دانلود مقاله بینی الکترونیکی و کاربرد آن در صنایع غذایی

دانلود مقاله بینی الکترونیکی و کاربرد آن در صنایع غذایی

برچسب ها:
دانلود مقاله بینی الکترونیکی کاربرد صنایع غذایی

رفتن به سایت اصلی

دانلود مقاله بینی الکترونیکی و کاربرد آن در صنایع غذایی

دسته بندي : گوناگون

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

چکیده بینی الکترونیکی درحوضه تکنولوژی سنسوری در طی ۲۲ سال گذشته به شدت مورد توجه قرار گرفتـه اسـت . ایـن شناخت عمیق در نتیجه کشف کاربردهای متفاوت بینی های الکترونیکی در حوضـه هـای مختلـف از علـوم کـاربردی شامل شده است.بینی الکترونیکی به طور گسترده در صنایع غذایی و نوشیدنی استفاده می شود. این کـاربرد هـا شـامل شناسایی ، تمایز ، تشخیص و کنترل کیفیت این منابع می باشد . در هر زمینه کاربردی هدف اصولی این مـی باشـد کـه این بینی های الکترونیکی می تواند میان خواص متفاوت ارگانولیپتیکی نمونه های متنوع تمایز قائل شود. در این مقاله انواع بینی های الکترونیکی به کار رفته در نمونه های متنوع مواد غذایی به تفصیل تشریح شده است . کلید واژه : بینی الکترونیکی ، خواص ارگانولیپتیکی -۱ مقدمه:-۱-۱ تاریخچه بینی الکتریکی: در محصولات غذایی طعم از ویژگیهای کیفی مهم و بیانگر اثر دو جزء بو و مزه است. برای مطالعه و تجزیه و تحلیل طعم روشهای متعددی وجود دارد.متداول ترین روش ، ارزیابی حسی است که پرهزینه ، وقتگیر و به شدت وابسته به نیروی انسانی است (۱). با توجه به محدودیتهای ارزیابی حسی ،روشهای دستگاهی مانند کروماتوگرافی گازی ، کروماتوگرافی گازی با طیف سنجی جرمی GC-MS ، کروماتوگرافی گازی Sniffing و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا برای مطالعه طعم به کار رفته اند.((۲ تمامی روشهای ذکر شده نیاز به آماده سازی نمونه و نیروی کار متخصص برای کار با دستگاه و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج دارند . از این رو معرفی روشی سریع ، ساده ، کم هزینه گامی مهم در پیشبرد مطالعات مربوط به تجزیه و تحلیل طعم خواهد بود. (۱ , ۳) ۱ Sh_yazdanjoo@yahoo.com 2 homa_bagherian64@yahoo.com در سالهای اخیر استفاده از بینی الکترونیکی برای تهیه پروفایلی سریع از عطر نمونه های غذایی و آشـامیدنی مانند ، روغنهای گیاهی (۳)، گوجه فرنگی((۴,۲ ، روغن هسته لیمو ترش (۵) ، زرد آلو((۶، انبه((۷،آناناس (۸)انواعنوشیدنی ها،شیر((۱۰ و فرآورده های گوشتی((۱۱ ، موفقیت آمیز بوده است . مفهوم اولیه بینی الکترونیکی از دل تحقیقات مـداوم در دو زمینـه هـای سنسـورهای شـیمیایی و درک مـا از سیستم های بویایی انسان بیرون آمده است.((۱۲ توانایی آرایه ای از سنسورها ابتدا از پژوهشهایی که در سال ۱۸۸۲ در آزمایشگاه (ANL) Argonne National در نزدیکی شهر شیکاگو شروع شده بود ، مشـخص گردیـد . نیـروی ساحلی ایالات متحده بر روی گسترش این کار سرمایه گـذاری نمـود. ایـده پیشـنهادی ، گسـترش دسـتگاه حسـگر جدیدی بود که بتواند کار آشکار کردن ، شناسایی و اندازه گیری بازه وسیعی از مواد شیمیایی و ترکیبی که به وسیلهقطار ، کشتی و کامیون در نقاط مختلف آمریکای شمالی حمل میشد را انجام دهد . به این ترتیب تیمی از دانشـمندان به همراه تعداد زیادی از دانشجویان برای ساخت اولین آرایه سنسور گاز ناهمگن با نام cps-100 گرد هـم آمدنـد . cps مخفف طیف سنح پارامتر شیمیاییَ می باشد که به دلیل شباهت خروجی آرایه سنسور با طیف ها انتخاب شـدهاست . در این نامگذاری ، هیچ ارتباطی با بینی مشاهده نمی شود . دلیل آن ، این است که در زمان هنوز شباهت ایـنوسیله با بینی طبیعی آشکار نشده بود . در همان زمان ، یک گروه از پژوهشگران بـه سرپرسـتی پرسـادُ در انگلـیسبرای درک فرایند زیستی سیستم بویایی ، به مساله آرایـه سنسـورها برخـورد کـرده بودنـد . آنهـا بـه تقلیـد از آرایـه سنسورهای گاز در سیستم بویایی ، آرایه ای از سه سنسور اکسید فلز الکتروشیمیایی( ( MOX ساختند. با ایـن آرایـه از سنسورها آنها قادر بودند ۲۲ مخلوط از مواد بد بو و عطرهای پیچیده را از یکدیگر جدا کنند (۱۳). کارهای بعدی در اواسط دهه ۱۸۸۲ در آمریکا شامل آرایـه ای از سنسـورهای MOX در دانشـگاه گـارنگی ملون و آرایه ای از سنسورهای مکانیکی SAW در آزمایشـگاه هـای تحقیقـاتی Naval مـی سـد کـه هـر دو بـرای آشکارسازی ترکیبات هیدروکربن طراحـی شـده بودنـد . در ژاپـن ، بـرای تسـت تـازه بـودن مـاهی از آرایـه ای از سنسورهای MOXاستفاده شد . تکنولوژی استفاده از آرایه ای از سنسورها در این قاره در دهه ی ۱۸۸۲ ادامـه پیـدا کرد . اما ، بینی الکترونیکی با برگزاری کنفرانس NATO در همین زمینه در سال ۱۸۸۱ وارد مرحله ای تازه گردید . البته لازم به ذکر است که کلمه بینی الکترونیکی یـا enoseبـرای آرایـه ای از سنسـورها بـه همـراه دسـتگاه بویـایی مصنوعی ، بعد از استفاده ی آن در عنوان یک کنفرانس در ایسلند در سال ۱۸۸۱ مرسوم شد . در سال ۱۸۸۲ که ایده آرایه سنسورها مطرح گشت ، پژوهشهای مختلف و ابزارهای تخصصی زیادی نیـازبود کـه تحقق آن را امکان پذیر سازد . پیشرفت همزمان در الف ) سنسورهای شیمیایی کوچک ، ارزان و با کیفیت ب ) ریـز پردازنده ، به ویژه ریز پردازنده هایCMOSبا توان مصرفی کم و مناسب برای دستگاه های کوچـک قابـل حمـل ، و پ )گسترش الگریتم های تشخیص الگو و دسته بندی برای مسایل شیمی ، برای تحقیق بینی الکترونیکی مـورد نیـاز بود . (۱۴) ۳Chemical ParameterSpectrometry 4Persaud -۲-۱ ساختار بینی الکتریک ساختار اصلی بینی الکترونیکی مطابق شکل ۱ شامل سه مرحله اسـت : مرحلـه نمونـه بـرداری شـامل آرایـه ای ازحسگرها با حساسیت متنوع است که در اثر تعامل با نمونه بو پاسخهایی پویا ( دینامیک ) تولید می کنند . مرحلـه بعـد در بینی الکترونیکی واحد پردازش سیگنال است . پردازش سیگنال برای هدف های مختلفی انجام می شـود . بـه طـور کلی ، پاسخ های آرایه حسگرها تحت تاثیر چندین عمل مزاحم محیطی ( مانند دمای متغیر عملیـاتی و تغییـر رطوبـت نسبی محیط ) قرار می گیرد که در نتیجه پاسخ های ناپایداری را در طول زمان تولید می کند .(۱۵) معمولا برای جبراناین شرایط از روش های پردازش سیگنال استفاده می شود . مرحله سوم در فناوری بینی الکترونیکی واحد دسته بنـدی بو است . وظیفه این واحد تخصیص یک نمونه بوی نامعلوم به دسته ای از پیش تعیـین شـده اسـت کـه بـا اسـتفاده از مجموعه داده یادگیری آموزش دیده است (۱۶).

دسته بندی: گوناگون

تعداد مشاهده:
504
مشاهده

کد فایل:14689
انتشار در:۱۳۹۶/۸/۲۸
حجم فایل ها:1105

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود مقاله بینی الکترونیکی کاربرد صنایع غذایی

 • پاورپوینت عوامل شناخت بدافزار و روش های مقابله با آن

  پاورپوینت عوامل شناخت بدافزار و روش های مقابله با آن برچسب ها: عوامل شناخت بدافزار و روش های مقابله با آننحوه انتشار بد افزارانواع بدافزارکرمرایانهایویروسهرزنامهانواع روش های جستجوبرنامه های امنیتی و ضد ویروسی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت عوامل شناخت…

 • گزارش عملکرد مدیریت در آموزشگاه پسرانه

  عملکرد مدیریت دانلود فایل اصلی گزارش عملکرد مدیریت در آموزشگاه پسرانه از سایت دانلود فایل تحقیق گزارش عملکرد مدیریت در آموزشگاه پسرانه در حجم 34 صفحه و در قالب word  و قابل ویرایش و در 6 فصل کامل و تنها…

 • ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبتهای مالی آن در بورس

  ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبتهای مالی آن در بورس برچسب ها: پروژه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبتهای مالی آن در بورسپایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبتهای مالی آن در بورس رفتن به سایت…

 • پایان نامه و رساله معماری مجتمع مسکونی

  پایان نامه با موضوع رساله معماری مجتمع مسکونی,پایان نامه رساله معماری مجتمع مسکونی,پروژه طراحی معماری مجتمع مسکونی,دانلود پایان نامه با موضوع رساله معماری رساله طراحی مرکز تربیت مربی,رساله طراحی مجتمع آپارتمانی,رساله طراحی مجتمع مسکونی,مقاله معماری مجتمع مس دانلود فایل اصلی…

 • بررسي منابع هارمونيك در سيستم هاي فشار قوي و روشهاي كاهش آن

  سیستم فشار قوی,هارمونیک دانلود فایل اصلی بررسي منابع هارمونيك در سيستم هاي فشار قوي و روشهاي كاهش آن از سایت دانلود فایل تحقیق بررسي منابع هارمونيك در سيستم هاي  فشار قوي و روشهاي كاهش آن در حجم 111 صفحه و…

 • دانلود مقاله سیستم تولید ناب گامی به سوي تولید سبز

  دانلود مقاله سیستم تولید ناب گامی به سوي تولید سبز برچسب ها: دانلود مقاله سیستم تولید ناب گامی سوي تولید سبز رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله سیستم تولید ناب گامی به سوي تولید سبز دسته بندي : گوناگون جزئیات…

 • پاورپوینت تاریخچه و نحوه ی استفاده از صدا در کامپیوتر و وب

  پاورپوینت تاریخچه و نحوه ی استفاده از صدا در کامپیوتر و وب برچسب ها: پاورپوینت تاریخچه و نحوه ی استفاده از صدا در کامپیوتر و وبتاریخچه ابزارهای صوتیصدا چیستتاریخچه ابزارهای ضبط صداآشنایی با فرمت های صداصدا در وبMIME TYPE چیستنحوه…

 • ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش فناوری بانکداری الکترونیکی و بانکداری موبایلی

  ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش فناوری بانکداری الکترونیکی و بانکداری موبایلی,پيشينه پژوهش بانکداری موبایلی PDA,پيشينه تحقيق مزایای بانکداری موبایلی,چارچوب نظري بانکداری ا,فصل دوم پايان نامه ارشد بانکداری موبایلی,مباني نظري انواع بانکداری الکترونیکی دانلود فایل اصلی ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش…

 • ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان (فصل دوم پایان نامه),پیشینه تحقیق تعاریف آموزش کارکنان,پیشینه نظری آموزش کارکنان,مبانی نظری آموزش و آموزش کارکنان,مبانی نظری پیشینه اموزش کارکنان (فصل دو) دانلود فایل اصلی ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان (فصل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقيت

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقيت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقيت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : خلاقيت نظریه های خلاقیت 2 - 3 - 1 رابطه خلاقیت و…

 • پیشینه و مبانی نظری اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی

  پیشینه و مبانی نظری اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی دانلود پیشینه و مبانی نظری اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2…

 • بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

  بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی برچسب ها: پایان نامه خواندن و مطالعهپایان نامه عادت خواندنتحقیق عادت مطالعهبررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویانمولفه‌های عادت‌‌های خواندنمولفه‌های عادت به مطالعهروش مطالعه مشارکتیمهارتهای مطالعهضرورت داشتن مهارت مطالعه رفتن به سایت…

 • پاورپوینت پیش بینی بار در سیستمهای انرژی

  پاورپوینت پیش بینی بار در سیستمهای انرژی برچسب ها: پیش بینی بار در شبکه توزیعپیش بینی بار کوتاه مدتپیش بینی بار با منطق فازي بینی بار به روش کاربري ارضییش بینی بار مناطق مسکونیپیش بینی بار اماکن خاص رفتن به…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نمونه گروه درمانی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نمونه گروه درمانی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نمونه گروه درمانی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مباني نظري روان درماني حمايتي گروهي روان درماني چيست ؟ روان…

 • پاورپوینت بررسي تاثير برگزاري دوره هاي آموزش‌ كارآفريني در ديدگاه هاي متقاضيان دريافت وام

  پاورپوینت بررسي تاثير برگزاري دوره هاي آموزش‌ كارآفريني در ديدگاه هاي متقاضيان دريافت وام برچسب ها: بررسي تاثير برگزاري دوره هاي آموزش‌ كارآفريني در ديدگاه هاي متقاضيان دريافت وام پروژه SME ها در آمريكاشبكه پژوهش رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

 • پاورپوینت خرس و خرس قطبی

  پاورپوینت خرس و خرس قطبی برچسب ها: پاورپوینت خرس و خرس قطبی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت خرس و خرس قطبی دسته بندي : محیط زیست جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت خرس و خرس قطبیقالب بندی: پاورپوینتتعداد…

 • بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدني و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن

  بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدني و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن برچسب ها: اختلالات خوردننارضایتی بدنیکمال گراییدورنی سازی لاغریشاخص توده بدنیخودشیء انگاریبررسی نقش پیش بین کمال گرایی درونی سازی لاغری شاخص توده…

 • تحقیق بررسی تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی، مورد مطالعه: سازمان تبلیغات اسلامی

  ارزش‌ها و اصول حاکم بر سازمان,پایان نامه رشته مدیریت اجرایی(M,تحقیق بررسی تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی,سلسله مراتب استراتژي‌هاي سازماني,کارکرد اجتماعی هیأت های مذهبی,مدل برنامه‌ريزي استراتژيك برايسون,مدل هاي مديريت راهبردي دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی تدوین راهبردهای فرهنگی…

 • طرح توجیهی و کارافرینی تولید ورق حلب ( قوطی کنسرو)

  دانلود پروژه کارآفرینی لاک قوطی صنایع غذایی,دانلود طرح توجيهي توليد قوطي کنسرو,دانلود کسب و کار تولید,طرح توجیهی تولید ورق حلب,طرح توجیهی تولید ورق حلب بایگانی,طرح توجیهی تولیدی قوطی کنسرو فلزی,طرح توجیهی و کارافرینی تولید ورق حلب ( قوطی کنسرو) دانلود…

 • پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی

  پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی دانلود پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سلامت عمومی تعاریف سلامت عمومی سلامت عمومی عبارت است از اينكه فرد چه احساسي نسبت…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدارس هوشمند(فصل دوم)

  ادبيات نظري مدارس هوشمند,پيشينه پژوهش تاسیس,چارچوب ادبيات نظري مدارس هوشمند,چارچوب نظري مدرسه های هوشمند,دانلود مباني نظري هوشمند سازی مدرسه,مباني نظري مدرسه های هوشمند,مباني نظري و پيشينه پژوهش مدارس هوشمند,مبانی نظری رایگان هوشمند سازی مدرسه دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری…

 • دانلود طرح توجیهی تولید شیلنگ های فشار قوی

  پروژه کارافرینی تولید شیلنگ فشار قوی,تولید شیلنگ فشار قی,دانلود طرح توجیهی تولید شیلنگ فشار قوی,دانلود طرح شیلنک فشارقوی,روش ساخت شیلنگ فشار قوی,طرح توجیهی جدید شیلنگ فشارقوی,طرح توجیهی شیلنگ,طرح تولید شیلنگ,طرح کسب و کار تولید شیلنگ دانلود فایل اصلی دانلود طرح…

 • مصالح ساختمانی سیمان

  مصالح ساختمانی سیمان دانلود مصالح ساختمانی سیمان دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل سیمان مصالح ساختمانی ( CEMENT ) فهرست تاریخچه سیمانسیمان چیست؟ترکیبات شیمیایی سیمانروش های ساخت سیمانمراحل ساخت سیمانانواع سیمان تاریخچه سیمان در رم قدیم مخلوطی…

 • پاورپوینت معرفی اندیشه های ژان نوول و آثارش

  پاورپوینت معرفی اندیشه های ژان نوول و آثارش برچسب ها: سبک معماری ژان نوولآثار معماری ژان نوولزندگینامه ژان نوولپاورپوینت معرفی اندیشه های ژان نوول و آثارشمعمار ژان نوولپاورپوینت ژان نوولژان نوولپاورپوینت آشنایی با ژان نوولمعرفی ژان نوول رفتن به سایت…

 • پیشینه ومبانی نظری نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان

  پیشینه ومبانی نظری نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان دانلود پیشینه ومبانی نظری نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست : درگیری والدین در امور تحصیلی نقش والدین…

 • دانلود مقاله بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده ها با استفاده از الگوریتم مورچگان

  استفاده,الگوریتم,بهینه,پایگاه,پرس,داده,دانلوددانلود مقاله بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده ها با استفاده از الگوریتم مورچگان,سازی,مقاله,مورچگان دانلود فایل اصلی دانلود مقاله بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده ها با استفاده از الگوریتم مورچگان از سایت دانلود فایل چکیده…

 • بررسی تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی

  بررسی تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی برچسب ها: فرهنگ سازماني شرکتهای دولتی شرکتهای خصوصيبررسی تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصیتحقیق مدیریتپایان نامه بررسی تطبیقی در مورد فرهنگ…

 • پاورپوینت ستارگان(نجوم)

  پاورپوینت ستارگان(نجوم) دانلود پاورپوینت ستارگان(نجوم) دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع ستارگان؛ در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش.   بخشی از متن پاورپونیت: چرخه زندگی ستارگان سه الگوی کلی را…

 • دانلود مقاله ارائه راهکاری نوین در ارزیابی پارامترها کیفیت در ایمنی صنایع غذایی با بکارگیری تکنیک ها

  ارائه,ارزیابی,ایمنی,بکارگیری,پارامترها,تکنیک,دانلود,راهکاری,صنایع,غذایی,کیفیت,مقاله,نوین دانلود فایل اصلی دانلود مقاله ارائه راهکاری نوین در ارزیابی پارامترها کیفیت در ایمنی صنایع غذایی با بکارگیری تکنیک ها از سایت دانلود فایل چکیده یکی از چالشهای جدی در مدیریت صنایع غذایی ، عدم توجه به پارامتر های…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع شبه پتانسیل

  دانلود پاورپوینت با موضوع شبه پتانسیل برچسب ها: پاورپوینت شبه پتانسیلپاورپوینت شبه پتانسیلروش هاي توليد شبه پتانسيلشبه پتانسيل هاي نیمه موضعيشبه پتانسيل اتمي شبه پتانسيل بلوريپتانسیل یعنی چهمفهوم پتانسیلانواع پتانسیلپتانسیل چیستپتانسیل الکتریکیمفهوم انرژی پتانسیلفرمول انرژی رفتن به سایت اصلی دانلود…

 • تحقیق بررسی معماری قاجاری، (موزه شیشه و آبگینه)

  (موزه شیشه و آبگینه),پایان نامه تحقیق بررسی معماری قاجاری,پروژه بررسی معماری قاجاری,تحقیق بررسی معماری قاجاری,تحقیق قاجاریه,مقاله معماری غرب دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی معماری قاجاری، (موزه شیشه و آبگینه) از سایت دانلود فایل دانلود تحقیق بررسی معماری قاجاری، (موزه شیشه…

 • پاورپوینت پشته Stack

  پاورپوینت پشته Stack برچسب ها: پشته در ساختمان دادهکاربرد پشتهپیاده سازی پشته در cکاربرد پشته در ساختمان دادهتعریف پشته در ساختمان دادهپشته یا stack چیستصف و پشته در ساختمان دادهپیاده سازی پشته با آرایه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت پشته…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع مشكلات فرهنگی ما ایرانیان

  دانلود پاورپوینت با موضوع مشكلات فرهنگی ما ایرانیان برچسب ها: انواع مشکلات فرهنگیمشكلات فرهنگي جامعهضعف فرهنگیمسائل فرهنگی روزمسائل فرهنگی ایرانعلت بی فرهنگی مردم ایرانبی فرهنگی در جامعهمسائل فرهنگی جامعه ایران رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مشكلات فرهنگی…

 • پاورپوینت امنیت طراحی فضاهای مسکونی

  پاورپوینت امنیت طراحی فضاهای مسکونی دانلود پاورپوینت امنیت طراحی فضاهای مسکونی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی و مطالعه امنیت طراحی فضاهای مسکونی،در حجم 32 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: به کارگیری…

 • تحقیق بررسی تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با استفاده از دو مدل BSC و SWOT در بیمه

  استراتژی مدیریت منابع انسانی با استفاده از دو مدل BSC و SWOT,پایان نامه بررسی تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با استفاده از دو مدل BSC و SWOT در بیمه,پروژه,تحقیق بررسی تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با استفاده از دو مدل…