تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی استان

تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی استان

برچسب ها:
پروژه تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامیدانلود مقاله تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی مبانی نظری تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی

رفتن به سایت اصلی

تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی استان

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران  انتظامی استان  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 140 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیده :هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران  انتظامی استان کرمانشاه می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی واز نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران انتظامی کرمانشاه می باشد که در سال 91-92 در قسمت های اجرایی مشغول به کار می باشندکه تعداد آنان 50 نفر از مدیران نیروی انتظامی کرمانشاه می باشند. که به صورت تمام شمار انتخاب گردیدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مهارت های مدیریتی کافمن و لی و پرسشنامه عملکرد مدیران پاترسون است. روش تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام می باشد. نتایج همبستگی نشان داد بین مهارت مدیریتی انسانی، فنی و ادراکی برکیفیت عملکرد مدیران  انتظامی استان کرمانشاه تاثیر و رابطه مثبت معنادار(01/0 ≥ P) وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که مهارت مدیریتی ادراکی، انسانی و فنی به ترتیب پیش بینی کننده قوی کیفیت عملکرد شغلی مدیران انتظامی استان کرمانشاه است(01/0 ≥ P) و مدل معادلات ساختاری نشان داد که مهارت ادراکی در مدل بیشترین با مقدار  بیشترین تاثیر را روی کیفیت عملکرد مدیران انتظامی دارد.مقدمه:امروزه يكي ازمزيتهاي نسبي ، مهم واساسي سازمانها درمحيط رقابتي ونامطمئن، عامل مديريت آنهاست. باتوجه به اينكه دردنياي كنوني در پشت هرماشين بزرگ اقتصادي نام يك مديربه چشم مي خورد ، بدون شك اعمال مديريت اثربخش وكارا ضامن موفقيت سازمان دررسيدن به اهداف و راهبردهاي خوداست . دراين  ميان،نيازبه مديريت به ويژه در دانشگاهها و مراكز علمي به دليل نقش بسيارمهم اين مراكز به لحاظ تعليم وتربيت نيروي انساني متخصص ، اهميت بسياري دارد(فرتاش، 1383). صلاحيت مديران ازنظرمهارتهاي مديريتي نيز يكي ازعوامل استمرار موفقيت درهرسازماني است . اثربخشي وكارايي مديران ، مستلزم داشتن مهارتهاي مديريتي است كه با به كارگيري آنهادرموقعيتها و جايگاههاي مختلف سازماني مي توان به اين اهداف نائل شد(میرسپاسی، 1385). همه مشاغل مديريت مستلزم كاربرد مهارت‌هاست . گرچه درانجام دادن بعضي ازوظايف ، مهارت‌هاي سه‌گانه لازم و ملزوم يكديگر به نظرمي‌رسند ، باوجوداين ، ارزش نسبي آنها درسطوح و رده‌هاي مختلف مديريت فرق مي‌كند. مديران رده‌هاي سرپرستي به مهارت‌هاي فني قابل ملاحظه‌ا ی نيازدارند زيرا كه وظايف آنها غالبا ًايجاب مي‌كندكه زيردستان خود را راهنمايي كنند يا آموزش دهند . درمقابل مديران رده‌بالاي سازمان‌ها چندان نيازي به مهارت‌هاي فني ندارند . بلكه وظايف تصميم‌گيري ، برنامه‌ريزي وسازماندهي ايجاب مي‌كندكه به مهارت ادراكي قابل ملاحظه‌اي مجهز باشند. مهارت‌هاي انساني تقريباً لازمه انجام دادن همه وظايف درهمه سطوح مديريت است زيراكه مديران  صرف نظرازنوع وظايف ياسطح مسئوليت ومقام با افراد انسان سروكارداشته براي جلب همكاري واثرگذاري بررفتارآنها بايد از مهارت‌هاي انساني برخوردار باشند. ازاين رو ،امروزه ،درمديريت سازمان‌ها ،تأكيد برمهارت‌هاي انساني اولويت ويژه‌اي پيداكرده است(استونر، ‌جيمز؛ تر جمه پارساييان واعرابي،1383). بنابراین تفاسیرتوانایی رهبری ومدیریت تنها به این معنا نیست که مدیر عنوان مدیریت ،سرپرست ویا مدیرگروه را یدک بکشد بلکه مدیریت باید همواره مراحل رشدوپیشرفت مداوم را برای سازمان وعوامل گوناگون فراهم آورد؛و با بهره گیری ازمهارتهای اساسی موجود و انجام کنشهای گوناگون با تلفیق علم ،دانش وتجربه درجهت اهداف سازمان درحرکت باشد.لذا برای رسیدن به چنین روندی بررسی وبهره گیری ازالگوهای مهارتهای سه گانه ی مدیریتی شامل مهارت انسانی،مهارت فنی و مهارت ادراکی ؛طراحی وتبیین این مهارتها درسطوح مدیریتی برای مدیران یک نیاز اساسی محسوب می گردد.(گودرزی 1387).فهرست مطالبفصل اول : کلیات تحقیق    11-1-مقدمه:    22-1- بیان مسئله:    33-1- اهمیت و ضرورت پژوهش:    54-1- اهداف :    64-1-1 -هدف کلی:    64-1-2-اهداف جزئی:    65-1-سوالات:    75-1-1-سوال اصلی :    75-1-2- سوال های فرعی:    76-1-فرضیه ها:    76-1-1-فرضیه اصلی :    76-1-2-فرضیه های فرعی:    7فصل دوم : ادبیات تحقیق    81-2-مقدمه :    92-2- مبانی نظری    92-2-1-تعاریفی از مدیریت:    92-2-2-مدیریت    112-2-3-فراگرد مدیریت    123-2-نظریه های مدیریت:    123-2-1-نظریه فراگرد مدیریت    123-2-2-نظریه بوروکراسی:    153-2-3-نظریه نیازهای انسانی:    163-2-4-نظریه شخصیت و سازمان:    183-2-5-نظریه سیستمی:    203-2-6-نظریه یادگیری سازمانی    224-2-انواع مدیران    245-2-مهارت‌های سه‌گانه مدیریت    295-2-1-مهارت فنی    295-2-2-مهارت انسانی    315-2-2-1-مهارتهای انسانی مدیران    315-2-2-2-مهارتهای انسانی چه هستند؟    325-2-2-3-چرا بر رفتار تاکید می‏شود؟    335-2-2-4-آیا می‏توان مهارتهای انسانی را توسعه داد؟    345-2-2-5-مبانی مهارتهای انسانی کدامند؟    345-2-2-6-برای واکنشهای رودررو چگونه تعیین‏ هدف کنیم؟    375-2-2-7-رفتار مناسب چگونه انتخاب می‏شود؟    376-2-مهارت ادراکی    377-2-عملکرد:    397-2-1-تعاریفی از عملکرد و بهره وری    397-2-2-تعريف مديريت عملكرد    417-2-3-اهميت مديريت عملكرد    247-2-4-اصول مديريت عملكرد    437-2-5-عوامل مؤثردر توفيق مديريت عملكرد    437-2-6-فرايند مديريت عملكرد    457-2-7-مزاياي مديريت عملكرد    477-2-8-معايب مديريت عملكرد    498-2-سه کنش مدیریت عملکرد در سازمان:    508-2-1نقش مدیر در مدیریت کار و عملکرد:    518-2-2-مدیریت کار و عملکرد در سطح فردی:    519-2-مدیریت کار و عملکرد در سطح سازمانی:    539-2-1-اول برنامه ریزی عملکرد    539-2-2-مرحله دوم سرپرستی کار است یا به اصطلاح «coaching»    549-2-3-مرحله سوم در مدیریت کار و عملکرد در سطح سازمان بازنگری دوره ای است.    5510-2-ارزشیابی عملکرد.    5510-2-1-چرا باید عملکرد را ارزشیابی کرد؟    5511-2-روشهای ارزشیابی عملکرد    5611-2-1-مقیاسهای درجه بندی ترسیمی:    5611-2-1-1-روش طبقه بندی متناوب:    5611-2-1-2-روش مقایسه فرد با فرد:    5611-2-2-مزایا و معایب روشهای ارزشیابی عملکرد.    5711-2-3-مسائلی که در ارزشیابی عملکرد باید رعایت شوند:    5711-2-4-مسئله سخت گیری یا ارفاق:    5811-2-5-مسأله تعصب:    5811-2-6-چند پیشنهاد برای احتراز از مشکلات ارزشیابی:    5912-2-وظیفه مدیران    6013-2-شاخص های اصلی كیفیت    6213-2-1-تعریف شاخص    6314-2-مولفه كیفیت زندگی كاری    6715-2-پیشینه پژوهش:    7215-2-1- تحقیقات انجام شده در خارج    7215-2-2-تحقیقات انجام شده در داخل    7316-2-جمع بندی پیشینه :    7616-2-1-جمع بندی و ارائه مدل مفهومی    82فصل سوم    85روش    861-3-متغیرها :    881-3- 1-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:    882-3-روش :    893-3-جامعه آماری:    894-3-نمونه و روش نمونه گیری:    905-3-روش گردآوری اطلاعات:    906-3-ابزارهای گردآوری اطلاعات:    907-3-روایی وپایایی:    918-3-روش جمع آوری اطلاعات:    929-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:    92فصل چهارم    93یافته ها    931-4-مقدمه:    942-4- یافته های توصیفی :    943-4- یافته های مربوط به تحلیل فرضیه ها :    953-4-1- فرضیه اصلی :    95جدول 6    963-4-2- فرضیه های فرعی:    96فصل پنجم    101بحث و نتیجه گیری    1011-5-مقدمه :    1022-5-بحث و نتیجه گیری    1023-5-محدودیت های پژوهش:    1074-5-پیشنهادات پژوهشی:    108منابع:    108ضمیمه (پیوست)                                                                                                                                                                         115

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1061
مشاهده

کد فایل:11474
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۷
حجم فایل ها:672

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پروژه تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامیدانلود مقاله تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی مبانی نظری تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی

 • ادبیات نظری تحقیق برنامة ‌اصلاحات اقتصادي نئوليبراليستي تورگوت اوزال در تركيه

  ادبیات نظری تحقیق برنامة ‌اصلاحات اقتصادي نئوليبراليستي تورگوت اوزال در تركيه دانلود ادبیات نظری تحقیق برنامة ‌اصلاحات اقتصادي نئوليبراليستي تورگوت اوزال در تركيه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل برنامة ‌اصلاحات اقتصادي نئوليبراليستي تورگوت…

 • تحقیق بررسی نقش فرهنگ،دین و باورهای مذهبی(سلامت معنوی) بر تقویت سلامت روان

  پایان نامه بررسی نق,پروژه بررسی نقش فرهنگ,تحقیق بررسی نقش فرهنگ,دین و باورهای مذهبی(سلامت معنوی) بر تقویت سلامت روان,مقاله بررسی نقش فرهنگ دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی نقش فرهنگ،دین و باورهای مذهبی(سلامت معنوی) بر تقویت سلامت روان از سایت دانلود فایل…

 • پاورپوینت مبانی توسعه معابر شهری - 34 اسلاید

  پاورپوینت مبانی توسعه معابر شهری - 34 اسلاید برچسب ها: دانلود پاورپوینت مبانی توسعه معابر شهریمبانی توسعه معابر شهریمعابر شهریشهرسازیپاورپوینت مبانی توسعه معابر شهریپاورپوینت معابر شهریتوسعه معابر شهریپاورپوینت توسعه معابر شهریپاورپوینت بررسی معابر شهریمعبر شهریپاورپوینت معبر شهری رفتن به سایت…

 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی پژوهش مفهوم استرس والدگری (فصل 2 پایان نامه)

  پيشينه پژوهش نظریه,پيشينه نظري نظریه های روانشناسی استرس,چارچوب نظري ابعاد استرس والدگری,دانلود مباني نظري مفهوم استرس والدگری,فصل دوم پايان نامه ارشد علل استرس,مباني نظري نظریه های استرس والدگری,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)استرس والدگری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری…

 • پاورپوینت حقوق اسلامي

  پاورپوینت حقوق اسلامي برچسب ها: مجله حقوق دادگستریمجله حقوق خصوصیمجله مطالعات فقه و حقوق اسلامیمطالعات حقوقیمجله حقوق تطبیقیحقوق اسلامی چیستمجله حقوق پزشکیمجله کاوشی نو در فقه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت حقوق اسلامي دسته بندي : حقوق جزئیات و دریافت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد و اعتماد اجتماعی (فصل دوم)

  ادبیات نظری اعتماد اجتماعی,پیشینه پژوهش اعتماد اجتماعی,پیشینه تحقیق اعتماد و اعتماد اجتماعی,چارچوب نظری اعتماد اجتماعی,مبانی نظری اعتماد و اعتماد اجتماعی,مروري بر تحقيقات خارجي و داخلی اعتماد و اعتماد اجتماعی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد و اعتماد…

 • سنجش تاثير ابعاد كيفيت خدمات(برمبناي مدل سركوال) بر رضايت مشتريان نسبت به خدمات گارانتي شركت سايپا

  سنجش تاثير ابعاد كيفيت خدمات(برمبناي مدل سركوال) بر رضايت مشتريان نسبت به خدمات گارانتي شركت سايپا برچسب ها: پایان نامه سنجش تاثير ابعاد كيفيت خدمات(برمبناي مدل سركوال) بر رضايت مشتريان نسبت به خدمات گارانتي شركت سايپاپروژه سنجش تاثير ابعاد كيفيت…

 • فایل پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري

  فایل پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري برچسب ها: دانلود پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهای شهریبررسی عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهای شهریسیل در محیط شهریمديريت سيلاب و مسيل هاپاورپوینت بررسی…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی احداث کارخانه یخ (به ظرفیت 5400 تن )

  دانلود طرح توجیهی احداث کارخانه یخ,دانلود طرح توجیهی تولید یخ و کارخانه یخ,دانلود طرح کارافرینی صنعتی,طرح توجیهی احداث کارخانه یخ,طرح توجیهی تولید انواع كارخانه یخ سازى,طرح توجیهی خط تولید یخ,طرح کسب و کار قیمت دستگاه یخ سازی,قیمت,کارخانه یخ دانلود فایل…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سبکهای دلبستگی و انگیزه پیشرفت (فصل دوم )

  ادبیات نظری سبکهای دلبستگی و انگیزه پیشرفت,پیشینه تحقیق سبکهای دلبستگی و انگیزه پیشرفت,چارچوب نظری سبکهای دلبستگی و انگیزه پ,فصل دوم بررسی رابطۀ راهبردهای مقابله سبک های دلبستگی با سلامت روانی دانش آموزان,مبانی نظری سبکهای دلبستگی و انگیزه پیشرفت دانلود فایل…

 • پاورپوینت بتن ژئوپلیمری

  پاورپوینت بتن ژئوپلیمری برچسب ها: دانلود پاورپوینت بتن ژئوپلیمریبتن ژئوپلیمریآشنایی با بتن ژئوپلیمرپاورپوینت بررسی بتن ژئوپلیمریپاورپوینت بتن ژئوپلیمریساختار ژئو پلیمربررسی بتن های ژئوپلیمریبتن ژئو پلیمر رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بتن ژئوپلیمری دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی چیست؟

  دانلود پاورپوینت با موضوع پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی چیست؟ برچسب ها: زباله های الکترونیکی pdfخرید زباله های الکترونیکیکارخانه بازیافت زباله های الکترونیکی مشهددستگاه بازیافت زباله های الکترونیکیزباله الکترونیکیروش دفع زباله های الکترونیکیتحقیق در مورد زباله های الکترونیکیتحقیق زباله های الکترونیکی…

 • تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای استان گیلان

  تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای استان گیلان برچسب ها: تاکتیک های بازاریابی تعاملی تعهد ارتباطی فروشگاه های زنجیره ای رفتار خرید مشتریدانلود پایان نامه تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری…

 • پاورپوینت تکنیک ها و جنبه های بالینی MRI

  پاورپوینت تکنیک ها و جنبه های بالینی MRI برچسب ها: سرفصل دروس رشته رادیولوژیکارشناسی ناپیوسته رادیولوژی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تکنیک ها و جنبه های بالینی MRI دسته بندي : علوم آزمایشگاهی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود…

 • پاورپوینت مهندسی امنیت نرم افزار

  پاورپوینت مهندسی امنیت نرم افزار برچسب ها: جزوه مهندسی نرم افزار امنتحقیق در مورد امنیت نرم افزارامنیت نرم افزار چیستامنیت در تولید نرم افزاراستانداردهای امنیت نرم افزارامنیت سیستم های نرم افزاریمقاله امنیت نرم افزارتست امنیت نرم افزار رفتن به سایت…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع کــلزا

  دانلود پاورپوینت با موضوع کــلزا برچسب ها: کلزا چیستخواص کلزاروغن کلزاخواص دانه کلزاروش کاشت کلزاروغن کلزا قیمتقیمت دانه کلزاکلزا در ایران رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع کــلزا دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع طلاق روانی و نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع

  دانلود پاورپوینت با موضوع طلاق روانی و نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع برچسب ها: طلاقطلاق روانینابسامانینابسامانی های نظام اجتماعنابسامانی های نظام خانوادهابعاد طلاق علل وقوع طلاق طلاق روانی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع طلاق روانی و…

 • فایل مجموعه چندین پاورپوینت معرفی معماران ایرانی و خارجی و آثارشان

  فایل مجموعه چندین پاورپوینت معرفی معماران ایرانی و خارجی و آثارشان برچسب ها: دانلود پاورپوینت معرفی معماران مشهور ایران و جهان زاها حدید نورمن فاستر فرانک اون گلدبرگ میس وندوروهه پروفسور بهرام شیردلاستاد عبدالعزیز فرمان فرمایانپاورپوینت معماران ایرانی و خارجیپاورپوینت…

 • پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم)

  پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم) برچسب ها: پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم) دسته بندي : زمین شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت سفر آب درون…

 • بررسی رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

  بررسی رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع برچسب ها: بررسی سود جامعمقاله حسابداری سود خالصتحقیق بررسی ریسک شرکتتجزیه و تحلیل ریسک شرکتنوسانات سود و امکان پیش بینی آنبررسی عوامل موثر بر نوسان پذیری سودبررسی رابطه ریسک شرکت و نوسانات…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سود و مدیریت سود (فصل 2)

  پيشينه پ,پيشينه نظري,چارچوب نظري نظریه های مديريت سود,دانلود مباني نظري انگيزه هاي هموارسازي سود,فصل دوم پايان نامه ارشد سود و مديريت سود,مباني نظري حسابداري,مباني نظري عوامل موثر بر مديريت سود,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) مدیریت سود دانلود فایل…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق شناخت درمانی و رفتار درمانی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری شناخت درمانی و رفتار درمانی,پیشینه پژوهش شناخت درمانی و رفتار درمانی,پیشینه تحقیق شناخت درمانی و رفتار درمانی,چارچوب نظری درمان شناختي,رفتاري,فصل دوم پایان نامه شناخت درمانی و رفتار درمانی,مبانی نظری شناخت درمانی و رفتار درمانی دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ساختارمغز و سنجش خلاقیت (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری ساختارمغز و سنجش خلاقیت,پیشینه تحقیق ساختارمغز و سنجش خلاقیت,چارچوب نظری ساختارمغز و سنجش خلاقیت,فصل دوم پایان نامه تشخيص تفکر خلاق در کلاس درس,فصل دوم پایان نامه ساختارمغز و سنجش خلاقیت,مبانی نظری ساختارمغز و سنجش خلاقیت دانلود فایل اصلی…

 • جزوه تایپ شده حقوق کار - حمزه محمدی

  جزوه تایپ شده حقوق کار - حمزه محمدی برچسب ها: دانلود جزوه حقوق کاردانلود جزوه دکتر حمزه محمدیدانلود جزوه حمزه محمدیدانلود جزوه رشته حقوقدانلود جزوات رشته حقوقدانلود جزوه حقوق کار محمدی09358978227نگار زمانیحقوق کار رفتن به سایت اصلی جزوه تایپ شده…

 • نظرية سيستمها در مديريت

  سیستم دانلود فایل اصلی نظرية سيستمها در مديريت از سایت دانلود فایل تحقیق نظرية سيستمها در مديريت در حجم 47 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: مقدمه نظريه سيستمها به مفهوم عام…

 • پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

  پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرسشنامه عدالت سازمانی در سال 1993 توسط نیهوف و مورمن با هدف ارزیابی عدالت سازمانی…

 • فایل پاورپوینت آزمایش نفوذ پذیری مخروطی(CPT & CPTU)

  فایل پاورپوینت آزمایش نفوذ پذیری مخروطی(CPT & CPTU) برچسب ها: دانلود آزمایش نفوذ پذیری مخروطی(CPT CPTU)آزمایش نفوذ پذیری مخروطیآزمایش نفوذ پذیری مخروطی(CPT CPTU)پاورپوینت آشنایی با آزمایش نفوذ پذیری مخروطیپاورپوینت بررسی آزمایش نفوذ پذیری مخروطیCPT CPTUآزمایشات مکانیک خاک رفتن به سایت…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت (فصل دوم )

  ادبیات نظری فراشناخت,پیشینه پژوهش فراشناخت,پیشینه تحقیق فراشناخت,دانلود چارچوب نظری روانشناسی فراشناخت,فصل دوم پایان نامه فراشناخت,مبانی نظری درمان فراشناخت دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت (فصل دوم ) از سایت دانلود فایل دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق…

 • دانلود پاورپوینت استانداردهای طراحی آمفی تئاتر

  استانداردهای طراحی آمفی تئاتر,برنامه فیزیکی طراحی آمفی تئاتر,ریز فضاهای آمفی تئاتر,طراحی آمفی تئاتر,طراحی سینما,ظوابط و استانداردهای طراحی سینما,معماری آمفی تئاتر دانلود فایل اصلی دانلود پاورپوینت استانداردهای طراحی آمفی تئاتر از سایت دانلود فایل دانلود پاورپوینت استانداردهای طراحی آمفی تئاتردر قالب…

 • خلاصه نکات نشریه 55 همراه با حل سوالات ازمون نظام مهندسی

  خلاصه نکات نشریه 55 همراه با حل سوالات ازمون نظام مهندسی برچسب ها: نشریه 55مشخصات فنی کارهای ساختمانیازمون نظارتازمون استخدامیازمون کارشناسی رسمینکات مهم اجراییازمون نظارتازمون اجراازمون نظام مهندسی رفتن به سایت اصلی خلاصه نکات نشریه 55 همراه با حل سوالات…

 • مبانی نظری تحقیق آزمون

  مبانی نظری تحقیق آزمون دانلود مبانی نظری تحقیق آزمون دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تعریف آزمون 2 - 6 - 1 - ویژگی ¬ های اصلی یک آزمون خوب 2 - 6 -…

 • پاورپوینت آموزش روش های سنتی معماری

  پاورپوینت آموزش روش های سنتی معماری برچسب ها: دانلود پاورپوینت آموزش روش های سنتی معماریآموزش روش های سنتی معماریمعماری سنتیمدرسه معماری در فقدان معماریپاورپوینت آموزش سنتی معماریپاورپوینت آموزش روش های سنتی معماریپاورپوینت معماری سنتیمباحث نظری و آموزش سنتی معماری رفتن…

 • پاور پوینت معادلات دیفرانسل 2

  پاور پوینت معادلات دیفرانسل 2 برچسب ها: دیفرانسیل معادلهمنحنی انتگرال رفتن به سایت اصلی پاور پوینت معادلات دیفرانسل 2 دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل سرفصل معادلات دیفرانسیلعنوان فصل اول: معادله دیفرانسیل مرتبه اول1: ماهیت معادلات دیفرانسیل…

 • پاورپوینت کابردهای مختلف مبدل‌های حرارتی

  پاورپوینت کابردهای مختلف مبدل‌های حرارتی دانلود پاورپوینت کابردهای مختلف مبدل‌های حرارتی دسته بندي : مهندسی شیمی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت کابردهای مختلف مبدل‌های حرارتی،در حجم 38 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: اساسا یک سیستم پمپ…

 • پیشینه تحقیق سازگاری مهاجران در مقصد

  پیشینه تحقیق سازگاری مهاجران در مقصد دانلود پیشینه تحقیق سازگاری مهاجران در مقصد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پیشینه تحقیق سازگاری مهاجران در مقصد فصل دوم بررسي مطالعات انجام شده مروري بر مطالعات…