تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه هاي آتش سوزي

تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه هاي آتش سوزي

برچسب ها:
پایان نامه تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه هاي آتش سوزيپروژه تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه هاي آتش سوزيمبانی نظری و پیشینه پژوهش تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه هاي آتش سوزيتحقیق تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه

رفتن به سایت اصلی

تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه هاي آتش سوزي

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه هاي آتش سوزي(مورد مطالعه: بيمه گذاران بيمه نامه هاي آتش سوزي شرکت سهامي بيمه ايران در استان گيلان)  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 170 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيده وجود رقابت در بين موسسات و بنگاه ها، براي کسب سهم بيشتري از بازار و تلاش مشتريان براي رسيدن به رضايت مطلوب موجب شده است که هم بنگاه ها به دنبال کسب موقعيت ممتاز در بازار بوده و هم مشتريان در پي يافتن سرنخ هايي براي رسيدن به بهترين تامين کنندگان کالا و خدمات باشند. لذا در همين راستا سعي گرديد در اين تحقيق بر روي بيمه گذاران بيمه نامه هاي آتش سوزي بيمه ايران استان گيلان و بر روي مدل تحقيقي راجت گرا مطالعه گردد و محقق براساس نتايج تحقيق خود، در جستجوي يافتن راهکارهاي مناسب براي بهبود شرايط فروش بيمه نامه مي باشد و هدف اصلي تحقيق مشخص کردن رابطه عليت بين متغيرهاي کيفيت خدمات نماينده بيمه، رضايت مندي بيمه گذار، ارزش ادراک شده بيمه گذار، با متغيرهاي نيات رفتاري بيمه گذاران شامل قصد شکايت بيمه گذار در صورت دريافت خدمات ضعيف نماينده بيمه و قصد توصيه به ديگران بيمه گذار و در نهايت تاثير کليه متغيرها بر روي قصد خريد مجدد بيمه گذاران بيمه هاي آتش سوزي بيمه ايران استان گيلان مي باشد. از آن جا که يافته هاي تحقيق براساس نظر خواهي از پاسخ دهندگان به منظور سنجش کيفيت خدمات نمايندگان بيمه ايران مي باشد. لذا پاسخهاي پنج گزينه اي(مقياس ليکرت) طراحي شده است و براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از آمار تحليلي به دو صورت، آمار توصيفي و استنباطي استخراج گرديد. در ابتدا با استفاده از آمار توصيفي، شناختي از وضعيت ويژگي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان حاصل شده است و در ادامه در آمار استنباطي اين تحقيق، به بررسي روابط علي بين متغيرهاي موجود در مدل مفهومي تحقيق پرداخته شد. بر اساس مقدار ميانگين متغيرهاي عملکردي تحقيق شامل کيفيت خدمات نماينده بيمه، رضايت مندي بيمه گذار، ارزش ادراک شده بيمه گذار و متغيرهاي نيات رفتاري بيمه گذاران شامل قصد شکايت بيمه گذار، قصد توصيه به ديگران بيمه گذار و قصد خريد مجدد بيمه گذار، همگي بالاتر از ميانگين مورد انتظار(حد متوسط امتياز 3) بوده اند و اين مقادير در خصوص بيمه گذاران بيمه نامه هاي آتش سوزي بيمه ايران استان گيلان مي باشد. لذا اين ميانگين محاسبه شده نشان دهنده اين مطلب است که عوامل فوق در اين شرکت بيمه اي در حد بالاتر از متوسط بوده و در وضعيت مطلوب قرار دارند.مقدمهوجود رقابت در بين موسسات و بنگاه ها براي کسب سهمي بيشتر از بازار و تلاش مشتريان براي رسيدن به رضايت مندي مطلوب، موجب شده است که هم بنگاه ها به دنبال کسب موقعيت ممتاز در بازار باشند و هم مشتريان در پي يافتن سرنخ هايي براي رسيدن به بهترين تامين کنندگان کالا و خدمات باشند. رسيدن به اين اهداف با بررسي دو مفهوم، کيفيت کالا و رضايت مشتري ارتباط نزديکي دارد. با بررسي اين دو مفهوم خصوصا” در بازارهاي خدماتي به دليل ويژگي خاص ارائه خدمات، موضوع مورد بحث مهمتر مي گردد. اندازه گيري کيفيت خدمات و رضايت مندي از ديدگاه مشتريان، از جمله اقدامات داخلي سازمانها محسوب مي شود که نمايانگر جهت گيري سازمان ها به سمت ارائه کيفيت برتر مي باشد(Coyothetis, 1992). صاحب نظران مديريت، کسب رضايت مشتري را از مهمترين وظايف و اولويت هاي مديريت شرکت ها و سازمانها برشمرده اند و لزوم پايبندي هميشگي مديران عالي، بر جلب رضايت مشتريان را شرط اصلي موفقيت مي دانند(سجادي،1377). از سوي ديگر همه سازمان ها به اين يقين رسيده اند که رضايت مشتري در گرو افزايش کيفيت کالاها و خدمات ارائه شده مي باشد و يکي از مهمترين مزاياي رسيدن به رضايت مشتري توسعه و ارائه خدمات با کيفيت مي باشد(تدبير، 1387). در سالهاي اخير، توجه زيادي به نيازهاي مشتريان در رابطه با سطوح کيفيت خدمات شده است و از سطوح بالاي ارائه خدمت به مشتريان به عنوان ابزاري در جهت نيل به مزيت هاي رقابتي استفاده مي شود. در اين راستا به موازات افزايش آگاهي مشتريان از خدمات قابل ارائه در موسسات بيمه، مشتريان بطور فزاينده اي نسبت به کيفيت خدمات دريافتي حساسيت نشان مي دهند. به منظور حفظ رابطه بلندمدت توام با رضايت مشتريان، شرکت هاي بيمه بايد بدانند که چگونه مي توانند خدماتي با کيفيت بالا ارائه دهند(ونوس و صفائيان، 1384). سازمان هاي بخش عمومي دريافته اند که ارائ? خدمات با کيفيت بالا به مشتريان از مقوله هاي راهبردي و استراتژيک بقاي سازمان ها درآينده است(الواني و رياحي، 1383). در آمريکا تحقيقاتي که توسط زيتامل و همكاران صورت پذيرفت به اين نتيجه رسيدند که شرکت هايي که در امر ارائه خدمات مي باشند در خصوص کيفيت عالي خدمات حساسيت خاصي دارند. در واقع کيفيت عالي مي تواند کليدي براي تمايز، بهره برداري و کارايي سازمان ها باشد(1998 ,chang Andchen). درنتيجه دلايل متعددي را مي توان اعلام نمود که به وسيله آن سازمان ها به دنبال ارائه خدمات با کيفيت بالا به مشتريان خود هستند. مزاياي ناشي از کيفيت خدمات بالا، خود عامل ديگري است که باعث افزايش توانايي سازمان ها جهت ارائه خدمات به شکل موثر به مشتريان باشند و سازمان ها دريافته اند که مشتريان نيازها و خواسته هايي دارند و هر سازمان بايد مستقيما” به رفع اين احتياجات بپردازد و اين امر از ارائه خدمات غيرضروري مي کاهد. با افزايش اثربخشي و کارائي در ارائه خدمت، سودآوري سازمان افزايش يافته و ارائه خدمات بهتر، سبب تکرار خريد و گسترش تبليغ مثبت براي سازمان مي گردد(ضرغامي، 1385).رضايت مندي يک مقايسه بين تجربه ارزش قبل از خريد و ارزش درک شده پس از خريد کالا و خدمات مي باشد. رضايت مندي مشتري ساختاري تاثيرپذير و عاطفي دارد و ارتباط رضايت مشتري با مرحله بعد از خريد است. جهت گيري رضايت مشتري فني و تكنيكي بوده و رضايت مندي مشتري تنها مشتريان فعلي را مي سنجد(Moliner, 2007).فهرست مطالب1 – فصل اول : کليات تحقيق1 – 1 – مقدمه 21 – 2 – بيان مساله  31 – 3 – اهميت و ضرورت تحقيق 61 – 4 – اهداف تحقيق  81 – 5 – چارچوب نظري تحقيق 91 – 6 – فرضيات تحقيق 101 – 7 – تعريف متغيرها 111 – 7 – 1 – متغيرهاي برونزاي تحقيق و تعريف مفهومي آنها 111 – 7 – 2 – متغيرهاي درونزاي تحقيق و تعريف مفهومي آنها 111 – 8 – قلمرو تحقيق 131 – 8 – 1 – قلمرو موضوعي 131 – 8 – 2 – قلمرو مکاني 131 – 8 – 3 – قلمرو زماني 132 – فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق بخش اول – بيمه2 – 1 – 1 – تاريخچه بيمه در جهان 152 – 1 – 2 – تاريخچه بيمه آتش سوزي 172 – 1 – 3 – تاريخچه بيمه در ايران 192 – 1 – 4 – آمار فعاليت شرکتهاي بيمه در سال 92 در ايران   222 – 1 – 5 – تعاريف بيمه 232 – 1 – 6 – شيوه عقد قرارداد بيمه نامه ها 242 – 1 – 7 – بيمه آتش سوزي 252 – 1 – 8 – آتش سوزي 252 – 1 – 9 – انواع بيمه آتش سوزي 262 – 1 – 9 – 1 – بيمه واحد مسکوني 262 – 1 – 9 – 2 – بيمه مراکز صنعتي 262- 1 – 9 – 3 – بيمه مراکز غيرصنعتي 26 2 – 1 – 10 – انواع خطرهاي تحت پوشش در بيمه نامه هاي آتش سوزي  262 – 1 – 10 – 1 – خطر يا پوشش 262 – 1 – 10 – 2 – خطرات اضافي يا تبعي 272 – 1 – 11 – خسارت‌ و هزينه‌هاي‌ قابل پرداخت 272 – 1 – 12 – تعريف خطرهاي اصلي و تبعي    272 – 1 – 13 – انواع روشهاي صدور بيمه نامه     292 – 1 – 13 – 1 – بيمه نامه آتش سوزي با سرمايه ثابت 302 – 1 – 13 – 2 – بيمه نامه عمومي يا اظهارنامه اي 302 – 1 – 13 – 3 – بيمه نامه آتش سوزي با شرايط جايگزيني و بازسازي   302 – 1 – 14 – خسارت و هزينه هاي غيرقابل تامين 312 – 1 – 15 – تعاريف کلي در بيمه نامه ها 32 بخش دوم – کيفيت خدمات2 – 2 – 1 – مقدمه     382 – 2 – 2 – خدمت   392 – 2 – 3 – خدمت در بازار کالا و خدمات 402 – 2 – 4 – تفاوت خدمات 402 – 2 – 5 – انواع فعاليت‌هاي خدماتي 412 – 2 – 6 – ويژگي‌هاي خدمات 412 – 2 – 6 – 1 – ناملموس بودن 412 – 2 – 6 – 2 – تفکيک ناپذيري 422 – 2 – 6 – 3 – تغيير پذيري 422 – 2 – 6 – 4 – فناپذيري 422 – 2 – 6 – 5 – مالکيت 422 – 2 – 7 – سازمان‌هاي خدماتي 432 – 2 – 8 – نقش مشتري بر ساختار سازماني   432 – 2 – 9 – کيفيت خدمات 432 – 2 – 10 – تعريف کيفيت خدمات 442 – 2 – 11 – ضرورت کيفيت خدمات 442 – 2 – 12 – سنجش کيفيت خدمات 452 – 2 – 13 – کيفيت خدمات و کيفيت خدمات درک شده     452 – 2 – 14 – پيامدهاي کيفيت خدمات 472 – 2 – 15 – مدلهاي مفهومي کيفيت خدمات  472 – 2 – 15 – 1 – مدل تجزيه و تحليل شکاف کيفيت   47مدل سروکوال 482 – 2 – 15 – 2 – مدل مي پر مت مولر 522 – 2 – 15 – 3 – مدل کيفيت خدمات رفتاري 522 – 2 – 15 – 4 – مدل سلسله مراتب کيفيت خدمات    522 – 2 – 15 – 5 – مدل گرونروس 522 – 2 – 15 – 6 – مدل خدمات کيفي جامع 532 – 2 – 15 – 7 – مدل چارچوب عملياتي پردازش مشتري    532 – 2 – 16 – اندازه گيري کيفيت خدمات در صنعت بيمه 532 – 2 – 17 – مزاياي سروکوال 53بخش سوم – رضايت مندي2 – 3 – 1 – مقدمه     552 – 3 – 2 – تعاريف رضايت 562 – 3 – 3 – روش هاي اندازه گيري رضايت مشتري 562 – 3 – 3 – 1 – روش هاي عيني 572 – 3 – 3 – 2 – روش هاي نظري يا مفهومي   572 – 3 – 4 – مدل هاي اندازه گيري رضايت مشتري 572 – 3 – 4 – 1 – مدل کانو 572 – 3 – 4 – 2 – مدل فورنل 592 – 3 – 4 – 3 – مدل اسکمپر 592 – 3 – 5 – شاخص رضايت مشتري 602 – 3 – 6 – مدل هاي شکل گيري رضايت مندي بيمه گذاران 612 – 3 – 6 – 1 – مدل شاخص ملي رضايت مشتري امريکا (ACSI) 612 – 3 – 6 – 2 – مدل شاخص ملي رضايت مشتري اروپا (ECSI) 622 – 3 – 6 – 3 – مدل شاخص ملي رضايت مشتري سوئيس SWICS))    632 – 3 – 6 – 4 – مدل شاخص ملي رضايت مشتري مالزي ((MCSI 64بخش چهارم – ارزش ادراک شده2 – 4 – 1 – مقدمه     652 – 4 – 2 – تعريف ارزش ادراک شده 672 – 4 – 3 – ارزش از ديدگاه مشتري 682 – 4 – 4 – مفهوم ادراکات مصرف کنندگان از ارزش   682 – 4 – 5 – ارزش     692 – 4 – 6 – گروه هاي ارزش 692 – 4 – 6 – 1 – ارزش از ديد سهامدار 692 – 4 – 6 – 2 – ارزش از ديد مشتري 702 – 4 – 6 – 3 – ارزش از ديد ذي نفعان سازمان 702 – 4 – 7 – مدل هاي ارزش از ديد مشتري 702 – 4 – 8 – مدل مؤلفه هاي ارزش 702 – 4 – 8 – 1 –  ناراضي کننده ها 712 – 4 – 8 – 2 – رضايت بخش ها 712 – 4 – 8 – 3 – مشعوف کننده ها 712 – 4 – 9 – مدل نسبت هزينه- فايده 722 – 4 – 9 – 1 – ارزش حاصل از سيستم 722 – 4 – 9 – 2 – ارزش دريافت شده توسط مشتري نهايي 722 – 4 – 9 – 3 – ارزش حاصل از بازيگران خلق ارزش  732 – 4 – 10 – مدل وسيله- نتيجه 732 – 4 – 11 – مدل ابعاد کليدي ارزش از ديد مشتري 74بخش پنجم – نيات رفتاري2 – 5 – 1 – مقدمه     762 – 5 – 2 – اهميت موضوع وفاداري خريد مجدد و توصيه به ديگران 762 – 5 – 3 – رضايت يا وفاداري 772 – 5 – 4 – هزينه هاي جذب مشتريان جديد   782 – 5 – 5 – تعريف وفاداراي 782 – 5 – 6 – عناصر وفاداري 792 – 5 – 7 – رابطه سودآوري و وفاداري مشتريان 802 – 5 – 8 – مزاياي وفاداري 802 – 5 – 9 – مزاياي وفاداري براي شرکتها 802 – 5 – 9 – 1 – هزينه هاي جذب 802 – 5 – 9 – 2 – سود پايه 802 – 5 – 9 – 3 – رشد درآمد 812 – 5 – 9 – 4 – صرفه جويي 812 – 5 – 9 – 5 – مراجعات 812 – 5 – 9 – 6 – صرف قيمت 812 – 5 – 10 – نوع وفاداري مشتريان 812 – 5 – 10 – 1 – بسيار وفادار 812 – 5 – 10 – 2 – وفادار نسبي و موقت 822 – 5 – 10 – 3 – وفادار بي‌ثبات 822 – 5 – 10 – 4 – بي‌وفا 822 – 5 – 11 – قصد خريد مجدد 82بخش ششم – شکايت2 – 6 – 1 – مقدمه     832 – 6 – 2 – تعريف شکايت 832 – 6 – 3 – اهميت رضايت مندي بيمه گذار و مشتري  832 – 6 – 4 – رابطه ميان رضايت مندي و شکايت مشتري 832 – 6 – 5 – عوامل موثر بر شکايت بيمه گذار و مشتري 842 – 6 – 6 – دلايل عدم شکايت 842 – 6 – 7 – انواع اقدامات شکايت آميز بيمه گذار و مشتري  842 – 6 – 8 – شکايت به نفع بيمه گذار و مشتري است    852 – 6 – 9 – شکايت به نفع عرضه کننده خدمات و توليد کننده است 852 – 6 – 10 – سود بخشي مديريت شکايت 852 – 6 – 11 – هزينه هاي مديريت شکايت 852 – 6 – 12 – مزاياي مديريت شکايت 862 – 6 – 12 – 1 – مزيت اطلاعاتي 862 – 6 – 12 – 2 – مزيت نگرشي يا رويکردي   862 – 6 – 12 – 3 – مزيت خريد مجدد 862 – 6 – 12 – 4 – مزيت ارتباطي توصيف کننده 862 – 6 – 13 – مديريت شکايات در صنعت بيمه 86بخش هفتم – پيشينه تحقيق 2 – 7 – 1 – مدل سازي عوامل موثرخدماتي دررابطه بانيات رفتاري مطلوب ونامطلوب بيمه هاي عمر   882 – 7 – 2 – اندازه گيري کيفيت ارائه خدمات بيمه 882 – 7 – 3 – بررسي ويژگي هاي خدمات بيمه اي مطلوب بر حفظ و جذب مشتري در بيمه ايران 882 – 7 – 4 – روابط کيفيت خدمات و رضايت مشتري و نيات رفتاري در بخش مسکن 882 – 7 – 5 – کيفيت خدمات و پيامدهاي رفتاري در بانکها 892 – 7 – 6 – روابط ميان کيفيت خدمات و رضايت مشتري در سه بخش خدماتي در کشور آمريکا 892 – 7 – 7 – بررسي رابطه ابعاد کيفيت خدمات و رضايت مشتري در صنعت بانکداري 892 – 7 – 8 – عوامل تأثيرگذار بر خريداري مجدد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز مورد مطالعه بيمه دانا   902 – 7 – 9 – اثر عناصر الگوي مديريت منسجم خدمات بر ميزان تمايل به خريد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز در شرکت سهامي بيمه ايران شهر رشت 903 – فصل سوم : روش اجراي تحقيق3 – 1 – مقدمه 923 – 2 – روش تحقيق  923 – 3 – جامعه و نمونه آماري 933 – 3 – 1 – جامعه    933 – 3 – 2 – نمونه 943 – 4 – روش و ابزار جمع آوري داده ها 94پرسش نامه 953 – 5 – روايي و پايايي ابزار گرد آوري اطلاعات 963 – 5 – 1 – روايي     963 – 5 – 2 – پايايي     973 – 6 – روش تجزيه و تحليل داده ها 984 – فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها4 – 1 – مقدمه    1004 – 2 – ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان   1004 – 2 – 1 – توصيف جنسيت پاسخ دهندگان 1004 – 2 – 2 – توصيف ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان  1014 – 2 – 3 – توصيف سن پاسخ دهندگان 1024 – 3 – توصيف متغيرهاي تحقيق 1034 – 3 – 1 – متغير کيفيت خدمات نماينده بيمه 1034 – 3 – 2 – متغير رضايت مندي بيمه گذار     1044 – 3 – 3 – متغير ارزش ادراک شده بيمه گذار 1054 – 3 – 4 – متغير توصيه به ديگران بيمه گذار 1064 – 3 – 5 – متغير قصد خريد مجدد بيمه گذار 1074 – 3 – 6 – متغير قصد شکايت بيمه گذار 1084 – 4 – بررسي مدل اندازه گيري تحقيق 1094 – 4 – 1 – مدل اندازه گيري متغيرهاي برون زا 1104 – 4 – 1 – 1 – مدل در حالت اعداد استاندارد 1104 – 4 – 1 – 2 – مدل در حالت اعداد معني داري 1104 – 4 – 2 – مدل اندازه گيري متغيرهاي درون زا 1114 – 4 – 2 – 1 – مدل اندازه گيري متغيرهاي درون زا در حالت اعداد استاندارد 1114 – 4 – 2 – 2 – مدل اندازه گيري متغيرهاي درون زا در حالت اعداد معني داري 1124 – 5 – بررسي مدل تحقيق 1134 – 5 – 1 – بررسي مدل تحقيق در حالت استاندارد     1144 – 5 – 2 – بررسي مدل تحقيق در حالت اعداد معني داري 1154 – 5 – 3 – بررسي شاخص هاي معني داري و برازش مدل کلي تحقيق 1164 – 6 – آزمون فرضيه ها 1164 – 7 –  بررسي قدرت تبيين مدل ساخت تحقيق 1185 – فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات5 – 1 – مقدمه    1205 – 2 – نتايج و دستاوردهاي تحقيق 1215 – 2 – 1 – تحليل فرضيه هاي تحقيق 1215 – 3 – مقايسه نتايج فرضيه هاي تحقيق با نتايج ساير تحقيقات   1265 – 4 – نتايج تحقيق 1275 – 5 – بحث و نتيجه گيري 1295 – 6- محدوديت هاي تحقيق 1305 – 7 – پيشنهادات تحقيق 1315 – 8 – پيشنهادات براي تحقيقات آينده 134

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1545
مشاهده

کد فایل:11159
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۰
حجم فایل ها:2483

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه هاي آتش سوزيپروژه تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه هاي آتش سوزيمبانی نظری و پیشینه پژوهش تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه هاي آتش سوزيتحقیق تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف ابعاد شناخت شناسی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش معرفت شناسی از دیدگاه اسلام,پيشينه تحقيق هستی شناسی ومعرفت شناسی,پيشينه نظري,چارچوب نظري معنی شناخت شناسی,دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف ابعاد شناخت شناسی,فصل دوم پايان نامه انواع معرفت شناسی,مباني نظري کتاب شناخت شناسی دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • بررسی تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه باسایر بانک ها

  بررسی تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه باسایر بانک ها برچسب ها: بررسی تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه باسایر…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف اختلال بد شکلی بدن

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف اختلال بد شکلی بدن برچسب ها: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف اختلال بد شکلی بدنمبانی نظری دیسمورفی یا اختلال بدشکلی بدنپیشینه پژوهش میزان شیوع اختلال بدشکلی بدنتعریف اختلال بدشکلی بدنملاک های تشخیصی براساس…

 • پاورپوینت شکوفایی علم فیزیک و مکانیک و شیمی در تمدن اسلامی

  پاورپوینت شکوفایی علم فیزیک و مکانیک و شیمی در تمدن اسلامی برچسب ها: شکوفایی علوم در تمدن اسلامیاسلام شکوفا گر علمپیشرفت های علمی مسلمانان بعد از ظهور اسلامدوران طلایی اسلام رفتن به سایت اصلی پاورپوینت شکوفایی علم فیزیک و مکانیک…

 • مبانی نظری و پیشینه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی

  مبانی نظری و پیشینه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی دانلود مبانی نظری و پیشینه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه…

 • دانلود پاورپوینت باموضوع پيوند اعضاء

  دانلود پاورپوینت باموضوع پيوند اعضاء برچسب ها: شرایط پیوند اعضاپیوند اعضا چیستتاریخچه پیوند اعضا در جهاناعضای قابل پیوند بدنپیوند آلوگرافتتعریف پیوند اعضاشرایط عضویت اهدا اعضاپیوند اعضا ویکی پدیا رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت باموضوع پيوند اعضاء دسته بندي :…

 • پیشینه و مبانی نظری دوستی و عشقهای قبل از ازدواج

  پیشینه و مبانی نظری دوستی و عشقهای قبل از ازدواج دانلود پیشینه و مبانی نظری دوستی و عشقهای قبل از ازدواج دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق دوستی وعشقهای قبل…

 • پاورپوینت آزمايشگاه خواص سیالات مخزن

  پاورپوینت آزمايشگاه خواص سیالات مخزن برچسب ها: دانلود گزارش کار آزمایشگاه خواص سیالات مخزنگزارش کار آز خواص سیالات مخزنگزارش کار خواص سیالاتدانلود کتاب آزمایشگاه خواص سنگ و سیال مخزن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آزمايشگاه خواص سیالات مخزن دسته بندي…

 • پیشینه و مبانی نظری مدیریت استعداد

  پیشینه و مبانی نظری مدیریت استعداد دانلود پیشینه و مبانی نظری مدیریت استعداد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مدیریت استعداد مقدمه امروزه سازمانها بخوبي دريافته اند كه به منظور موفقيت در اقتصاد پيچيده…

 • پاورپوینت سنجش بینایی در طب کار

  پاورپوینت سنجش بینایی در طب کار برچسب ها: بینایی سنجی در طب کارمدارک لازم برای طب کارهزینه معاینات طب کار 97آزمایشات طب کار تامین اجتماعیآزمایشات بدو استخدام شامل چیسترد شدن در معاینات پزشکیآزمایش اعتیاد طب کارمعاینات پزشکی آتش نشانی رفتن…

 • بررسی میزان تأثیر جمعیت خانواده بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان

  جمعیت خانواده,وضعیت تحصیلی دانلود فایل اصلی بررسی میزان تأثیر جمعیت خانواده بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان از سایت دانلود فایل تحقیق بررسی میزان تأثیر جمعیت خانواده بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان در حجم 37 صفحه و در قالب word  ,…

 • پاورپوینت مدل سازی سیستم های احتمالی صف با بهره گیری از زنجیره مارکوف

  پاورپوینت مدل سازی سیستم های احتمالی صف با بهره گیری از زنجیره مارکوف برچسب ها: مدل سازی سیستم های احتمالی صف با بهره گیری از زنجیره مارکوفمعیارهای ارزیابی عملکرد سیستم های صفزنجیره های مارکوف با زمان پیوسته ارايه مدل تركيبي…

 • مجموعه قالب پاورپوینت (( گیاهان ))

  مجموعه قالب پاورپوینت (( گیاهان )) دانلود مجموعه قالب پاورپوینت (( گیاهان )) دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و دریافت گزارش فایل مجموعه قالب پاورپوینت (( گیاهان )) قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه،…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری منابع انسانی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری منابع انسانی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری منابع انسانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب 2 - 2 . انعطاف پذیری :…

 • پاورپوینت تب و تشنج در کودکان

  پاورپوینت تب و تشنج در کودکان دانلود پاورپوینت تب و تشنج در کودکان دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت تب و تشنج در کودکان،در حجم 46 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: تشنج ناشی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه گذاری، سود تقسیمی و جریان نقدی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه گذاری، سود تقسیمی و جریان نقدی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه گذاری، سود تقسیمی و جریان نقدی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1…

 • پاورپوینت بازار يابي الكترونيكي

  پاورپوینت بازار يابي الكترونيكي برچسب ها: بازاریابی الکترونیکیpdfتحقیق بازاریابی الکترونیکیانواع بازاریابی الکترونیکیکتاب بازاریابی الکترونیکیبازاریابی الکترونیک pptمثال بازاریابی الکترونیکیجزوه بازاریابی الکترونیکیاهمیت بازاریابی الکترونیکی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بازار يابي الكترونيكي دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود…

 • پاورپوینت فصل 7 انتقال حرارت

  پاورپوینت فصل 7 انتقال حرارت دانلود پاورپوینت فصل 7 انتقال حرارت دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت فصل 7 انتقال حرارت در مورد جابجایی اجباری از روی اجسام ،در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش.…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ریسک و بازده و بازار کارآ (فصل دوم )

  ادبیات نظری ریسک و بازده و بازار کارا,پیشینه پژوهش ریسک و بازده و بازار کارا,پیشینه تحقیق ریسک و بازده و بازار کارا,چارچوب نظری ریسک و بازده و بازار کارا,فصل دوم پایان نامه ریسک و بازده و بازار کارا,مبانی نظری ریسک…

 • بررسی نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورس

  بررسی نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورس برچسب ها: سیستم اطلاعاتی حسابداری تحقیق بررسی سیستم اطلاعاتی مدیریت بسته های نرم افزاری بررسی صورتهای مالی حسابرسی شدهپروژه حسابداریبررسی نقش بسته های…

 • پاورپوینت سالمنــدی

  پاورپوینت سالمنــدی برچسب ها: مقاله سالمندیسالمندی چیستدوران سالمندیسالمندی در ایرانتعریف سالمندینظریه های اجتماعی سالمندیسن سالمندیانواع سالمندی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سالمنــدی دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع سالمنــدی ،در قالب ppt و…

 • پژوهش تعاریف و راهبردهای سبک های مقابله

  پژوهش تعاریف و راهبردهای سبک های مقابله دانلود پژوهش تعاریف و راهبردهای سبک های مقابله دسته بندي : حقوق جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود تحقیق با موضوع تعاریف و راهبردهای سبک های مقابله، در قالب word و در…

 • بررسی رابطه بین تحریفات شناختی و آسیب های دوران کودکی در پیش بینی اضطراب و نشخوار خشم در نوجوانان

  بررسی رابطه بین تحریفات شناختی و آسیب های دوران کودکی در پیش بینی اضطراب و نشخوار خشم در نوجوانان برچسب ها: آسیب های دوران کودکیتحریفات شناختی رفتن به سایت اصلی بررسی رابطه بین تحریفات شناختی و آسیب های دوران کودکی…

 • مبانی نظری تحقیق بررسی ارتباط محتوای اطلاعاتی بین کیفیت سود و سیاستهای تقسیم سود با حق الزحمه حسابر

  حق الزحمه حسابرسی,کیفیت سود,مبانی نظری تحقیق بررسی ارتباط محتوای اطلاعاتی بین کیفیت سود و سیاستهای تقسیم سود با حق الزحمه حسابر دانلود فایل اصلی مبانی نظری تحقیق بررسی ارتباط محتوای اطلاعاتی بین کیفیت سود و سیاستهای تقسیم سود با حق…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه تلفن همراه (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش ابعاد تلفن همراه,پيشينه پژوهش تلفن,پيشينه تحقيق دیدگاه های تلفن همراه,پيشينه نظري تلفن همراه,چارچوب نظري مفاهیم و نظریه های تلفن همراه,دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه ونظریه ها وعوامل موثرساختار سرمایه (فصل دوم پایان نامه),مباني نظري نظریه های…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق حمایت اجتماعی وسلامت روانی دانشجویان

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق حمایت اجتماعی وسلامت روانی دانشجویان دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق حمایت اجتماعی وسلامت روانی دانشجویان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق حمایت اجتماعی وسلامت روانی دانشجویان…

 • پرسشنامه سبک هویت(ISI)

  پرسشنامه سبک هویت(ISI) دانلود پرسشنامه سبک هویت(ISI) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل معرفی پرسشنامه سبک هویت (ISI) پرسشنامه سبک هویت (برزونسکی، 1992b) یک مقیاس 40 سوالی است که 11 سوال آن مربوط به…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبك مديريت كلاس و پيشرفت تحصيلي (فصل 2)

  پيشينه ن,چارچوب نظري یادگیری خود تنظیمی,دانلود مباني نظري مدیریت کلاس,فصل دوم پايان نامه ارشد پيشرفت تحصيلي,مباني نظري پيشرفت تحصيلي,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) سبکهای مدیریت کلاس,مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبك مديريت كلاس و پيشرفت تحصيلي دانلود فایل…

 • پاورپوینت تاثير نيروي باد در طراحي مخازن

  پاورپوینت تاثير نيروي باد در طراحي مخازن برچسب ها: تاثير نيروي باد در طراحي مخازنگروه هاي بار گذاريانواع بار گذارياستانداردهاي مورد استفادهاستاندارد UBCنيروي باد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تاثير نيروي باد در طراحي مخازن دسته بندي : صنایع جزئیات…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه های سلامت روانی و اختلال کودکان بیش فعال - کمبود توجه (فصل2)

  اختلا,اختلال کمبود توجه,ادبیات نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه های سلامت روانی و اختلال کودکان بیش فعال,بیش فعالی,دانلود مباني نظري دیدگاه های سلامت روانی,کمبود توجه,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)اختلال کودکان بیش فعال نظریه های سلامت روانی دانلود فایل اصلی…

 • بررسی میزان استعداد تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریاگسترکیش

  بررسی میزان استعداد تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریاگسترکیش برچسب ها: مدیریت دانش شرکت دریا گستر کیش تکنولوژی حمایت مدیران ارشد ساختار سازمانیدانلود پایان نامه بررسی میزان استعداد تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل…

 • پیشینه و مبانی نظری عدم اطمینان محیطی

  پیشینه و مبانی نظری عدم اطمینان محیطی دانلود پیشینه و مبانی نظری عدم اطمینان محیطی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عدم اطمینان محیطی 2 - 3 ماتریس عدم اطمینان محیطی نظریه های عدم…

 • مبانی نظری و پیشینه سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ( ERP )

  مبانی نظری و پیشینه سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ( ERP ) دانلود مبانی نظری و پیشینه سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ( ERP ) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اینترنت و شبکه های اجتماعی(فصل 2)

  پيش,پيشينه پژوهش شبکه های اجتماعی,پيشينه نظري علل اعتیاد به اینترنت,چارچوب نظري اعتیاد اینترنت,دانلود مباني نظري اینترنت,فصل دوم پايان نامه ارشد اینترنت و جامعه پذيري,مباني نظري اعتیاد اینترنتی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)استفاده اینترنت دانلود فایل اصلی مبانی نظری و…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع اصول بازاریابی تلفنی

  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول بازاریابی تلفنی برچسب ها: نمونه مکالمه بازاریابی تلفنینمونه متن مکالمه بازاریابی تلفنیکتاب بازاریابی تلفنیدر بازاریابی تلفنی چه بگوییمبازاریابی تلفنیpdfمتن بازاریابی تلفنینکات بازاریابی تلفنیشرکت بازاریابی تلفنی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اصول بازاریابی…