رابطه حمایت اجتماعی وامنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (دو فصل)

رابطه حمایت اجتماعی وامنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (دو فصل)

برچسب ها:
حمایت اجتماعی زنان سرپرست خانوار امنیت اجتماعی مصاحبت اجتماعی

رفتن به سایت اصلی

رابطه حمایت اجتماعی وامنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (دو فصل)

دسته بندي : علوم اجتماعی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

 رابطه حمایت اجتماعی وامنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (دو فصل) در حجم 42 صفحه و در قالب pdf و با قسمتی از متن زیر:. بيان مسئله :                                                           یکی از مفاهیم با اهمیت و جدید در دنیاي امروز و در بسیاري از مباحث سیاسی، اجتماعی و اقتصادي موضوع و مفهوم امنیت است. امنیت از نیازها و ضرورتهاي پایه‌اي فرد و جامعه تلقی می‌شود که فقدان و یا اختلال در آن، پیامدها و بازتاب‌هاي نگران کننده و خطرناکی به دنبال دارد (بحری پور؛ رستگار خالد، 1392). زوال آن آرامش خاطر انسان را از بین می‌رود و تشویش، اضطراب و ناآرامی جای آن را می‌گیرد (بنی فاطمه؛ سلیمی، 1390).بی‌تردید عوامل گوناگونی در ایجاد امنیت و احساس ناشی از آن دخالت دارند که فقدان آنها برقراري احساس امنیت را کند یا مانع از تحقق آن می‌شود (بحری پور؛ رستگار خالد، 1392).امنیت یکی از آن مفاهیم بدیهی است که باید به طور دقیق بررسی شود. امنیت اجتماعی توانایی جامعه در دفاع از خصوصیات و ویژگی‌های اساسی خود در برابر تغییرات و تهدیدات واقعی و احتمالی است. امنیت اجتماعی زمانی مطرح می‌شود که جوامع احساس می‌کنند هویتشان در خطر است (جهانگيري؛ مساوات، 1392).حال اگر بخواهیم در جامعه‌ای صد در صد امنیت وجود داشته باشد، امکان پذیر نیست، چرا که جامعه از افرادی با آداب و رسوم و فرهنگ‌های مختلف تشکیل شده و همواره درصدی از جرم و جنایت در هر جامعه‌ای وجود دارد و این امر تا حدی طبیعی است و به همان نسبت نیز احساس ناامنی وجود دارد. اما گاهی اتفاق می‌افتد که این احساس بیش از حد در بین مردم به وجود می‌آید و این امر در جامعه مضل تلقی می‌شود و باید با دقت بیشتری به آن پرداخته شود (بنی فاطمه؛ سلیمی، 1390).حمایت اجتماعی  یکی از منابع مهم برای حفاظت است که به دریافت ادراک آرامش، مراقبت، عزت یا کمک به افراد یا گروه اشاره دارد. افرادی که روابط اجتماعی حمایت کننده را تجربه نمی‌کنند به طور مکرر با سلامت روانی و فیزیکی پایینی روبرو خواهند بود و فقدان حمایت اجتماعی یکی از عواملی است که منجر به مشکلات روانشناختی می‌شود (رجبی و دیگران، 1394). نظریه پردازان حمایت اجتماعی معتقدند که تمام روابطی که فرد با دیگران دارد حمایت اجتماعی نیستند، مگر آنکه فرد آنها را به عنوان در دسترس و مناسب رفع نیاز خود تلقی کند (حسین زاده؛ منصور، 1390).شرایط حاکم بر جامعه، زندگی بسیاری از زنان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. بارها از منابع مختلف شنیده شده است که نحوه و میزان برخورداری زنان از رفاه اجتماعی، به ویژه حمایت‌های اجتماعی، مطلوب نیست. در جامعه ما تعداد زنانی که مجبورند برای تامین زندگی خود، کار در کارگاه‌های بزرگ و کوچک به کارهای دشوار و طاقت فرسا را بپذیرند، کم نیست. رسیدگی به وضع این زنان یک ضرورت ملی است، و نیازمند ابزارهای قانونی مؤثر است. زنان سرپرست خانوار از جمله گروه‌های آسیب پذیر جامعه هستند که گاه عواملی چون طلاق، فوت و یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی او، رها شدن توسط مردان مهاجر و…موجب آسیب پذیرتر شدن این طیف وسیع از جامعه می‌شود. عوامل مؤثر بر بروز مشکلات زنان سرپرست خانوار می‌توان به فقر، منزوی شدن زنان سرپرست خانوار، ترس و نگرانی از آینده مبهم و نامعلوم، نداشتن شغل، ناکافی بودن حمایت‌های مالی و معنوی دولت و…اشاره کرد.(عبدالهی و دیگران، 1392)در مورد تعداد زنان سرپرست خانوار در ايران، درصد قابل توجهى از خانوار‌ها توسط زنان اداره مى‌شود اما در سرشمارى رسمى مديريت خانوار به حساب نمى‌آيند، چرا كه در اين خانوارها، مردان سرپرست خانوار، بيكار، زندانى، متوارى و معتاد بوده اما سرپرست خانوار همچنان مرد مى‌باشد. اين درحالى است كه سرپرست و تامين كننده اصلى مخارج خانوار، زن است. بنابراين بي‌توجهي به اين قشر موجب بروز و تشديد آسيب پذيري اعضا و ايجاد ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فرهنگي مي‌شود. اكثر زنان سرپرست خانوار كم سواد و فاقد مهارت كافي مي‌باشند و به لحاظ عهده دار شدن مسئوليت زندگي، قادر به اشتغال رسمي و دستيابي به منبع با درآمد كافى براي خود نيستند (ميرزايى؛ عبداللهى و كمربيگى، 1390).3. سوابق مربوط :                                                       (بيان مختصر سابقهْ تحقيقات انجام شده دربارهْ موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج ازكشور، نظریه هاي علمي موجود دربارهْ موضوع تحقيق)الف) پیشینه داخلی:ـ زنگنه؛ پستکان و سهرابی صمیره (1395) در پژوهش به عنوان «بررسی میزان احساس امنیت زنان و عوامل مؤثر در آن (مطالعه‌ی موردی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره‌ی کل بهزیستی شهرستان رامهرمز) به این نتایج دست یافتند که بین میزان تحصیلات، نگرش به پوشش، میزان درآمد، حمایت اجتماعی، علت سرپرستی و احساس امنیت رابطه نشان می‌دهد. سه متغیر میزان تحصیلات، درآمد و حمایت اجتماعی 14% واریانس متغیر وابسته احساس امنیت زنان را تبیین نمودند. با پذیرش نقش این سه متغیر در توانمندی زنان سرپرست خانوار، به دست می‌آید که توانمندسازى زنان، سبب بالارفتن اعتماد به نفس، كسب يك هويت مستقل، بهبود وضعيت اجتماعى آنها و در نهایت احساس امنیت بیشتر در ایشان می‌شود كه كل جامعه از آن منتفع خواهد شد.0ـ یریان و نیک نامی (1394) در پژوهش به عنوان «رابطه احساس امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار با برخی عوامل جمعیتی در شهر قزوین» به این نتایج دست یافتند که بین میزان درآمد زنان سرپرست خانوار، تعداد افراد تحت تکفل، تحصیلات زنان سرپرست خانوار با احساس امنیت اجتماعی رابطه معنی دار دارد.ـ عبدالهی، و دیگران (1392) در پژوهشی به عنوان «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی: شهر ایلام)» به این نتایج دست بافتند که حمایت خانواده، اعمال قانون و توانمندی زنان در امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار تاثیر بسزایی دارد.ـ همتي؛ مهدوي و بقايي سرابي (1392) در پژوهش به عنوان «تاثير حمايت اجتماعي بر سلامت اجتماعي زنان سرپرست خانوار شهر رودهن» به این نتیجه رسیدند که هر چه زنان سرپرست خانوار از حمايت بالاتري برخوردار باشند، متناسب با آنان از سلامت اجتماعي بالاتري نيز برخوردار بوده‌اند. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه بين حمايت گروههاي غيررسمي با سلامت اجتماعي رابطه‌ی مثبت و معناداري وجود دارد و تاثير حمايت ارگان رسمي بر سلامت اجتماعي زنان با حضور متغير حمايتهاي غيررسمي سركوب ميشود.ـ سيدميرزايي و همكاران(1390) در پژوهش به عنوان «عوامل اجتماعى مؤثر بر امنيت اجتماعى زنان سرپرست خانوار فوت همسر و مطلقه تحت پوشش سه سازمان حمايتى كميته امداد امام (ره)، بهزيستى و بنياد شهيد» به این نتیجه رسیدند که حمايت خانواده، اعمال قانون و توانمندي زنان در امنيت اجتماعي زنان سرپرست خانوار تأثير بسزايي دارد. همچنين، در يافته‌ها رابطه بين سازمان حمايت‌گر و امنيت اجتماعي تاييد شد.ب) پیشینه خارجی:ـ ویور (2010) در بررسی‌های خود در ايالات متحد نشان مي‌دهد كه حمايت اجتماعي با احساس امنيت زنان در رابطه است و زناني كه در خانواده‌ی خود مورد توجه همسر و حتي فرزندان خود هستند، احساس آرامش و امنيت بيشتري دارند و با شادي و نشاط بيشتر كارهاي روزمره‌ی خود را پيگيري مي‌کنند.

دسته بندی: علوم اجتماعی

تعداد مشاهده:
355
مشاهده

کد فایل:14320
انتشار در:۱۳۹۶/۷/۴
حجم فایل ها:1022

اشتراک گذاری:

 قیمت:

22,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
حمایت اجتماعی زنان سرپرست خانوار امنیت اجتماعی مصاحبت اجتماعی

 • پاورپوینت استان کرمانشاه

  پاورپوینت استان کرمانشاه دانلود پاورپوینت استان کرمانشاه دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع استان کرمانشاه؛ در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش.     بخشی از متن پاورپوینت: موقعیت جغرافیایی استان…

 • پاورپوینت انرژی

  پاورپوینت انرژی دانلود پاورپوینت انرژی دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با انرژی و چگونگی استفاده از انرژی ها،در حجم 50 اسلاید قابل ویرایش. در این فایل به آشنایی با انرژی…

 • جزوه + فیلم آموزش کامل فصل اول فیزیک یازدهم تجربی (فصل اول: الکتریسیته ساکن )

  پیش نویس کتاب فیزیک یازدهم,دانلود کتاب فیزیک یازدهم,فیزیک پایه یازدهم,فیزیک سال یازدهم,فیزیک یازدهم,کتاب فیزیک پایه یازدهم,کتاب فیزیک یازدهم دانلود فایل اصلی جزوه + فیلم آموزش کامل فصل اول فیزیک یازدهم تجربی (فصل اول: الکتریسیته ساکن ) از سایت دانلود فایل…

 • ابزار دقیق سد

  ابزار دقیق سد دانلود ابزار دقیق سد دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل موضوع:ابزار دقیق سد نام درس :سد سازی فهرست معرفیکنترل رفتار بدنه سدپاندول مستقیممعرفی برخی از دستگاه‌های ابزار دقیق در سدهاپاندول معکوسابزار اندازه گیری فشار…

 • پاورپوینت رنگ شناسی و کاربرد در معماری - 36 اسلاید قابل ویرایش

  پاورپوینت رنگ شناسی و کاربرد در معماری - 36 اسلاید قابل ویرایش برچسب ها: دانلود پاورپوینت رنگ شناسی و کاربرد در معماریرنگ شناسی و کاربرد در معماریپاورپوینت روانشناسی رنگها در معماریرنگ در معماریپاورپوینت کاربرد رنگ در معماریرنگ و معماریپاورپوینت رنگ…

 • پاورپوینت پیاده‌سازی مدیریت دانش

  پاورپوینت پیاده‌سازی مدیریت دانش دانلود پاورپوینت پیاده‌سازی مدیریت دانش دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت پیاده‌سازی مدیریت دانش،در حجم 87 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن: شاید بتوان به درستی…

 • پاورپوینت اتمها الفبای مواد(علوم هفتم)

  پاورپوینت اتمها الفبای مواد(علوم هفتم) برچسب ها: پاورپوینت اتمها الفبای مواد(علوم هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اتمها الفبای مواد(علوم هفتم) دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت اتمها الفبای مواد(علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد…

 • فایل تحقیق درمان وسواس با شیوه ACT درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

  فایل تحقیق درمان وسواس با شیوه ACT درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دانلود فایل تحقیق درمان وسواس با شیوه ACT درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:…

 • طرح توجیهی احداث شرکت توليد طناب پلاستيكي

  پروژه ی کارافرینی تولید نایلون,توجیه فنی کارخانه طناب سازی,خرید پروژه کارآفرینی طناب,خرید طرح کارخانه تولید طناب نایلونی,خلاصه طرح توجیهی تولید طناب پلاستیکی,دانلود امکان سنجی تولید نخ و طناب پلاستيكي,دانلود طرح ت,طرح توجيهي توليد طناب نايلوني دانلود فایل اصلی طرح توجیهی…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش اضطراب انتحان

  مباني نظري و پيشينه پژوهش اضطراب انتحان دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش اضطراب انتحان دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری اضطراب امتحان مقدمه اضطراب امتحان یکی از اضطراب‌های موقعیتی است که با عملکرد…

 • پاورپوینت بازار شهر سنندج

  آشنایی با بازار شهر سنندج,بازار,بازار سنندج,بازار شهر سنندج,پاورپوینت بازار,پاورپوینت بازار شهر سنندج,پاورپوینت بازار شهر سنندج (شناخت تحلیل فضای شهری),پروژه شناخت تحلیل فضای شهری,دانلود پاورپوینت بازار شهر سنندج,شناخت تحلیل فضای شهری دانلود فایل اصلی پاورپوینت بازار شهر سنندج از سایت دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ( ERP )

  مبانی نظری و پیشینه سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ( ERP ) دانلود مبانی نظری و پیشینه سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ( ERP ) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2…

 • معماری عصارخانه

  معماری عصارخانه دانلود معماری عصارخانه دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل 1 معماری عصارخانه از نیازهای دیرینه ی بشر روشنایی بود تا به واسطه ی آن از دام ظلمت و تاریکی برهد .با پیشرفت زمان درهر گوشه…

 • پیشینه ومبانی نظری اختلال بیش فعالی و نقص توجه

  پیشینه ومبانی نظری اختلال بیش فعالی و نقص توجه دانلود پیشینه ومبانی نظری اختلال بیش فعالی و نقص توجه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 . اختلال بیش فعالی و نقص…

 • پاورپوینت گرایش سیستمهای قدرت الکتریکی

  پاورپوینت گرایش سیستمهای قدرت الکتریکی دانلود پاورپوینت گرایش سیستمهای قدرت الکتریکی دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت گرایش سیستمهای قدرت الکتریکی(درس آشنایی با مهندسی برق)،در حجم 52 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از…

 • پاورپوینت مروری بر بیماری بروسلوزو واکسن سویه RB51

  پاورپوینت مروری بر بیماری بروسلوزو واکسن سویه RB51 برچسب ها: مروری بر بیماری بروسلوزو واکسن سویه RB51موضعی شدن میکروب در بیضه هاواکسن S19واکسن لیوفیلیزهویژگی های این واکسن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مروری بر بیماری بروسلوزو واکسن سویه RB51 دسته…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش چرخه عمر مشتری (فصل دوم)

  ارز ش چرخه عمر مشتری CLV,استراتژی ها برای کاربرد CLV,بکارگیری CLV در صنعت بانکداری,چرخه عمر مشتری چیست,مؤلفه های چرخه عمر مشتری CLV,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش چرخه عمر مشتری (فصل دوم),محاسبه ارزش دوره عمر مشتری دانلود فایل اصلی مبانی…

 • کرسی چینی و شناژ

  کرسی چینی و شناژ دانلود کرسی چینی و شناژ دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل کرسی چینی و شناژ معرفی کرسی چینیمشخصات کرسی چینینقش کرسی چینیدتایل اجرایی کرسی چینیدیوار چینی زیر دیوار محوطهالزامات مربوط به کرسی چینیمعرفی…

 • دانلود مقاله تبیین جایگاه هویت قومی در کتاب درسی تعلیمات اجتماعی دوره های ابتدایی و راهنمایی

  ابتدایی,اجتماعی,تبیین,تعلیمات,جایگاه,دانلود,درسی,دوره,راهنمایی,قومی,کتاب,مقاله,های,هویت دانلود فایل اصلی دانلود مقاله تبیین جایگاه هویت قومی در کتاب درسی تعلیمات اجتماعی دوره های ابتدایی و راهنمایی از سایت دانلود فایل چکیدهامروزه هرچند جوامع بشری دارای نوعی وفاق اجتماعی و انسجام ملی هستند ولی افراد آن از…

 • دانلود مجموعه ای شامل 15 کتاب در زمینه مدیریت پروژه ( به زبان انگلیسی )

  کتاب مدیریت پروژه,مدیریت پروژه دانلود فایل اصلی دانلود مجموعه ای شامل 15 کتاب در زمینه مدیریت پروژه ( به زبان انگلیسی ) از سایت دانلود فایل مدیریت پروژه ( Project management) تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف…

 • مسجد جامع فهرج یزد

  مسجد جامع فهرج یزد دانلود مسجد جامع فهرج یزد دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل مسجد جامع فهرج یزد فهرست معرفی مسجدتاریخچه ی مسجدمعماری مسجدتصاویر مسجد فهرجبرش هایی از مسجد فهرجدیدگاه تاریخی مسجد فهرجموقعیت جغرافیایی مسجد فهرجسخن…

 • پاورپوینت در مورد معماری قاجاریه

  پاورپوینت در مورد معماری قاجاریه دانلود پاورپوینت در مورد معماری قاجاریه دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل از اواخر دوره صفویه تا اواسط سلطنت ناصرالدین شاه به علت آشفتگی های موجود و جنگ های پی در پی…

 • پاورپوینت سیاست بین الملل، روابط بین الملل و سیاست خارجی

  پاورپوینت سیاست بین الملل، روابط بین الملل و سیاست خارجی برچسب ها: کتاب روابط بین المللآینده شغلی رشته روابط بین المللمقاله در مورد روابط بین المللخلاصه کتاب تاریخ روابط بین المللتعریف نظام بین المللدانش روابط بین الملل در ایرانخلاصه کتاب…

 • ادبیات و پیشینه تحقیق نظریه های رضایت زناشویی (فصل دوم پایان نامه)

  چارچوب نظري پژوهش در زمینه رضایت زناشویی,دانلود مباني نظري خانواده و رضايت زناشويي,عوامل موثر بر رضايت زناشويي,فصل دوم پايان ن,مباني نظري استرس زناشويي و رضايتمندي زناشويي,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)رضایت زناشویی,نظریه چرخه زندگی زناشویی دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • پاورپوینت با موضوع افسردگی کودکان

  پاورپوینت با موضوع افسردگی کودکان دانلود پاورپوینت با موضوع افسردگی کودکان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل  افسردگی یک احساس شدید غمگینی و از دست دادن علاقه به فعالیتهای مختلف است که در لذت…

 • پاورپوینت بررسی معماری مسجد آیا صوفیا

  پاورپوینت بررسی معماری مسجد آیا صوفیا دانلود پاورپوینت بررسی معماری مسجد آیا صوفیا دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی معماری مسجد آیا صوفیا (مبانی نظری معماری)، در حجم 62 اسلاید، همراه با یک…

 • تحقیق شهاب سنگ

  تحقیق شهاب سنگ دانلود تحقیق شهاب سنگ دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل بخشی از متن فایل: شهاب سنگ‌ها می‌توانند با برخورد به کره زمین سبب تخریب و نابودی بخش وسیعی از سیاره شوند به طوری که…

 • ادبیات نظری تحقیق و پیشینه تحقیق خشونت خانگی علیه زنان

  ادبیات نظری تحقیق و پیشینه تحقیق خشونت خانگی علیه زنان دانلود ادبیات نظری تحقیق و پیشینه تحقیق خشونت خانگی علیه زنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عنوان : خشونتهای خانگی علیه زنان مقدمه…

 • پاورپوینت مدیریت تحول

  پاورپوینت مدیریت تحول دانلود پاورپوینت مدیریت تحول دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل ‌در عصر اطلاعات‌ باید از فکر بشر به‌عنوان‌ ثروت‌ ملی‌ یاد کرد. بنابراین، می‌توان‌ فکر را منشاء ثروت‌ دانست. در هر جامعه‌ای‌ منابع‌ و…

 • پاورپوینت بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

  پاورپوینت بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی دانلود پاورپوینت بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی،در حجم 45 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک…

 • گزارش تخصصی حل مشکل افسردگی یکی از دانش آموزان (به علت فوت پدر) با راه حل های مناسب

  گزارش تخصصی حل مشکل افسردگی یکی از دانش آموزان (به علت فوت پدر) با راه حل های مناسب برچسب ها: دانش آموزافسردگیراه حل هاعلت افسردگی دانش آموزانافسردگی دانش آموزان pdfپیشگیری از افسردگی در مدارسنحوه برخورد با دانش اموز افسردهراههای درمان…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدل پيشرفته مديريت كيفيت جامع، تاريخچه EFQM

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدل پيشرفته مديريت كيفيت جامع، تاريخچه EFQM دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدل پيشرفته مديريت كيفيت جامع، تاريخچه EFQM دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدل…

 • ادبیات تحقیق و سوابق تحقیقاتی استراتژیها و نظریه های بازاریابی رابطه مند (فصل دوم)

  ادبیات تحقیق و سوابق تحقیقاتی استراتژیها و نظریه های بازاریابی رابطه مند (فصل دوم),پیشینه پژوهش تفاوت بازاریابی سنتی با بازاریابی رابطه‌مند,پیشینه تحقیق استراتژی های بازاریابی رابطه‌مند,مبانی نظری فلسفه بازاریابی رابطه‌مند,مبانی نظری مؤلفه های با دانلود فایل اصلی ادبیات تحقیق و…

 • پیشینه و مبانی نظری منبع کنترل رفتار

  پیشینه و مبانی نظری منبع کنترل رفتار دانلود پیشینه و مبانی نظری منبع کنترل رفتار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق منبع کنترل رفتار فصل دوم رفتار اسناد اسناد کنترل…

 • پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : دنیای جانوران

  پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : دنیای جانوران برچسب ها: پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : دنیای جانوران رفتن به سایت اصلی پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : دنیای جانوران دسته بندي : محیط زیست جزئیات و…