تاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري بر عملکرد مالي بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

تاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري بر عملکرد مالي بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

برچسب ها:
سرمايه فکري عملکرد مالي سرمايه انساني سرمايه ساختاري سرمايه فيزيکي تصميمات سرمايه گذاريتاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري بر عملکرد مالي بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارپایان نامه تاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري

رفتن به سایت اصلی

تاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري بر عملکرد مالي بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان تاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري بر عملکرد مالي بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 124 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيده   دنياي کنوني، عصردانايي است. مواهب، دارايي هاي طبيعي و مشهود کليد کاميابي جوامع و سازمان ها نيستند، بلکه برخورداري و مديريت سرمايه هاي نامشهود موجود در عرصه محيط پرتلاطم و چالش برانگيز سازمان ها، رمز موفقيت آنها محسوب مي شوند. سازمان هايي که بتوانند اين دارايي هاي نامشهود را به خوبي تشخيص دهند و آنها را مديريت کنند، نسبت به رقبايشان از عملکرد بهتري برخوردار خواهند بود. جهت مديريت اين دارايي ها لازم است سازمان ها از وضعيت کنوني آنها مطلع شده و براي رفع نقص و کمبودهاي آنان اقدامات لازمه را به عمل آورند. امروزه دانش به عنوان مهم‌ترين سرمايه، جايگزين سرمايه‌هاي مادي به ويژه در محيط رقابتي و فناوري ‌‌شده ‌است. لذا مفهوم سرمايه فكري كاربردي مهم و گسترده يافته ‌است. سرمايه فكري در مشتريان، فرايندها، اطلاعات، علامت تجاري، منابع انساني و سيستم‌هاي سازمان متجلي مي‌شود و نقش فزاينده‌اي در خلق مزيت‌هاي رقابتي پايدار ايفا مي‌كند. اين پژوهش به بررسي رابطه سرمايه فکري، تصميمات سرمايه گذاري و عملکرد مالي بانک¬هاي پذيرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار پرداخته است. به اين منظور ابتدا چهار شاخص کليدي عملکرد مالي بانک ها، شاخص تصميمات سرمايه گذاري و شاخص کارايي سرمايه فکري با استفاده ‌از مدل “پاليک” در جامعه آماري بانک¬هاي پذيرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار طي سال‌هاي 1386 تا 1392، اندازه‌گيري ‌‌شده، سپس تاثير سرمايه فکري و اجزاي آن بر هر يک از شاخص‌هاي عملکرد مالي با استفاده ‌از الگوي معادلات ساختاري در نرم افزار  EQS مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي‌دهد سرمايه فكري با شاخص‌هاي نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري هر سهم، بازده دارايي‌ها و سود هر سهم  و تصميمات سرمايه گذاري در بانک هاي پذيرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار رابطه مستقيم دارد. مقدمهفصل اول رساله حاضر به بيان کليات پژوهش شامل بيان مسئله، اهميت و ضرورت، سوال¬ها و فرضيه ها، دامنه پژوهش و تعريف واژه¬هاي کليدي مي¬پردازد. هر تحقيق به قصد پاسخ دادن به يك سري سؤالات اساسي كه در ذهن محقق به¬وجود آمده است، انجام مي-شود. لذا در تحقيقات علمي محقق بايد هدف خود را از انجام پژوهش و در حالت كلي مسأله¬اي راكه محقق به دنبال پاسخ دادن به آن است را بيان كند. بيان مسئله به صورت مبهم و غير دقيق، به جاي اينکه پژوهشگر را به منابع اطلاعاتي مناسب و صحيح هدايت کند، موجب گمراهي او ميشود. علاوه بر وجود مسأله و سؤال در ذهن محقق براي توجيه انجام پژوهشي خاص، بايد انجام آن پژوهش نيز داراي اهميت باشد. يعني در واقع انجام آن با توجه به صرف منابع مادي و انساني و… قابل توجيه باشد و انجام آن باعث رفع يك سري مشكلات يا توليد علم و اطلاعات جديد گردد و محقق بايد در پژوهش خود، اهميت انجام تحقيق خود را با توجه به عبارات واضح و روشن بيان نمايد. دربيان ضرورت مساله محقق به بيان چرايي و دلايل ضروري و توجيهي انجام دادن تحقيق و نيز اهداف علمي و کاربردي يا عملي آن مي پردازد و انگيزه¬ها و ضرورت¬هاي خاص انجام آن را تشريح مي¬کند. سپس به نتايج حاصل از تحقيق و سودمندي¬هاي آن اشاره نموده، اين نکته را توضيح مي¬دهد که تحقيق چه کمکي به گسترش دامنه علم يا حل مشکلات و مسائل زندگي بشر يا بهبود وضع زندگي انسان مي¬نمايد و چه افراد يا موسسات يا سازمان-هايي مي توانند از نتايج آن بهره مند شوند. در اين فصل، به بيان موضوع، اهميت و اهداف پژوهش و همچنين ابزار و روش گردآوري اطلاعات مي‌پردازيم و فرضيه‌‌ها و تعاريف عملياتي متغيرهاي تحقيق نيز ارائه مي‌شوند.در جهان کنوني که دوره تحولات لجام گسيخته و به قول تافلر  دوره جابجايي قدرت مي باشد بحث مديريت سرمايه فکري و داراييهاي ناملموس سازمان ها بعد از موضوعات مهندسي مجدد(دهه، 80) ومديريت کيفيت فراگير(دهه،90) به عنوان پديده¬اي مهم، به صورت همه جانبه¬اي افق تحولات مديريت را تحت تاثير قرار داده است. در اين ميان جديدترين پارادايمي که بحث فوق را در مديريت سازمان¬ها تحت پوشش قرار مي¬دهد، بحث مديريت سرمايه فکري است. استوارت اعتقاد دارد، سرمايه فکري مجموعه اي از دانش، اطلاعات، دارايي¬هاي فکري ، تجربه، رقابت و يادگيري سازماني است که مي¬تواند براي ايجاد ثروت بکار گرفته شود. در واقع سرمايه فکري تمامي کارکنان، دانش سازماني و توانايي¬هاي آن را براي ايجاد ارزش افزوده دربر مي گيرد و باعث منافع رقابتي مستمر مي¬شود(قليچ لي و مشبکي، 1385). بنابراين سرمايه فکري در پي آن است که در سازمان¬ها، دارايي¬هاي فکري، دانش، تجربه و يادگيري سازماني جهت نيل به توسعه همه جانبه بيشتر از پيش مورد توجه قرار گيردفهرست مطالبفصل اول:کليات تحقيق1-1-مقدمه  21-2- تشريح و بيان موضوع3   1-3- اهميت و ضرورت تحقيق 81-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 101-5- اهداف تحقيق101-6- فرضيه هاي تحقيق101-7- روش تحقيق111-8- قلمرو تحقيق111-9- تعاريف متغيرها121-10-  ساختار تحقيق141-11- خلاصه فصل15فصل دوم : ادبيات و پيشينه‌ي تحقيـق2-1- مقدمه172-2- مباني نظري تحقيق182-2-1- سرمايه در مفهوم کلاسيک و جديد192-2-2- تعاريف ارائه شده از سرمايه فکري212-2-2-1- سرمايه فکري از ديدگاه استوارت232-2-2-2-  سرمايه فکري از ديدگاه بنتيس 232-2-2-3-  سرمايه فکري از ديدگاه ادوينسون و مالون232-2-2-4 سرمايه فکري از ديدگاه بنتيس و هالند 242-2-2-5- سرمايه فکري از ديدگاه روس و همکاران242-2-3- معرفي مدلهاي مختلف سرمايه فکري 272-2-3-1- مدل ادوينسون و مالون272-2-3-2- مدل بروکينگ302-2-3-3- مدل روس و همکاران312-2-3-4- مدل استيوارت322-2-3-5- مدل بونفرر332-2-3-6- مدل بنتيس342-2-3-7- مدل هانس و لاواندال 352-2-4-  ابعاد سرمايه فکري بر اساس مدل هاي ارائه شده 352-2-4-1  ابعاد سرمايه فکري براساس مدل ادوينسون و مالون352-2-4-2-  ابعاد سرمايه فکري براساس مدل بروکينگ 352-2-4-3-  ابعاد سرمايه فکري براساس مدل روس و همکاران362-2-4-4- ابعاد سرمايه فکري براساس مدل استيوارت372-2-4-5-  ابعاد سرمايه فکري براساس مدل ساليوان 372-2-4-6-  ابعاد سرمايه فکري براساس مدل بونفرر 382-2-4-7-  ابعاد سرمايه فکري بر اساس مدل بنتيس382-2-4-8- ابعاد سرمايه فکري براساس مدل هانس و لاواندال392-2-4-9- ابعاد سرمايه فکري براساس مدل لين392-3- سرمايه انساني402-4- سرمايه ساختاري422-5- سرمايه اجتماعي )رابطه اي–( مشتري482-6- مالكيت معنوي (IP)512-7-تحقيق و توسعه (R&D)532-8- سرمايه نوآوري552-9-اندازه گيري سرمايه هاي فكري562-9-1- اهداف اندازه گيري IC572-9-2- مدلها و روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري582-10معيارهاي عملکرد602-10-1- شاخص‌هاي عملکرد مالي612-11-پيشينه تحقيق662-11-1-پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از کشور662-11-2- پژوهش‌هاي داخلي 682-12-خلاصه فصل73فصل سوم : روش شناسي3-1- مقدمه773-2- فرضيه‌هاي تحقيق773-3- تبديل فرضيه¬هاي پژوهشي به آماري783-4- روش پژوهش783-5- گردآوري داده‌ها793-6- جامعه آماري793-7- نحو¬ه¬ي انتخاب نمونه آماري803-8- روش¬هاي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيهيه-ها803-8-1متغيرهاي وابسته803-8-2 متغير(هاي)مستقل84 3-9- روش شناختي آماري پژوهش863-10-توسعه مدل هاي علّي و همگرايي روش هاي اقتصادسنجي863-11- خلاصه فصل88فصل چهارم: يافته هاي پژوهش4-1-مقدمه904-2- نمونه آماري914-3- متغيرهاي تحقيق924-4- برآورد الگوي پژوهش97فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهاد5-1-مقدمه1025-2- خلاصه پژوهش1025-3- بحث و نتيجه گيري1025-4- ارائه پيشنهادات1035-5- محدوديت ها و تحقيقات آتي1045-6- موضوعات پيشنهادي براي تحقيقات بعدي105

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
893
مشاهده

کد فایل:11057
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۹
حجم فایل ها:1758

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
سرمايه فکري عملکرد مالي سرمايه انساني سرمايه ساختاري سرمايه فيزيکي تصميمات سرمايه گذاريتاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري بر عملکرد مالي بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارپایان نامه تاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري

 • مبانی نظری پيش بيني و مدل هاي پيش بيني

  مبانی نظری پيش بيني و مدل هاي پيش بيني دانلود مبانی نظری پيش بيني و مدل هاي پيش بيني دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پيش ¬ بيني و مدل ¬ هاي پيش ¬…

 • طراحی و ساخت سردر دانشگاه علم و صنعت ایران

  طراحی و ساخت سردر دانشگاه علم و صنعت ایران دانلود طراحی و ساخت سردر دانشگاه علم و صنعت ایران دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل طراحی و ساخت سردر دانشگاه علم و صنعت ایران چکیدهمقدمهطرح معماریقالب بندیابعاد…

 • فایل پاورپوینت راهنمای کار با دوربینهای نقشه برداری TOPCON

  فایل پاورپوینت راهنمای کار با دوربینهای نقشه برداری TOPCON برچسب ها: دانلود پاورپوینت راهنمای کار با دوربینهای نقشه برداری TOPCONراهنمای کار با دوربینهای نقشه برداری TOPCONنقشه برداریپاورپوینت راهنماي استفاده از توتال استيشن لايكادوربین نقشه برداری TOPCONپاورپوینت راهنمای کار با دوربینهای…

 • پیشینه و مبانی نظری سبک‌های دل‌بستگی

  پیشینه و مبانی نظری سبک‌های دل‌بستگی دانلود پیشینه و مبانی نظری سبک‌های دل‌بستگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سبک‌های دل‌بستگی تعریف دل‌بستگی دل‌بستگی از یک مفهوم یونانی ( Storage ) که نوعی عشق…

 • تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

  تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی برچسب ها: رهبری تحول گرا نوآوری عملکرد سازمانیپروژه تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانیپایان نامه تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانیمقاله تأثیر نوآوری و رهبری…

 • مبانی نظری و پیشینه بانکداري اينترنتي

  مبانی نظری و پیشینه بانکداري اينترنتي دانلود مبانی نظری و پیشینه بانکداري اينترنتي دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 12 2 - 1 - مقدمه 12 2 - 2 - تعريف فن‌آوري اطلاعات 13…

 • تحقیق سلامت روان

  تحقیق سلامت روان دانلود تحقیق سلامت روان دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل یکی از علل فرسودگی زودرس جسمانی و روانی افراد استفاده نکردن از تفریحات سالم است، زیرا پیامد فعالیت و کار مداوم، وارد آمدن فشار…

 • پاورپوینت سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع

  پاورپوینت سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع برچسب ها: سیستم های خرید و انبارداری pptدرس سیستمهای خرید انبارداری وتوزیعحقیق در مورد سیستم خرید و انبارداریسیستم های خرید انبارداری و توزیع علی اصغر انواری رستمیدانلود نمونه سوال سیستم های خرید انبارداری و…

 • ترجمه مقاله انگلیسی: قابلیت اطمینان میکروالکترونیکی-الگوریتم های موازی برای پیدا کردن نمونه های بزرگ

  09358978227,Parallel algorithm for finding modules of large scale coherent fault trees,الگوریتم های موازی برای پیدا کردن نمونه های بزرگ درختان خطای منسجم,ترجمه Parallel algorithm for finding modules of l,دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی,قابلیت اطمینان میکروالکترونیکی,نگار زمانی دانلود فایل اصلی ترجمه…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی EVA

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی EVA دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی EVA دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود…

 • تحقیق آموزش بسکتبال

  تحقیق آموزش بسکتبال دانلود تحقیق آموزش بسکتبال دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: تحقیق آموزش بسکتبال، در قالب فایل Word در 44 صفحه. بخشی از متن فایل: ورزش بسکتبال یک بازی گروهی و هیجان آوری…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع مسئله و ابعاد آسيب شناسي نظام آموزشي

  دانلود پاورپوینت با موضوع مسئله و ابعاد آسيب شناسي نظام آموزشي برچسب ها: آسیب شناسی نظام آموزشی ایرانآسیب شناسی آموزش و پرورشمشکلات آموزش و پرورش و راهکارهای آن pdfپاورپوینت مسئله و ابعاد آسيب شناسي نظام آموزشي رفتن به سایت اصلی…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

  ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 ) مقدمه…

 • پاورپوینت بررسی تناسبات طلایی و کاربرد آن

  پاورپوینت بررسی تناسبات طلایی و کاربرد آن برچسب ها: دانلود پاورپوینت بررسی تناسبات طلایی و کاربرد آنبررسی تناسبات طلایی و کاربرد آنتناسبات طلایی پاورپوینت تناسبات طلایی در معماریاهراممستطیل طلایی ویژهتوالی فیبوناچیپاورپوینت بررسی تناسبات طلایی و کاربردنسبت طلایی برای طراحانعدد طلائی…

 • پاورپوینت مهارت تصمیم گیری

  پاورپوینت مهارت تصمیم گیری دانلود پاورپوینت مهارت تصمیم گیری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: پاورپوینت مهارت تصمیم گیری در 29 اسلاید. بخشی از متن فایل: زندگی مجموعه ای از تصمیمات مختلف است…

 • پاورپوینت پیام رمزرا پیدا کن 2

  پاورپوینت پیام رمزرا پیدا کن 2 برچسب ها: پاورپوینت پیام رمزرا پیدا کن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت پیام رمزرا پیدا کن 2 دسته بندي : محیط زیست جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت پیام رمزرا پیدا کن…

 • ادبیات نظری و سوابق تحقیق ایمان مذهبی و سلامت روان (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش رابطه ایمان و سلامت روان,پيشينه تحقيق نقش مذهب در سلامت روان,پيشينه نظري باورهای دینی و سلامت,چارچوب نظري نقش دین در سلامت جامعه,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق ایمان مذهبی و سلامت روان (فصل دوم),مباني نظري تأثير دين و…

 • یادگیری سازمانی

  یادگیری سازمانی دانلود فایل اصلی یادگیری سازمانی از سایت دانلود فایل تحقیق یادگیری سازمانی در حجم 54 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:  تئوري يادگيري سازماني: يكي از نخستين تعاريف يادگيري سازماني…

 • مبانی نظری و پیشینه ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس

  مبانی نظری و پیشینه ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس دانلود مبانی نظری و پیشینه ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه : 15 2 - 1 -…

 • مبانی نظری يژوهش بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق

  مبانی نظری يژوهش بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق دانلود مبانی نظری يژوهش بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق مفهوم بی‌ثباتی ازدواج عوامل مؤثر…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی مهد کودک

  پروژه کارافرینی مهدکودک,دانلود طرح توجیهی مهدکودک,دانلود طرح راه اندازی مهدکودک,طرح توجیهی راه اندازی مهدکودک,طرح توجیهی کودکستان,طرح کارافرینی تاسیس مهدکودک,طرح کسب و کار مهدکودک دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی مهد کودک از سایت دانلود فایل دانلود طرح…

 • گزارش تخصصی دبیر ریاضی : بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه

  گزارش تخصصی دبیر ریاضی : بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه برچسب ها: گزارش تخصصی درس ریاضی متوسطه اولگزارش تخصصی معلمان راهنماییاقدام پژوهی دبیر ریاضی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطهاقدام پژوهی دبیر ریاضی بررسی چالش…

 • پاورپوینت بزرگداشت شيخ صدوق

  پاورپوینت بزرگداشت شيخ صدوق برچسب ها: شیخ صدوق و امام زمانداستان شیخ صدوقدانلود کتاب شیخ صدوقشیخ صدوق اصفهانعلی بن بابویهشیخ طوسیشیخ مفیدشیخ صدوق اخباری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بزرگداشت شيخ صدوق دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری سازگاری زناشویی(فصل دوم)

  پيشينه پژوهش نظریه های سازگاری زناشویی,پيشينه تحقيق تعریف,پیشینه نظری سازگاری زناشویی,چارچوب نظري سازگاری زناشویی,دانلود مباني نظري سازگاری,فصل دوم سازگاری زناشویی,مباني نظري نظریه های سازگاری زناشویی,مباني نظري و پيشينه پژوهش سازگاری زناشویی دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری…

 • پاورپوینت مقایسه تطبیقی ارائه رشته علوم كامپیوتر در دانشگاه آكسفورد با رشته مهندسی نرم‌افزار شریف

  پاورپوینت مقایسه تطبیقی ارائه رشته علوم كامپیوتر در دانشگاه آكسفورد با رشته مهندسی نرم‌افزار شریف برچسب ها: دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه آكسفورددانشكده‌ها و رشته‌های مربوط به علوم كامپیوتر در دو دانشگاهدروس رشته علوم كامپیوتر در دانشگاه آكسفورددروس رشته مهندسی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پان تركيسم

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق پان تركيسم دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پان تركيسم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم : پيشينه موضوع و چارچوب نظري آن 8 نگاهي به سابقه…

 • پاورپوینت پیل سوختی

  پاورپوینت پیل سوختی برچسب ها: پیل سوختی متانولیکاربرد پیل سوختیپیل سوختی pdfپیل سوختی پلیمریپیل سوختی قلیاییمقاله پیل سوختیچگونه پیل سوختی بسازیمساخت پیل سوختی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت پیل سوختی دسته بندي : صنایع جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود…

 • بررسی اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود برکاهش اضطراب ،پرخاشگری و فرسودگی شغلی

  بررسی اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود برکاهش اضطراب ،پرخاشگری و فرسودگی شغلی برچسب ها: پایان نامه آموزش گروهی ابراز وجودمبانی نظری ابراز وجودتحقیق اضطرابپرخاشگریمبانی نظری فرسودگی شغلیمبانی نظری مهارت های زندگیمبانی نظری متغیرپرخاشگریآموزش ابراز وجود و فرسودگی شغلیپرسشنامه پرخاشگری باس…

 • تحقیق با موضوع امیرکبیر

  تحقیق با موضوع امیرکبیر دانلود تحقیق با موضوع امیرکبیر دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل  سال 1222 هجری قمری، محمدتقی امیرکبیر به دنیا آمد. پدرش، کربلایی محمد قربان بود که در خانه قائم مقام فراهانی…

 • پاورپوینت هنر و معمارى تخت جمشيد

  پاورپوینت هنر و معمارى تخت جمشيد برچسب ها: تحقیق در مورد تخت جمشیدپادشاه مدفون در تخت جمشیدتخت جمشید قبل از ویرانیعکس تخت جمشید در زمان هخامنشیانحقیق دانش آموزی در مورد تخت جمشیدکاخ ملکه تخت جمشیدستون های تخت جمشیدتخت جمشید به…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش فشار روانی و استرس (فصل دوم)

  پژوهش فشار روانی و استرس,پیشینه پژوهش فشار روانی و استرس,چارچوب نظری فشار روانی و استرس,فصل دوم پایان نامه فشار روانی و استرس,مبانی نظری استرس و فشار روانی,مبانی نظری فشار روانی و استرس دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش…

 • تحقیق معلم اثر بخش

  تحقیق معلم اثر بخش برچسب ها: معلم اثر بخش تفاوت های معلمان اثربخش با غیر از آنآموزش اثر بخش معلم از نظر گوردونزمينه آموزش اثربخش معلم الگوی آموزش اثربخش معلم ابتداییپیشرفت تحصیلی رفتن به سایت اصلی تحقیق معلم اثر بخش…

 • پاورپوینت با موضوع ورزش پینگ پنگ

  پاورپوینت با موضوع ورزش پینگ پنگ دانلود پاورپوینت با موضوع ورزش پینگ پنگ دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل ورزش پینگ پنگ اولین بار در سال ۱۳۱۷ هجری شمسی توسط خارجی های مقیم آبادان و مسجد…

 • تحقيق شناخت نيازها و ارزيابي تأثير نيازها در انگيزش كاركنان امور اداري

  انگیزش,تحقيق شناخت نيازها و ارزيابي تأثير نيازها در انگيزش كاركنان امور اداري,نیاز دانلود فایل اصلی تحقيق شناخت نيازها و ارزيابي تأثير نيازها در انگيزش كاركنان امور اداري از سایت دانلود فایل تحقيق شناخت نيازها و ارزيابي تأثير نيازها در انگيزش…

 • انرژی هسته ای و کاربرد صلح آمیز آن

  انرژی هسته ای و کاربرد صلح آمیز آن برچسب ها: انرژی هسته ای صلح جهان اتم ماده رفتن به سایت اصلی انرژی هسته ای و کاربرد صلح آمیز آن دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه :…