دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي جريان الکتريکي در صنعت برق

دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي جريان الکتريکي در صنعت برق

برچسب ها:
گزارش کاراموزي جريان الکتريکي در صنعت برقکاراموزي جريان الکتريکي در صنعت برقکارورزي جريان الکتريکي در صنعت برقدانلود گزارش کارآموزي جريان الکتريکي در صنعت برقجريان الکتريکي در صنعت برقجريان الکتريکي صنعت برق

رفتن به سایت اصلی

دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي جريان الکتريکي در صنعت برق

دسته بندي : برق و الکترونیک

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

گزارش کاراموزي جريان الکتريکي در صنعت برق شامل(60 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.قسمتي از متن گزارش کاراموزي:فهرستعنوان                                  صفحهجريان الكتريكي                    1تاريخچه برق و الكتريسته            2مشخصات جريان الكتريكي             2سرعت رانش                     4چگالي جريان الكتريكي               4اشكال مختلف جريان الكتريكي             5اندازه گيري جريان الكتريكي             6قانون اهم                        7آمپر متر چيست؟                    9طرز كار آمپر متر                      10بكار بردن آمپر متر                12مقاومت                        14توليد                            16تعاريف الكتريكي                   17تاريخچه توليد جريان الكتريسته          19منابع انرژي اوليه بكار رفته در توليد برق    22اتصال كوتاه برقي                     24برق اضطراري                      26انتقال توان الكتريكي                  28ورودي شبكه برق                   29خروجي شبكه                    30توليد                            32ژنراتور برقي(الكتريكي)                36ديناموي گرام                     38مولدهاي جريان مستقيم                 42ماشين هاي الكتريكي جريان مستقيم        43جريان متناوب                     44توزيع برق و تغذيه خانگي              45فركانسهاي AC در كشورها           49توليد برق                        55لرزش ديوارها هم برق توليد مي كند         66نتيجه گيري                        68منابع                            69  جريان الکتريکي در برقجريان الکتريکي در برق ، جريان سرعت عبور الکترونها در يک سيم مسي يا جسم رسانا است. جريان قراردادي در تاريخ علم الکتريسته ابتدا به صورت عبور بارهاي مثبت تعريف شد. هر چند امروزه مي‌دانيم که در صورت داشتن رساناي فلزي ، جريان الکتريسته ناشي از عبور بارهاي منفي ، الکترون ها ، در جهت مخالف است. عليرغم اين درک اشتباه ، کماکان تعريف قراردادي جريان تغييري نکرده است. نمادي که عموما براي نشان دادن جريان الکتريکي (ميزان باري که در ثانيه از مقطع هادي عبور مي‌کند) در مدار بکار مي‌رود، I است.تاريخچه برق و الكتريسيتهتاريخ الکتريسيته به 600 سال قبل از ميلاد مي‌رسد. در داستانهاي ميلتوس (Miletus) مي‌خوانيم که يک کهربا در اثر مالش کاه را جذب مي‌کند. مغناطيس از موقعي شناخته شد که مشاهده گرديد، بعضي از سنگها مثل مگنيتيت ، آهن را مي‌ربايند. الکتريسيته و مغناطيس ، در ابتدا جداگانه توسعه پيدا کردند، تا اين که در سال 1825 اورستد (Orested) رابطه‌اي بين آنها مشاهده کرد. بدين ترتيب اگر جرياني از سيم بگذرد مي‌تواند يک جسم مغناطيسي را تحت تأثير قرار دهد. بعدها فاراده کشف کرد که الکتريسيته و مغناطيس جدا از هم نيستند و در مبحث الکترومغناطيس قرار مي‌گيرد.مشخصات جريان الکتريکياز نظر تاريخي نماد جريان I ، از کلمه آلماني Intensit که به معني شدت است، گرفته شده است. واحد جريان الکتريکي در دستگاه SI ، آمپر است. به همين علت بعضي اوقات جريان الکتريکي بطور غير رسمي و به دليل همانندي با واژه ولتاژ ، آمپراژ خوانده مي‌شود. اما مهندسين از اين گونه استفاده ناشيانه ، ناراضي هستند.آيا شدت جريان در نقاط مختلف هادي متفاوت است؟شدت جريان در هر سطح مقطع از هادي مقدار ثابتي است و بستگي به مساحت مقطع ندارد. مانند اين که مقدار آبي که در هر سطح مقطع از لوله عبور مي‌کند، همواره در واحد زمان همه جا مساوي است، حتي اگر سطح مقطعها مختلف باشد. ثابت بودن جريان الکتريسيته از اين امر ناشي مي‌شود که بار الکتريکي در هادي حفظ مي‌شود. در هيچ نقطه‌اي بار الکتريکي نمي‌تواند روي هم متراکم شود و يا از هادي بيرون ريخته شود. به عبارت ديگر در هادي چشمه يا چاهي براي بار الکتريکي وجود ندارد.سرعت رانشميدان الکتريکي که بر روي الکترونهاي هادي اثر مي‌کند، هيچ گونه شتاب برآيندي ايجاد نمي‌کند. چون الکترون ها پيوسته با يونهاي هادي برخورد مي‌کنند. لذا انرژي حاصل از شتاب الکترونها به انرژي نوساني شبکه تبديل مي‌شود و الکترونها سرعت جريان متوسط ثابتي (سرعت رانش) در راستاي خلاف جهت ميدان الکتريکي بدست مي‌آورند.چگالي جريان الکتريکيجريان I يک مشخصه براي اجسام رسانا است و مانند جرم ، حجم و … يک کميت کلي محسوب مي‌شود. در حالي که کميت ويژه‌ دانستيه يا چگالي جريان j است که يک کميت برداري است و همواره منسوب به يک نقطه از هادي مي‌باشد. در صورتي که جريان الکتريسيته در سطح مقطع يک هادي بطور يکنواخت جاري باشد، چگالي جريان براي تمام نقاط اين مقطع برابر j = I/A است. در اين رابطه A مساحت سطح مقطع است. بردار j در هر نقطه به طرفي که بار الکتريکي مثبت در آن نقطه حرکت مي‌کند، متوجه است و بدين ترتيب يک الکترون در آن نقطه در جهت j حرکت خواهد کرد.اشکال مختلف جريان الکتريکيدر هاديهاي فلزي ، مانند سيمها ، جريان ناشي از عبور الکترونها است، اما اين امر در مورد اکثر هاديهاي غير فلزي صادق نيست. جريان الکتريکي در الکترون ها ، عبور اتمهاي باردار شده به صورت الکتريکي (يونها) است، که در هر دو نوع مثبت و منفي وجود دارند. براي مثال، يک پيل الکتروشيميايي ممکن است با آب نمک (يک محلول از کلريد سديم) در يک طرف غشا و آب خالص در طرف ديگر ساخته شود. غشا به يونهاي مثبت سديم اجازه عبور مي‌دهد، اما به يونهاي منفي کلر اين اجازه را نمي‌دهد. بنابراين يک جريان خالص ايجاد مي‌شود.جريان الکتريکي در پلاسما عبور الکترونها ، مانند يونهاي مثبت و منفي است. در آب يخ زده و در برخي از الکتروليتهاي جامد ، عبور پروتون ها ، جريان الکتريکي را ايجاد مي‌کند. نمونه‌هايي هم وجود دارد که عليرغم اينکه در آنها ، الکترونها بارهايي هستند که از نظر فيزيکي حرکت مي‌کنند، اما تصور جريان مانند ‘حفره‌هاي (نقاطي که براي خنثي شدن از نظر الکتريکي نياز به يک الکترون دارند) مثبت متحرک ، قابل فهم تر است. اين شرايطي است که در يک نيم هادي نوع p وجود دارد.تاريخچه توليد جريان الكتريسيتهدر تاريخ 1800 م در پي يک اختلاف حرفه اي بر سر واکنش گالوانيکي که از سوي لوييجي گالواني حمايت مي شد، الساندور ولتا پيل ولتايي خود را که مقدمه ابداع باتري بود، اختراع کرد که اين پيل جريان الکتريکي پايداري را ايجاد مي کرد. ولتا کشف کرده بود که موثرترين جفت فلز متفاوتي که جريان الکتريسته ايجاد مي کنند، روي و نقره اند.در دهه 1800 م کنگره بين المللي الکتريکي که الان به نام کميسيون بين المللي الکترونيکي (IEC) معروف است، ولت را براي نيروي الکتروموتيو تصويب کرد. ولت به صورت اختلاف پتانسيل يک هادي وقتي که يک جريان يک آمپر توان يک وات را ايجاد مي کند، تعريف شد.توليد الکتريسته  توليد و توزيع الکتريسيته اغلب در دستان بخش خصوصي يا دولتي که خدمات رفاهي عمومي را در اختيار دارند، بوده است. در سالهاي اخير برخي دولت ها به عنوان بخشي از حرکتي براي اعمال فشار بازار به حقوق انحصاري، شروع به خصوصي سازي يا شرکتي کردن اين خدمات رفاهي کرده اند. بازار الکتريسيته نيوزيلند مثالي از اين نوع است. تقاضاي الکتريسيته را مي توان به دو صورت ارضاء کرد. روش اول که تا کنون براي خدمات رفاهي به کار مي رفته است، ساختن پروژه هاي بزرگ توليد و ارسال الکتريسيته لازم به اقتصادهاي سوختي در حال رشد، است. بسياري از اين پروژه ها داراي تاثيرات زيست محيطي نامطلوب نظير آلودگي هوا يا آلودگي تشعشعي و آب گرفتگي بخش وسيعي از زمين، هستند. توليد پراکنده به عنوان روش جديدي (روش دوم) براي برطرف کردن تقاضاي الکتريکي، در نزديکي مصرف کننده ها شناخته شده است. پروژه هاي کوچک تر پراکنده داراي خصوصيات زير هستند:ـ حفاظت در برابر خاموشي هاي برق ناشي از متوقف کردن نيروگاه هاي غير متمرکز يا خطوط انتقال به منظور تعمير، فريب بازار يا توقفهاي اضطراري.ـ کاهش آلودگي.ـ اجازه دادن به بازيگران کوچک تر براي ورود به بازارهاي انرژي.روش هاي تبديل توان هاي ديگر به توان الکتريکيتوربين هاي دوار که به ژنراتورهاي الکتريکي متصل شده اند، اکثر الکتريسيته تجاري موجود را توليد مي کنند. توربين ها عموماً توسط بخار، آب، باد يا ديگر مايعات به عنوان يک واسطه حامل انرژي، گردانده مي شوند. پيل هاي سوختي که براي توليد الکتريسيته از مواد شيميايي مختلفي استفاده مي کنند، توسط برخي از مردم مناسب ترين منبع برق براي بلند مدت شناخته مي شوند، خصوصاً اگر بتوان از هيدروژن به عنوان ماده تغذيه در اين پيل ها استفاده کرد.اما به هرحال هيدروژن معمولاً تنها يک حامل انرژي است و بايستي توسط منابع توان ديگري ايجاد شود. ژنراتورهاي کوچک قابل حمل نيز عموماً توسط موتورهاي ديزل کار مي کنند که خصوصاً در کشتي ها، مکان هاي مسکوني دور افتاده و برق اضظطراري استفاده مي شوند.منابع انرژي اوليه، بکار رفته در توليد برقجهان امروز براي توليد انرژي بر زغال سنگ و گاز طبيعي تکيه مي کند. هزينه هاي بالاي مورد نياز براي انرژي هسته اي و ترس از خطرات اين انرژي، از دهه 1970م جلوي تاسيس نيروگاه هاي جديد هسته اي را در آمريکاي شمالي گرفته است. توربين هاي بخار را مي توان توسط بخارهاي ناشي از منابع زمين گرمايي، انرژي خورشيدي، مايعات، سوخت هاي فسيلي گازي و جامد، به راه انداخت.راکتورهاي هسته اي از انرژي ناشي از شکافت اورانيوم يا پلوتونيوم راديواکتيو براي توليد آزمايش‌هاي مربوط به گرما استفاده مي کنند. اين راکتورها اغلب از دو مدار بخار اوليه و ثانويه تشکيل شده تا يک لايه حفاظتي اضافي را بين محل قرار گرفتن سوخت هسته اي و اتاق ژنراتور قرار دهد. نيروگاه هاي برق آبي از آبي که مستقيماً از توربين ها عبور مي کند، براي راه اندازي ژنراتورها استفاده مي کنند. کنترل جزر و مد از نيروي ماه بر روي بدنه آب درياها براي گرداندن يک توربين استفاده مي کنند.ژنراتورهاي بادي از باد براي گرداندن توربين هايي که با يک ژنراتور مرتبط اند، استفاده مي کنند. يروگاه برق آبي ذخيره شده با پمپ براي هم سطح کردن تقاضاها روي يک شبکه برق به کار مي رود. توليد الکتريسيته توسط هم جوشي آزمايش‌هاي مربوط به گرما هسته اي به عنوان راه حلي ممکن براي توليد الکتريسيته پيشنهاد شده است. در حال حاضر برخي موانع فني و مسايل زيست محيطي در مسير اين راه وجود دارد که اگر برطرف شوند هم جوشي، يک منبع انرژي الکتريکي نسبتاً تميز و بي خطر را تامين خواهد کرد. پيش بيني مي شود که يک راکتور آزمايشي بزرگ «ITER) در سال 2005-2006 شروع به کار کند.

دسته بندی: برق و الکترونیک

تعداد مشاهده:
492
مشاهده

کد فایل:20553
انتشار در:۱۳۹۷/۵/۱
حجم فایل ها:274

اشتراک گذاری:

 قیمت:

8,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
گزارش کاراموزي جريان الکتريکي در صنعت برقکاراموزي جريان الکتريکي در صنعت برقکارورزي جريان الکتريکي در صنعت برقدانلود گزارش کارآموزي جريان الکتريکي در صنعت برقجريان الکتريکي در صنعت برقجريان الکتريکي صنعت برق

 • پاورپوینت سکولاریسم

  پاورپوینت سکولاریسم برچسب ها: دلایل مخالفت اسلام با سکولاریسم pdfسکولاریسم در ایرانانواع سکولاریسممبانی سکولاریسمتاریخچه سکولاریسم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سکولاریسم دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع نقد و بررسی سکولاریسم،در قالب…

 • ادبیات نظری و سوابق تحقیق بازیاریابی و تبليغات دهان به دهان (فصل دوم)

  pdf,پيشينه پژوهش تبلیغات دهان به دهان,پيشينه تحقيق تعریف تبلیغات دهان به دهان,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق بازیاریابی و تبليغات دهان به دهان (فصل دوم),فصل دوم پايان ن,مباني نظري مقاله بازاریابی دهان به دهان,مقاله در مورد تبلیغات دهان به دهان…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع تشخیص پرستاری

  دانلود پاورپوینت با موضوع تشخیص پرستاری برچسب ها: نمونه تشخیص پرستاریانواع تشخیص پرستاریتشخیص پرستاری ناندا pdfتشخیص پرستاری دیابتدانلود رایگان تشخیص پرستاری ناندادانلود رایگان کتاب تشخیص پرستاری نانداتشخیص پرستاری ناندا تشخیص پرستاری چیست رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • پاورپوینت سیستم سوخت رسانی ریل مشترک کاتر پیلار

  پاورپوینت سیستم سوخت رسانی ریل مشترک کاتر پیلار برچسب ها: واحد کنترل مرکزیوظیفه پمپ سوختسیستم سوخت فشار بالاانژکتور قابل تطبیق محدود کننده جریان رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سیستم سوخت رسانی ریل مشترک کاتر پیلار دسته بندي : تمیرات خودرو…

 • مبانی و پیشینه نظری پژوهش خلاقیت کارکنان

  مبانی و پیشینه نظری پژوهش خلاقیت کارکنان دانلود مبانی و پیشینه نظری پژوهش خلاقیت کارکنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاقیت خلاقیت از جمله مسائلی است که در بارهی ماهیت و تعریف آن…

 • پاورپوینت اکستروژن

  پاورپوینت اکستروژن دانلود پاورپوینت اکستروژن دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت معرفی و بررسی روش اکستروژن،در حجم 136 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن: اکستروژن یکی از روشهای تولید پروفیل با مقاطع…

 • مبانی نظری توسعه،تحصیلات زنان،توسعه اقتصادی

  مبانی نظری توسعه،تحصیلات زنان،توسعه اقتصادی دانلود مبانی نظری توسعه،تحصیلات زنان،توسعه اقتصادی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری توسعه ، تحصیلات زنان ، توسعه اقتصادی 1 - 1 ) توسعه و مفاهيم آن…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق جامعه پذیری ونظریه های ان

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق جامعه پذیری ونظریه های ان دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق جامعه پذیری ونظریه های ان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق جامعه پذیری ونظریه های ان…

 • دانلود انواع بسم الله برای تحقیق و مقاله

  انواع بسم اله,بسم الله الرحمن الرحیم,عکس بسم الله دانلود فایل اصلی دانلود انواع بسم الله برای تحقیق و مقاله از سایت دانلود فایل مجموعه  “بسم الله الرحمن الرحیم” با کیفیت بسیار بالا که قابل استفاده در تمامی محیطها و نرم…

 • بررسی ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی

  بررسی ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی برچسب ها: تحقیق سلامت روانیایمان مذهبیمقاله شادکامیسبک دل بستگی دوسوگراپروژه منبع کنترلتحقیق بررسی ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی با…

 • مبانی نظری و ادبیات تحقیق بررسی ریسک و ورشکستگی (درماندگی مالی)

  ابزار‌هاي مديريت نقدينگي,انواع ريسک در صنعت بانکداري,تعريف ورشكستگي و مفاهیم مرتبط,دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن,ریسک و مفاهیم مربوط به آن,مبانی نظری و ادبیات تحقیق بررسی ریسک و ورشکستگی (درماندگی مالی),مدلهاي پيش بيني ورشكستگي,مراحل ورشكستگي دانلود فایل اصلی مبانی نظری و…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی خودکارآمدی (فصل 2 پایان نامه)

  پایان نامه خو,پیشینه پژوهش خودکارآمدی doc,چارچوب نظری انواع خودکارآمدی,خودکارآمدی چیست,دانلود مباني نظري مفهوم خودکارآمدی,فصل دوم پايان نامه ارشد تعریف عملیاتی خودکارآمدی,مباني نظري ابعاد خودکارآمدی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خودکارآمدی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی خودکارآمدی (فصل…

 • پاورپوینت حسابداری فعالیت های بیمه ای

  پاورپوینت حسابداری فعالیت های بیمه ای دانلود پاورپوینت حسابداری فعالیت های بیمه ای دسته بندي : حسابداری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت حسابداری فعالیت های بیمه ای ، در حجم 69 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن:…

 • پاورپوینت واحد تقطير مايعات گازی

  پاورپوینت واحد تقطير مايعات گازی برچسب ها: پاورپوینت واحد تقطير مايعات گازیعمليات تقطيرسيستم پالايش واحدهاي تقطير هدف واحد تقطیر مایعات گازینمودار فرایند تقطیر مراحل راه اندازی واحد تقطیرمحصولات واحد تقطیر رفتن به سایت اصلی پاورپوینت واحد تقطير مايعات گازی دسته…

 • بررسی واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برچسب ها: مدیریت سود بازده غیرعادی سهام خطای پیش بینی سود سود واقعی سود پیش بینی شدهبررسی واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود…

 • پاورپوینت منطق فازی

  پاورپوینت منطق فازی دانلود پاورپوینت منطق فازی دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : پاورپوینت با موضع منطق فازی تعداد اسلاید 53 قابل ویرایش.   بخشی از اسلاید : سر فصل مطالب مقدمه منطق های دو…

 • پاورپوینت مهارت کنترل نفس

  پاورپوینت مهارت کنترل نفس دانلود پاورپوینت مهارت کنترل نفس دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل افرادی که توان انتظار کشیدن ندارند و نمی توانند صبر کنند، کسانی هستند که هم لذت های آنی و…

 • پیشینه و مبانی نظری دوران بین کودکی و بزرگسالی (نوجوانی)

  پیشینه و مبانی نظری دوران بین کودکی و بزرگسالی (نوجوانی) دانلود پیشینه و مبانی نظری دوران بین کودکی و بزرگسالی (نوجوانی) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم پیشینه تحقیق 2 - 1نوجوانی…

 • پاورپوینت سيستم تنفس فوقاني

  پاورپوینت سيستم تنفس فوقاني برچسب ها: عفونت دستگاه تنفسی در کودکانفیزیولوژی دستگاه تنفسآناتومی دستگاه تنفسpptانیمیشن دستگاه تنفسنقاشی دستگاه تنفسیتحقیق در مورد دستگاه تنفسگرفتگی راه تنفسی فوقانیدستگاه تنفسی آتش نشانی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سيستم تنفس فوقاني دسته بندي :…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های دیابت (فصل دوم)

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های دیابت (فصل دوم),پيشينه پژوهش افسردگی و دیابت,پيشينه تحقيق تأثیر اندوه و افسردگی بر دیابت,پيشينه نظري عوامل خطر دیابت,چارچوب نظري عوارض زودرس دیابت,مباني نظري تاریخچه کوتاه دیابت دانلود فایل اصلی ادبیات نظری…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نسل های تلفن های همراه

  دانلود پاورپوینت با موضوع نسل های تلفن های همراه برچسب ها: مقاله در مورد نسل های تلفن همراهنسل دوم تلفن همراهنسل اول شبکه تلفن همراهشبکه های تلفن همراهمقاله شبکه های تلفن همراهآشنایی با شبکه های موبایلنسل صفر تلفن همراهمقاله نسل…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی عدالت سازمانی(فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری تعریف عدالت سازمانی,پيشينه نظري عدالت سازمان,پیشینه نظری عدالت سازمانی چیست,چارچوب نظري عدالت سازمانی,دانلود مباني نظري عدالت سازمانی,عدالت سازمانی پایان نامه,مباني نظري عدالت سازمانی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)عدالت سازمانی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی…

 • پیشینه و مبانی نظری مفاهیم مربوط به بدکارکردیهای جنسی

  پیشینه و مبانی نظری مفاهیم مربوط به بدکارکردیهای جنسی دانلود پیشینه و مبانی نظری مفاهیم مربوط به بدکارکردیهای جنسی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل « مفاهیم مربوط به بدکارکردیهای جنسی » مراحل خصوصیات…

 • بررسی تاثير تاکتيک هاي بازاريابي رابطه مند برکيفيت روابط و وفاداري مشتريان

  بررسی تاثير تاکتيک هاي بازاريابي رابطه مند برکيفيت روابط و وفاداري مشتريان برچسب ها: دانلود مقاله بررسی تاثير تاکتيک هاي بازاريابي رابطه مند برکيفيت روابط و وفاداري مشترياندانلود پایان نامه بررسی تاثير تاکتيک هاي بازاريابي رابطه مند برکيفيت روابط و…

 • فضاهای بی دفاع شهری

  فضاهای بی دفاع شهری دانلود فضاهای بی دفاع شهری دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل فضاهای بی دفاع شهری جامعه شناسي شهري فهرست طرح موضوع و مساله روانشناسي محيطي در شهرسازیمدعيان اين رويكرد در شهرسازيماهيت روانشناسي محيطيماهيت…

 • اصول طراحی مسیرپیاده

  اصول طراحی مسیرپیاده دانلود اصول طراحی مسیرپیاده دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل اصول طراحی مسیرپیاده فهرست بخش اول:اصول طراحي مسیرپياده براساس مباني توسعه پايدار اصول طراحیکپنهاگ(دانمارک)نورویچ (انگلستان)شهر جدید اوریلادفانسمعبرپیادهپل عابر پیاده هزارهمرکز هنرهای نمایشی(ابوظبی)بخش دوم: برنامه…

 • پاورپوینت هويت در شهرسازی و معماری اسلامی

  بحران هويت شهر,پاورپوینت آشنایی با هویت شهری,پاورپوینت هويت در شهرسازی و معماری اسلامی,دانلود پاورپوینت هويت در شهرسازی و معماری اسلامی,هويت در شهرسازی و معماری اسلامی,هویت جغرافیایی,هویت در شهرسازی,هویت در معماری اسلامی,هویت شهری دانلود فایل اصلی پاورپوینت هويت در شهرسازی و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم بورس الکترونیک (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم بورس الکترونیک (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم بورس الکترونیک (فصل دوم) دسته بندي : مبانی نظری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه…

 • پاورپوینت درمورد کنسرو هلو

  بسته بندی سرد,پاورپوینت درمورد کنسرو هلو,دستور تهیه تیکو,فرآیند با استفاده از Canner فشار خون,کنسروهلو دانلود فایل اصلی پاورپوینت درمورد کنسرو هلو از سایت دانلود فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد کنسرو هلوقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 12محتویاتدستور تهیه تیکوکنسروهلوبسته بندی سردفرآیند با…

 • پروژه گاز طبیعی متراکم (CNG)

  CNG دانلود فایل اصلی پروژه گاز طبیعی متراکم (CNG) از سایت دانلود فایل پروژه گاز طبیعی متراکم (CNG)  در حجم 141 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر: فهرست مطالب     پيشگفتار       فصل…

 • پاورپوینت تحلیل کسب و کار در سطح صنعت

  پاورپوینت تحلیل کسب و کار در سطح صنعت برچسب ها: پاورپوینت تحلیل کسب و کار در سطح صنعتنیروهای رقیبمقیاس اقتصادیتمایز محصولمیزان سرمایه گذاریدسترسی به کانالهای توزیع کاهش قیمت (Dumping)محصولات جایگزین Substituteقدرت چانه زنی مشتریان رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تحلیل…

 • پاورپوینت ترانزيستورهاي اثر ميدان (FET)

  پاورپوینت ترانزيستورهاي اثر ميدان (FET) برچسب ها: انواع ترانزیستور fetترانزیستورهای اثر میدانیpdfترانزیستور jfetترانزیستور mosfetتست ترانزیستور fetترانزیستور bjtترانزیستور pmosانواع ترانزیستور ماسفت رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ترانزيستورهاي اثر ميدان (FET) دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی کامل با فناوری nfc در تلفنهای همراه

  دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی کامل با فناوری nfc در تلفنهای همراه برچسب ها: نصب nfc روی گوشیچه گوشی هایی nfc دارنداز کجا بفهمیم گوشی nfc داردگوشی های سامسونگ nfc دارخرید تراشه nfcnfc در گوشی سامسونگچگونه از nfc استفاده کنیمچیپ…

 • ادبیات نظری تحقیق نظریه ها و رویکردهای صمیمیت زناشویی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری صمیمیت زناشویی,چارچوب نظری صمیمیت زناشویی,فصل دوم پایان نامه صمیمیت زناشویی,مبانی نظری صمیمیت زناشویی,نظریه ها و رویـکردهای صمیمیت زناشویی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق نظریه ها و رویکردهای صمیمیت زناشویی (فصل دوم پایان نامه) از سایت دانلود فایل…

 • پاورپوینت تفکر سيستمی

  پاورپوینت تفکر سيستمی برچسب ها: تفکر سیستمی pptمقاله تفکر سیستمیکتاب تفکر سیستمیتفکر سیستمی به زبان سادهمثال تفکر سیستمیانواع تفکر سیستمیتفکر سیستمی به انگلیسیفایل صوتی تفکر سیستمی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تفکر سيستمی دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت…