعی,مباني نظري و پيشينه پژوهش سرمایه اجتماعی دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و…

 • تحقیق توماس ادیسون

  تحقیق توماس ادیسون دانلود تحقیق توماس ادیسون دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: تحقیق توماس ادیسون، در قالب فایل Word در 13 صفحه بخشی از متن فایل: توماس ادیسون متولد ۱۱ فوریه ۱۸۴۷ میلادی در شهر…

 • پیشینه تحقیق سلامت سازماني

  پیشینه تحقیق سلامت سازماني دانلود پیشینه تحقیق سلامت سازماني دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سلامت سازماني تاريخچه سلامت سازماني سازمان سالم اصول اساسي سازمان ¬ هاي سالم اصل اول : ايجاد تيمي متحد…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق ابعاد و نظريه های عدالت سازماني

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق ابعاد و نظريه های عدالت سازماني دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق ابعاد و نظريه های عدالت سازماني دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : عدالت سازماني 5 -…

 • پاورپوینت ارگونومی در معلولین

  آرگونومی و معلولین,ارگونومی در معلولین,پاورپوینت آرگونومی و معلولین,پاورپوینت آشنایی با آرگونومی و معلولین,پاورپوینت ارگونومی در معلولین,دانلود پاورپوینت ارگونومی در معلولین,مناسب سازی پیاده رو,مناسب سازی شهر,نمونه طرح های موفق برای معلولین دانلود فایل اصلی پاورپوینت ارگونومی در معلولین از سایت دانلود…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع آرايه ها و ساختارها

  دانلود پاورپوینت با موضوع آرايه ها و ساختارها برچسب ها: آرایه ها در ساختمان دادهفرمول آرایه سه بعدیآرایه سه بعدی در ساختمان دادهارایه سه بعدیفرمول آرایه دو بعدیآرایه سه بعدی در cآرایه ها در زبان cماتریس سه بعدی چیست رفتن…

 • پاورپوینت بررسی مدارس و هنرستانهای مطرح خارجی

  پاورپوینت بررسی مدارس و هنرستانهای مطرح خارجی دانلود پاورپوینت بررسی مدارس و هنرستانهای مطرح خارجی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی مدارس و هنرستانهای مطرح خارجی،در حجم 97 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع ساواك

  دانلود پاورپوینت با موضوع ساواك برچسب ها: ساختمان ساواکآرش ساواکشکنجه ساواک زنانساواک چیستعکس شکنجه گران ساواکساختمان مرکزی ساواکجنایات ساواکساواکی های معروف رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع ساواك دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش…

 • بررسی تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی

  بررسی تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی برچسب ها: انعطاف پذیر شناختی مقاومت سازمانی مقاومت عاطفی مقاومت شناختی رفتار شهروندی سازمانیدانلود پایان نامه بررسی تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در تغییر…