رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز

رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز

برچسب ها:
پایان نامه رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهوازپروژه رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهوازتحقیق رابطه بين هوش معنوي با راهبرد

رفتن به سایت اصلی

رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 131 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيدهتحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديران دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز انجام گرفت. جامعه آماري در اين تحقيق 100 نفر از مديران زن دبيرستان هاي دولتي شاغل در چهار ناحيه آموزش و پرورش شهر اهواز بود. روش جمع آوري داده ها، از طريق پرسشنامه هوش معنوي کينگ و پرسشنامه مديريت تعارض پوتنام و ويلسون بود. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21و  با استفاده از روش هاي آماري ميانگين و انحراف چارکي، آزمون همبستگي پيرسون،تحليل واريانس يک-طرفه و فراواني استفاده شد.نتايج حاکي از آن بود که ميزان هوش معنوي مديران بالاتر از حد مطلوب بود.بين هوش معنوي با مديريت تعارض رابطه مثبت و معنا داري بدست آمد. بين هوش معنوي و دو راهبرد عدم-مقابله و راه حل گرايي مديريت تعارض، رابطه مثبت و معني داري وجود داشت. دو متغير جمعيت شناختي سابقه خدمت و ميزان تحصيلات تنها با راهبرد راهحلگرايي معنادار شدند. راهبرد غالب مديريت تعارض در بين مديران راهبردراه حل گرايي بود.با توجه به اين‌که هوش معنوي موثر بر مديريت تعارض مي باشد، مي توان نتيجه گرفت که هوش معنوي به عنوان زيربناي باورهاي فرد نقش اساسي را در زمينه هاي گوناگون به ويژه ارتقاء و بهبود مديريت که مديريت تعارض جزئي از آن است، ايفا نمايد. بنابراين، آن‌چه مهم است اين است که صرف نظر از سابقه خدمت و ميزان تحصيلات، بايد شرايطي را فراهم نمود که هوش معنوي مديران در دوران تحصيل و آموزش هاي ضمن خدمت به صورت مداوم توصيه شود. همچنين در مديريت، معنويت مديران باعث ايجاد يک فضاي معنوي در مدارس خواهد شد، لذا پيشنهاد مي شود که مديران به تقويت جنبه هاي معنويت در محيط کار توجه بيشتري شود.مقدمهدر جهان امروز که بطور مداوم همه چيز در حال تغيير و دگرگوني است، هيچ چيز را نمي‌توان يافت که در عرصه زمان و مکان تغيير نيافته باشد. مراکز آموزشي، از جمله سازمان‌هايي هستند که معاف از اين حقيقت نيستند، که نقش حياتي را در جامعه بر عهده دارند (سنجري،1380). در باب اهميت اطلاعات و نحوه وچگونگي استفاده از آن و گستره آن سنجري (1380) اينگونه اظهار نظر مي‌کند که جهان اطلاعاتي و فراصنعتي، نويد رسيدن به شيوه جديد و پيشرفته زندگي را مي‌دهد. براي تحقق اين امر، فرهنگ تفاهم و تعهد بايد در جهت مصالح همگاني و منابع ملي ايجاد شود و توسعه يابد. آموزش و پرورش بايد از گذر مدارس، چگونگي دست يافتن به اين فرهنگ را نشان دهد. مدارس بايد به نيازهاي دانش آموزان پاسخ دهند و مهارت‌ها و ابزارهايي براي موفق شدن در جامعه در حال تغيير را به آنان عرضه كنند.معنويت  امري همگاني است و همانند هيجان، درجات و جلوه‌هاي مختلفي دارد؛ ممکن است هشيار يا ناهشيار، رشديافته يا غير رشديافته، سالم يا بيمارگونه، ساده يا پيچيده و مفيد يا خطرناک باشد (وگان ، 2002). ايمونز  تلاش کرد معنويت را بر اساس تعريف گاردنر  از هوش، در چارچوب هوش مطرح نمايد. وي معتقد است معنويت مي‌تواند شکلي از هوش تلقي شود؛ زيرا عملکرد و سازگاري فرد (مثلاً سلامتي بيشتر) را پيش بيني مي‌کند و قابليت‌هايي را مطرح مي‌کند که افراد را قادر مي‌سازد به حل مسائل بپردازند و به اهدافشان دسترسي داشته باشد. هر چند که تحقيقات زيادي در حيطه رشد و تحول هوش معنوي  صورت نگرفته است و نيازمند تحقيقات تجربي ـ کيفي است، ولي مي‌توان گفت که استعداد اين هوش در افراد مختلف، متفاوت است و در اثر برخورد با محيط‌هاي غني که سؤالات معنوي را بر مي‌انگيزاند، به تدريج تحول يافته و شکل مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد هوش معنوي از روابط فيزيکي و شناختي فرد با محيط پيرامون خود فراتر رفته و وارد حيطه شهودي و متعالي ديدگاه فرد به زندگي خود مي‌گردد. اين ديدگاه شامل هم? رويدادها و تجارب فرد مي‌شود که تحت تأثير يک نگاه کلي قرار گرفته‌اند. فرد مي‌تواند از اين هوش براي چارچوب‌دهي و تفسير مجدد تجارب خود بهره گيرد. اين فرايند قادر است از لحاظ پديدارشناختي به رويدادها و تجارب فرد معنا و ارزش شخصي بيشتري  بدهد (نازل ، 2004). هوش معنوي براي حل مشکلات و مسائل مربوط به معناي زندگي و ارزش‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد (ويگلزورث ،  2004 به نقل از: سهرابي، 1385). ايمونز (2000) هوش معنوي را شامل پنج مؤلفه مي‌داند که يکي از آن‌ها، توانايي براي سود بردن از منابع معنوي براي حل مسأله است. بسياري از افراد در معنا بخشيدن به پديده‌هاي مختلف زندگي که ممکن است براي آنان سخت و دشوار باشد از باورهاي ديني سود مي‌برند و اين مسأله مي‌تواند تا حد زيادي به سازگاري آنان کمک کند . تعارض و تضاد يك نزاع، مشاجره يا تقابل نيروهاي موجود بين نيازهاي اوليه و نيازهاي معنوي، مذهبي و منظرهاي اخلاقي و از طرف ديگر، ناسازگاري طرز فكر و تصورات بين دو نفر يا بيشتر را توضيح مي‌دهد، بسياري از مديران تضاد را در سازمان اجتناب ‎ناپذير مي‌دانند و معتقد هستند كه نمي‎توان از ايجاد آن جلوگيري كرد، اما مي‎توان آن را به حداقل رساند. براي حل تعارض‌ها، راهبردهاي متفاوتي به کار گرفته مي‌شود. تحقيق‌هاي بسياري هوش را در حل تعارض ها مهم داشته است (رضائيان،1380). تعارض، جزئي طبيعي و عادي از زندگي روزمره ما و واقعيتي است که بشر در طول تاريخ با آن آشنا بوده ولي متأسفانه به دليل عدم مديريت صحيح، بيشتر به ستيزه جويي و دشمني مبدل شده است. لذا امروز، افراد پيشينه ناخوشايندي از آن دارند و به تعارض به عنوان يک پديده منفي نگاه مي‌کنند (مؤسسه آلند ايسلندپيس ،2002). فهرست مطالبفصل اول  :مقدمه 1-1- کليات    21-2- بيان مسأله    41-3- ضرورت و اهميت    71-4-  اهداف پژوهش    91-5- سؤال هاي پژوهش    101-6- تعريف مفهومي متغيرها    101-6-1- هوش معنوي    101-6-2- مديريت تعارض     111-6-3- راهبردهاي مديريت تعارض    111-7- تعريف عملياتي متغيرها    131-7-1-هوش معنوي    131-7-2-مديريت تعارض    13فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش2- مباني نظري    152-1- مقدمه    152-2-1- هوش معنوي    152-2-1-1- تعاريف هوش معنوي    182-2-1-2-1- مدل وگان    272-2-1-2- مدل‌هاي هوش معنوي    272-2-1-2-2- مدل بروس ليچفيلد    272-2-1-2- 3- مدل ايمونز    272-2-1-2-4- مدل کينگ    282-2-1-3- کاربرد هوش معنوي در محيط کار    332-2-1-4- هوش معنوي مبتني بر آموزه هاي اسلامي    342-2-1-4-1- مؤلفه هاي هوش معنوي در اسلام از ديدگاه جامي    352-2-1-5- معنويت، هوش معنوي    362-2-1-6- معنويت و سازمان    352-2-1-7- معنويت اسلامي    372-2-1-7-1- اخلاق    372-2-1-7-2- عرفان    382-2-1-8- معنويت اسلامي در سازمان و نتايج آن    382-2-2- مفهوم تعارض    392-2-2-1- جايگاه تعارض در مديريت    402-2-2-2-تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب    432-2-2-3- انواع تعارض    432-2-2-4- سطوح تعارض    452-2-2-5-تعارض سرد و گرم    492-2-2-6- مدل‌هاي تعارض    512-2-2-7- دلايل بروز تعارض    562-3- بررسي پيشينه تحقيق    602-4- جمع بندي و نتيجه گيري    68فصل سوم: روش پژوهش3- روش پژوهش    713 – 1- مقدمه    713- 2- روش پژوهش    713-3- جامعه آماري    713-4- نمونه و روش نمونه گيري    713-5- ابزار پژوهش    723-5-1- مقياس هوش معنوي    723-5-2- مقياس مديريت تعارض    723-6- روايي وپايايي آزمون    733-6-1- روايي و پايايي مقياس    733-6-2- روايي و پايايي مقياس    743-7- روش جمع آوري اطلاعات    743-8- روش تجزيه و تحليل اطلاعات    753-9- خلاصه فصل سوم    75فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌ها4- تجزيه و تحليل داده‌ها    784- 1-  مقدمه    784-2- يافته‌هاي پژوهش    784-2-1- اطلاعات جمعيت شناختي    784-1- 2- -1-2-ارائه دا ده هاي تحقيق    804-3-آزمون سؤال هاي پژوهش    834-3-1- آمار استنباطي    834-3-1-1- سؤال اول آيا ميزان هوش معنوي مديران دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز در حد مطلوب است؟    834-3-1-2- سؤال دوم آيا بين هوش معنوي با مديريت تعارض رابطه وجود دارد؟    844-3-1-3- سؤال سوم:آيا بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض رابطه وجود دارد؟    854-3-1-4- سؤال چهارم آيا بين افراد با سوابق کاري مختلف از لحاظ هوش معنوي و راهبردهاي مديريت تعارض تفاوت وجود دارد؟    854-3-1-5- سؤال پنجم آيا بين مديران با ميزان تحصيلات متفاوت از لحاظ هوش معنوي و راهبردهاي مديريت تعارض تفاوت  وجود دارد؟    884-3-1-6- سؤال ششم راهبرد غالب مديريت تعارض مديران دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز کدام است؟    894-3-1- خلاصه فصل چهارم    92فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري5-1- مقدمه    945-2- بحث و نتيجه گيري    945-3- نتيجه گيري نهايي    1025-4- محدوديت ها    1035-4-1- محدوديت‌هاي اجرايي    1035-4-2- محدوديت‌هاي پژوهشي    1035-5-پيشنهادها    1045-5-1-پيشنهادهاي کاربردي    1045-5-2-پيشنهادهاي پژوهشي    105فهرست منابع ومآخذمنابع فارسي    106منابع انگليسي    109پيوست    113

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1482
مشاهده

کد فایل:11214
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۳
حجم فایل ها:1187

اشتراک گذاری:

 قیمت:

15,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهوازپروژه رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهوازتحقیق رابطه بين هوش معنوي با راهبرد

 • پاورپوینت کابردهای مختلف مبدل‌های حرارتی

  پاورپوینت کابردهای مختلف مبدل‌های حرارتی دانلود پاورپوینت کابردهای مختلف مبدل‌های حرارتی دسته بندي : مهندسی شیمی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت کابردهای مختلف مبدل‌های حرارتی،در حجم 38 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: اساسا یک سیستم پمپ…

 • مبانی نظری و وپیشینه پژوهش نرخ ارز نااطمینانی نرخ ارز و صادرات غیر نفتی (فصل دوم)

  پیشینه پژوهش نرخ ارز نااطمینانی و صادرات غیر نفتی,پیشینه تحقیق صادرات غیرنفتی,پیشینه تحقیق نرخ صادرات غیر نفتی,چارچوب نظری صادرات غیرنفتی,دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش نرخ ارز نااطمینانی نرخ ارز و صادرات غیر نفتی (فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی…

 • برآورد ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي استان فارس جهت اجراي سيستم برنامه ریزی منابع سازمانی

  برنامه ریزی منابع سازمانی دانلود فایل اصلی برآورد ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي استان فارس جهت اجراي سيستم برنامه ریزی منابع سازمانی از سایت دانلود فایل تحقیق برآورد ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي استان فارس جهت اجراي سيستم…

 • پاورپوینت معاینات سلامت شغلی

  پاورپوینت معاینات سلامت شغلی برچسب ها: ماده 1 آیین نامه معاینات سلامت شغلیانواع معاینات شغلیتعرفه معاینات طب کارهزینه طب کار بر عهده کیستفرم معاینات دوره ایهزینه معاینات طب کار 97سامانه ثبت معاینات شغلیهزینه معاینات بدو استخدام به عهده کیست رفتن…

 • پرسشنامه هوش های چند گانه گاردنر

  پرسشنامه هوش های چند گانه گاردنر برچسب ها: پرسشنامه هوش های چند گانه گاردنر رفتن به سایت اصلی پرسشنامه هوش های چند گانه گاردنر دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرسشنامه هوش های چندگانه…

 • رساله طراحی کانون پرورش فکری کودکان

  رساله طراحی کانون پرورش فکری کودکان دانلود رساله طراحی کانون پرورش فکری کودکان دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پایان نامه با موضوع رساله طراحی کانون پرورش فکری کودکان در قالب Word و 240 صفحه و…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های رهبری خدمتگزار(فصل دوم)

  pdf,پرسشنامه رهبری خدمتگزار,تعریف رهبری خدمتگزار,رهبری خدمتگزار,رهبری خدمتگزار چیست,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های بررسی صادرات(فصل دوم),مقاله رهبری خدمتگزار,مولفه های رهبری خدمتگزار دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های رهبری خدمتگزار(فصل دوم) از…

 • پیشینه و مبانی نظری استرس و سن

  پیشینه و مبانی نظری استرس و سن دانلود پیشینه و مبانی نظری استرس و سن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل استرس و سن مقدمه استرس جایگاه مهمی در مباحث روان‌شناسی‌ دارد و روان‌شناسان…

 • گزارش کارآموزی کامپیوتر

  گزارش کارآموزی کامپیوتر برچسب ها: کاراموزی کامپیوتر رفتن به سایت اصلی گزارش کارآموزی کامپیوتر دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل وب گسترده جهانی (www, World Wide WebWeb گسترده جهانی که معمولا به آن Web گفته…

 • پیشینه و مبانی نظری سلامت روانی و جسمانی و مهارت های زندگی

  پیشینه و مبانی نظری سلامت روانی و جسمانی و مهارت های زندگی دانلود پیشینه و مبانی نظری سلامت روانی و جسمانی و مهارت های زندگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • پیشینه و مبانی نظری فشار مراقبتی

  پیشینه و مبانی نظری فشار مراقبتی دانلود پیشینه و مبانی نظری فشار مراقبتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فشار مراقبتی در مبحث مراقبت اصطلاحی با عنوان " Family Caregiver " وجود دارد که…

 • پاورپوینت با موضوع تفسیرسوره توحید

  پاورپوینت با موضوع تفسیرسوره توحید دانلود پاورپوینت با موضوع تفسیرسوره توحید دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل سوره اخلاص یا توحید صد و دوازدهمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء سی‌ام جای…

 • بررسی مشارکت جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی در کنترل فرکانس ریز شبکه در حالت جزیره ای

  خودرو الکتریکی,دانلود پایان نامه بررسی مشارکت جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی در کنترل فرکانس ریز شبکه در حالت ج,دانلود پروژه بررسی مشارکت جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی در کنترل فرکانس ریز شبکه در حالت جزیره ای,فتوولتائیک,کنترل فرکانس,منطق فازی دانلود فایل اصلی بررسی…

 • بررسی تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی

  اصول حاكم بر بانكداري اسلامي,بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف,بررسی تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی,پروژهبررسی تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی,تحقیق بررسی تحلیل,نظام بانكداري مبتني بر بهره دانلود فایل اصلی بررسی تحلیل…

 • دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تاسیس کارگاه خدمات چاپی و تیزر تبلیغاتی

  پروژه کارافرینی چاپ تبلیغات,چاپی,چاپی وساخت تابلوهای فلکسی,دانلود طرح توجیهی خدمات تبليغاتی,دانلود کارافرینی تیزر تبلیغاتی,طرح توجیهی چاپ بنر,طرح توجیهی خدمات تبلیغاتی,طرح توجیهی خدمات چاپی,طرح توجیهی دستگاه چاپ بنر,طرح کسب و کار دستگاه چا دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی…

 • طرح توجیهی کارگذاری الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی

  پروژه کارآفرینی سازمان بیمه,توجیه فنی اقتصادی سازمان بیمه,توجیه مالی بیمه,خرید پروژه کارآفرینی کارگذاری بیمه تامین اجتماعی,دانلود امکان سنجی طرح کارگذاری الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی,طرح توجیهی سازمان تأمين اجتماعي,طرح کارافرینی تأمين اجتماعي دانلود فایل اصلی طرح توجیهی کارگذاری الکترونیکی بیمه تامین…

 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی

  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی برچسب ها: سرمایه اجتماعیکیفیت زندگیاعتمادمشارکتبررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگیپایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگیپروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی رفتن به سایت اصلی بررسی رابطه سرمایه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات افسردگی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات افسردگی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات افسردگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلالات افسردگی کلیات حدود 2500 سال است که اختلالات…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و بررسی روشهای تأمین مالی (فصل دوم )

  ادبیات نظری ساختار سرمایه و بررسی روشهای تأمین مالی,پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و بررسی روشهای تأمین مالی,چارچوب نظری ساختار سرمایه و بررسی ر,فصل دوم پایان نامه عوامل مرتبط با ساختار سرمایه شرکتها,مبانی نظری ساختار سرمایه و بررسی روشهای تأمین مالی…

 • پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن

  پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن برچسب ها: پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث سلام به من نگاه کن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه…

 • مزایای استفاده از پوشش داخلی برای لوله های انتقال نفت و گاز

  پوشش داخلی,لوله های انتقال دانلود فایل اصلی مزایای استفاده از پوشش داخلی برای لوله های انتقال نفت و گاز از سایت دانلود فایل مزایای استفاده از پوشش داخلی برای لوله های انتقال نفت و گاز در حجم 86 صفحه و…

 • پیشینه پژوهش و مبانی نظری رهبری خدمتگزار

  پیشینه پژوهش و مبانی نظری رهبری خدمتگزار دانلود پیشینه پژوهش و مبانی نظری رهبری خدمتگزار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل رهبری خدمتگزار ضرورت تاكيد بر اعتماد عمومي و اعتماد درون سازماني كه روز…

 • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مدل های شایستگی های رهبری (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش,پيشينه پژوهش شایستگی رهبران,پيشينه تحقيق مقاله شایستگی محوری,پيشينه نظري,چارچوب نظري شایستگی,دانلود مباني نظري تعریف شایستگی های رهبری,فصل دوم پايان نامه ارشد شایستگی رهبری,مباني نظري نظریه ها و مدلهای شایستگی دانلود فایل اصلی مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف…

 • پیشینه و مبانی نظری سرشت و منش

  پیشینه و مبانی نظری سرشت و منش دانلود پیشینه و مبانی نظری سرشت و منش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سرشت و منش شخصیت کلمه شخصیت معادل کلمه ی Personality انگلیسی یا Personalite…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع قلب مادر(زبان و ادبیات پیش دانشگاهی)

  دانلود پاورپوینت با موضوع قلب مادر(زبان و ادبیات پیش دانشگاهی) برچسب ها: معنی درس یازدهم ادبیات پیش دانشگاهیمعنی درس نهم ادبیات پیش دانشگاهیشعر مادر ایرج میرزا در کتاب درسیشعر قلب مادرمعنی درس ادبیات پیش دانشگاهیوزن شعر قلب مادرمعنی درس سپیده…

 • پاورپوینت روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران

  پاورپوینت روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران برچسب ها: تحقیق در مورد تفاوت شهر و روستاتحقیق شهر و روستاروابط شهر و روستا رفتن به سایت اصلی پاورپوینت روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران دسته…

 • فایل تحقیق درمان وسواس با شیوه ACT درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

  فایل تحقیق درمان وسواس با شیوه ACT درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دانلود فایل تحقیق درمان وسواس با شیوه ACT درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق روان شناختی مزاح و شوخ طبعی (فصل دوم )

  ادبیات نظری روان شناختی مزاح و شوخ طبعی,پیشینه تحقیق روان شناختی مزاح و شوخ طبعی,چارچوب نظری روان شناختی مزاح و شوخ طبعی,فصل دوم پایان نامه روان شناختی مزاح و شوخ طبعی,مبانی نظری روان شناختی مزاح و شوخ طبعی دانلود فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ماهیت خانواده و انتظارات والدین (فصل 2)

  پيشينه پژوهش خانواده چیست,پيشينه نظري انتظار والدین از فرزندان,چارچوب نظري نظریه های خانواده,دانلود مباني نظري انتظار والدین,فصل دوم پايان نامه ارشد تعریف خانواده,مباني نظري فرزندپروری,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) ماهیت خانواده و فرزندان دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • ادبیات نظری و سوابق پژوهشی صنعت بانکداری و بانکداری اینترنتی و الکترونیکی (فصل دوم)

  ادبیات نظری و سوابق پژوهشی صنعت بانکداری و بانکداری اینترنتی و الکترونیکی,پيشينه پژوهش بانکداري الكترونيكي در ايران,پيشينه تحقيق انواع بانکداری اینترنتی,چارچوب,دانلود مباني نظري ضرورت توسعه بانکداري اینترنتی,مباني نظري تاريخچه بانكداري اينترنتي دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و سوابق پژوهشی صنعت…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق بیمه ،بازار یابی آن و انواع بیمه

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق بیمه ،بازار یابی آن و انواع بیمه دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق بیمه ،بازار یابی آن و انواع بیمه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق بیمه…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفهوم و نظریه های استرس و علائم آن (فصل2 پایان نامه)

  پيشينه پژوهش,پيشينه تحقيق,پيشينه نظري تعریف استرس,چارچوب نظري استرس,دانلود مباني نظري علائم استرس,فصل دوم پايان نامه ارشد نقش استرس در بروز بيماري ها,مباني نظري نظريه های استرس,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) استرس دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه…

 • پاورپوینت هدف و راهبرد برای یک محله مسکونی

  پاورپوینت هدف و راهبرد برای یک محله مسکونی برچسب ها: دانلود پاورپوینت هدف و راهبرد برای یک محله مسکونیهدف و راهبرد برای یک محله مسکونیتوقعات موضوعی از یک محله مسکونیپاورپوینت توقعات موضوعی از یک محله مسکونیاهداف و راهبردهای محله مسکونیپاورپوینت…

 • چارچوب نظری و پیشینه تحقیق نظریه های اضطراب و اضطراب امتحان (فصل 2 پایان نامه)

  پيشينه پژوهش نظریه های اضطراب,پيشينه تحقيق اضطراب,پيشينه نظري علل اضطراب,چارچوب نظري مولفه های اضطراب,دانلود مباني نظري نظریه های اضطراب,فصل دوم پايان نامه ارشد ابعاد اضطراب,مباني نظري اضطراب امتحان,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)اضطراب و فرسودگی شغلی دانلود فایل اصلی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري

  دانلود پاورپوینت با موضوع مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري برچسب ها: انواع نظام های اقتصادیتعریف نظام اقتصادینظام سرمایه داری و کمونیستینظام اقتصادی ایران چیستاقتصاد سوسیالیستینظام سرمایه داری در ایراننظام سرمایه داری چیستاصول نظام سرمایه داریاقتصاد اسلامی…